Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Eylem BAYRAKÇI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Eylem BAYRAKÇI
Birimi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uluslar Arası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2464414334
E-Posta eylembayrakci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 1.7.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.12.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 6.4.2016
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bayrakçı, E., 2015, Örgüt Kuramları, İşletme Yönetimi I-II Kitabı içerisinde, Editörler Ali Erbaşı, Sezar Karaca, Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BAYRAKÇI, E., 2010. Lider Davranışlarının Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkisi: İpliksan A.Ş. Bir Araştırma.SDU Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s.15-32.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAYRAKÇI, E., 2010. Senirkent Meslek Yüksekokulunun Senirkent'e Sosyo-Kültürel Katkıları, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Senirkent/Isparta, 29.04.2010, s.852-863.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yerel Yönetimlerde Karar Alma Mekanizmasına Halkın Katılımı” Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı (1998-2000), Danışman: Prof. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
 • Doktora Tezi
 • 1 "Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Göre İfşa Davranışının Nitel Araştırma İle İncelenmesi: Isparta İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı (2010-2016), Danışman: Doç. Dr. Murat KAYALAR
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kayalar, M., Bayrakçı, E., 2015. Dünya Görüşü ve/veya İnanç Sisteminin Whistleblowing Eğilimi Üzerine Etkisi: İzmir İli Kamu-Özel Sektör Karşılaştırması, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi BAP, Proje No: 2014-1-İİBF-07.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 BAYRAKÇI,E., 2017, "Does Prophecy Fulfilling Itself? A Phenemonologic Research About Pygmalion,Golem and Galatea Effects Upon Bank Employees", SRA, Strategic Researches Academy, Best Researcher Award, 14.10.2017, Antalya, Turkey
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü (2017 - )
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Türkiye İş Bankası A.Ş.(2001-2008)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık