KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKSOY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119147
E-Posta fatihaksoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/fatihaksoy
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.07.2009
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Girişimsel Kardiyoloji,Hipertansiyon,Ekokardiyografi,Koroner Yoğun Bakım
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Nefes darlığı ile başvuran, pacemaker leadin sebep olduğu subakut sağ ventrikül perforasyonu olgusu
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Risk factors for early coronary artery disease in the region of the lakes
 • 2 Predictive value of CHA2DS2-VASc and CHA2DS2-VASc-HS scores for developing contrast induced nephropathy in patients with ST-elevation myocardial infarction
 • 3 Is the prothrombotic state associated with early myocardial infarction withST-segment elevation?
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Evaluation of the predictive value of echocardiographic aortic stiffness and distensibility for thromboembolism risk in patients with ST elevation miyocardial infarction
 • 2 Relationship between Tp-E, Tp-E/QT and mortality /morbidity in patients presenting with acute anterior myocardial infarction
 • 3 Evaluatıon Of Lymphotoxın-Alpha C804a Gene Polymorphısms In Patıents Wıth Slow Coronary FlowH Yücel, A Dogan, A Içli, A Arslan, I Ersoy, F Aksoy
 • 4 Assocıatıon Between Angıotensın-Convertıng Enzyme Insertıon/Deletıon Gene Polymorphısm And Coronary Artery EctasıaA İçli, A Altınbaş, H Yücel, F Aksoy, BA Uysal, Y Türker, MK Adalı, I Ersoy
 • 5 Evaluatıon Of Lymphotoxın-Alpha C804a Gene Polymorphısms In Patıents Wıth Isole Coronary Artery EctasıaA İçli, A Altınbaş, Y Türker, S Akçay, H Yücel, F Aksoy, R Sütcü, BA Uysal
 • 6 The Relatıonshıp Between Endothelıal Nıtrıc Oxıde Synthase Gene Polymorphısm (T-786c) And Isole Coronary Artery EctasıaA İçli, A Altınbaş, Y Türker, H Yücel, S Akçay, F Aksoy, İ Ersoy, R Sütcü
 • 7 PP-107 Human Platelet Alloantıgens Hpa-1 Polymorphısms Assocıated Wıth Coronary Artery DıseaseA İçli, A Altınbaş, Y Türker, Ha Yücel, F Aksoy, İ Ersoy, S Akçay, R Sütcü, A Arslan
 • 8 Polymorphısms Of The Apolıpoproteın B Gene R3500q In Patıents Wıth Coronary Artery DıseaseA Içli, F Aksoy, H Yücel, S Akçay, R Sütçü, A Arslan, MK Adalı, A Altınbaş
 • 9 C Polymorphısm Of The Endothelıal Nıtrıc Oxıde Synthase Gene Is Assocıated Wıth Coronary Artery DıseaseAuthorsA Içli, A Altınbaş, Ha Yücel, Y Türker, Ş Tayyar, F Aksoy, BA Uysal, S Akçay, R Sütçü
 • 10 Predictive value of CHA2DS2-VASc and CHA2DS2-VASc-HS scores for developing atrial fibrillation in patients with ST-elevation myocardial ınfarction
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 LTOLE
 • 2 TRILOGY-ACS çalışması
 • 3 AVERROES
 • 4 APPRAISE-2
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDU JOURNAL OF HEALTH SCIENCE
 • 2 SDU JOURNAL OF HEALTH SCIENCE
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mitral anülüs kalsifikasyonunun elektrokardiyogram parametreleri üzerinde etkileri
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Non-Fluoroscopic Radiofrequency Ablation of Left Atrial Appendage Tachycardia during Early Pregnancy
VERDİĞİ DERSLER
Aritmiler ve Tedavisi
elektrokardiyografi
 
Bu İçeriği Paylaş!