KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Elvettin AKMAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110491
E-Posta elvettinakman@sdu.edu.tr
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 466
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 15.07.2007
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 08.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 28.10.2015
İLGİ ALANLARI
Kamu Politikaları, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yapay Zeka, Açık Veri, E-devlet
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Manoiu Valentina-Mariana, Kubiak-Wojcicka Katarzyna, Craciun Alexandru-Ioan, Akman Cigdem, AKMAN Elvettin, Water Quality and Water Pollution in Time of COVID-19: Positive and Negative Repercussions. WATER , 1-17. Doi: 10.3390/w14071124, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 AKMAN ELVETTİN, KULAÇ ONUR, CHIFTCHI Aizat, A New Government System in Turkey Presidential Government System. ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM-UHAD), 8(19), , 164-178. (2021), (Diğer)
 • 3 ACAR OSMAN KÜRŞAT, CAN Mine, AKMAN Elvettin, TUZCUOĞLU FERRUH, Leadership in Crisis Management: Health Minister Dr. Fahrettin Koca's Crisis Management and Leadership at the Struggle with Coronavirus (Covid-19) in Turkey. E-Journal of Social and Legal Studies An Independent Journal, 6(2), , 59-86. (2020), (Diğer)
 • 4 TUZCUOĞLU FERRUH, AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ: ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİKLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Mehmet Akif Ersoy Üniversitresi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1211-1238. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 5 AKMAN ELVETTİN, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörleri. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 15(1), , 35-54. (2019), (Diğer)
 • 6 ACAR OSMAN KÜRŞAT, AKMAN ELVETTİN, Türkiye’de Kamu Personel Politikalarının Süreç Modeli Çerçevesinde Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), , 203-217. Doi: 10.20875/makusobed.533924, (2019), (Diğer)
 • 7 AKMAN ELVETTİN, ÖZASLAN AHMET, KENTSEL DÖNÜŞÜM OMBUDSMANLIĞI MÜMKÜN MÜ?: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), , 29-47. Doi: 10.25287/ohuiibf.499225, (2019), (Diğer)
 • 8 YATAĞAN ARDA GÖRKEM, AKMAN ELVETTİN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, KARŞILAŞTIRMALI ÇERÇEVEDE AVRUPA PARLAMENTOSUNDA SİYASAL GRUPLAR. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), , 12-23. (2017), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKMAN ELVETTİN, ÇETİN MELAHAT, YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ BİR YANSIMASI OLARAKDİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ. IV. International Symposium on Strategic and Social Research (2019). (Özet bildiri)
 • 2 AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, TURHAN GÖKHAN, OKCU MURAT, City Information Systems as E Manucipality Application in Local Administrations An Evulation Over Konya and Kayseri Big Cities Examples. 3. International Conference on Human and Social Sciences, September 20-22 2013 (2013). (Özet bildiri)
 • 3 NEGİZ NİLÜFER, AKMAN ELVETTİN, Yerel Yönetimlerin Turizme Yönelik ve Turizmi Etkileyen Hizmetleri: Olması Gereken-Gerçekleşen Düzleminde Bir Değerlendirme. 1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu (2011). (Özet bildiri)
 • 4 AKMAN ELVETTİN, ARGUN Çiğdem, Türk Kamu Yönetiminde E Devlet ve M Devletin Etik Açıdan Bir Değerlendirmesi. 8. Kamu Yönetimi Forumu (2010). (Özet bildiri)
 • 5 TUTAR HASAN, TUZCUOĞLU FERRUH, ARGUN Çiğdem, AKMAN ELVETTİN, Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Adanmışlık Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 1. Uluslararası Davraz Kongresi (2009). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKMAN ELVETTİN, Akıllı Telefonsuz Kalma Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirme. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), , 256-275. (2019), (TR DİZİN)
 • 2 AKMAN ELVETTİN, CHİFTCHİ Aizat, İnsan Haklarını Koruma Mekanizması Olarak Ombudsmanlık Kurumu: Rusya Federasyonu Örneği. Ombudsman Akademik Dergisi , 183-212. (2018), (TR DİZİN)
 • 3 AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, Karakuş Meltem, Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), , 65-84. (2018), (TR DİZİN)
 • 4 AKMAN ELVETTİN, TÜRKİYEDEKİ YAVAŞ ŞEHİRLERİN POLİTİKA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ. Ekev Akademi Dergisi , 79-107. Doi: 10.17753/Ekev991, (2018), (TR DİZİN)
 • 5 AKMAN ELVETTİN, CAN YAĞMUR, ÖZKAN YALÇIN, Bir Politika Uygulaması Olarak Kentsel Dönüşüm: Devlet Destekleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2987-3009. (2018), (TR DİZİN)
 • 6 USTA SEFA, AKMAN ELVETTİN, KOCAOĞLU MUSTAFA, 6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediye Sistemine Etkileri: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği. TESAM Akademi Dergisi , 217-249. Doi: 10.30626/tesamakademi.419253, (2018), (TR DİZİN)
 • 7 AKMAN ELVETTİN, ökten azize, TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜTEZLERİN İÇERİK ANALİZİ (2000-2016). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4), , 1027-1045. (2018), (TR DİZİN)
 • 8 SOBA MUSTAFA, AKMAN ELVETTİN, Eroğlu Emre Can, Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İzmir Karabağlar İlçesinde Bulunan Devlet Okulları Üzerinden İncelenmesi - Investigation of Relationship Between Leadership Styles and Organizational Commitment through Public Schools: The Case of Karabaglar District of İzmir Province. İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research - Turk), 10(4), , 1123-1147. Doi: 10.20491/isarder.2018.566, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 AKMAN ELVETTİN, BAYRAM TUĞÇE, ÖZEL KOLLUK KUVVETİ OLARAK BELEDİYE ZABITASI: ZABITALARIN TEMEL SORUNLARININ ISPARTA ÖLÇEĞİNDE NİTEL BİR ANALİZİ. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), , 348-356. (2018), (Diğer)
 • 10 AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, TÜRKİYE’DE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARININ DÖRT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(27), , 228-254. (2017), (Diğer)
 • 11 USTA SEFA, AKMAN ELVETTİN, KOCAOĞLU MUSTAFA, Yerelleşme-Merkezileşme Tartışmaları Ekseninde Yerel Yönetimlerde Reform: İngiltere ve Türkiye Üzerine Mukayeseli Bir Analiz. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 20(1), , 68-78. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 12 HÜSEYN RAMİL, ÜNAL ÖMER FARUK, AKMAN ELVETTİN, AZERBAYCANDA YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ MERKEZİ YÖNETİM YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ VE BAKÜ KENTİNİN STATÜSÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(1), , 163-172. (2013), (Diğer)
 • 13 AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, AKÇAY EKREM YAŞAR, AVRUPA BİRLİĞİNİN DEĞİŞEN NÜFUS YAPISINDA GENÇLER VE AB’NİN GENÇLİK POLİTİKALARI. SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 15(21), , 41-71. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 14 NEGİZ NİLÜFER, OKSAY AYGEN, AKMAN ELVETTİN, İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(14), , 207-229. (2011), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KOCAOĞLU MUSTAFA, USTA SEFA, AKMAN ELVETTİN, Yerelleşme-Merkezileşme Tartışmaları Ekseninde Yerel Yönetimlerde Reform: İngiltere ve Türkiye Mukayeseli Bir Analiz. 9. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (2015). (Özet bildiri)
 • 2 OKCU MURAT, AKMAN ELVETTİN, ACAR OSMAN KÜRŞAT, Bir E-Devlet Uygulaması Olarak Kent Bilgi Sistemi: Mevcut Durum ve Yeni Yönelimler. 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu (2013). (Özet bildiri)
 • 3 AKMAN ELVETTİN, NEGİZ NİLÜFER, AKMAN ÇİĞDEM, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İÇİN YAVAŞÇA ACELE ET (FESTİNA LENTE). 7. Kamu Yönetimi Sempozyumu (2012). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, OKCU MURAT, Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations(2021). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKMAN ELVETTİN, OKCU MURAT, Farklı Boyutlarıyla CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 AKMAN ELVETTİN, AKSU DUYGU, ULUSLARARASI KAMU POLİTİKALARI: Kavram, Teori, Aktörler, Uygulamalar(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AKMAN ELVETTİN, SEVİM Veysel, TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİ: Kamu Hizmet Alanları Açısından(2021). Akademisyen Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TUZCUOĞLU FERRUH, AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, Sessiz Gemi: Prof. Dr. Bilal Eryılmaz'a Armağan 2. Cilt(2021). Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 OKCU MURAT, AKMAN ELVETTİN, TEKNOLOJİ VE KAMU POLİTİKALARI(2020). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, Kamuda Performans Yönetimi(2020). NOBEL YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 OKCU MURAT, AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, OMBUDSMANLIK: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 AKMAN ELVETTİN, Kamu Politikası(2019). Nobel Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 10 AKMAN ÇİĞDEM, NEGİZ NİLÜFER, KİRİŞ HAKAN MEHMET, AKMAN ELVETTİN, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent(2018). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 BABAOĞLU CENAY, AKMAN ELVETTİN, Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları(2018). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 12 BABAOĞLU CENAY, AKMAN ELVETTİN, Optimizing E-Participation Initiatives Through Social Media(2018). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 OKCU MURAT, KOCAOĞLU MUSTAFA, AKMAN ELVETTİN, Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler(2015). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 14 REHİMLİ RECEP, NEGİZ NİLÜFER, AKMAN ELVETTİN, Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler - Uygulamalar(2013). Seçkin Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 15 NEGİZ NİLÜFER, AKMAN ELVETTİN, Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları(2013). Maya Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 16 ÖREN KENAN, AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk(2012). Pelikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 30.11.2018 - 30.11.2018 (ULUSAL)
 • 2 Kamu Yönetimi Eğtimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 30.10.2015 - 30.10.2015 (ULUSLARARASI)
 • 3 Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 15.10.2018 - 15.10.2018 (ULUSAL)
 • 4 Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.02.2012 - 01.02.2012 (ULUSAL)
 • 5 Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.03.2013 - 01.03.2013 (ULUSAL)
 • 6 Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.11.2018 - 01.11.2018 (ULUSAL)
 • 7 Public Policy Analysis in Turkey: Past, Present and Future, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 15.11.2019 - 15.11.2019 (ULUSLARARASI)
 • 8 Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi (KAYPOD), Dergi, Editör, 01.01.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 9 Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, Bilimsel Kitap, Editör, 01.01.2021 - 01.01.2021 (ULUSLARARASI)
 • 10 Farklı Boyutlarıyla CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, Bilimsel Kitap, Editör, 12.02.2021 - 12.02.2021 (ULUSLARARASI)
 • 11 Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2020 - 31.12.2020 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!