KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Telefon 2462110590
E-Posta harunozturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=UOIS69kAAAAJ
ORCID ID 0000-0003-0193-6663
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 16.02.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 12.07.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.01.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Stok Kontrolü, Üretim Planlama, Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları, Finansman Modelleri
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk, H. (2020). A deterministic production inventory model with defective items, imperfect rework process and shortages backordered. International Journal of Operational Research, (39)2, 237 - 261.
 • 2 Öztürk, H. (2020). Emergency order replacement of substandard products under economic production quantity model, including shortages and backordering. International Journal of Manufacturing Research, (Accepted)
 • 3 Öztürk, H. (2020). Çevreye karşı duyarlılık kapsamında çok ürünlü üretim stok kontrol modeli ve analizi. Alphanumeric Journal, (Kabul Edildi)
 • 4 Öztürk, H. (2019). Fiyat-duyarlı talep ve tarama kısıtı ile bir ekonomik üretim miktarı modeli. İzmir İktisat Dergisi, 34(3), 413-430.
 • 5 Öztürk, H., Şenel, F. A. (2019). An analysis of multi-item inventory model using particle swarm optimization under discrete delivery orders and limited storage space. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 7(3), 124-132.
 • 6 Öztürk, H. (2019). The derivation of production lot sizing with imperfect quality, inspection and rework using an algebraic approach. Journal of Research in Business, 4(2), 93-110.
 • 7 Öztürk, H. (2019). Modeling an inventory problem with random supply, inspection and machine breakdown. OPSEARCH, 56(2), 497-527.
 • 8 Öztürk, H. (2018). Optimization of fuzzy production inventory models for crisp or fuzzy production time. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 14(3), 661-695.
 • 9 Eroğlu A, Öztürk H vd. (2014) Parçalı geometrik değişimli geri ödemelere sahip yeni borç ödeme problemleri için matematiksel modeller. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 51(588):73-78.
 • 10 Öztürk H, Eroğlu A (2013) Geri ödemelerin ve kira ödemelerinin parçalı aritmetik değişimli olduğu ortaklığa dayalı konut finansmanı modeli. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5(1):53-59.
 • 11 Öztürk H, Eroğlu A (2012) Geri ödemelerin ve kira ödemelerinin parçalı geometrik değişimli olduğu ortaklığa dayalı konut finansman modeli. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17(3):475-484.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk, H. (2020). Economic order quantity models for the shipment containing defective items with inspection errors and a sub-lot inspection policy. European Journal of Industrial Engineering, 14(1), 85-126.
 • 2 Öztürk, H. A study and comparison of shipment policies with repair options in a two-tier supply chain model. Engineering Management Journal, doi: 10.1080/10429247.2020.1774202.
 • 3 Öztürk, H., Aytar, S., Şenel, F. A. (2019). An EPQ model for an imperfect production process with fuzzy cycle time and quality screening. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 16(5), 169-185.
 • 4 Öztürk, H., Lee, G.M. (2018). A production lot sizing model considering quality control, rework, and shortages. International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 25(6), 843-861.
 • 5 Öztürk, H. Optimal production run time for an imperfect production inventory system with rework, random breakdowns and inspection costs. Operational Research, doi: 10.1007/s12351-018-0439-5.
 • 6 Öztürk H vd. (2015) An economic order quantity model for lots containing defective items with rework option. International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 22(6): 683-704.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Öztürk, H. (2017). A note on “Production lot sizing with quality screening and rework”. Applied Mathematical Modelling, 43, 659-669.
 • 2 Eroğlu, A., Öztürk, H. (2016). New mathematical annuity models in a skip payment loan with rhythmic skips. The Engineering Economist, 61(1), 70-78.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk, H. (2018). Çevresel duyarlılık ile kusurlu üretim sistemlerinin optimizasyonu. 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 3-5 Mayıs, Bursa.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk, H. (2018). Kusurlu ürünlerin yeniden işlenmesinin ve hurdaya ayrılmasının tarama süresi kısıtlı ekonomik üretim miktarı modeli üzerindeki etkileri. 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17-20 Ekim, Antalya
 • 2 Öztürk H, Lee, G.M. (2016). Fuzzy production quantity model with backorders. 18th International Conference on Industrial Engineering, October 10-12, Seoul, South Korea.
 • 3 Eroğlu, A., Öztürk, H. (2013). Yeni borç ödeme modelleri. International Science and Technology Conference, June 25 - 27, Rome, Italy, 551-557.
 • 4 Öztürk, H., Arslan, P. (2013). Geri ödemelerin olmadığı (ertelendiği), sabit ve geometrik değişimli olduğu matematiksel anüite modelleri. 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, September 12-14, Famagusta, Northern Cyprus.
 • 5 Titiz, İ., Öztürk, H., Karaman, D. (2010). Activity based costing system and model application in a marble business. 2nd International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June, Sarajevo, 637-641.
 • 6 Titiz, İ., Erdoğan, H. H., Öztürk, H. (2010). The effects of e-government and e-commerce applications in the SMEs. International Symposium on Computing in Science & Engineering, 3-5 June, Aydın, pp. 813-817.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modelinde Borcun Taksitlerle Ödenmesi Problemlerine Model Oluşturulması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012.
 • Doktora Tezi
 • 1 Siparişe Dayalı Stok Kontrol Problemleri için Bulanık Matematiksel Modeller, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2015.
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik 1
İstatistik 2
Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler
Yöneylem Araştırması 1
Yöneylem Araştırması 2
 
Bu İçeriği Paylaş!