KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110647
E-Posta zisankorkmaz@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 24.02.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 09.07.2014
İLGİ ALANLARI
Kamu yönetimi Reformu, Yerel Yönetimler, Yönetişim, Sağlık Turizmi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı,Yönetim hukuku
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, Covid-19 Salgını ve Türkiye: Göç Yönetişimi Üzerindeki Etkileri. OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches , 2528-9535. Doi: 10.26466/opus.883997, (2021), (TR DİZİN)
  • 2 AKCA Cansu Can, KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, Yerel Kalkınma Üçgeninde Sakin Şehir Hareketi: Yalvaç Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 7(3), , 956-972. Doi: 10.31592/aeusbed.907227, (2021), (TR DİZİN)
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, Kartal Dilek, BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE 2010-2020 YILLARINA DAİR SAĞLIK TURİZMİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. 7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE (2021). (Tam metin bildiri)
  • 2 KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, Arman Hatice, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Ekoturizme Yönelik Projelerin Değerlendirilmesi. 10. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Tam metin bildiri)
  • 3 KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, ÇAKIR HARUN, İç Anadolu Bölgesine Yönelik Sağlık Turizmi Alanında 2006-2020 Yılları Arası Yapılmış Tezlerin içerik Analizi. 10. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Tam metin bildiri)
  • Kitap
  • 1 AKCA Cansu Can, KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, Sakin Şehir Hizmetleri ve Yerel Kalkınma(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
  • 2 KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, Kadın Akademisyenler Gözüyle Çalışma Yaşamında Kadın Olmak(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!