KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. İlker GÜNYELİ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Telefon 2119233
E-Posta ilkergunyeli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.ilkergunyeli.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP 01.07.1997
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Onkoloji,Genel Jinekoloji,İnfertilite,MENOPOZ,Genel Obstetrik,Ürojinekoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Prevalence of Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma Hominis, Ureaplasma Urealyticum, Neisseria Gonorrheae and Other Infectious Microorganisms of low Genital Tract in First Trimester Pregnancies.
 • 2 LLETZ: As A Diagnostic and Therapeutic Approach in Cervical Intraepithelial Neoplasia and Chronic Cervisitis.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Jinekolojik ve Gebe Popülasyonunda Videokolposkopi ve Sitoloji İle Serviks Değerlendirilmesi ve YönetimiArş.Gör.Dr. Ceyhan HODA
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Physical and Mental Workload in Single Incision Laparoscopy (SILS) and Conventional LaparoscopyArş. Gör. Dr. Dilek KOCA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “SDÜ Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’a Sevk edilen ya da Kliniğimizde tanı alan Tüm Konjenital Anomalilerin her yönüyle Prospektif olarak incelenmesi” isimli projede koordinatör.Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. İlker GÜNYELİYardımcı araştırmacı: Prof. Dr. Mekin SEZİKSdü Klinik araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı Karar tarihi:17/04/2012 Karar No: 37
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ülkemizdeki Kadın Popülasyonunda Menstrüel Siklus Özelliklerinin Araştırılması ve Dismenore Sıklığının Belirlenmesi” konulu projede Süleyman Demirel Üniversitesi proje kolu yürütücülüğü.Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Engin ORALBilimsel Kurul: Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU, Prof. Dr. Erkut ATTAR, Prof. Dr. Bülent BERKER
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ı.Uluslararası Tıp Kongresi çerçevesinde "Normal Doğum Eğitim Kursu başlıklı worksop düzenlemek ve eğitim vermek
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 OVULASYON İNDÜKSİYONU SEMPOZYUMU’NDA DÜZENLEYİCİ. 23 MART 2014, ANEMON OTEL, AFYON, Türkiye. 1. Oturum: Saat 10:00-10:20, “İNFERTİL ÇİFTTE KADININ DEĞERLENDİRİLMESİ (HSG, L/S, H/S ne zaman, nasıl?)” Oturum Başkanları: Prof. Dr.Baha ORAL; Uzman Dr. Beyhan TEVFİKÜreme Tıbbı Derneği Başkanı: Prof. Dr. Erol TAVMERGENKurs Koordinatörleri: Prof. Dr. Murat SÖNMEZER, Prof. Dr. Mehmet YILMAZER
 • 2 Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'ni ve SDÜ Tıp Fakültesi Kadın Doğum A.D işbirliğiyle gerçekleşen 22-23 Aralık 2012 Tarihlerinde Isparta Basmacıoğlu Otelde gerçekleştirilen "Ürojinekoloji Workshop"ında konuşmacı ve organizatör olarak rol almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresinde (15-18 Ekim 2015: İstanbul Harbiye Askeri Müzesi); 16-Ekim 2015’de “Muayene, Anemnez Formları Ne İçermeli, StresTest, Q Tip Test, Rezidü İdrar Ölçümü” Konulu konuşmaKongre başkanı: Prof. Dr. Fuat DEMİRCİ
 • 2 9-10 OCAK 2016 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Antalya Ürojinekoloji Çalıştayı Bölgesel Ürojinekoloji Toplantısı” kapsamında 9 Ocak 2016 tarihli III. Oturum olan ve 13:30-15:00 saatleri arasında gerçekleşen “Üriner İnkontinans Tedavi Yaklaşımları” oturumunda Oturum Başkanlığı yapmıştır.Workshop Başkanı: Prof. Dr. İsmail Mete İtil; 2. Başkan: Doç. Dr. Aysel UYSAL; Bilimsel Sekreterya: Prof. Dr. Petek BALKANLI – Doç. Dr. Aysun KARABULUT
 • 3 OVULASYON İNDÜKSİYONU SEMPOZYUMU’NDA “KADIN İNFERTİLİTESİ” KONULU KONUŞMA YAPMAK. 23 MART 2014, ANEMON OTEL, AFYON, Türkiye. 1. Oturum: Saat 10:00-10:20, “İNFERTİL ÇİFTTE KADININ DEĞERLENDİRİLMESİ (HSG, L/S, H/S ne zaman, nasıl?)” Oturum Başkanları: Prof. Dr.Baha ORAL; Uzman Dr. Beyhan TEVFİKÜreme Tıbbı Derneği Başkanı: Prof. Dr. Erol TAVMERGENKurs Koordinatörleri: Prof. Dr. Murat SÖNMEZER, Prof. Dr. Mehmet YILMAZER
 • 4 TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ (TJOD-ANTALYA) ANTALYA ŞUBESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ÜROJİNEKOLOJİ TOPLANTISINDA “AŞIRI AKTİF MESANE” KONULU KONUŞMA YAPMAK (18:45-19:10). 16-Kasım-2013, Cumartesi, Su Hotel, Antalya.Oturum başkanı: Prof. Dr. İnanç MENDİLCİOĞLU (A.Ü.T.F): TJOD Antalya Şube Başkanı
 • 5 Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'ni ve SDÜ Tıp Fakültesi Kadın Doğum A.D işbirliğiyle gerçekleşen 22-23 Aralık 2012 Tarihlerinde Isparta Basmacıoğlu Otelde gerçekleştirilen "Ürojinekoloji Workshop"ında konuşmacı
 • 6 TURKMSIC TOPLULUĞUNUN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU, "TIP TARİHİ VE CİNSEL SAĞLIK" PANELİNDE 03-05-2011 TARİHİNDE KONUŞMACI
 • 7 04-10-2011, SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ KONFERANS SALONU, Ana bilim dalı Öğretim Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ tarafından ; TEMA vakfı Isparta şubesinin (Genç Tema) organize ettiği “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar” konulu KONUŞMA YAPMAK
 • 8 CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONFERANSI; 03-03-2010, ÇARŞAMBA, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, GÜRE YERLEŞKESİ, KONFERANS SALONU (HALKA VE TÜM ÜNİVERSİTEYE AÇIK)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.ilkergunyeli.com
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 GEBELİKTE MATERNAL FİZYOLOJİ
 • 2 VULVA KANSERİ
 • 3 GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİ
 • 4 PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK
 • 5 PUBERTE VE PUBERTE ANOMALİLERİ
 • 6 PUERPERİUM
 • 7 SERVİKSİN BENİGN HASTALIKLARI
 • 8 EKTOPİK GEBELİK
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
 • 2 Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • 3 Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
 • 4 TÜRKİYE MENOPOZ DERNEĞİ
 • 5 Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • 6 Türk Tabipler Birliği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Dev Uterin Myomda Yonetim: Olgu SunumuSaygilarimizla,Pamukkale Tip Dergisi Yayin Kuruluhttp://ptd.pau.edu.tr/Ref.: PTD-60352
 • 2 GENÇ BİR HASTADA TOTAL UTERİN PROLAPSUS TEDAVİSİNDE CARTER-THOMASON OPERASYONU: OLGU SUNUMU
 • 3 Tuba Ovarian Abse: 61 Olgunun DeğerlendirilmesiTuboovarian Abscess, Analysis of 61 cases
 • 4 2. TRİMESTER GENETİK TARAMA AMNİYOSENTEZ:1586 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Second Trimester Genetic Amniocentesis: Evaluation of 1586 Cases
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR V.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM V.
 • 2 MEDİKOSOSYAL MERKEZİ SORUMLUSU
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(BAP) KOMİSYON ÜYESİ
 • 2 HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYESİ
 • 3 DÖNER SERMAYE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • 4 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME(ÖYP) KOMİTESİ ÜYESİ
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Isparta Burdur Şubesi Genel sekreterliği (Yönetim Kurulu)
 • 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(BAP) KOMİSYON ÜYESİ
 • 3 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYESİ
 • 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME(ÖYP) KOMİTESİ ÜYESİ
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 KÜÇÜK İNSAN.COM, TAVSİYE EDİYORUM.COM, HÜRRİYETAİLE.COM GİBİ SİTELERDE MAKALE VE BİLİMSEL, HALKI BİLGİLENDİRİCİ YAYINLAR
 • 2 DOKTORSİTESİ.COM DA YAYIMLANMAKTA OLAN 32 ADET MAKALEhttp://www.doktorsitesi.com/isparta/kadin-hastaliklari-ve-dogum/doc-dr-ilker-gunyeli.html
 • 3 POLATLI İSTİKLAL GAZETESİNDE SAĞLIK KÖŞE YAZARLIĞIhttp://www.polatliistiklal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=6
VERDİĞİ DERSLER
AMENORE
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Ektopik Gebelikler
FETAL İYİLİK HALİ TESTLERİ
GEBELİK TAKİBİ VE TARAMA TESTLERİ
Germ hücreli over tümörleri
gestasyonel trofoblastik neoplazi
Kadın genital sistemi anatomisi
KEMOTERAPİ VE ADJUVAN TEDAVİLER
Overin Epitelial Tümörleri
OVERİN EPİTELYAL TÜMÖRLERİ
Pelvik organ prolapsusları
PREEKLAMPSİ VE EKLAMPSİ
Puberte ve adelosan jinekolojisi
Puerperium
SEKS KORD STROMAL OVER TÜMÖRLERİ
Seks-Kord Stromal Over Tümörleri
SERVİKS KANSERİ
Serviksin Benign Hastalıkları
Uterin sarkomlar
Uterusun Benign Hastalıkları
Vajina Benign Hastalıkları
Vajina Kanseri
Vajina Malign Hastalıkları
Vulva Kanseri
Vulva ve Vajenin Preinvazif Hastalıkları
Vulvanın Benign Hastalıkları
Vulvanın Malign Hastalıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!