KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Yıldız MUTLU YILDIZ
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Müzik Bölümü
Ana Bilim Dalı Yaylı Sazlar Anasanat Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-9150-7311
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 60
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 11.06.2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 09.10.2009
Doktora MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 16.02.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Eğitim Müziği Besteleme,Çocuk Koroları,Müzik Öğretim Yöntemleri,Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi,İlkokul Dönemindeki Çocukların Müzik Eğitimi,Çocuk Şarkıları,Keman Eğitimi,Müzik Psikolojisi,Erken Dönem Müzik Eğitimi,Müzik Ders Kitapları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 MUTLU YILDIZ YILDIZ, ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK ISPARTA TÜRKÜLERİNİN KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI. International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(92), , 285-299. Doi: 10.26450/jshsr.3475, (2023), (Diğer)
 • 2 MUTLU YILDIZ YILDIZ, 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Art-e Sanat Dergisi, 15(29), , 50-68. (2022), (TR DİZİN)
 • 3 MUTLU YILDIZ YILDIZ, A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE MEANING OF THE MUSIC TEACHING PROFESSION. International Journal of Eurasian Education and Culture, 7(19), , 2399-2440. Doi: 10.35826/ijoecc.629, (2022), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 4 MUTLU YILDIZ YILDIZ, High School Students’ Music Listening Habits and Attitudes towards Intangible Cultural Heritage Elements. Shanlax International Journals, 11(1), , 137-149. Doi: 10.34293/education.v11iS1-Dec.5926, (2022), (Journals Indexed in Eric)
 • 5 Julia Julia, Iswara Prana Dwija, Gunara Sandie, MUTLU YILDIZ YILDIZ, Agustian Egi, Developing Elementary School Teacher Competence in Making Music Learning Media Using Scratch Application: An Action Research. Elemantry School Forum (Mimbar Sekolah Dasar), 7(3), , 362-385. Doi: 10.17509, (2020), (Diğer)
 • 6 MUTLU YILDIZ YILDIZ, KARAKELLE SİBEL, ARSLAN ÖZER DERYA, An Action Research: Creating A Song Repertoire towards Primary School Third Grade Music Lesson Outcomes. Egitim ve Bilim-Education and Science , 355-387. Doi: 10.15390/EB.2019.7979, (2019), (SSCI)
 • 7 MUTLU YILDIZ YILDIZ, KARAKELLE SİBEL, İLKÖĞRETİM DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARIN MÜZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE MÜZİK EĞİTİMİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), , 494-500. (2017), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 MUTLU YILDIZ YILDIZ, MÜLTECİ VE GÖÇMEN ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL KAPSAYICILIĞA YÖNELİK ŞARKILAR. VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 DALGAR GÜL, MUTLU YILDIZ YILDIZ, ARSLAN ÖZER DERYA, Belirli Gün ve Haftalar ile ilgili Çalışmaların İncelenmesi ve Yaratıcı Drama Atölyelerinin Geliştirilmesi. IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 ARSLAN DERYA, MUTLU YILDIZ YILDIZ, KARAKELLE SİBEL, İlkokuma Öğretiminin Sesi Hissetme ve Tanıma Aşamasında Kullanılan Şarkıların İncelenmesi (II). 6th International Eurasian Educational Research Congress (2017). (Özet bildiri)
 • 4 MUTLU YILDIZ YILDIZ, ARSLAN DERYA, KARAKELLE SİBEL, The evaluation of third grade music lesson and student writing skills with student diaries.. Selected Paper of 6th International Conference on Education (IC-ED-2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 5 ARSLAN DERYA, MUTLU YILDIZ YILDIZ, KARAKELLE SİBEL, ”Examining Music Workbooks Of Primary School Students According To Gender”. 26th International Conference on Educational Sciences (2017). (Özet bildiri)
 • 6 MUTLU YILDIZ YILDIZ, KARAKELLE SİBEL, ARSLAN DERYA, YILDIZ DENİZ, The Analysis Outcomes of Songs and Activities in the Teacher s Book of 3rd Grade Music Course. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015) (2015). (Tam metin bildiri)
 • 7 ARSLAN DERYA, MUTLU YILDIZ YILDIZ, KARAKELLE SİBEL, ÖZGE RUKEN ERGÜN, İlk Okuma Öğretiminde Kullanılan Şarkıların İncelenmesi. 1. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 MUTLU YILDIZ YILDIZ, MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN ÇALGISI OLARAK BİR ÖNERİ: UKULELE . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(58), , 733-746. (2021), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 MUTLU YILDIZ Yıldız, SEVAL KÖSE, İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNDE ŞARKI SÖYLEME ETKİNLİĞİ. 10. MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (2012). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 MUTLU YILDIZ YILDIZ, Okuma Öğretimi(2022). EĞİTEN KİTAP, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 MUTLU YILDIZ YILDIZ, İki Keman İçin Türkü Demeti(2021). Müzik Eğitimi Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 MUTLU YILDIZ YILDIZ, Şarkı Söyleyelim-Temel Eğitim Kazanımlarına Yönelik Çocuk Şarkıları(2018). Pegem Akademi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Isparta Geleneksel Müzik Kültürünün İzleri: Hüseyin Karatürk, Araştırma Kitabı, Editör, 02.08.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Toplumsal Katkı
 • 1 MUTLU YILDIZ Yıldız, "Hastalık Değil Farklılık" şarkısı bestelenmesi.. 04.02.2021
VERDİĞİ DERSLER
Ana Çalgı I
Anaçalgı III
Anaçalgı IV
Besteleme Teknikleri II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bireysel Ses Eğitimi I
Bireysel Ses Eğitimi II
Bitirme Ödevi
Dünya Müzikleri
Koro I
Koro II
Koro III
Koro IV
Koro V
Koro VI
Koro VII
Koro VIII
Müzik Biliminde Yöntem I
Müzik Biliminde Yöntem II
Müzik Biliminde Yöntem IV
Oda Müziği - I
Orkestralamaya Giriş
Seslendirme-Yorumlama I (Keman)
 
Bu İçeriği Paylaş!