KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yıldız MUTLU YILDIZ
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Müzik Bölümü
Ana Bilim Dalı Yaylı Sazlar Anasanat Dalı
E-Posta yildizmutlu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9150-7311
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 11.06.2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 09.10.2009
Doktora MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 16.02.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Eğitim Müziği Besteleme,Çocuk Koroları,Müzik Öğretim Yöntemleri,Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi,İlkokul Dönemindeki Çocukların Müzik Eğitimi,Çocuk Şarkıları,Keman Eğitimi,Müzik Psikolojisi,Erken Dönem Müzik Eğitimi,Müzik Ders Kitapları
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Şarkı Söyleyelim-Temel Eğitim Kazanımlarına Yönelik Çocuk Şarkıları
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Çalgı Toplulukları 11 Ders Kitabı
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Current Trends in Educational Sciences, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA/ Examining Music Student Course Workbooks According to Gender
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bir Eylem Araştırması: İlkokul 3. Sınıf Müzik Dersi Kazanımlarına Yönelik Şarkı Dağarcığı Oluşturma. MUTLU YILDIZ, S. KARAKELLE, and D. ARSLAN ÖZER, “Bir Eylem Araştırması İlkokul 3 Sınıf Müzik Dersi Kazanımlarına Yönelik Şarkı Dağarcığı Oluşturma,” Eğitim ve Bilim, vol. 44, no. 200, pp. 355–387, Oct. 2019.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 " Resmi ve Özel Kurumlara Bağlı Çocuk Koroları Profilinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Bir Eylem Araştırması: İlkokul 3. Sınıf Müzik Dersi Kazanımlarına Yönelik Şarkı Dağarcığı Oluşturma", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2012 BAKA Doğrudan Destek Faaliyetleri kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi ve Isparta Valiliği adına yürütülen "Teke ve Toros Folklorunda Isparta Türküleri Projesi"
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 20 Nisan 2014, Çocuk ve Müzik Şenliği, Etkinlik Koordinatörü.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 26-28 Nisan 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, "Piyano Eğitimcilerinin Eğitimi" Seminer Programı.
 • 2 1-4 Haziran 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi III. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali, Festival Düzenleme Kurulu.
 • 3 6-7-8 Mayıs 2011, 1. Üniversitelerarası Uygulamalı GÜL DİYARINDA EBRU yarışmasında müzik koordinatörü
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Ödülleri, Güzel Sanatlar Kategorisinde 2014 Yılı "Teşvik Ödülü" (III.lük).
 • 2 SDÜ Ödülleri, Güzel Sanatlar Kategorisinde 2013 Yılı "Teşvik Ödülü" (I.lik)
 • 3 SDÜ Ödülleri, Güzel Sanatlar Kategorisinde 2012 Yılı "Teşvik Ödülü" (I.lik)
 • 4 SDÜ Ödülleri, Güzel Sanatlar Kategorisinde 2011 yılı "Teşvik Ödülü"(III.lük)
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanması
 • 1 18 Eylül 2016, TRT AVAZ kanalında TRT Ankara Radyosu Çoksesli Müzik Çocuk Korosu Konserinde "Barış İsteriz (Söz-Müzik: Yıldız MUTLU YILDIZ)" isimli şarkım seslendirilmiştir.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 4-8 Mayıs 2016, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi "V. Klasik Müzik Festivali".
 • 2 20 Nisan 2014, Çocuk Ve Müzik Şenliği, Isparta Gül Çocuk Korosu, Koro Şefi.
 • 3 10 0cak 2013, Tarım Eğitiminin 167.Yıldönümü Etkinlikleri Açılışı, Dinleti,Vokal.
 • 4 29 Mart 2013, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği 49.Kütüphaneler Haftası Kapsamında "Isparta Gül Çocuk Korosu" konseri, Koro Şefi.
 • 5 26 Mart 2013,Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği 49.Kütüphaneler Haftası Kapsamında "Müzik Dinletisi",Keman.
 • 6 28 Nisan 2013, VI. Ulusal Çocuk Koroları Şenliği, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı,"ISPARTA GÜL ÇOCUK KOROSU", Koro şefi.
 • 7 12 Mayıs 2013, Isparta Gül Çocuk Korosu "Anneler Günü Konseri" Iyaş Park AVM, Koro Şefi.
 • 8 2 Haziran 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, III.Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali, "Isparta Gül Çocuk Korosu", Koro Şefi.
 • 9 21-22 Nisan 2012, "SDÜ Çocuk Korosu Konseri",Afyon Kocatepe Üniversitesi - V. 23 Nisan Korolar Şenliği,"Koro Şefi".
 • 10 19 Nisan 2012, "SDÜ 23 Nisan Çocuk Şenliği" düzenleme, "SDÜ Çocuk Korosu", "Koro Şefi".
 • 11 24 Nisan 2012, ". Isparta Çocuk Müzisyenler Festivali", SDÜ Isparta Gül Çocuk Korosu Konseri, "Koro Şefi".
 • 12 30 Nisan- 2Mayıs 2012, 2. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • 13 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, VI.Ulusal Amatör Çalgıcılar Festivali, Afyon Atatürk Kültür Merkezi
 • 14 26 Mayıs- 9 Haziran 17. Türkiye Korolar Şenliği- Ankara, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Gül Çocuk Korosu, "Koro Şefi".
 • 15 9 Kasım 2012, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümünün 74. yıldönümü nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği "ATATÜRK'Ü ANMA DİNLETİSİ", Vokal.
 • 16 8 Mayıs 2011,Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Korosu "Anneler Günü Özel Konseri", Koro Şefi
 • 17 1 Haziran 2011, "SDÜ ÇOCUK KOROSU KONSERİ", Koro Şefi
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 "Cumhuriyet Şarkısı" isimli Çocuk Şarkısı'nın TRT tarafından, TRT Çocuk Şarkıları Repertuvarına alınması.
 • 2 "Anne" isimli Çocuk Şarkısı'nın TRT tarafından, TRT Çocuk Şarkıları Repertuvarına alınması.
 • 3 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları; İlkokul Hayat Bilgisi 1. Sınıf Ders Kitabı, Yazarlar: Kamil AKGÜL, Münteha AYDINBELGE, Seçkin BALCI, Tuncer TANYERİ; Devlet Kitapları (MEB), Ankara; Merhaba (Tanışma Şarkısı) isimli şarkıma yer verilmiştir.
 • 4 26.05.2017, TRT Türkü (Radyo) "Akdeniz'in Renkleri" Programı, Isparta Türküleri İcrası (Vokal).
 • 5 5 Mart 2016, TRT İzmir Radyosu Çoksesli Müzik Çocuk Korosu Dönem Sonu Konserinde "Merhaba (Söz-Müzik: Yıldız MUTLU YILDIZ)" isimli şarkı seslendirilmiştir.
 • 6 12 Haziran 2016, TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Müzik Çocuk Korosu tarafından Yıl Sonu Konserinde"Merhaba (Söz-Müzik: Yıldız MUTLU YILDIZ)" isimli şarkı seslendirilmiştir.
 • 7 5 Mart 2016, TRT İzmir Radyosu Çoksesli Müzik Çocuk Korosu tarafından "Barış İsteriz (Söz-Müzik: Yıldız MUTLU YILDIZ)" isimli şarkı seslendirilmiştir.
 • 8 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları; İlkokul Hayat Bilgisi 1. Sınıf Ders Kitabı, Yazar: Teoman Yalçın, Semih Ofset, Ankara; Merhaba (Tanışma Şarkısı) isimli şarkıma yer verilmiştir.
 • 9 2013 TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması 8, TRT ARŞİV SERİSİ 242, CD, Ulus Müzik.
 • 10 Teke ve Toros Folklorunda"ISPARTA TÜRKÜLERİ", CD.
 • 11 TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması 7, TRT ARŞİV SERİSİ 198, CD, Ulus Müzik.
 • 12 TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması-5, TRT ARŞİV SERİSİ 144 ÇOKSESLİ MÜZİKLER,CD, Ulus Müzik.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 16 Mart 2013, 7. Geleneksel Florida Türk Festivali, Miami Fort Lauderdale-ABD, SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 18 Mart 2014, 21 Mart Ormancılık Haftası Kutlama Etkinlikleri "Dinleti"; Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası,I. Keman
 • 2 3 Nisan 2014, Gönen MYO, "Konser: Baharın Müzikle Karşılanması",SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 3 4 Nisan 2014, SDÜ TIP Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın 20.Yıl Kutlaması "Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 4 10 Nisan 2014, Türk Polis Teşkilatının 169. Kuruluş Yılı Resepsiyonu "Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 5 6 Mayıs 2014, "Eğitim Konseri", Isparta Fen Lisesi, SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 6 22 Ekim 2014, "II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu" "Konser" SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman
 • 7 23 Ekim 2014, "1. Üniversitelerarası İngiliz Dili, Edebiyatı ve Dilbilimi Kongresi" (1st Interuniversity Congress on English Language, Literature and Linguistics – ICELLL) "Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası II. Keman.
 • 8 26 Kasım 2014, "SDÜ Akademik Oda Orkestrası Eğitim Konseri", Isparta Anadolu Lisesi, II. Keman.
 • 9 29 Aralık 2014, "Yeni Yıl Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 10 28 Mart 2013,SDÜ ve TÜBİTAK BİDEB(Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından 44.sü düzenlenen “Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 11 10 Nisan 2013, Türk Polis Teşkilatının 168.Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu, "Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 12 17 Nisan 2013, Köy Enstitülerinin 73. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikler, "Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası,II.Keman.
 • 13 24 Nisan 2013, VI. Uluslararası Günler etkinliği kapsamında "Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 14 07 Mayıs 2013,SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü "Inovasyon:Doğuma Hazırlık Sınıfları ve Lamaze Felsefesi" Sempozyumu,"Dinleti" SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 15 16 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay MYO, 7.Geleneksel Kariyer Günleri, SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 16 17 Mayıs 2013,Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 18 Mayıs Müzeler Günü Kutlama Programı Kapsamında "Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman
 • 17 23 Mayıs 2013, Gönen MYO İnsan - Doğa İlişkisi Çalıştayı, SDÜ Akademik Oda Orkestrası, "Konser", II.Keman.
 • 18 25 Mayıs 2013,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğünce düzenlenen Koruyucu Aileler Etkinliği , SDÜ Akademik Oda Orkestrası, "Konser", II.Keman.
 • 19 7 Haziran 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Töreni,"Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 20 18 Eylül 2013, Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yöntemler: Karma Öğrenim Uygulamaları Sempozyumu, "Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 21 26 Eylül 2013, VII. Ulusal Hidroloji Kongresi,"Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 22 11 Ekim 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi 2013-2014 Akademik Yılı Açılış Konseri, SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 23 25 Ekim 2013, I. Davraz Fizyoterapi Günleri, "Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 24 29 Kasım 2013, Üniversitelerarası Kurul-Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı kapsamında "Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası II.Keman.
 • 25 20 Aralık 2013, "Eğitim Konseri" Gülkent Anadolu Lisesi, SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman
 • 26 1 Mart 2012, IV. Farabi Değişim Çalıştayı "Müzik Dinletisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 27 2 Mart 2012, "Konser", Isparta Merkez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Salonu, SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II.Keman
 • 28 8 Mart 2012, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği'nde "Konser",SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 29 21 Mart 2012, 21-26 Mart Ormancılık Haftası Etkinlikleri, "Dinleti", SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 30 30 Mart 2012, Türkiye'de Su Yönetimi ve Göller Bölgesi Paneli, "Dinleti", SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 31 17 Nisan 2012, "Köy Enstitülerinin 72. Kuruluş Yıldönümü", "Konser" Gönen Meslek Yüksekokulu, SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 32 30 Nisan- 4 Mayıs 2012, "Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali ve Kongresi", "Dinleti", SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 33 8 Mayıs 2012, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu "Kariyer Günleri", "Konser", SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 34 23 Mayıs 2012, SDÜ Engelliler Araş. ve Uygulama Merkezi Engelli Hakları Konulu etkinlik, "Dinleti", SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 35 8 Haziran 2012, SDÜ Mezuniyet Töreni "Konser", SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 36 7 Temmuz 2012, "İncesu Opet Ekolojik Örnek Köy Projesi-İncesu Kültür Festivali", Konser, SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 37 30 Ağustos 2012, " Isparta Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu", SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 38 28 Eylül 2012, SDÜ 2012-2013 Akademik Yılı "Açılış Konseri", SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 39 4 Ekim 2012, 14. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ulusal Kongresi,"Dinleti", SDÜ GSF Müzik Bölümü Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 40 18 Ekim 2012, ADIM Üniversiteleri "Yerbilimleri Sempozyumu","Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 41 29 Ekim 2012,Isparta Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu "Konser",SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 42 1 Kasım 2012, Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu,"Dinleti",SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 43 11 Ocak 2011, Tarım Öğretiminin 165. Yılı Kutlaması "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman
 • 44 8 Mart 2011, Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman
 • 45 14 Mart 2011, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman
 • 46 17 Mart 2011, International The 4 E's of Endodontics Symposium "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman
 • 47 18 Mart 2011, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Bilimsel Öğrenci Projeleri Ödül Töreni "Açılış Konseri" SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 48 21 Mart 2011, SDÜ Nevruz Kutlamaları kapsamında "Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman
 • 49 25 Mart 2011, 2011 Uluslararası Orman Yılı Kutlamaları kapsamında "Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman
 • 50 18 Nisan 2011, Köy Enstitülerinin 71. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında" Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 51 16 Mayıs 2011," SDÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri" Flüt Yrd. Doç. Dr. Müjdat GÜROL, Klavsen Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLGİN, SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 52 27 Mayıs 2011, II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu-Kütahya, "SDÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri" , SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 53 17 Haziran 2011, Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Töreni kapsamında "Konser", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman
 • 54 17 Kasım 2011, 2011-2012 Akademik Yıl Açılışı "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman
 • 55 24 Kasım 2011, "Ekonomiye Değer Katanlar" Tescil İşlem Hacmi, Vergi ve İhracatı Teşvik Ödül Töreni kapsamında dinleti, SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 56 4 Aralık 2011,Isparta Valiliği ve Türk Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda "Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 57 5 Aralık 2011,Süleyman Demirel Üniversitesi,Atatürkçü Düşünce Topluluğu ile Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi'nin birlikte hazırladığı Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 77. yıldönümünü etkinlikleri kapsamında "Dinleti", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman.
 • 58 11 Ekim 2010, SDÜ 2010-2011 Akademik Yıl Açılış Töreni "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 59 22 Ekim 2010, SDÜ Uluslararası INGED Konferansı "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman
 • 60 02 Aralık 2010, 5. Ulusal MYO Müdürler Toplantısı "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II. Keman.
 • 61 24 Aralık 2010, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Geleneksel Ödül ve Biniş Giyme Töreni "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, II.Keman
 • 62 26 Ekim 2009, SDÜ 2009-2010 Akademik Yıl Açılışı "Açılış Konseri", SDÜ Akademik Oda Orkestrası, I. Keman
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 20 Nisan 2013, I. Eğirdir Uluslararası Çocuk Müzisyenler Festivali, Isparta Gül Çocuk Korosu, Koro Şefi.
 • 2 Arkadaşım Bienal Uluslararası Çanakkale Çocuk Bienali, Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ortaklığında "Isparta Gül Çocuk Korosu".
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 17-19 Haziran 2016, 2. İzmir Polifonik Korolar Festivalinde Özel Tevfik Fikret Okulları Çocuk Korosu tarafından "Yok Yok" (Söz-Müzik: Yıldız MUTLU YILDIZ) isimli şarkı seslendirilmiştir.
 • 2 17 Türkiye Korolar Şenliği-Ankara; 14. Mersin Nevit Kodallı Korolar Şenliğinde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Korosu "Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım Sakız" isimli Türkü düzenlemesini seslendirmiştir.
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 2013 TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması, "Yok Yok" isimli şarkı ile Yarı Final
 • 2 2013 TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması, "Yok Yok" isimli şarkı ile FİNAL yarışması-"Mansiyon"
 • 3 17. Türkiye Korolar Şenliği, "Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülü", SDÜ Isparta Gül Çocuk Korosu, Koro Şefi.
 • 4 2011 TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması "Nereye Kadar" şarkısı ile "mansiyon"(3.lük)
 • 5 TC Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Türk Müziği Formları Beste Yarışması "Hicaz Çocuk Şarkısı, Öğretmenim"
 • 6 TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması-V, "Bir Şarkı Söyle" isimli şarkı ile "mansiyon" (4.lük)
 • 7 Gazi Üniversitesi Çocuk Şarkıları Beste Yarışması "Sonbahar" isimli şarkı ile "mansiyon"
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 "Anne" isimli çocuk şarkısı.
 • 2 "Cumhuriyet Şarkısı" isimli çocuk şarkısı.
 • 3 "Barış İsteriz" İsimli Çocuk Şarkısı
 • 4 "Yeni Yıl" İsimli Çocuk Şarkısı
 • 5 A capella Koro için Türkü Düzenlemesi:"Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım Sakız"
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 15-17 Mayıs 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Üst Kurul Üyeliği.
 • 2 15-17 Mayıs 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Ses Yarışması" Yürütme Kurulu.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Evi Etkinlikleri Müzik Bölümü Koordinatörü, 2011-2012
 • Yurtiçi yayınlarda adayın sanatsal çalışmaları hakkında kendi alanında yayın yapılmış olması
 • 1 Silifke Belediyesi ve Müzik Eğitimcileri Derneği'nin birlikte düzenlediği "35. Silifke Kültür Haftası Eğitim Müziği Şarkı Yarışması" sonucunda ödül alan eserlerin yanı sıra basılmaya değer bulunan eserler arasında yer alan "ATAM" isimli şarkı ile "Çocuklar Gibi Yaşamalı" adlı kitapta basılmış ve yayımlanmıştır.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!