KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mert ŞEKERCİ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Astrofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462114247
E-Posta mertsekerci@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 31.05.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 31.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 17.04.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nükleer Reaksiyonlar, Nükleer Reaksiyon Modelleri, Nükleer Astrofizik, Bilgisayar Tabanlı Nükleer Reaksiyon Analizleri ve Hesaplamaları, Medikal Fizik ve Uygulamaları, Nükleer Enerji Çalışmaları
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2020, 75-77Br Radyoizotoplarının Üretim Tesir Kesiti Hesaplamalarında Bazı Seviye Yoğunluğu Modellerinin Etkilerinin İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2), 719-729.
 • 2 Şekerci, M., 2020, Gamma Kuvvet Fonksiyonlarının Bazı Samaryum İzotoplarının (g,n) ve (g,2n) Reaksiyonlarının Tesir Kesiti Hesaplamaları Üzerindeki Etkileri, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2), 643-654.
 • 3 Kaplan, A., Şekerci, M., Özdoğan, H., Demir, B., 2020, A Study on the Calculations of Cross-Sections for 66,67Ga and75Se Radionuclides Production Reactions via 3He Particles, Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, 21(4), 554-561.
 • 4 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2019, Charged Particle Penetration Distance and Mass Stopping Power Calculations on Some Nuclear Reactor Control Rod Materials, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), 1103-1115.
 • 5 Şekerci, M., 2019, Bazı Medikal Radyoizotopların (a,xn) Reaksiyonlarıyla Üretim Tesir Kesiti Hesaplamalarında Seviye Yoğunluğu Modellerinin Etkilerinin İncelenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(4), 2035-2047.
 • 6 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, Füzyon Reaktörü Yapısal Malzemelerinde Kullanılan Bazı Elementler için Proton Girişli Reaksiyonlarda 3He Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13(1), 12-18
 • 7 Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, 151,153Eu İzotoplarında (p,n) ve (p,3n) Reaksiyonları için Tesir Kesiti Hesaplamaları ve Seviye Yoğunluğu Modellerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13(2), 132-143
 • 8 Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, Hızlı nötron reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan 235,238U ve 239Pu izotoplarına yönelik tesir kesiti hesaplamaları için nükleer seviye yoğunluğu parametresinin incelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (3), 1-6
 • 9 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross Section Calculations in Neutron Induced Reactions and GEANT4 Simulation of Hadronic Interactions for the Reactor Moderator Material BeO, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 20(2), 161-166.
 • 10 Kaplan, A., Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2016, Effects of Mean Free Path Paremeters for Reaction Cross–Section Calculations, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 94-99
 • 11 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Production Cross–Section of Medical 177Lu Using Neutron and Proton Induced Reactions, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 117-121
 • 12 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross–Section Calculations of the Structural Reactor Materials 58,60,61,62,64Ni for Different Level Density Models, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 151-160
 • 13 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Cross–Section Calculations of (g,xn) and (p,xn) Reactions for Au-197, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 217-222
 • 14 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, LiH Reaktör Moderatör Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi, Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), 11(2), 82-88.
 • 15 Şekerci, M., Özkorucuklu, S., 2015, Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) T.A.R.L.A. Tesisi Serbest Elektron Lazeri Demet Parametreleri Hesapları ve Enjektör Benzetim Çalışmaları, SAÜ Fen Bil. Der., 19 (1): 7-14.
 • 16 Şekerci, M., Özkorucuklu, S., 2013, Yüksek Çözünürlüklü Elektron Spektrometresi için Sintilatör Ekran Konumlandırması,Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), 8 (1), 60-70.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özdoğan, H., Üncü, Y. A., Karaman, O., Şekerci, M., Kaplan, A., 2021, Estimations of giant dipole resonance parameters using artificial neural network, Appl. Radiat. Isotopes 169, 109581.
 • 2 Özdoğan, H., Üncü, Y. A., Şekerci, M., Kaplan, A., 2021, Estimations of level density parameters by using artificial neural network for phenomenological level density models, Appl. Radiat. Isotopes 169, 109583.
 • 3 Özdoğan, H., Sarpün, İ. H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2021, Production cross-section calculations of 111In via proton and alpha-induced nuclear reactions, Mod. Phys. Lett. A 36(8), 2150051.
 • 4 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2020, An Investigation on the Effects of Some Theoretical Models in the Cross-Section Calculations of 50,52,53,54Cr(a,x) Reactions Isotopes, Phys. Atom. Nuclei 83, 820-827.
 • 5 Şekerci M., Özdoğan H., Kaplan A., 2020, Astrophysical S-Factor Calculations under the Effects of Gamma-Ray Strength Functions for Some Alpha Capture Reactions, Mosc. Univ. Phys. Bull., 75, 585-589.
 • 6 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2020, Photo-neutron cross-section calculations of 54,56Fe, 90,91,92,94Zr, 93Nb and 107Ag Isotopes with newly obtained Giant Dipole Resonance parameters, Appl. Radiat. Isotopes 165, 109356.
 • 7 Şekerci M., Özdoğan H., Kaplan A., 2020, Level density model effects on the production cross-section calculations of some medical isotopes via (a, xn) reactions where x = 1–3, Mod. Phys. Lett. A 35(24), 2050202.
 • 8 Şekerci, M., 2020, An investigation of the effects of level density models and alpha optical model potentials on the cross-section calculations for the production of the radionuclides Cu-62, Ga-67, Y-86 and Zr-89 via some alpha induced reactions. Radiochim. Acta, 108 (6), 459-467.
 • 9 Şekerci, M., 2020. Theoretical Cross-Section Calculations for the (a, n) and (a, 2n) Reactions on 46Ti, 50Cr, 54Fe, and 93Nb Isotopes, Mosc. Univ. Phys. Bull., 75, 123–132.
 • 10 Şekerci M., Özdoğan H., Kaplan A., 2020, An investigation of effects of level density models and gamma ray strength functions on cross-section calculations for the production of 90Y, 153Sm, 169Er, 177Lu and 186Re therapeutic radioisotopes via (n,g) reactions, Radiochim. Acta, 108 (1), 11-17.
 • 11 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2019, Investigation of gamma strength functions and level density models effects on photon induced reaction cross–section calculations for the fusion structural materials 46,50Ti, 51V, 58Ni and 63Cu, Appl. Radiat. Isotopes 143, 6-10.
 • 12 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2019, A new developed semi-empirical formula for the (a,p) reaction cross-section at 19±1 MeV, Mod. Phys. Lett. A 34(6), 1950044.
 • 13 Şekerci M., Özdoğan H., Kaplan A., 2019, Investigation on the Different Production Routes of 67Ga Radioisotope by Using Different Level Density Models, Mosc. Univ. Phys. Bull., 74, 277-281.
 • 14 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2019, S-Factor Analysis of Proton Capture Reactions on 112,114,116,119Sn and 113,115In Isotopes, Phys. Atom. Nuclei 82, 324-329.
 • 15 Özdoğan, H., Şekerci, M., Sarpün, İ. H., Kaplan, A., 2018, Investigation of level density parameter effects on (p,n) and (p,2n) reaction cross–sections for the fusion structural materials 48 Ti, 63 Cu and 90 Zr, Appl. Radiat. Isot. 140, 29-34
 • 16 Kaplan, A., Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., 2017, Photon Induced Reaction Cross-Section Calculations of Several Structural Fusion Materials, J. Fusion Energ. 36 (6), 213–217.
 • 17 Kaplan, A., Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., 2016, Computations of (a,xn) Reaction Cross-Section for 107,109Ag Coated Materials with Possible Application in Accelerators and Nuclear Systems, J. Fusion Energ. 35 (4), 715–723.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kalaycı, A. G., Şekerci, M., 2013, Yüksek Güvenlikli Modüler Makine Güvenlik Kilidi Sistemi Donanımı İçin Cross Platform Özellikli Firemonkey Tabanlı Kontrol Yazılımının Geliştirilmesi Ve Uygulanması, Akademik Bilişim 2013, 23-25 Ocak 2013, ANTALYA
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, Hızlı Nötron Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan 235,238U ve 239Pu İzotoplarına Yönelik Tesir Kesiti Hesaplamaları için Nükleer Seviye Yoğunluğu Parametresinin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-VI, 19-21 Temmuz 2017, Balıkesir Üniversitesi, BALIKESİR.
 • 2 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Demir, B., Kaplan, A., 2016, Akciğer Tümörü İçin Foton Ve Proton Işın Tedavilerinin Geant4-Monte Carlo Yöntemiyle Karşılaştırmalı Benzetimi, ADIM Fizik Günleri-V, 21-23 Nisan 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR.
 • 3 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Lu-177 Radyoizotopunun Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları, XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası/AYDIN
 • 4 Yeşil, T. A., Çapalı, V., Şekerci, M., Yavuz, M., Tilki, T., 2016, Polietilenin Bazı Nükleer Reaksiyonlar İle Etkileşiminin GEANT4 Benzetimi Kullanılarak İncelenmesi, XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası/AYDIN
 • 5 Çapalı, V., Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2015, Geant4 Simülasyon Programı Kullanılarak Protonlarla Işınlanan Beyin Dokusu İçin Penetrasyon ve Depo Edilen Enerji Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, LiH Reaktör Moderator Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi , ADIM Fizik Günleri-V, 21-23 Nisan 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR.
 • 2 Kaplan, A., Çapalı, V., Özdoğan, H., Şekerci, M., 2015, Zırhlama Malzemesi Olarak Kullanılan Ağır Beton Duvarların Radyasyon Geçirgenliği Geant4 Yazılımı İle İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • 3 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2015, Nükleer Reaktörlerde Moderatör Malzeme Olarak Kullanılan Doğal Karbon Çekirdeği İçin Tesir Kesiti Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • 4 Şekerci, M., Özkorucuklu, S., 2014, Parçacık Hızlandırıcı Tesislerde Radyasyon Zırhlamasında Kullanılan Bazı Benzetim Programları, ADIM Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 5 Biçer M., Şekerci M., Ceylan S., Özkorucuklu S., Arıkan P., 2012, Simple Geo ile THM TARLA Tesisi İçin Elektron Dump Sistemi Geometrisi Tasarımı, ADIM Fizik Günleri-II, 25-27 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • 6 Kayaalp K., Şekerci M., Kalaycı A. G., Ceylan S., Özkorucuklu S., 2012, THM TARLA Tesisi için Personel Radyasyon Güvenliği, ADIM Fizik Günleri-II, 25-27 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şekerci, M., 2019, The effects of level density models on some proton induced reactions for 67Cu production, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 2 Şekerci, M., Kaplan, A., 2019, Neutron emission spectra of 107,109Ag isotopes for (p,xn) reactions at 18, 22 and 25 MeV proton incident energies, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 3 Kaplan, A., Şekerci, M., 2019, Investigation of neutron emission spectra on some proton,deuteron and alpha particle incident reactions with different energies for 115In isotope, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 4 Gülümser, T., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, Investigation of p, d and a Emission Spectra for Neutron and Proton Induced Reactions on 63Cu, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 5 Gülümser, T., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, A Theoretical Study on the Production Cross–Section Calculations for 86Y Medical Isotope, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 6 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2018, (n,p) Reaction Cross–Section Calculations of Fission Reactor Control Rod Materials 107Ag, 111,112,113Cd, 115In, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 7 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2018, (n,2n) Reaction Cross–Section Calculations of Some Cd Isotopes, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 8 Kaplan, A. N., Özel, C., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2018, Proton and Alpha Radiation Effects on Hematite Aggregated Polymer Concretes by Using Geant4, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 9 Özdoğan, H., Kaplan, A., Şekerci, M., Kaplan, A. N., 2018, Comparison of Penetrating Distance Calculations for Magnetite and Ordinary Concrete, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 10 Özdoğan, H., Kaplan, A. N., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, Comparison of Stopping Power Calculations for Magnetite and Ordinary Concrete, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 11 Kaplan, A., Özdoğan, H., Şekerci, M., 2018, Deuteron Induced Reaction Cross–Section Calculations for 107,109Ag, 151,153Eu and 160Gd Isotopes, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 12 Kaplan, A., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2018, Neutron Production Cross–Section Calculations of 111Cd for (p,xn) Reactions, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 13 Sarpün, İ. H., Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, Photo-neutron cross section calculations of 84,86,87,88Sr, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 14 Şekerci, M., Özdoğan, H., 2018, Charged Particle Penetration Distance Material Stopping Power and Mass Attenuation Coefficient Calculations for Nuclear Reactor Control Rod Material Europium, WITAM-2018: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, September 21-23 2018, Kırşehir/TURKEY
 • 15 Özdoğan, H., Şekerci, M., 2018, Double Differential Cross-Section Calculations for 27Al(d,xn), WITAM-2018: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, September 21-23 2018, Kırşehir/TURKEY
 • 16 Kaplan, A., Şekerci, M., 2017, Some Neutron Induced Reaction Cross-Section Calculations on 89Y, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 17 Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, Reaction Cross-Section Calculations for Some Deuteron Induced Reactions on 89Y, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 18 Kaplan, A. N., Şekerci, M., Çapalı, V., 2017, Investigation of Proton and Alpha Radiation Effects on Polymer Concrete by Using Geant4, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 19 Tilki, T., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, V., Yavuz, M., 2017, Comparison of Bentonite and Sn Doped Bentonite Samples Under the Effects of Proton and Electron Irradiation, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 20 Yavuz, M., Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., Tilki, T., 2017, Investigation of Proton and Electron Irradiation Effects on Perlite and Different Rate Lead Containing Samples of Perlite, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 21 Kaplan, A., Şekerci, M., Demir, B., 2017, Neutron Production Cross-Section Calculations for Some Gamma and Proton Induced Reactions on 89Y, 1st International Conference on Radiations and Applications (ICRA'17), November 20-22, 2017, Algiers/ALGERIA
 • 22 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Cross Section Computations of 238-242Pu Nuclei Used as Nuclear Reactor Fuel Recycle Material, 2nd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 23 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Geant4 Simulation of Nuclear Interactions for Some Polymers Used as Radiation Shielding Material, 2nd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 24 Kaplan, A., Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2016, Neutron Emission Spectra for 208Pb Target Nucleus, 2nd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 25 Şekerci M., Öztürk F. Ç., Hafızoğlu N., Özkorucuklu S., 2015, Geometry Design of an Electron Dump with Simple Geo, Journal of Physics: Conference Series 574 (2015) 012057.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şekerci, M., Özdoğan, H., 2019, Production Cross–Section Calculations of 62Cu via Charged Particles Induced Reactions, 28th Annual Symposium Hellenic Nuclear Physics Society, May 31 - June 1, Thessaloniki/GREECE
 • 2 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2019, An Investigation on Gamma-Ray Shielding Properties of Zr-Based Bulk Metallic Glasses, 28th Annual Symposium Hellenic Nuclear Physics Society, May 31 - June 1, Thessaloniki/GREECE
 • 3 Kaplan, A., Şekerci, M., Özdoğan, H., Çapalı, V., 2017, (g,abs) Cross–section Calculations of Some Fusion Structural Materials, 3th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 4 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, Total Cross–section Calculations of Neutron Induced Reactions for Some Control Rod Materials Used in Nuclear Reactors,3th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 5 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2017, Production Cross–section Calculations of Medical Tb Isotopes, 3th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 6 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, Investigation of Neutron and Gamma Induced Reaction Effects on TiO2 and Al2O3 coated Nickel Used at Nuclear Reactors, 3th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 7 Dağhan, G., Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, (n,el) Reaction cross–section Calculations for Some Isotopes of Cd Used as Nuclear Reactor Control Rod Material, 3th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 8 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, A New Developed Semi–Empirical Formula for Nuclear Reaction Cross–Section Calculations, 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2017), May 11-15, 2017, Kuşadası, Aydın/TURKEY
 • 9 Kaplan, A., Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., 2017, Semi–Empirical Systematic Development for Photon Induced Nuclear Reaction Cross–Section Calculations, 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2017), May 11-15, 2017, Kuşadası, Aydın/TURKEY
 • 10 Yeşil T. A., Şekerci, M., Yavuz, M., Özcan, Y., O., 2016, Geant4 Simulations of Radiation Effects on Al and B Reinforced Kevlar Used as Shielding Material, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26-30 October 2016, Macedonia
 • 11 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross–Section Calculations of the Structural Reactor Materials 58,60,61,62,64Ni for Different Level Density Models, 1st International Underground Resources and Energy Conference, 6-8 October 2016 , Bozok University, Yozgat/TURKEY
 • 12 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Neutron Induced Cross–Section Calculations for 196,198,199,200Hg Isotopes, 2nd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 13 Ceylan. S., Şekerci. M., Altug. H., Özkorucuklu. S., 2012, Türk Hızlandırıcı Merkezi Serbest Elektron Lazeri İçin Elektron Demet Diagnostik Sistemi Çalışması, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 Eylül 2012, Bodrum/TURKEY
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Production Cross–Section of Medical 177Lu Using Neutron and Proton Induced Reactions, 1st International Underground Resources and Energy Conference , 6-8 October 2016 , Bozok University, Yozgat/TURKEY
 • 2 Kaplan, A., Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2016, Effects of Mean Free Path Paremeters for Reaction Cross–Section Calculations, 1st International Underground Resources and Energy Conference, 6-8 October 2016 , Bozok University, Yozgat/TURKEY
 • 3 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Cross–Section Calculations of (g,xn) and (p,xn) Reactions for 197Au, 1st International Underground Resources and Energy Conference, 6-8 October 2016 , Bozok University, Yozgat/TURKEY
 • 4 Ozturk F. C., Sekerci M., Hafızoglu N., Bozkurt E., 2014, Finite Element Methods and Its Applications, XXIII International Fall Workshop on Geometry and Physics, September 2 -5, 2014, Faculty of Sciences of Granada University, SPAIN
 • 5 Şahin N., G., Şekerci, M., Özkorucuklu, S., 2013, Parçacık Hızlandırıcıları, 5 th International Participation Particle Accelerator and Applications Congress, 7 - 9 September 2013, Bodrum/TURKEY
 • 6 Şekerci, M., Özkorucuklu, S., 2013, Türk Hızlandırıcı Merkezi Serbest Elektron Lazeri Demet Hattı Tasarımı ve Demet Parametrelerinin Belirlenmesi, 5 th International Participation Particle Accelerator and Applications Congress, 7 - 9 September 2013, Bodrum/TURKEY
 • 7 Kuşçu, T., Özkorucuklu, S., Şekerci, M., 2013, Türk Hızlandırıcı Merkezi T.A.R.L.A. Tesisinde Radyasyon Zırhlama Hesaplamaları için FLUKA Benzetim Programıyla Ön Çalışmalar, 5 th International Participation Particle Accelerator and Applications Congress, 7 - 9 September 2013, Bodrum/TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) Serbest Elektron Lazeri için Elektron Demet Hattı Tasarımı ve Demet Parametrelerinin Belirlenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Nükleer Reaktör Kontrol Çubuklarında Kullanılan Bazı Malzemeler İçin Farklı Reaksiyon ve Enerjilerde Parçacık Yayınlanma Spektrumu, Durdurma Gücü, Giricilik Mesafesi ve Tesir Kesiti Hesaplamaları
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Nükleer Reaktör Kontrol Çubuklarında Kullanılan Bazı Malzemeler İçin Farklı Reaksiyon ve Enerjilerde Parçacık Yayınlanma Spektrumu, Durdurma Gücü, Giricilik Mesafesi ve Tesir Kesiti Hesaplamaları, SDÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri, 4599-D2-16 No’ lu Proje, Araştırmacı.
 • 2 Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarlarının Kurulması, DPT2006K-120470 No'lu DPT'nin desteklediği ve Ankara Üniversitesi'nin yürütücülüğünde; Ankara, Gazi, Boğaziçi, İstanbul, Uludağ, Dumlupınar, Erciyes, Niğde ve Süleyman Demirel Üniversite'lerinin ortaklaşa katıldığı YUUP Projesi
 • 3 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 115-B-335, Gökyüzü Farkındalığı-2, Rehber, 04-10 Eylül 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 4 Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) Serbest Elektron Lazeri için Elektron Demet Hattı Tasarımı ve Demet Parametrelerinin Belirlenmesi. SDÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri, 3403-YL1-12 No’ lu Proje, Araştırmacı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Fizik Derneği X. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedetörleri Yaz Okulu, 14-19 Temmuz 2014, Bodrum, Yerel Organizasyon Komitesi Üyeliği.
 • 2 Turkish Physical Society 31st International Physics Congress, 21-24 July 2014, Bodrum/TURKEY, Member of Local Organizing Committee
 • 3 Türk Fizik Derneği IX. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedetörleri Yaz Okulu, 10-15 Eylül 2013, Bodrum, Yerel Organizasyon Komitesi Üyeliği.
 • 4 Türk Fizik Derneği VIII. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedetörleri Yaz Okulu, 10-15 Eylül 2012, Bodrum, Yerel Organizasyon Komitesi Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Fizik Derneği VI. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedetörleri Yaz Okulu, 2-7 Eylül 2010, Yerel Organizasyon Komitesi Üyeliği, Bodrum
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 U.S. Particle Accelerator School, High-Intensity RF Linear Accelerators, University of New Mexico, 16 - 27 June 2014, Albuquerque, New Mexico/USA
 • 2 Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) Summer Student Program 2012, Positioning of Scintillating Screens for High Resolution Electron Spectrometer, 02 July 2012 - 28 September 2012, HZDR, Dresden/GERMANY
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://w3.sdu.edu.tr/personel/04928/arastirma-gorevlisi-mert-sekerci
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Fizik Derneği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 15-20 Mayıs 2019
 • 2 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 01-05 Temmuz 2019
 • 3 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 04-08 Haziran 2018
 • 4 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 16-20 Temmuz 2018
 • 5 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 03-14 Temmuz 2017
 • 6 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 11-15 Eylül 2017
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!