Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Alim TETİK
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Alim TETİK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110515
E-Posta alimtetik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 26.6.2009
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Sosyal Politika, Sosyal Devlet, İşsizlik, İstihdam, Çalışma Hayatı, Uluslararası Siyaset, Uluslararası Sosyal Politika, Türkiye Ekonomisi, Dünya Ekonomisi İş hukuku Sosyal güvenlik hukuku
YAYINLAR
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Türkiye’deki Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkileri, 12. Çalışma İlişkileri Kongresi, Belek/Antalya, 7-10 Ekim 2010
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Dünyada ve Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Uygulanan Politikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Isparta, 2012
  • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 "İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor", AB Projesi, Kayıtlı İstihdamın Teşviki-II Hibe Programı, TRH1.3.PREII/P-03/238
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 Kayıt dışı İstihdamın Mevcut Durumu ve Nedenleri Çalıştayı, 12 Mart 2017, Isparta
  • 2 Kayıt dışı İstihdamın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 13-14 Nisan 2017, Isparta
  • 3 12. Çalışma İlişkileri Kongresi, Belek/Antalya, 7-10 Ekim 2010
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık