Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Öznur GÖRMEZ
Adı Soyadı Dr. Öznur GÖRMEZ
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta oznurgormez@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 29.6.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ ABD 11.1.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (DR) 26.2.2018
İLGİ ALANLARI
Balık Hastalıkları Su Ürünleri
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Pelin Otu (Artemisia vulgaris L)’ nun Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Hastalıklara Karşı Direnç ve Spesifik Olmayan Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi
 • 2 Origanum vulgare L. Uçucu Yağının Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)’ nda Büyüme, Lizozim ve Antioksidan Aktivite ve Vibrio anguillarum’ a Karşı Direnç Üzerine Etkisi
 • 3 Bitkisel Katkı Maddesi Artemisia vulgaris’ in Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhyncus mykiss, Walbaum) Büyüme Performansı ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi
 • 4 Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların AntibakteriyelAktivitesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Effect of Oregano (Origanum onites L.) Essential Oil on Growth, Lysozyme and Antioxidant Activity and Resistance Against Lactococcus garvieae in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum).
 • 2 Effect on Histology and Nutrient Digestibility of Supplemented Origanum onites Essential Oil to Rainbow Trout Diets (Oncorhynchus mykiss)
 • 3 In vitro and in vivo antifungal activity of Satureja cuneifolia ten essential oil on Saprolegnia parasitica strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) eggs
 • 4 In vitro Antifungal Activity of Essential Oils from Tymbra, Origanum, Satureja Species and Some Pure Compounds on the Fish Pathogenic Fungus, Saprolegnia parasitica
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eğirdir Gölü’nde Sürdürülebilir Tatlısu İstakozu Üretimi.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yavru Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’ nda Bitkisel Yem Katkı Maddelerinden Artemisia campestris ve Artemisia absinthium’ un Büyüme ve Sindirim Kanalının Histolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
 • 2 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Yetiştiriciliğinde Görülen Hexamitiosis Enfeksiyonlarının Tedavisinde Artemisia campestris L’ in Kullanımı
 • 3 Gara rufa Balıklarında Digenean Trematod Enfeksiyonu Üzerinde Bir Çalışma
 • 4 Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)‘ nda Origanum vulgare L. Uçucu Yağının Büyüme Performansı ve In vivo Antibakteriyel Etkisi
 • 5 Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Origanum Bileşenlerinin In vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Tespiti Üzerinde Bir Çalışma
 • 6 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Yumurta İnkübasyonunda Origanum onites’ in In vivo Antifungal Aktivitesi Üzerinde Bir Araştırma
 • 7 Saprolegnia parasitica Suşlarına Karşı Bazı Tıbbi Bitkilerin Antifungal Aktivitesi
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Farklı Sıcaklık ve Sürelerde Depolanan Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Yersinia ruckeri’ ye Karşı In vitro Antibakteriyel Aktivitesi
 • 2 Isparta İlinde Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) İşletmesinde Yersinia ruckeri İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Antibiyotik Duyarlılığı
 • 3 Bazı Tıbbi Bitkilerin Etanol Ekstraktlarının Balık Patojenlerine Karşı In vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Tespiti Üzerinde Bir Çalışma
 • 4 Doğal Bitkisel Ürünleri Su Ürünlerinde Kullanım Olanakları
 • 5 Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’ nda Görülen Saprolegniasis’ in Tedavisinde Alternatif Olarak Origanum onites’ in Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Çalışma
 • 6 Balıklarda Beslenme Bozukluklarından Kaynaklanan Hastalıklar
 • 7 Kerevitlerde Plak Hastalığı Etkeni Aphanomyces astaci’ nin Moleküler Yöntemlerle Teşhisi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Effects of Some Medicinal Plants on Nonspecific Immunity and Growth Performance of Rainbow Trout (Oncorhnychus mykiss, Walbaum)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Effect of Dietary Supplementation of Origanum onites L. Essential Oil on Growth Performance, Survival and Liver, Kidney, Spleen Histology of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
 • 2 Use of Medicinal and Aromatic Plants in Aquaculture
 • 3 Effect of Artemisia vulgaris L. on Resistance Against Vibrio anguillarum and Growth Performance in Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss, Walbaum)
 • 4 Detection on Growth Performance and In vivo Antibacterial Effects of Oregano (Origanum onites L.) Essential Oils in Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss)
 • 5 Antimicrobial Activity of Origanum onites L. on Protection Against Lactacoccus garvieae and Vibrio anguillarum in Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss, Walbaum)
 • 6 Antimicrobial Activity of Origanum vulgare L. on Protection Against Lactacoccus garvieae and Vibrio anguillarum in Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss, Walbaum)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Effect of Origanum onites and Origanum vulgare Essential Oil on the Antioxidant Activity in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
 • 2 Antibacterial Activity of Origanum minutiflorum and Artemisia absinthium Essential Oil Against Fish Pathogens
 • 3 Effect on Nutrient Digestibility of Addition Oregano Essential Oil at Different Levels in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Diets
 • 4 Determination of the Chemical Composition and In vivo Antiparasitic Activity of Artemisia absinthium Ethanol Extract Against Hexamitiosis in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
 • 5 A Histopathological Study of Hexamitosis in Farmed Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fry in Turkey
 • 6 In Vitro And In Vivo Antifungal Activity Of Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil On Saprolegnia Parasitica Strains Isolated From Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, walbaum) Eggs
 • 7 Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Antibakteriyel Aktivitesi
 • 8 A Sustainable Solution in Aquaculture AQUAPONICS
 • 9 Effect of Medicinal Plants of Origanum onites and Origanum vulgare Essential Oil on the Lysozyme Activity
 • 10 Karvakrol, Timol, p-simen ve ?-terpinen Bileşenlerinin Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı in vitro Antibakteriyel Etkisi başlıklı poster.
 • 11 A New Approach to The Future of Aquaculture: Integrated Multi-Trophic Aquaculture Systems (IMTA)
 • 12 Satureja hortensis ve Dorystoechas hastata’ nın Saprolegnia parasitica Üzerine in vitro Antifungal Etkisi
 • 13 Effect of Origanum vulgare L. on the Growth Performance and Antioxidant Status of Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss)
 • 14 Effect Of Medicinal Herb (Origanum onites L.) on the Growth Performance and Antioxidant Status of Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bazı Tıbbi Bitkisel Ürünlerin In Vitro Ve In Vivo Antimikrobiyal Etkileri Üzerinde Araştırmalar
 • 2 Saprolegnia Türlerine Karşı Bazı Tıbbi Bitkilerin Esansiyel Yağlarının Antifungal Aktivitesi
 • 3 Gökkuşağı alabalığı anaç ve yumurtalarında enfeksiyona neden olan Saprolegnia spp. karşı bazı doğal bitkisel ürünlerin antifungal etkileri
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık