Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Harun ÖZTÜRK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Telefon 2462110590
E-Posta harunozturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=UOIS69kAAAAJ
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 16.2.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 12.7.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 6.1.2016
İLGİ ALANLARI
Stok Kontrolü, Üretim Planlama, Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları, Finansman Modelleri
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk H (2018) Optimization of fuzzy production inventory models for crisp or fuzzy production time. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research 14(3):661-695
 • 2 Eroğlu, A., Öztürk, H. vd. (2014) Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Yeni Borç Ödeme Problemleri için Matematiksel Modeller, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51(588), 73-78.
 • 3 Öztürk H., Eroğlu A. (2013) Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(1), 53-59.
 • 4 Öztürk H., Eroğlu A. (2012) Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Geometrik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 475-484.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk, H. Optimal production run time for an imperfect production inventory system with rework, random breakdowns and inspection costs. Operational Research, 1-38.
 • 2 Öztürk H., Lee G.M. (2018) A production lot sizing model considering quality control, rework, and shortages. International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 25(6):843-861.
 • 3 Öztürk H vd. (2015) An economic order quantity model for lots containing defective items with rework option. International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 22(6): 683-704.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Öztürk H (2017) A note on “Production lot sizing with quality screening and rework”. Applied Mathematical Modelling 43: 659-669.
 • 2 Eroğlu A, Öztürk H (2016) New Mathematical Annuity Models in a Skip Payment Loan with Rhythmic Skips. The Engineering Economist 61(1): 70-78.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk H (2018) Çevresel duyarlılık ile kusurlu üretim sistemlerinin optimizasyonu, 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 3-5 Mayıs, Bursa
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk H (2018) Kusurlu ürünlerin yeniden işlenmesinin ve hurdaya ayrılmasının tarama süresi kısıtlı ekonomik üretim miktarı modeli üzerindeki etkileri, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik sempozyumu , 17-20 Ekim Antalya
 • 2 Öztürk H, Lee GM (2016) Fuzzy production quantity model with backorders, The 18th International Conference on Industrial Engineering, October 10-12, 2016, Seoul, Korea
 • 3 Eroğlu A., Öztürk H. (2013) Yeni Borç Ödeme Modelleri, International Science and Technology Conference, Rome, June 25 - 27, ITALY, 2013, 551-557.
 • 4 Titiz İ., Öztürk H. ve Karaman D., Activity Based Costing System and Model Application in a Marble Business, 2nd International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010, Sarajevo, 637-641.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modelinde Borcun Taksitlerle Ödenmesi Problemlerine Model Oluşturulması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012.
 • Doktora Tezi
 • 1 Siparişe Dayalı Stok Kontrol Problemleri için Bulanık Matematiksel Modeller, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2015.
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik 1
İstatistik 2
Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler
Yöneylem Araştırması 1
Yöneylem Araştırması 2
Yukarı çık