KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa KAYAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462112043
E-Posta mustafakayan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 30.06.1996
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
RADDYOLOJİ
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yaşar S, Kaplan Ş, Kayan M. Multidsipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı. Spor Yaralanmalarında Temel Görüntüleme Teknikleri. S: 343-377. Fersa Matbaacılık- 2011.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Unenhanced 3D turbo spin echo MR angiography of lower extremity arteries: comparison with 128-MDCT angiography
 • 2 Gumral N, Naziroglu M, Koyu A, Ongel K, Celik O, Saygin M, Kahriman M, Caliskan S, Kayan M, Gencel O, Flores-Arce MF. Effects of Selenium and L-Carnitine on Oxidative Stress in Blood of Rat Induced by 2. 45-GHz Radiation from Wireless Devices. Biol Trace Elem Res. 2009 Apr 25.
 • 3 Unal O, Tombul T, Cirak B, Anlar O, Incesu L, Kayan M. Left hemisphere and male sex dominance of cerebral hemiatrophy (Dyke-Davidoff-Masson Syndrome). Clin Imaging. 2004;28(3):163-5.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kayan M, Öztürk Ö, Üstün ED,Munduz M, Bircan A, Kayan F, Yürekli VA.Pulmonary Tuberculosis Associated with Multiple Intracranial Tuberculomas and Tubercular Brain Abscess.SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2011 [Epub ahead of print].
 • 2 Kayan M, Nazıroğlu M, Türker Y. Non-Metastatic Suprasellar Germinoma In A Child: Case Report. Gaziantep Tıp Dergisi 2010;16(1):33-35
 • 3 Kayan M, Köroğlu BK, Yeşildağ A, Aydın H. Radiological Imaging in Diagnosis of Endocrine Diseases. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2010;3(3):48-56
 • 4 Köroğlu BK, Kayan M, Köroğlu M. Endokrin Hastalıklarda Ultrasonografi. Endokrin Hastalıklarda Ultrasonografi. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2010;3(3):57-64
 • 5 Köroğlu M, Köroğlu BK, Aktaş AR, Kayan M, Yeşildağ A. Radiology in Endocrine Diseases: Stimulation and Sampling Tests.Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2010; 3(3): 65-71
 • 6 Etlik O , Bay A, Harman M, Temizöz O, Kayan M, Sakarya ME. Carotico-cavernous sinus fistula: Duplex Doppler findings. Eur J Gen Med 2004; 1(1): 31-33
 • 7 Ünal Ö, Çaksen H, Kıymaz N, Dilek I, Kayan M, Anlar O. Cerebral Hemiatrophy Associated with Hematological and Developmental Disorders: Report of Three Cases,? Journal of Pediatric Neurology. 2004 ;2: 171-174.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 PEDİATRİK YAŞ GRUPLARINDA RENAL DOPPLER BULGULARININ DAĞILIMI. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Pediatrik Radyoloji, PS 081, 2016
 • 2 PULMONER VENÖZ VARYASYONLARIN ÇOK DEDEKTÖRLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ, 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016, Toraks Radyolojisi
 • 3 Ahmet Orhan Çelik, Mustafa Kayan, Mustafa Kara, Hakan Demirtaş, Ayşe Umul. Ön Kranial Fossada Epidermoid Kiste Eşlik Eden Meningosel. Türkrad 2015
 • 4 Hakan Demirtaş, Ahmet Orhan Çelik, Mustafa Kayan, Ayşe Umul, İsa Döngel 1. Larinks Karsinomlu Olguda Metastazı Taklit Eden Aspergilloma. Türk rad 2015.
 • 5 Hakan Demirtaş, Ayşe Umul, Mustafa Kara, Aykut Recep Aktaş, Ahmet Orhan Çelik, Sefa Türkoğlu, Mustafa Kayan. Karakteristik Radyolojik Bulgulara Sahip ve Sık Gözükmeyen Bir Hastalık: Pulmoner Alveoler mikrolitiyazis. Türkrad 2015.
 • 6 Kayan M,Koç U, Çelik AO, Kara M, Çetinkaya G. Multipl Serebral Ve Serebellar Malformasyonu Olan Pediatrik Olgu.Poster sunum, TMRD, 20. Yıllık bilimsel Toplantı. 2015
 • 7 Demirtaş H, Parpar T, Değirmenci B, Kara M, Umul A, Çelik AO, Kayan M. Alt Ektremite Arterlerinde Kontrastsız 3D Turbo Spin Echo MR Anjiografi: MDBT Anjiografi ile Karşılaştırılması. TMRD Sözlü Sunum. 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı. 2015
 • 8 Değirmenci B, Kara M, Demirtaş H, Umul A, Yılmaz Ö, Şenol A, Kayan M. MRKP İncelemede Negatif Oral Kontrast Madde Olarak Üzüm Pekmezi Çözeltisi Kullanımı. TMRD Sözlü Sunum. 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı 2015
 • 9 Hasan Ali Ekşili, Hakan Demirtaş, Mustafa Kayan, Mustafa Kara, Ayşe Umul, Gürsel Çetinkaya. Solunum Sıkıntısının Ender Bir Nedeni: Çift Aortik Ark. Türkrad 2014.
 • 10 Mustafa Kayan, Gürsel Çetinkaya, Hakan Demirtaş, Mustafa Kara, Hasan Ali Ekşili, Tuna Parpar, Sefa Türkoğlu, Rümeysa Elmas Alkan. Nadir Bir Ağrı Sebebi Olarak Mandibula Kondilinde Osteoid Osteoma. Türkrad2014
 • 11 Aykut Recep Aktaş, Eda Şenocak, Mustafa Kayan, Ömer Yılmaz, Mustafa Kara, Hakan Demirtaş, Ayşe Kumul, Meltem Çetin. Pulmoner Emboli; BT Anjiografide Görülen Kardiyovasküler ve Parankimal Değişiklikler. [SS-109] Oturum adı: BİLDİRİ OTURUMU - Toraks Radyolojisi | Tarih: 14.11.2014, 10:20 - 11:15 | Salon: Salon 7 .
 • 12 Hakan Demirtaş, Ayşe Umul, Mustafa Kara, Aykut Recep Aktaş, Mustafa Kayan.
 • 13 Hakan Demirtaş, Ayşe Umul, Mustafa Kara, Aykut Recep Aktaş, Mustafa Kayan. Tüberosklerozda Nadir Bir Beyaz Cevher Bulgusu: Geniş Parankimal Kist Benzeri Lezyonlar Türk rad 2014
 • 14 Gürsel Çetinkaya, Hakan Demirtaş, Mustafa Kara, Mustafa Kayan. Malign Melanomun Kemik Tutulumu: MR Bulguları. Türkrad 2014
 • 15 Aykut Recep Aktaş1, Emel Gözlek1, Ömer Yılmaz1, Mustafa Kayan1, Meltem Çetin1, Hakan Demirtaş1, Rasih Yazkan2, Bumin Değirmenci1. Akciğer Kitlelerinde Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Transtorasik Biyopsi: Komplikasyon Oluşumunu Etkileyen Teknik Olmayan Faktörler. Türkrad 2014
 • 16 Mustafa Kayan1, Ural Koç1, Hakan Demirtaş1, Aykut Recep Aktaş1, Emel Gözlek1, Gürsel Çetinkaya1, Nilgün Şenol2. Posttravmatik Semptomatik Oksipital LEPTOMENİNGEAL KİST. Türkrad 2014
 • 17 Yılmaz Ö, Üstün ED, Kayan M, Kayan F, Aktaş AR, Ünlü EN, Değirmenci B, Çetin M. Pulmoner tromboemboli BT pulmoner anjiyografi tanısal kalitesi: üç farklı kV değerlerinin karşılaştırılması. TRD 34. Yıllık Toplantısı(PS-0033), Antalya, 2013.
 • 18 Rastlantısal Olarak Saptanan Nadir Bir Olgu: Bilateral intraorbital oftalmik arter anevrizması, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, PS-0395, 2013
 • 19 Parmakta kitle sebebi: Tromboze palmar dijital ven, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, PS-0557, 2013.
 • 20 Humerusta Akut Brusella Osteomyeliti: Pediatrik Olgu, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, PS-1195, 2013
 • 21 Morel Lavallee Lezyonu: Olgu Sunumu, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, PS-1510, 2013
 • 22 Akataş AR, Kayan M, Yılmaz Ö, Günyeli İ, Gözlek E, Çetin M, Köroğlu M. Postmenopozal kadınlarda standart lomber MRG osteoporoz değerlendirme. MR derneği 17. yıllık toplantısı. 2012 -İstanbul-2012.
 • 23 Yılmaz Ö, Şenocak E, Üstün ED, Kayan M, Aktaş AR, Değirmenci B, Çetin M. İnsidental olarak tanı konulan intrakranyal yerleşimli yabancı cisim: Olgu sunumu. P-578, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi-2012.
 • 24 Aktaş AR, Değirmenci B, Köroğlu M, Yılmaz Ö, Çetin M, Kayan M. Koroner Arter görüntülemede Yüksek ve Standart Çözünürlüklü Tomografi Kullanımı. P-412, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi-2012.
 • 25 Aktaş AR, Kayan M, Yılmaz, Çetin M, Köroğlu M, Ünal B, Kara S. Abdominal Aort Anevrizması ve Periferik Arter Hastalığı Tanısında Kontrastsız Balans Turbo Field Echo (B-TFE) Sekansının Kullanılması. P-456, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi-2012.
 • 26 Saygın M, Yaşar S, Çetinkaya G, Kayan M, Özgüner MF, Korucu CÇ. Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. P-822, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi-2012.
 • 27 Yaşar S, Saygın M, Kayan M, Orhan H. Radyoloji Çalışanlarında Yaşam Kalitesi. P-826, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi-2012.
 • 28 Altuntaş A, Aksu O, Kayan M, Sezer MT. 194 mEq/L sodyumu olan hasta yaşar mı ? Bir olgu sunumu. 28th Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. PS-057, Antalya, Ekim 2011.
 • 29 Yılmazer İ,Öztürk Ö, Akkaya A,Tuna SH,Kayan M,Tüz M,Yaşar S,Koşkan Ö. Ağır OUAS hastalarında CPAP tedavisi ile ağıziçiaparey tedavisinin karşılaştırılması. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi,Side, Antalya,Türkiye
 • 30 Kayan M, Sağlam U, Etli M,Yaşar S, Akbay E, İbişoğlu S,Yavuz T, Gözlek E. Periferik Arter Hastalığında Hibrit Tedavi Yöntemi. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 31 Kayan M, Yavuz T, Etli M, Benzin Ş,İbişoğlu S, Üstün ED, Köroğlu M, Ceylan E, Sağlam U. Abdominal Aort Anevrizmalarininin Endologix® Stent-Greft ile Endovasküler Tedavisi: Tek Merkez Deneyimleri ve Kısa Dönem Takip Sonuçları. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 32 Kayan M, Munduz M, Türker Y, Yeşildağ A, Etli M, Ceylan E, Yaşar S. Koroner arterlerin anomali ve varyasyonlarının 128-kesit BT ile değerlendirilmesi. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 33 Kayan M, Etli M, Yaşar S, Sağlam U, Benzin Ş, Üstün ED, Yavuz T. İnferior pancreaticoduedonal arter anevrizmasının endovasküler koil embolizasyon ile tedavisi. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 34 Kayan M, Sabuncuoğlu MZ, Çetin M, Çetin R, Benzin MF, Benzin Ş, Yaşar S, İbişoğlu S. Sol inguinal herniye eşlik eden omentum torsiyonu; nadiren preoperatif teşhis edilebilen bir olgu. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 35 Kayan M, Yaşar S, Gözlek E, Çetinkaya G. Dev Boyutlu Semptomatik Şivannom Olgusu. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 36 Kayan M, Yaşar S, Çetinkaya G, Parpar T, Gözlek E. Paraperitoneal İnguinal Mesane Hernisi. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 37 Benzin Ş, Kayan M, Yaşar S,İbişoğlu S. Özafagus lümeni içerisinde tümör benzeri hematom. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 38 Çallıoğlu M, Kayan M, Çetin M, Köroğlu M, Eriş HN.Ultrasonografi Rehberliğinde Baker Kisti Tedavisi Yapılan Olguların Takibi. 2011-32. Ulusal Radyoloji Kongresi.
 • 39 Kayan M, Güneş S, Munduz M,Yavuz T, Şahin M. Pulmoner Arter Anevrizmasından Behçet Hastalığı Tanısına: Bir Olgu Sunumu. P683. 31. Ulusal radyoloji Kongresi 2010.
 • 40 Kayan M, Öztürk Ö, Munduz M, Bircan A, Kayan F. Milier Tüberkülozu Olan İki Olgunun Santral Sinir Sistemi Tutulumu ve Nöroradyolojik Bulgularının Gözden Geçirilmesi. P662, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi 2010
 • 41 Munduz M, Kayan M, et al. Incidental multislice computed tomography finding of a congenital submitral ventricular aneurysm. P685- 31. Ulusal Radyoloji Kongresi-2010
 • 42 Arslan H, Etlik O, Ceylan K, Temizoz O, Harman M, Kayan M.Incidence of retro-aortic left renal vein and its relationship with varicocele. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 2004
 • 43 Arslan H, Etlik O, Kayan M, Harman M, Tuncer Y, Temizöz O. Laktüloz solüsyonu ile Peroral BT Enterografi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 2004.
 • 44 Şahin İ, Eminbeyoğlu L,Etlik O, Mercan R, Kayan M, Koca D, Topal C, Erkoç R. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Olgularda Troid Nodüllerinin İncelenmesi (26 Olgunun Değerlendirilmei). 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Dializ ve Transpalntasyon Kongresi. 2004.
 • 45 Ataş B, Kayan M, Akbayram S, Tuncer O, Akgün C, Arslan Ş. Van Bölgesinde Ultrasonoğrafi ile incelenen 1120 Çocuktaki Ürogenital Sistem Anomalileri. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Dializ ve Transpalntasyon Kongresi. 2004.
 • 46 Etlik O, Harman M, Arslan H, Başer M, Temizöz O, Kayan M, Turan A, Ünal O, Sakarya ME. Malign Bilier Obstrüksiyonlarda Perkütan Drenajın Prognaza Etkisi. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 2003.
 • 47 Arslan H, Tuncer O, Etlik O, Uygan I, Kayan M. Karaciğer Sirozunda Multidedektör BT uygulamaları: BT-anjiografi, sanal gastroskopi ve 3 boyutlu görüntülerin tanıya katkısı. 24. Ulusal Radyoloji KOngresi. Antalya, Ekim 2003.
 • 48 Ünal Ö, Kayan M, Tombul T, Anlar Ö. Neuroradiologic imaging in childhood headache.First Eastern Mediterranean congress 2002.
 • 49 Ünal Ö, Anlar Ö, Kayan M, Sakarya ME. Giant schwannoma resemble psoas abscess. First Eastern Mediterranean Congress 2002
 • 50 Sakarya ME, Harman M, Çaksen H, Kayan M, Ünal Ö, Arslan H. Cerebral MR findings in Methylmalonic acidemia. First Eastern Mediterranean congress 2002.
 • 51 Ünal Ö, Anlar Ö, Irmak H, Kayan M, Sakarya ME. Extensive tuberculous abscess involving cervical, thoracic and lumbar regions. First Eastern Mediterranean congress 2002.
 • 52 Kırımı E, Tuncer O, Ataş B, Üner A, Kayan M. Deneysel olarak mekonyum aspirasyon sendromu oluşturulan köpek yavrularında intravenöz prednisolonun göğüs radyografi bulguları. 46. milli Pediatri Kongresi. Mersin 2002.
 • 53 Etlik O, Ünal O, Arslan H, Harman M, Kayan M, Sakarya ME. Dalak Hidatik Kistlerinde Perkütan Tedavi. 23.Ulusal Radyoloji Kongresi. 2002.
 • 54 Etlik O , Bay A, Harman M, Temizöz O, Kayan M, Sakarya ME. Carotico-cavernous sinus fistula: Duplex Doppler findings. 23.Ulusal Radyoloji Kongresi. 2002
 • 55 Soysal Ö, Koçak A, Gülcüler M, Aladağ A, Kayan M. Arka kordon basısı bulguları ile başvuran torasik dumbbell tümörü. 5. Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 1998
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Anlar O, Sayin R, Kayan, M, Tombul T, Unal O. Clinical and magnetic resonance imaging findings of siblings from a Turkish family with mother diagnosed as multiple sclerosis: case report. 22nd Congress of the European-Committee-for-the-Treatment-and-Resarch-in-Multiple-Sclerosis Volume: 12 Supplement: 1 Pages: S26-S27.
 • 2 Unal O, Kıymaz N, Sakarya ME, Harman M, Etlik O, Kayan M, Arslan H. Feasibility Of The MR Fluoroskopy-Guided Brain Abscesses Drainage in an Open MR System. American Society of Neuroradiology.41.th Annual Meeting. 2003
 • 3 Unal O, Kıymaz N, Sakarya ME, Harman M, Etlik O, Kayan M, Arslan H. Feasibility Of The MR Fluoroskopy-Guided Brain Abscesses Drainage in an Open MR System. European Society of Neuroradiology XXVII. Congress and 12 th Advenced Course İstanbul Turkey. 2003.
 • Doktora Tezi
 • 1 Çok Dedektörlü BT ile Yapılan Rutin Abdominal İncelemelerde Lomber Spinal Patolojilerin Değerlendirilmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Pulmoner BT Anjiografide Farklı kV Değerlerinin Etkinliği ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi.
 • 2 Munduz M. Koroner arter patoloji ve varyasyonlarının belirlenmesinde ÇKBT (128) anjiografinin tanısal değeri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ankilozan spondilitin temporomandibular eklem ve çiğneme kasları üzerindeki etkilerinin klinik, radyolojik ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Parapnömonik efüzyonlar ve tüberküloz plörezilerde matriks metalloproteinazlar ile transforming growth factor-ß düzeyleri ve plevral fibroz gelişimi arasındaki ilişki.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 22 – 27 Haziran 2010, Isparta, oturum başkanı
 • 2 Perkütan Santral Venöz Kateter Uygulamaları. Nefroloji Derneği Bölge Toplantısı. Isparta-2010.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Manyetik Rezonans Derneği
 • 2 Hücre Zarları ve Serbest Oksijen Radikalleri Derneği
 • 3 Turkish Society of Interventional Radiology
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM) Müdürlüğü nörovasküler ve Nöroradyoloji çalışma gurubu.
 • 5 Türk Radyoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Yeni Doğanda Pulmoner İnterstisyel Amfizem Direkgrafi ve BT Bulguları:Olgu Sunumu. Sağlık bilimleri dergisi.
 • 2 Automated tube potential selection as method for dose reduction in CT of the neck – first clinical results
 • 3 Low concentration Contrast Media and Low Tube Voltage Protocol for Head-and-neck CT Angiography with Iterative Reconstruction Algorithm: reduction of radiation dose and iodine consumption by using this protocol with improved image quality
 • 4 African Health Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Comparison of catether angiography with magnetic resonance angioraphy in the diagnosis of renal artery stenosis.Journal of Clinical and Analytical
 • 2 Ultrasound-guided percutaneous treatment of abscess foci in differentlocalizations of the body: Results of three year-experience.Eastern Journal of Medicine
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
 • 2 Radyasyon güvenliği komitesi başkanlığı (Isparta Devlet Hastanesi)
VERDİĞİ DERSLER
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji
Direkt Batın Grafilerinin Değerlendirilmesi
Gastrointestinal Sistem Radyolojisi
Kranium Grafilerinin Değerlendirilmesi
PA akciğer grafisinin değerlendirilmesi
Radyolojik Tanı Yöntemleri
Sinir Sistemi Radyolojisi
Solunum sistemi radyolojisi
Tıbbi Görüntülemede Mesleki Uygulamalar
Üriner Sistem Radyolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!