Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şenay ARZUMAN
Adı Soyadı Dr. Şenay ARZUMAN
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462111480
E-Posta senayozger@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 10.7.2000
Yüksek Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 17.9.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 10.9.2014
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yaşar B. ve Özger, Ş., 2006. Farklı Büyüklükteki Alanlarda Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae) Üzerinde Beslenen Oenopia conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae)’nın Gelişme ve Üremesi. Yüzüncü Yıl Üniv.Zir.Fak. Tarım Bilimleri Derg., 16 (1): 29-37.
 • 2 Yasar, B. and S. Özger, 2005. Functional response of Oenopia conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) on Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae) in three different size arenas. Türk.Entomol.Derg., 29 (2): 91-99.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uygun, Z., Ş. Özger ve İ. Karaca, 2011. Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae)’a Etkisinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2): 53-57.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yaşar, B.,Özger, Ş., 2005. Development, Feeding and Reproduction Responses of Adalia fasciatopunctata revelierei (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) to Different Densities of Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae). Journal of Pest Sciences, , 78: 4, 199-203.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özger, Ş., A. Bayındır ve İ. Karaca, 2011. Önemli bir Karaağaç zararlısı; Karaağaç yaprak böceği Xanthogaleruca luteola (Müller,1766) (Coleoptera: Chrysomelidae). Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, 283-286
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgökçe M.S., Karaca, İ., Özger, Ş., Ayvaz, T., 2011. Aphis fabae Scopoli (Homoptera. Aphididae)’nin Sabit Sıcaklıklarda Vicia faba Üstünde Sıcaklığa-Bağlı Gelişmesi ve Yaşa-Bağlı Yaşam Çizelgesi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. Kahramanmaraş 
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık