KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Banu ESENCAN TÜRKASLAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Temel İşlemler Ve Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon 2111389
E-Posta banuturkaslan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3948-6207
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 19.06.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 05.08.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 B. Esencan Türkaslan, M. Aktaş, S. Akar, 2020. Synthesis of Functionalized Titanium Dioxide Nanotube. Süleyman Demirel University, Faculty of Arts and Sciences, Journal of Science
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 B.Esencan Turkaslan, M. Filiz Aydın, 2020. Optimizing parameters of graphene derivatives synthesis by modified improved Hummers. Mathematical Methods in The Applied Sciences, 1-8.
 • 2 A.H. Sofiyevİ B. Esencan Türkaslan, R.P. Bayramov, M.U. Salamci, 2019. Analytical solution of stability of FG-CNTRC conical shells under external pressures. Thin-Walled Structures 144 , Article 106338.
 • 3 B. Esencan Türkaslan, T. Aktan, L. Öksüz, A. Uygun Öksüz, 2016. Use of Polyfuran/Chitosan Composite Films Deposited by Atmospheric Pressure Plasma Glow Discharge as Glucose Sensors.Asian Journal of Chemistry, 28, 941-946.
 • 4 B. Esencan Türkaslan, S. Dikmen, L.Öksüz, A.Uygun Öksüz, 2015.Plasma nanocoating of thiophene onto MoS2 nanotubes, Allied Surface Science, 357, 1558-1564.
 • 5 S. Yigitarslan, B.E. Turkaslan, 2013. The main problem in developing universities in Turkey: Learning with foreign language, Procedia Social and Behavioral Sciences, 89, 662-666.
 • 6 M.A. Sevli, B.Esencan Turkaslan, S. Yigitarslan, 2013. Education with the method of learning-by-doing", Procedia Social and Behavioral Sciences, 89, 830-834.
 • 7 A. Gök Uygun, F. Göde, B.Esencan Türkaslan, 2007. Chromium(VI) Ion Removal from Solution by Polyaniline/Pumice Composite, Asian Journal of Chemistry, 19(4), 3023-3034.
 • 8 A. Gök Uygun, F. Göde, B. Esencan Türkaslan, 2006. Synthesis and characterization of polyaniline/pumice (PAn/Pmc) composite,Materials Science and Engineering: B, Volume 133, Issues 1-3, 25 August , Pages 20-25.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 B. Esencan Türkaslan, A. Uygun Öksüz, L. Öksüz, 2013. Atmosferik Plazma yöntemiyle polifuran/tungsten (III) oxide (PFu/WO3) ve politiyofen/tungsten (III) oxide (PTH/WO3) nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur-Türkiye
 • 2 B. Esencan Türkaslan, T. Aktan, Z. Kösek,L.Öksüz, A.Uygun, 2010. Biyopolimer sistemler için Atmosferik Plasma Uygulamaları, 3. Ulusal Polimer Ve Teknolojisi kongresi, Mayıs 2010 Kocaeli
 • 3 B. Esencan Türkaslan, A. Gök Uygun, İ.Oğuz, 2004. Poli(2-kloranilin)//Kırmızı Çamur Nanokompozitlerinin Termal Özelliklerine Kırmızı Çamurun Etkisi, XVIII.Ulusal Kimya Kongresi, p. 1090, 2004, Kars.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 B. Doğan, Ş.S. Uğur, B. Esencan Türkaslan, 2019 .Nanocoating Of Polyester Fabric With Graphene Oxide , Tex Teh IX Conference, Bükreş/Romanya, Proceedings, Vol.9, 78-82
 • 2 M. Ağar, B. Esencan Türkaslan, M. Üstündağ, S.S. Türkaslan, 2020.Graphene Oxide Doped Fluıd Composite Resin Synthesis and Surface Hardness Analysıs International Young Researchers Student Congress 28-30 November 2019 Burdur/Türkiye
 • 3 B. Doğan, Ş.S. Uğur, B.Esencan Türkaslan, 2019. Grafen Oksit Esaslı Nanokompozit Polyester ve Pamuklu Tekstil Materyallerinin Geliştirilmesi, 3. Uluslararası Tekstil Teknolojisindeki ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Bursa/Türkiye, Proceedings, 80-84
 • 4 B. Esencan Türkaslan, 2018. Medical Applications of Graphene and Its Derivatives, 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May Burdur/TURKEY
 • 5 B. Esencan Türkaslan, Green Synthesis of Graphene Oxide, 2018. International Conference on Science and Technology (ICONST 2018), 5-9 September Prizren - KOSOVA.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M.K. Karaca, Ö. Kam Hepdeniz, B. Esencan Türkaslan, O. Gürdal, 2019. Titanyum Dioksit (TiO2) Nanotüplerin Akışkan Bulk Fill Kompozit Rezinlerin Su Emilimi ve Suda Çözünürlük Özelliklerine Etkisi , Restoratif Diş Hekimliği Derneği,23. Uluslararası Kongresi, 6-8 Aralık, Belek.
 • 2 B.Esencan Türkaslan, S.Dikmen, A. Uygun Öksüz, L.Öksüz, 2015. SYNTHESIS OF MOS2 NANOTUBE/POLYTHIOPHENE COMPOSITE BY ATMOSPHERIC PRESSURE RF GLOW PLASMA. ICOPS, Antalya-Turkey, 24-28 May 2015
 • 3 A. Gök Uygun, F. Göde, B. Esencan Türkaslan, 2006.Synthesis, Characterization and Thermal Stability of Polyaniline/Pumice Composite:Application as a Adsorbent for Removal of Cr(VI), Advanced Polymeric Materials, (APM-2006), Bratislava, Slovakia, June 11-15, 2006.
 • 4 B. Esencan Türkaslan, F. Göde, A. Gök Uygun , 2005 İletken Polimer/Kil Kompozitlerinin Sentezi ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 B. Esencan Türkaslan, Ş.S. Uğur, A. Sofu, 2018. Grafen-Süperkapasitörden Enerji Depolayan Askeri Üniforma Üretimi, X. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 8-9 Mart, Bursa, 28.
 • 2 A. Sofu, B. Esencan Türkaslan, Ş.S. Uğur, 2018. Kimyasal-Biyolojik Maddelere Karşı Koruyucu Yüzey, X. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 8-9 Mart, Bursa, 30.
 • 3 Ş.S. Uğur, B. Esencan Türkaslan, A. Sofu, 2018. Karbon Emisyonuna Karşı Kompozit Grafen Oksit Filtre, X. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 8-9 Mart, Bursa, 42.
 • 4 A. Sofu, B. E. Türkaslan, F. C. Çallıoğlu, Ş.S. Uğur, 2017. Biyolojik Ajan Tesbitinde Renk Değiştiren Biyosensör Özellikli Kompozit Malzeme Tasarımı, IX. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 27-18 Nisan, Bursa, 44
 • 5 B. E. Türkaslan, A. Sofu, F. C. Çallıoğlu, Ş.S. Uğur, 2017. Balistik Özellikli Grafen/Bor Takviyeli Kompozit Üretimi, IX. Uluslar arası Ar-Ge Proje Pazarı, 27-18 Nisan, Bursa, 44.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İletken Polimer-Kil Kompozitlerinin Sentezi ve Bu Kompozitlerin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 İletken Polimer/ İnorganik Kompozitlerinin Atmosferik Plazma Yöntemi ile Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mihrace Filiz Aydın, MODİFİYE EDİLMİŞ İYİLEŞTİRİLMİŞ HUMMERS METODU İLE İNDİRGENMİŞ GRAFEN OKSİT SENTEZİ, 2019.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Beyza Doğan,GRAFEN OKSİT ESASLI MULTİFONKSİYONEL NANOKOMPOZİT POLYESTER TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2020.
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği
Chemical Proces Technologies II
Chemical Process Technologies I
Isı ve Kütle Aktarımı
 
Bu İçeriği Paylaş!