Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İsmail İlke KÖSE
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi İsmail İlke KÖSE
Birimi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Elektrik Ve Enerji Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
Telefon 2464417016
E-Posta ismailkose@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2.7.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 23.11.2011
Doktora
İLGİ ALANLARI
Termodinamik,Isı transferi,Dogal gaz,Enerji
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arzu Şahin, İsmail İlke Köse Reşat Selbaş. 2012. Comparative analysis of neural network and neuro-fuzzy system for thermodynamic properties of refrigerants. Applied Artificial Intelligence, Volume: 26, Issue: 07, pages 662 - 672.
 • 2 ŞENCAN, A., KÖSE, İ.İ., SELBAŞ, R., 2011 An adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) model for thermophysical properties of new refrigerant.Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2011 Volume (Issue) 27(2): 275-286
 • 3 ŞENCAN, A., KÖSE, İ.İ., SELBAŞ, R., 2011. Prediction of thermophysical properties of mixed refrigerants using artificial neural network. Energy Conversion and Management,52(2),958-974
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KÖSE, İ.İ., ŞENCAN,ŞAHİN A., SELBAŞ, Reşat,. 2012.Anfis Modeliyle R- 423A Soğutucu Akışkanın Termofiziksel Özeliklerinin Belirlenmesi,Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir
 • 2 KÖSE, İ.İ.,LAKA,S., ÖZ, ALİ.,2012,Hijyenik Ortamlarda Havalandırma ve Klima Sistemleri,,Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir
 • 3 KÖSE, İ.İ., ŞENCAN,ŞAHİN A., SELBAŞ, Reşat,. 2011. R 413A Soğutucu akışkanın termofiziksel özelliklerinin (anfis) modeliyle belirlenmesi. Ulusal İklimlendirme Kongresi, 18- 20 Kasım 2011. Antalya.
 • 4 ÖZSOY, A., KÖSE, İ.İ. 2011. Merkezi çamaşır yıkama ünitelerinde atık ısı geri kazanımı, Ulusal İklimlendirme Kongresi, 18- 20 Kasım 2011. Antalya.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KÖSE,İ.,İ., GENÇ.İ.,DEMİRALP, B., 2013. Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin İncelenmesi
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 LAKA,S.,KÖSE, İ.İ.,ÖZ, ALİ.,2012,Hijyenik Ortamlarda Havalandırma ve Klima Sistemleri,,Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir
 • 2 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç.,DİKMEN, E., ÖZEK, N., KÖSE, İ.İ., 2009. Isparta şartlarında çalışan deneysel güneş havuzunun termodinamik analizi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6-7 Kasım 2009, Mersin, 183.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Düzlemsel Güneş Kollektör Borusu İçerisinde Kıvrılmış Şerit Kullanımının Isı Transferine Etkisinin Deneysel İncelenmesi 2011 (SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KÖSE, İ. İ (Yürütücü) Özsoy, A. (Akademik Danışman ) 2008-2009 Hacim ısıtma amaçlı olarak güneş enerjisinin yeraltında depolanması TÜBİTAK 2209 Öğrenci Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Düzlemsel güneş kollektörlerinde boru içerisinde ısı transferini artırıcı elemanlar kullanımı", SDÜ, BAP, Proje No: 1906-YL-09
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2011.(ŞENCAN, A., KÖSE, İ.İ., SELBAŞ, R., 2011. Prediction of thermophysical properties of mixed refrigerants using artificial neural network. Energy Conversion and Management, 52(2), 958- 974.)
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2011.(ŞENCAN, A., KÖSE, İ.İ., SELBAŞ, R., 2011 An adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) model for thermophysical properties of new refrigerant.Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2011 Volume (Issue) 27(2): 275-286)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 2012 - ..... Yalvaç Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcılığı
 • 2 Yalvaç Teknik Bilimler M.Y.O ELEKTİRİK ve ENERJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI(2010-DEVAM EDİYOR)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yalvaç Teknik Bilimler M.Y.O Yönetim Kurulu üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 ŞAHİN. Ş., GENÇ.İ.,DİKMEN,E.,KÖSE,İ.,İ., 2012. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ.MİMARLAR VE MÜHENDİSLER GURUBU,SAYI:67
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif Enerji Kaynakları
Doğalgaz Tesisat Teknolojisi
Genel İklimlendirme Esasları
Güneş Enerjisi Uygulamaları
Isıtma Tesisat Teknolojisi
Malzeme Bilgisi
Termodinamik
Tesisat Atölyesi
Tesisat Projesi
Yapıda Tesisat Teknolojisi
Yukarı çık