KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Sermin GÖKSU KARAGÖZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462111753
E-Posta sermingoksu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 03.01.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Katıldığı Kurslar: Uygulamalı Kemometri Yaz Okulu,9-14 Haziran 2009,Atatürk Üniversitesi,Erzurum
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Göksu, S., Aktaş, A.H., Çilek, E.C., 2009, The Kinetics of cyanidation of the Gümüşköy silver ore, SDÜ FBE Dergisi, 13 (2),173-177
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Changes in Volatile Compounds of Virgin Olive Oil Flavored with Essential Oils During Thermal and Photo-Oxidation
 • 2 Extraction of silver from a refractory silver ore by sono-cyanidation
 • 3 Effect of cultivar and harvest time on C6 and C5 volatile compounds of Turkish olive oils
 • 4 Aroma transition from rosemary leaves during aromatization of olive oil
 • 5 Application of independent component analysis, principal component regression and partial least squares methodologies for the simultaneous potentiometric titration of some amino acids.
 • 6 Spectrometric Determination of Levofloxacin and Norfloxacin in Tablets by Multivariate Calibration Approach
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Göksu, S., Aktaş, A.H.,Levofloksasin ve Norfloksasin Maddelerinin Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemiyle Spektrometrik Tayini, 29.Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, Zonguldak
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ''Siyanisitler İçeren Gümüş Cevherlerinin Siyanür Liçinde Siyanisit-Çözünme Kinetiği İlişkisi ve Gümüş Çözünme Veriminin Artırılması'' SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 ''Yapay Karışımlar İçindeki Amino asitlerin Kemometrik Tayini'' SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Altın Ve Gümüş Cevherlerinin Sono-Biyooksidasyonu Ve Sono-Siyanürlemesi, 2016-2019, TÜBİTAK 116M712
 • 2 ''Yapay Karışımlar İçindeki Amino asitlerin Kemometrik Tayini'' S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 2054-D-09.
 • 3 "Siyanisitler İçeren Gümüş Cevherlerinin Siyanür Liçinde Siyanisit-Çözünme Kinetiği İlişkisi ve Gümüş Çözünme Veriminin Artırılması" S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 1444-YL-06.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ (UBYT), 2010.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Kemometri Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!