KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATATORUN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
E-Posta mustafaatatorun@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 26.06.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 07.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 22.08.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ATATORUN, M. ve M. OKCU, "Macaristan'da Yerel Yönetim ve Bölge Anlayışı", OKCU M. ve H. ÖZGÜR (Der.), "Dünyada Yerel Yönetimler", Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ATATORUN, M. (2017). 'Uluslararası Etik ve Zygmunt Bauman', Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 320-334.
 • 2 ATATORUN, M. (2016). 'Avrupa Birliği Bölgesel Politikasının Yönetsel Boyutu: Macaristan Uygulaması', Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 29-58.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 OKÇU, M., AKMAN, E. ve M. ATATORUN, "E-devlet Kamu Yönetimini Etkin ve Etkili Kılar mı?", KAYSEM-5 Kamu Yönetimi Sempozyumu, Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Selçuk Üniversitesi, Konya, 13-14 Mayıs 2010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÜRKAYNAK M. ve M. ATATORUN, "A Peace and Stability Model from Northwestern Europe to Southeastern Europe: Benelux Union", International Conference on The Challenges of Economic European Integration for Western Balkan, University of Shkodra, Albania, 10 December 2010.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Politikası: Macaristan ve Türkiye Uygulamaları” - 2011, (Doç. Dr. Murat OKCU danışmanlığında)
 • Doktora Tezi
 • 1 "ULUSLARARASI ETİK'İN TEORİK AÇMAZLARI: RASYONALİTE, KİMLİK VE EVRENSELLEŞTİRİLEBİLİRLİK" - 2016, (Prof. Dr. Murat OKCU ve Prof. Dr. Faruk YALVAÇ danışmanlığında)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!