KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Çiğdem AKMAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110490
E-Posta cigdemakman@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1936-6884
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 16.07.2007
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 09.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 19.08.2015
İLGİ ALANLARI
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimler Maliyesi, Kurumsal Güven
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TUZCUOĞLU FERRUH, AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERİN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ: ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİKLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1211-1238. Doi: 10.30798/makuiibf.821037, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 2 ERGÜN Gülseren, AKMAN ÇİĞDEM, CANDAN HAKAN, TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI. ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ, 7(17), , 34-46. (2020), (Diğer)
 • 3 AKMAN ÇİĞDEM, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE POLİTİKA KURULLARI: SOSYAL POLİTİKALAR KURULU ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Route Educational Social Science Journal, 37(2), , 659-676. (2019), (Diğer)
 • 4 ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, AKMAN ÇİĞDEM, Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), , 359-373. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 5 AKMAN ÇİĞDEM, KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), , 740-764. Doi: 10.30798/makuiibf.415858, (2018), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TUTAR HASAN, TUZCUOĞLU FERRUH, ARGUN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Adanmışlık Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz. 1. Uluslararası Davraz Kongresi (2009). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKMAN ÇİĞDEM, Ergün Gülseren, Bağımsızlık Sonrası Katar’da Yaşanan Dönüşüm: Yönetsel Yapı Üzerinden Bir İnceleme. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(3), , 1078-1094. (2019), (TR DİZİN)
 • 2 AKMAN ÇİĞDEM, Türkiye Belediyeler Birliğinin İşlevselliği Üzerine Bir Değerlendirme. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 28(3), , 73-105. (2019), (TR DİZİN)
 • 3 AKMAN ÇİĞDEM, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Yapbozu: Gelişmeler ve Öneriler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), , 2499-2532. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 AKMAN ÇİĞDEM, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), , 1221-1242. (2019), (TR DİZİN)
 • 5 AKMAN ÇİĞDEM, AKÇAY EKREM YAŞAR, Türkiyede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Politika Kurulları: ABD İle Karşılaştırması. Yasama Dergisi , 35-61. (2019), (TR DİZİN)
 • 6 BAYRAM TUĞÇE, AKMAN ÇİĞDEM, ENDONEZYA CUMHURİYETİ’NDE YEREL YÖNETİMLER: YASAL, YAPISAL VE MALİ DÖNÜŞÜM. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), , 422-444. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 AKMAN ÇİĞDEM, MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ? ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), , 516-534. (2018), (TR DİZİN)
 • 8 AKMAN ÇİĞDEM, YAKLAŞIM, İLKE VE UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE MALİ YERELLEŞMEYİ ANLAMAK. TESAM Akademi Dergisi , 113-140. (2018), (TR DİZİN)
 • 9 NARMAMBETOVA AYZAT, AKMAN ÇİĞDEM, KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE YEREL YÖNETİMLER. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(13), , 457-475. (2018), (TR DİZİN)
 • 10 AKMAN ÇİĞDEM, Özaslan ahmet, TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMA:BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARI NE SÖYLÜYOR?. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(14), , 55-90. (2018), (TR DİZİN)
 • 11 AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, Karakuş Meltem, Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), , 65-84. (2018), (TR DİZİN)
 • 12 AKMAN ÇİĞDEM, Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), , 396-410. (2018), (Diğer)
 • 13 AKMAN ÇİĞDEM, TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), , 485-510. (2017), (Diğer)
 • 14 AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, TÜRKİYE’DE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARININ DÖRT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(27), , 228-254. (2017), (Diğer)
 • 15 AKMAN ÇİĞDEM, EVALUATING THE CURRENT SITUATION VIA TOWN TWINNING PRACTICES IN TURKEY. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1055-1071. (2016), (Diğer)
 • 16 AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, OKCU MURAT, Reform in Local Governments: What Did the New Municipal Law Bring in Turkey?. Global Journal on Humanities Social Sciences, 2(2), , 119-123. (2015), (Diğer)
 • 17 AKMAN ELVETTİN, AKÇAY EKREM YAŞAR, ARGUN ÇİĞDEM, Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(22), , 1-31. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKMAN ELVETTİN, NEGİZ NİLÜFER, AKMAN ÇİĞDEM, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İÇİN YAVAŞÇA ACELE ET (FESTİNA LENTE). 7. Kamu Yönetimi Sempozyumu (2012). (Özet bildiri)
 • 2 AKMAN ELVETTİN, ARGUN ÇİĞDEM, Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet ve M-Devletin Etik Açıdan Bir Değerlendirmesi. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) 8 (2010). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ACAR İBRAHİM ATTİLA, AKMAN ÇİĞDEM, DÜNYADA YEREL YÖNETİMLER VE MALİ YAPILARI(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKMAN ÇİĞDEM, GÜL HÜSEYİN, MAHALLE ODAKLI KATILIM 5.0(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, OKCU MURAT, Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations(2021). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AKMAN ÇİĞDEM, USTA SEFA, Farklı Boyutlarıyla CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TUZCUOĞLU FERRUH, AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, Sessiz Gemi: Prof. Dr. Bilal Eryılmaz'a Armağan 2. Cilt (2021). Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 OKCU MURAT, AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, OMBUDSMANLIK: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 Babaoğlu Pelin, AKMAN ÇİĞDEM, Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar(2020). Orion, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, Kamuda Performans Yönetimi(2020). NOBEL YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 AKMAN ÇİĞDEM, ACAR İBRAHİM ATTİLA, Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı Ve Yönetimi(2020). Umuttepe, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 Şengün Esin, AKMAN ÇİĞDEM, Türkiye’de Sosyal Belediyecilik(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 11 AKMAN ÇİĞDEM, NEGİZ NİLÜFER, KİRİŞ HAKAN MEHMET, AKMAN ELVETTİN, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent(2018). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 12 ÖREN KENAN, AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk(2012). Pelikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları, Bilimsel Kitap, Editör, 15.02.2021 - 15.02.2021 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!