KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Harun ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Telefon 2462110590
E-Posta harunozturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=UOIS69kAAAAJ
ORCID ID 0000-0003-0193-6663
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 60
Web Of Science Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 22
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 16.02.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 12.07.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.01.2016
İLGİ ALANLARI
Stok Kontrolü, Üretim Planlama, Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları, Finansman Modelleri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZTÜRK Harun, Optimal manufacturer-buyer cooperative inventory models under unequal shipment policy with emergency replacement of sub-standard items. International Journal of Integrated Supply Management, 15(1), , 49-73. Doi: 10.1504/IJISM.2021.10040818, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÖZTÜRK HARUN, Optimal production run time for an imperfect production inventory system with rework, random breakdowns and inspection costs. Operational Research, 21(1), , 167-204. Doi: 10.1007/s12351-018-0439-5, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 ÖZTÜRK HARUN, A study and comparison of shipment policies with repair options in a two-tier supply chain model. Engineering Management Journal, 33(2), , 96-125. Doi: 10.1080/10429247.2020.1774202, (2021), (SSCI)
 • 4 ÖZTÜRK Harun, Modelling economic order quantities, considering buy and repair options for defective items, and allowing for shortages and inspection errors. Journal of the Operations Research Society of China, 9(4), , 757-795. Doi: 10.1007/s40305-021-00339-8, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 ÖZTÜRK HARUN, A deterministic production inventory model with defective items, imperfect rework process and shortages backordered. International Journal of Operational Research, 39(2), , 237-261. (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 ÖZTÜRK HARUN, Economic order quantity models for the shipment containing defective items with inspection errors and a sub-lot inspection policy. European J. of Industrial Engineering, 14(1), , 85-126. Doi: 10.1504/EJIE.2020.105085, (2020), (SCI-Expanded)
 • 7 ÖZTÜRK HARUN, Modeling an inventory problem with random supply, inspection and machine breakdown. OPSEARCH, 56(2), , 497-527. Doi: 10.1007/s12597-019-00374-3, (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 8 ÖZTÜRK HARUN, Optimization of fuzzy production inventory models for crisp or fuzzy production time. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 14(3), , 661-695. Doi: 10.18187/pjsor.v14i3.1959, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÖZTÜRK Harun, LEE G. M. , A production lot sizing model considering quality control, rework and shortages. International Journal of Industrial Engineering-Theory Aplications and Practice, 25(6), , 843-861. (2018), (SCI)
 • 10 ÖZTÜRK HARUN, A note on Production lot sizing with quality screening and rework. Applied Mathematical Modelling , 659-669. Doi: 10.1016/j.apm.2016.08.032, (2017), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZTÜRK Harun, Dışkaynak tamir, kayıp satış ve rassal makine kullanılmama süresi varsayımları altında iki aşamalı tedarik zinciri modeli. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 33(3), , 347-365. Doi: 10.7240/jeps.768464, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZTÜRK HARUN, Çevreye karşı duyarlılık kapsamında çok ürünlü üretim stok kontrol modeli ve analizi. Alphanumeric Journal, 8(2), , 275-297. Doi: 10.17093/alphanumeric.575234, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 ÖZTÜRK HARUN, ŞENEL FATİH AHMET, An analysis of multi-item inventory model using particle swarm optimization under discrete delivery orders and limited storage space.... International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 7(3), , 124-132. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZTÜRK Harun, Fiyat-duyarlı talep ve tarama kısıtı ile bir ekonomik üretim miktarı modeli. İzmir İktisat Dergisi, 34(3), , 413-430. (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZTÜRK Harun, The derivation of production lot sizing with imperfect quality, inspection and rework using an algebraic approach. Journal of Research in Business, 4(2), , 93-110. Doi: 10.23892/jrb.2019.56, (2019), (Diğer)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Bitirme Projesi
Dinamik Programlama
Doğrusal Programlama
Envanter Yönetiminde Modern ve Klasik Yaklaşımlar
İstatistik
İstatistik I
İstatistik II
İstatistiksel Karar Verme Teknikleri
Kantitatif Karar Verme Teknikleri
Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler
Seminer (Doktora )
Stok Kontrolü
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Yöneylem Araştırması
Yöneylem Araştırması I
Yöneylem Araştırması II
 
Bu İçeriği Paylaş!