KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Meltem ÖZGÖÇMEN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113291
E-Posta meltemozgocmen@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 12.07.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 20.01.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (DR) 16.08.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dilek Bayram, Meral Öncü, Nurten Özçelik, Hacı Ramazan Yılmaz, Efkan Uz, Alpaslan Gökçimen, Meltem Özgöçmen "Sıçan Karaciğeri Üzerine Tiyopental Sodyum ve Propofolün Etkileri" SDÜ SAğlık Bilimleri Dergisi. 2014, 5(2); 26-44
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Candan İ.A, Bayram D, Calapoğlu N.Ş, Gürbüz N, Cankara F.N, Özgöçmen M, Armağan İ. "Kadmiyum Verilen Dişi Sıçanlarda Üreme Sistemi Üzerine Melatonin ve Selenyumun Etkisi" Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg 2017 doi: 10.17343/sdutfd.270310
 • 2 Ahmet Koyu1, Nurhan Gümral1, Mustafa Saygın1, Alpaslan Gökçimen2, Meltem Özgöçmen3, Fatma Kılınç1, Hüseyin Yavuz4, Effect of Electromagnetic Field(Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine Journal of Clinical and Analytical Medicine,2015
 • 3 Dilek Bayram, Alpaslan Gökçimen, Meral Öncü, İbrahim Aydın Candan, Meltem Özgöçmen, ''Silybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hcre hatları üzerine etkisi'', Med. J. SDÜ/ SDÜ Tıp Fak. Derg;2015;22(4):87-96
 • 4 Ahmet Koyu, Nurhan Gümral, Halil Aşcı, Alpaslan Gökçimen, Meltem Özgöçmen, Nilüfer Özdamar. 2450 MHz elektromanyetik alanın sıçan tiroid dokusuna etkisi; Selenyum ve L-Karnitinin koruyucu rolü. Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg 2014:21(4):133-141(Özet)
 • 5 Meltem Özgöçmen, Meral Öncü, ‘’Alkolik olmayan farelerde karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6’nın etkisinin incelenmesi’’ (Effect of visfatin and Il-6 on nonalcholic fatty liver disease in mouse), S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2013;4(3),140-141.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Duygu Çalışkan, Tuğba Koca, Duygu Kumbul Doğuç, Meltem Özgöçmen, Mustafa Akçam, Ratlarda parasetamole bağlı akut karaciğer toksitesinde nar suyunun koryucu etkisi, Türk Pediatri Arşivi, 25.02.2016
 • 2 Pinar Karabacak , Filiz Alkaya Solmaz , Fatih Gultekin , Meral Oncu , Ozlem Yuksel , Meltem Ozgoçmen , Ilter Ilhan. The effectiveness of kefir in acute renal failure due to glycerol-induced rhabdomyolysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(9):17919-17925 www.ijcem.com /ISSN:1940-5901/IJCEM0027784
 • 3 D Bayram, ES Çetin, M Kara, M Özgöçmen, and IA Candan "The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells" Hum Exp Toxicol 0960327116658105, first published on July 10, 2016 as doi:10.1177/0960327116658105
 • 4 Nurcan DOGAN, Mustafa AKÇAM, Tuğba KOCA, Duygu KUMBUL DOGUÇ, Meltem ÖZGÖÇMEN, The protective effect of Caparis ovata in acute hepatotoxicity induced by paracetamol, , Turk J Med Sci,(2015)45
 • 5 Mermut Gokce S, Karacayli U, Nalcaci R, Avunduk MC, Ozgocmen M, Karasahin E, Gokce HS. The Effect of Human Amniotic Fluid on Mandibular Distraction Osteogenesis. Int J Oral Max Surg. 2015 Mar;44(3)404-11.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yesilot S, Asci H, Cankara NF, Ozgocmen M, Saygın M, Cicek E, Aspirin and vitamin C Prevent corn syrup induce renal damage in rats, 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:94
 • 2 Cetin SE, Bayram D, Kara M, Candan İA, Ozgocmen M, The Viscum Album L. Extracts ınduce Apoptosis of human breast canser MDA- MB-231 Cells, 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:129
 • 3 Cetin SE, Bayram D, Kara M, Ozgocmen M, Candan İA, Conformation of apoptotic effect of the Viscum Album L. extracst on human breast cancer MCF-7 cells with Tunel assay, 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:155
 • 4 Cetin SE, Bayram D, Kara M, Candan IA,To examine the effects of the tymoquinone on human berast canser MDA-MB-231 Cells, 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:153
 • 5 Bayram D, Cetin SE, Kara M, Ozgocmen M, Candan IA, To examine the effects of the silibinin on human breast cancer MDA- MB-231 Cells, 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:154
 • 6 Meltem Özgöçmen, Meral Öncü, ‘’Alkolik olmayan farelerde karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6’nın etkisinin incelenmesi’’ (Effect of visfatin and Il-6 on nonalcholic fatty liver disease in mouse), S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2013;4(3),140-141.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Armagan I, Bayram D, Candan IA, Armagan HH, Ozgocmen M, Metotreksat ile oluşturulan testis hasarı uzerine pentoksifilinin etkisinin incelenmesi, 12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 mayıs 2014,Ankara, p: 096
 • 2 Bayram D, Cetin SE, Kara M, Ozgocmen M, Candan IA, , Ozgocmen M,MCF-7 İnsan meme kanseri hücre hattı üzerine Silibinin etkisinin in vitro ortamda incelenmesi, 12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 mayıs 2014,Ankara, p: 074
 • 3 Dogan N, Akcam M, Koca T, Doguc KD, Ozgocmen M, Ratlarda parasetamole bağlı akut karaciğer toksisitesinde Capparıs Ovata´nın koruyucu etkisi, 10. Ulusal Cocuk Gastroentereolji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi,30 Nisan- 3 Mayıs 2014, Malatya
 • 4 Darici H. Candan İA. Özgöçmen M. Oncu M. “Erken Embriyonal Dönem Gelişim Aşamaları ve Etkili Sinyal Yolakları” 11th National Histology and Embryology Congress May 2012. Published as abstract in Cell and Tissue Biology Research Volume 3Supplement. p 115. 2012
 • 5 Meltem Özgöçmen, Alpaslan Gökçimen, Meral Öncü, Mehmet Akdoğan, ´´Alkolik olmayan fare karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6´nın etkisinin incelenmesi´´,11th National Histology and Embryology Congress May 2012. Published as abstract in Cell and Tissue Biology Research Volume 3Supplement. p 115. 2012
 • 6 Candan İ.A. Oncu M. Özgöçmen M. Darici H.“Effects of Non-Steroid Antiinflammatory Drugs on Adhesion Molecules of Smooth Muscle Cells (Non-Steroid Antiinflamatuar İlaçların Çizgili Kas Dokusundaki Adhezyon molekülleri Üzerine Etkisi)” 11th National Histology and Embryology Congress May 2012. Published as abstract in Cell and Tissue Biology Research Volume 3Supplement. p 115. 2012
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 D. Bayram, A.Gökçimen, M. Öncü, İ.A. Candan, M. Özgöçmen "Slybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hücre hatları üzerine etkisi" 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Mersin; 28-31 Mayıs 2013.
 • 2 D. Bayram, A.Gökçimen, M. Öncü, İ.A. Candan, M. Özgöçmen "Slybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hücre hatları üzerine etkisi" 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Mersin; 28-31 Mayıs 2013.(Özet)
 • 3 İ. Aydın CANDAN , Meltem ÖZGÖÇMEN , Ayça AKSOY ,Orhan ÖZATİK , Meral ÖNCÜ , Erdal KARAÖZ ,´´Valproik Asitin Rat Mezenkimal Kök Hücrelerde Hücre Morfolojisi ve MMP-9 Ekspresyonu Üzerine Etkisi´´ ,28 Eylül- 2 Ekim 2011, KOCAELİ
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Senay Topsakal, Ozlem Ozmen, Meltem Ozgocmen,Effect of alpha lipoic acid on high fructose corn syrup induced hepatic pathology,18th European Congress of Endocrinology, 28-31 may,2016, Munich, Germany
 • 2 Effect of Selenıum and Melatonin on cadmium ınduced damage in rat lungs, Candan İA, Bayram D, ÖZGÖÇMEN M,XXIV International Symposium on Morphological Sciences,september 2-5,2015
 • 3 Duygu Ersoy Çalışkan, Mustafa Akçam, Tuğba Koca, Duygu Kumbul Doğuç, Meltem Ozgöçmen. Protective effect of punica granatum juice ın acute hepatotoxicity induced by paracetamol. Copedia, world congress on controversies in pediatrics. P02, s 68, Prague, czech republic, april 24-27, 2014
 • 4 Armagan I,Bayram D, Candan I.A, Armagan H.H, Ozgocmen M, Effect of Alpha Lıpoıc Acıd on Methotrexate- Induced Testıcular Damage,2. International medical student congress, Isparta, 9-11 may 2014,pp:5
 • 5 M. Ozgocmen1, A. Gokcimen2, H. Darici1, I.A. Candan1, M. ONCU1, “Effect of High Fructose Diet on Visfatin and IL-6 Levels in Liver and Fat Tissues”, 4th International Congress on Cell membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels. 26-29 June 2012. Published as abstract in Cell Membranes and Free Radical Research Volume 4, No:1, p 66-67. 2012
 • 6 S. Mermut Gökçe, Ü Karacaylı, R. Nalçacı, M.C. Avunduk, M. Özgöçmen, ‘’ İnsan Amniyotik Sıvısının Mandibular Distraksiyon Osteogenesisi Üzerine Etkisi ’’ 13th İnternational Congress Of The Turkısh Orthodontıc Society, 30 Eylul-4 Ekım 2012, Antalya
 • 7 Koyu A, Gumral N, Gokcımen A, Saygın M, Vural H, Ozgocmen M, ‘’Protective effects of L-carnitine and Selenium on 2450 MHz Electromagnetic radiation exposed Pancreas Tissue ‘’ 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress, June 2010, ISPARTA
 • 8 Gokcımen A, Birden B, Ozgocmen M, Doguc K. D, Gumral N, Kocak A, ‘’Effect pf Silybum Marianum on sucrose ınduced liver steatosis on rats’’ Baltıic Morphology, 27-28 August 2009; Kaunas, LITHUANIA
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 The Apoptotıc Effect of Silininin on TCC- SUB and RT - 4 Human Bladder Cancer Cells, Dilek Bayram, Meltem Özgöçmen, İlkay Armağan, Mustafa Güneş, 2nd İnternational Congress of Forensic Toxicology Industrial and Enverionmental Toxicology, ANKARA,TURKEY, MAY 26-30,2016
 • 2 Effect of Selenium and Melatonin on cadmium ınduced damage ın rat liver and kıdney, İ. Aydın Candan, Dilek Bayram, Meltem Özgöçmen, İlkay Armagan, 12th Multinational Congress on Microscopy,August 23-28,2015,Eger, Hungary
 • 3 Bayram D, Karatopuk D, Kocak A, Candan A, Gokcimen A, Ozgocmen M, "Determination of Lethal Dose of Tenoxicam: A Non-Steroidal Anti-Inflamatory Drug" 2nd International Liver Symposium p.44 20-22 May 2009, ISPARTA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alkolik Olmayan Farelerde Karaciğer Yağlanmasında Visfatin ve Interlökin 6'nın Etkisinin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Alkolik olmayan farelerde karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6´nın etkisinin incelenmesi (BAP 1943-YL-09)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2nd international Liver Symposium May 20th-22nd, 2009 ısparta/ Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XII. Deney Hayvanları Kullanımı Eğitimi Programı
 • 2 X. Deney Hayvanları Kullanımı Eğitimi Programı (16-23 Kasım 2013/ ISPARTA)
 • 3 VIII. Deney Hayvanları Kullanımı Eğitimi Programı (21-29 Ocak 2012/ISPARTA)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 THED(Türkiye hıstoloji ve embriyoloji derneği )
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!