KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Özlem TÖK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119194
E-Posta ozlemtok@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 30.06.1998
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Oküloplastik Cerrahi,Vitreoretinal Cerrahi,Tıbbi Retina,Katarakt Cerrahisi,Şaşılık,Glokom,Oküler Onkoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tök Ö. Diabetik Retinopati ve Hipertansiyon. In: Polat Onur, İnan Sibel, eds. Oftalmoloji Ders Notları. Ankara: Derman Tıbbi Yayıncılık, 2016, 119-139. (ISBN: 978-605-5121-32-7)
 • 2 Tök Ö. Retinal Damar Hastalıkları. In: Polat Onur, İnan Sibel, eds. Oftalmoloji Ders Notları. Ankara: Derman Tıbbi Yayıncılık, 2016, 140-157. (ISBN: 978-605-5121-32-7)
 • 3 Tök Ö. Nadir Görülen Retinal Damar Hastalıkları. In: Polat Onur, İnan Sibel, eds. Oftalmoloji Ders Notları. Ankara: Derman Tıbbi Yayıncılık, 2016, 158-174. (ISBN: 978-605-5121-32-7)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dikci S, Türkoğlu EB, Tök Ö, Burcu A, Örnek F. Sublükse Senil Katarakt ve Psödoeksfolyasyon Sendromlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız. MN Oftalmoloji.2011;18(3):146-152.
 • 2 Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Yalçın Tök, Tuğba Güngör Kızıloğlu, Gökhan Bavlı, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek.Alt kapak entropionlarında cerrahi tedavi. MN Oftalmoloji 2010;17(1):41-45.
 • 3 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Aylin Hamalı Mısırlıoğlu, Fatma Gül Yılmaz Çınar , Levent Tök, Firdevs Örnek. Eksternal Dakriyosistorinostomide Cerrahi Skarın Değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2010;17(1):37-40.
 • 4 Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Yalçın Tök, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Kapak Malign Tümörlerinde Dondurulmuş Kesit Denetimli Eksizyon ve Kapak Rekonstrüksiyonu. MN Oftalmoloji 2010;17(1):46-50.
 • 5 Özkaya D., Tök Ö.Y., Tök L., Ekim M.M., Özkaya M.O., Bardak Y. “Gebelikteki göz içi basınç değişiklikleri” MN Oftalmoloji 17(2), 94-97 (2010).
 • 6 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Seyhan Dikci, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Primer ve rekürren pterjiumda limbal konjonktival otogreft ile tedavi etkinliğinin karşılaştırılması. TOG 2009;39(4):256-261.
 • 7 Uğur Acar, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Mehmet Akif Acar, Firdevs Örnek. Göz acil servisine travma ile başvuran hastaların demografik ve epidemiyolojik verileri. MN Oftalmoloji 2009;16(1):47-51.
 • 8 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Muhammed Necati Demir, Uğur Acar, Firdevs Örnek. Ptozisde otojen fasia lata ve silikon çubuk ile frontal askılama. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2009;18(4):236-243.
 • 9 F. Gül Yılmaz Çınar, Deniz Somer, Tuğba Güngör, Uğur Acar, Özlem Tök, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Ekzotropyada Cerrahi Tedavi Yaklaşımları. MN Oftalmoloji 2009;16(4):265-270.
 • 10 Elif Erdem, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığında sondalama zamanı. TOG 2008;38(3):180-184.
 • 11 Nazım Şuvağ, Özlem Tök, Firdevs Örnek. Fitizik glob üzerine protez uygulaması. MN Oftalmoloji.2008;15(3):189-192.
 • 12 Özlem Tök, Ahmet Burakgazi, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Tuğba Güngör, Firdevs Örnek. Eksternal Dakriosistorinostomi Sonuçları Ve Başarısızlık Nedenleri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi.2007;16(3):159-162.
 • 13 Ahmet Burakgazi, Özlem Tök, Fatma Kocaoğlu, Ayşe Nurözler, Firdevs Örnek. Evisserasyonlu Olguların Epidemiyolojik, Etyolojik Özellikleri ve Kliniğe Başvuru Nedenleri. MN Oftalmoloji. 2006;13(3):217-220.
 • 14 Özlem Tök, Firdevs Örnek. Silikon Band İle Frontal Askılama Sonuçlarımız. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. 2004;7(3):168-172.
 • 15 Özlem Tök, Yasemin Aslan, Firdevs Örnek. Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Sondalama Zamanı. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. 2004;7(1):31-33.
 • 16 Firdevs Örnek, Özlem Tök, Necati Demir. Monoka Tüpü İle Kanalikül Kesisi Tamiri. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi. 2004;2(2):6-8.
 • 17 Ramazan Yağcı, Hakan Tırhış, Özlem Tök, Sunay Duman. Primer Açık Açılı Glokom ve Normal Bireylerde Pakimetrik Değerler. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi. 2004;2(7):19-22.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gunes A., Tok L., Tok O.Y. "Amniyon membran transplantasyonu endikasyonlarımız ve sonuçlarimiz"Turk J Ophthalmol 44(2), 123-6 (2014).
 • 2 Güneş A, Tök L, Tök Ö. Senil kataraktı olan hastalarda lens kalınlığı,ön kamara derinliği ve aksiyel uzunluk değişiklikleri. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 21(2), 49-54 (2014).
 • 3 Daldal H, Tök ÖY, Şengeze N, Koyuncuoğlu HR, Tök L, Özkaya D, Bardak YK. “Multipl sklerozda retina sinir lifi tabakası kalınlığı” Türk Oftalmoloji Dergisi 41(1), 1-5 (2011)
 • 4 Özkaya D., Bardak Y., Ekim M.M., Tök Ö.Y., Çekiç O., Yeşildağ A. “Koroidal neovaskülarizasyonlu olgularda intravitreal bevacizumab ile kombine fotodinamik tedavinin göz içi basıncı ve oküler kan akımına etkileri” Retina-Vitreus 18(3), 216-220 (2010).
 • 5 Özlem Yalçın Tök, Selda Koyuncu, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Konjenital ptoziste refraksiyon kusurları, şaşılık ve ambliyopi. TOD Dergisi 2010;40(5):275-270.
 • 6 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Firdevs Örnek. Primer bazal hücreli karsinom tedavisinde dondurulmuş kesit denetimli eksizyon. TOD Dergisi 2010;40(3):125-9.
 • 7 Uğur Acar, Özlem Yalçın Tök, Damla Ergintürk Acar, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Çocukluk çağı delici göz yaralanmalarının epidemiyolojik ve klinik değerlendirilmesi. TOD Dergisi 2010;40(2):62-66.
 • 8 Nazım Şuvağ, Özlem Yalçın Tök, Levent Tök, Firdevs Örnek. Basit insizyonla soket restorasyonu. Dicle Med J 2010;37(1):OA48-50
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tanrıverdi O, Akbaş Kocaoğlu F, Tök Ö, Karabulut HH, Onat MM, Yılmaz Çınar FG, Örnek F. Radial keratotomi sonrası travmatik kornea-skleral perforasyon olgusu. Göztepe Tıp Dergisi 29(2),111-114 (2014).
 • 2 Tök Ö.Y., Demir M.N., Tök L., Kaçat S., Ünlü E.N., Örnek F. "Pachydermoperiostosis as a rare cause of blepharoptosis" Turk J Ophthalmol 44 (5), 417-419 (2014)
 • 3 Tok L, Tok OY, Argun TC, Yilmaz O, Gunes A, Unlu EN, Sezer S, Ibisoglu S,Argun M. Bilateral traumatic globe luxation with optic nerve transection. CaseRep Ophthalmol. 2014 Dec 10;5(3):429-34.
 • 4 Tök ÖY, Tök L, Ünlü N, Kapucuoğlu N, Bardak Y. A rare orbital tumor: benign isolated orbital schwannoma. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 21(3), 97-101 (2014).
 • 5 Özlem Yalçın Tök, Levent Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Züleyha Yalnız, Firdevs Örnek. Sistemik Hodgkin Hastalığında Bilateral Lakrimal Gland Tutulumu. Dicle Med J 2010;37(1):CR67-70
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özlem Yalçın Tök, Mehmet Akif Acar, Gökhan Bavlı, M.Necati Demir, Firdevs Örnek. Anterior ve Posterior Lentikonuslu Alport Sendromlu Hastada Şeffaf Lens Cerrahisi. TOG 2009;39(4):320-323.
 • 2 Özlem Yalçın Tök, Pınar Altıaylik Özer, Fatma Akbaş Kocaoğlu, M. Necati Demir, Firdevs Örnek. Konjenital Tarsal Kink-Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2009;18(3):188-91.
 • 3 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Uğur Acar, M. Necati Demir, Firdevs Örnek. Rino-orbito-serebral mukormikozis. TOG 2009;39(5):408-411.
 • 4 Elif Betül Türkoğlu, Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Semra Cansever, Firdevs Örnek. Treacher Collin sendromu. MN Oftalmoloji 2009;16(3):207-211.
 • 5 Levent Tök, Özlem Yalçın Tök. Gebelikte Fizyolojik Ve Patolojik Oküler Değişiklikler. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2008;5(3):721-725.
 • 6 Levent Tök, Özlem Yalçın Tök, Ömer Erdeve. Kardio-Fasio-Kutanöz Sendrom. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2008;5(4):799-801.
 • 7 Dilek Dilli, Serdar Ceylaner, İlknur Bostancı, Özlem Tök, Yıldız Dallar. Charge Assosiasyonu: Bir Olgu Sunumu.Gülhane Tıp Dergisi. 2004;46(3):260-263.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güneş A, Demirci S, Tök L, Tök Ö, Koyuncuoğlu HR. Parkinson Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0467, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 2 Seyrek L, Yaşar Ç, Tök Ö, Tök L, Güneş A. Orbitada görülen küçük hücreli nöroendokrin karsinom: Olgu Sunumu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0442, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 3 Taşkıran B, Güneş A, Tök L, Tök Ö. Travmatik Kiyazmal Sendromu olan Hastada İzole Total Bitemporal Hemianopsi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0482, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 4 Tök L, Yaşar Ç, Güneş A, Tök Ö. İdiopatik Unilateral Pupiller Anizokori Görülen Bir Olgu: Olgu sunumu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0485, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 5 Güneş A, Yıldırım Baş F, Arslan B, Tök L, Tök Ö. Düşük Kilolu Olgularda Retina Sinir Lifi Tabakasının Değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0486, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 6 Taşkıran B, Güneş A, Tök L, Tök Ö. Oküler Dominans ile Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre-İç Pleksiform Tabakası Arasındaki İlişki. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0487, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 7 Obut A, Güneş A, Tök L, Tök Ö. Evisserasyon Endikasyonlarımız. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0570, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 8 Tök L, Seyrek L, Güneş A, Tök Ö. Prematüre Retinopatisinde İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0938, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 9 Yaşar Ç, Güneş A, Tök L, Tök Ö. Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi PS-0955, Antalya, 09-13 Kasım 2016.
 • 10 Kaval N, Tök L, Güneş A, Tök Ö. Kaş altında hızlı büyüyen pilomatriksoma: olgu sunumu. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.
 • 11 Kaval N, Tök L, Güneş A, Tök Ö. Künt travma sonrası vitreus boşluğuna disloke kristalin lens olgularının incelenmesi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.
 • 12 Argun Çakmak T, Tök Yalçın Ö, Tök L, Yılmaz G, Yılmaz F, Güneş A, Argun M. Süt veren koyunlarda intravitreal tek doz ranibizumab ve bevacizumab enjeksiyonu sonrası ilacın süt ve kandaki düzeyleri ile emen kuzuya geçişi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.
 • 13 Argun Çakmak T, Tök L, Güneş A, Tök Ö, Argun M. Coats hastalığında kombine tedavi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.
 • 14 Yaşar Ç, Güneş A, Tök L, Yalçın Tök Ö. Kaş bölgesine uygulanan lazer epilasyon sonrası anterior üveit gelişen iki olgu. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-1168, Antalya, 2014.
 • 15 Yaşar Ç, Güneş A, Tök L, Yalçın Tök Ö. Senil kataraktı olan Türk hastalarda psödoeksfoliasyon sendromu prevalansı. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0267, Antalya, 2014.
 • 16 Seyrek L, Tök L, Tök Yalçın Ö, Güneş A. Retinal ven tıkanıklığına bağlı gelişen makula ödemi tedavisinde intravitreal deksametazon implant enjeksiyonu sonuçlarımız. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0914, Antalya, 2014.
 • 17 Argun M, Tök L, Tök Yalçın Ö, Kaval Demirci N, Çakmak Argun T, Güneş A. Prematür retinopatisi risk faktörleri ve tarama sonuçlarımız. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0791, Antalya, 2014.
 • 18 Şuvağ N., Tök Ö.Y., Örnek F. “Evisserasyon sonrası orbital implant açılmasında skleral flep ile onarım” TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 156, Girne, 2011.
 • 19 Argun M., Tök L., Tök Ö., Daldal H., Bardak Y. "Skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyon sonuçlarımız." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 295, Girne, 2011.
 • 20 Doğan E., Burcu A., Akkaya Z.Y., Tök Ö., Onat M., Örnek F."Penetran keratoplastide kombine ve ardıl katarakt cerrahisi." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 354-355, Girne, 2011.
 • 21 Daldal H., Tök Ö., Tök L., Bardak Y. "Diyabetik makula ödeminde intravitreal bevacizumab tedavisinin santral makula kalınlığı ve santral retina duyarlılığı üzerine etkisi." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 517, Girne, 2011.
 • 22 Çakmak T., Tök Ö., Tök L., Daldal H., Bardak Y. "Yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab enjeksiyon sonuçlarımız." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 550, Girne, 2011.
 • 23 Tök L., Tök Ö., Kaval N., Bardak Y.K. "Prematüre retinopatisi iki yıllık takip sonuçlarımız." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 596, Girne, 2011.
 • 24 Aynali G, Yasan H, Yarıktaş M, Tüz M, Tök Ö, Ünal F. “Bilateral frontal mukoseli olan hastada sol frontal sinüsün sağ nazal tavana drenajı” 32. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010.
 • 25 Tök Ö.Y., Eraslan E., Özkaya D., Tök L., Örnek F., Bardak Y. “65 yaş ve üstü penetran göz yaralanmalarında oküler travma skoru” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 88, Antalya, 2010.
 • 26 Tök L., Tök Ö.Y., Eraslan E., Özkaya D., Örnek F., Bardak Y. “Posterior segment (zon 3) penetran göz yaralanmalarında prognostik faktörler” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 222, Antalya, 2010.
 • 27 Oturak A.O., Tök Ö., Bardak Y., Tök L., Çakmak T. “Çağını aşan bir göz kitabı: Tezkiretül Kehhalin” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 244, Antalya, 2010.
 • 28 Oturak AO, Tök Ö., Bardak Y., Tök L., Daldal H. “Üst limbik keratokonjonktivite bağlı korneal neovaskülarizasyonda subkonjonktival bevacizumabın etkinliği” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 315, Antalya, 2010.
 • 29 Tök L., Tök Ö.Y., Bardak Y. “Benign izole orbital schwannom” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 332, Antalya, 2010.
 • 30 Özkaya D., Tök Ö.Y., Eraslan E., Tök L., Örnek F., Bardak Y. “Penetran göz travmalarında final görme keskinliğini etkileyen faktörler” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 444, Antalya, 2010.
 • 31 Özkaya D., Tök Ö.Y., Eraslan E., Tök L., Örnek F., Bardak Y. “Çocukluk çağı penetran göz yaralanmaları” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 445, Antalya, 2010.
 • 32 Çakmak T., Tök Ö.Y., Burcu A., Tök L., Bardak Y. “Bilateral topikal anestezik kötüye kullanımı” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 417, Antalya, 2010.
 • 33 Argun M., Tök Ö.Y., Kocaoğlu F.A., Tök L., Daldal H., Örnek F., Bardak Y. “Parsiyel nazolakrimal kanal tıkanıklığında bikanaliküler silikon entübasyon etkinliği” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 469, Antalya, 2010.
 • 34 Daldal H., Bardak Y., Tök Ö.Y., Tök L. “Prostat kanserinde kemoterapi sonrası gelişen bilateral santral retinal ven tıkanıklığı” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 483-484, Antalya, 2010
 • 35 Daldal H., Tök Ö.Y., Oturak A.O., Tök L., Bardak Y. “Parkinson hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 484, Antalya, 2010.
 • 36 Nazım Şuvağ, Özlem Yalçın Tök, Firdevs Örnek. Titanyum implantlı ekzantre gözlerde sonuçlar. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 184.
 • 37 Nazım Şuvağ, Özlem Yalçın Tök, Firdevs Örnek. Evisserasyon,-enükleasyon ve akrilik Şuvağ implantı. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 363.
 • 38 İntrakamaral lidokain ve levobupivakain uygulamasına bağlı tavşan oküler dokularında oluşan oksidatif stres ve toksisite bulguları. M. Necati Demir, Z. Aslı Demir, Özlem Yalcin Tök, Fatma M Yılmaz, Gülsen Yılmaz, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 144.
 • 39 Elif Betül Türkoğlu, Özlem Yalçın Tök, Seyhan Dikici, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Göz Kapağı Travmalarında Epidemiyolojik Değerlendirme. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 110.
 • 40 Uğur Acar, Özlem Yalçın Tök, Damla Ergintürk Acar, Cafer Tanrıverdi, Firdevs Örnek, Sunay Duman. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz kliniklerinde 2003 ve 2008 yıllarında yapılan ameliyat sayıları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 216.
 • 41 Seyhan Dikci, Özlem Yalçın Tök, Ayşe Burcu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Pseudoeksfoliasyona Bağlı Kataraktı Ve Sublukse Lensi Olan Hastalarda Cerrahi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 274.
 • 42 Emine Doğan, Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. İzole Orbital Nörofibroma. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 346.
 • 43 Seyhan Dikici, Özlem Yalçın Tök, Deniz Somer, Fatma Gül Yılmaz Çınar, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Bir Olgu Nedeniyle Ossifiye Fibroma. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 347.
 • 44 Emine Doğan, Özlem Yalçın Tök, Seyhan Dikici, Ayşe Burcu, Elif Betül Türkoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Travmatik Katarakt Ve Lens Subluksasyonu Birlikteliğinde Cerrahi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 356.
 • 45 Mustafa Kızıloğlu, Özlem Yalçın Tök, Uğur Acar, Ayşe Burcu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Çocukluk Çağı Delici Göz Yaralanmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 356.
 • 46 Elif Betül Türkoğlu, Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Akut Sfenoid Sinüzite Bağlı Geçici Ptozis. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 369.
 • 47 Özlem Yalçın Tök, M Necati Demir, Fatma M Yılmaz, Gülsen Yılmaz, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. İntrakamaral sefuroksim ve vankomisin kornea için güvenli midir?. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 294.
 • 48 Özlem Yalçın Tök, Ayşe Burcu, M.Mustafa Onat, Firdevs Örnek. Penetran keratoplasti sonrası katarakt cerrahisi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 307
 • 49 Mustafa Kızıloğlu, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Ümit Ekşioğlu, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Katarakt cerrahisi sonrası yapılan subtenon genta-onadron ile intrakamaral sefuroksimin endoftalmi üzerine etkinliğini araştırmak. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 208.
 • 50 Nazım Şuvağ, Özlem Yalçın Tök, Firdevs Örnek. Evisserasyon sonrası orbital implant açılmasında skleral flep ile onarım. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 245.
 • 51 Elif Betül Türkoğlu, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Firdevs Örnek. Bir olgu nedeniyle Treacher Collins Sendromu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 245.
 • 52 Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Yalçın Tök, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Alt kapak skatrisyel ektropionunda cilt flep ve greftleri ile onarım. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 248.
 • 53 İsmail Hakkı Dede, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Yalçın Tök, Firdevs Örnek. Göz tutulumu ile başvuran Kearn-Sayre aendromlu bir olgu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 252.
 • 54 Uğur Acar, Fatma Akbaş Kocaolu, Özlem Yalçın Tök, Firdevs Örnek. Kapak retraksiyonu ile başvuran Myastenia Gravisli olgu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 315.
 • 55 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. İleri ve rekürren pterjium tedavisinde limbal-konjonktival otogreft transplantasyonu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 399.
 • 56 Hatice Döner, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Ümit Ekşioğlu, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Ehler Danlos sendromu tip 6'lı bir olgula bilateral korneal perforasyon. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 400.
 • 57 Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Yalçın Tök, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Kapak malign tümörlerinde dondurulmuş kesit kesit denetimli eksizyon ve kapak rekonstrüksiyonu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 135.
 • 58 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu; İlhan Ünlü, Uğur Koçer, Firdevs Örnek. Eksternal dakriosistorinostomi sonrası intranazal ostiumun değerlendirilmesi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 138.
 • 59 Nazım Şuvağ, Özlem Yalçın Tök, Firdevs Örnek. Fitizis bulbide protez Uygulaması. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008, sy 142.
 • 60 Uğur Açar, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Diskoid Lupus Eritematoziste Kapak Tutulumu, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 319.
 • 61 Uğur Açar, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu , Ümit Ekşioğlu, M.Necati Demir, Mehmet Akif Acar , Firdevs Örnek. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Acil Servisine Travma İle Başvuran Hastaların Profili. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 338.
 • 62 Gökhan Bavlı, Fatma Akbaş Kocaoğlu , Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Hüseyin Üstün, Firdevs Örnek. Üst göz kapağında psödolenfomalı olgu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 188.
 • 63 Gökhan Bavlı, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Mehmet Akif Acar, M.Necati Demir, Firdevs Örnek. Bilateral Anterior ve Posterior Lentikonuslu Alport Sendromu Olgusu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 294-295.
 • 64 F.Gül Yılmaz Çınar, Yasemin Arslan Katırcıoğlu, Deniz Somer, Özlem Tök , Cafer Tanrıverdio, Ayşe Burcu Nurözler, Sunay Duman. Şaşılık cerrahisi sonrası Hashimato Tiroiditi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 318.
 • 65 M.Necati Demir, Ümit Ekşioğlu, Mustafa Altay , Özlem Tök, F.Gül Yılmaz Çınar, Mehmet Akif Acar, Murat Duranay, Sunay Duman. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Retina Sinir Lifi Analizi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 150.
 • 66 Seyhan Dikci, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu , M.Necati Demir, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Goltz-Gorlin Sendromu Olgusu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 176-177.
 • 67 Hatice Döner, Özlem Tök, F.Gül Yılmaz Çınar , Fatma Akbaş Kocaoğlu , Ayşe Burcu Nurözler. Noonan Sendromu Olgu Sunumu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 323.
 • 68 Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Semblefaron cerrahisinde amniotik membran kullanımı. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 318.
 • 69 Aylin Hamalı Mısırlıoğlu, Fatma Akbaş Kocaoğlu , Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Şarbonda Göz Kapağı Tutulumu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 319-320.
 • 70 Güner Özkan, Fatma Akbaş Kocaoğlu , Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek, Sunay Duman. Anoftalmik soket sendromunda etyoloji ve cerrahi yaklaşım. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 325.
 • 71 Güner Özkan, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Tök, Ümit Ekşioğlu, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Enfekte olgularda evisserasyon sonuçlarının enfekte olmayan olgularla karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 325.
 • 72 Nazım Şuvağ, Özlem Tök, Firdevs Örnek. Entegre Olan Ve Olmayan Alloplastik Ve Diğer İmplantlarda Motilite Ve Komplikasyonlar. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 318-319.
 • 73 Cafer Tanrıverdio, Fatma Akbaş Kocaoğlu , Özlem Tök, Mustafa Onat, F.Gül Yılmaz Çınar, Sunay Duman. Radial Keratotomili Bir Olguda Travmatik Kornea-Skleral Perforasyon. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 341
 • 74 Nazım Şuvağ, Özlem Tök, Firdevs Örnek. Protez göz yapımında 35 yıl. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2007, sy 108.
 • 75 Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Tök, İsmail Hakkı Dede, Hüseyin Üstün, Ayşe Burcu Nurözler , Firdevs Örnek. Cerrahi travma primer akkiz melanozisin malign dönüşümünü hızlandırıyor mu? TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 288.
 • 76 Hacı Halil Karabulut, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Ptozisli hastalarda levator cerrahisi sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 291.
 • 77 Tuğba Güngör, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Alt kapak entropionlarında cerrahi yaklaşım ve sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 291.
 • 78 Vahide Aylin Mısırlıoğlu, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Firdevs Örnek. Blefaro-Keilo-Dontik sendrom: Olgu sunumu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 293.
 • 79 Selda Koyuncu, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Fatmagül Yılmaz Çınar, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Konjenital ptozisli pediatrik hastalarda refraksiyon ve okuler motilite. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 301.
 • 80 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Uğur Açar, Necati Demir, Banu Şatana, Firdevs Örnek. Rino-Orbital mukormikozis: Olgu sunumu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 305.
 • 81 Fatma Akbaş Kocaoğlu, İsmail Hakkı Dede, Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Kanalikül kesilerinde cerrahi yaklaşım. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 312.
 • 82 Selda Koyuncu, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Tök, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Üst kapak entropionunda cerrahi yaklaşımlarımız ve sonuçları. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 315.
 • 83 Vahide Aylin Mısırlıoğlu, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Hatice Döner, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Dakriosistorinostomi sonrası hipertrofik skar gelişimi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 112.
 • 84 Elif Erdem, Özlem Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Ayşe Burcu Nurözler, Firdevs Örnek. Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığında sondalama zamanı. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 121.
 • 85 Ahmet Burakgazi, Özlem Tök, Fatma Kocaoğlu, Ayşe Nurözler, Firdevs Örnek. Evisserasyonlu Olgularda Epidemiolojik, Etiyolojik Özellikler ve Kliniğe Başvuru Nedenleri. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sy 294.
 • 86 Güner Özkan, Özlem Tök, Firdevs Örnek. Bir Olgu Nedeni İle Alport Sendromu. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Antalya, 2005, sy 248.
 • 87 Özlem Tök, Tuğba Güngör, Firdevs Örnek. Eksternal Dakriosistorinostomide Başarısızlık Nedenleri ve Oranı. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sy 294.
 • 88 Özlem Tök, Onur Konuk, Mehmet Ünal. Çocukluk Çağı Periokuler Kapiller Hemanjiomlarda İntralezyonal Steroid Tedavisi, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sy 127.
 • 89 Özlem Yalçın Tök, Firdevs Örnek. Dissemine Hodgkin Hastalığında Bilateral Lakrimal Gland Tutulumu. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sy 246.
 • 90 Fatma Akbaş Kocaoğlu, Uğur Emrah Altıparmak, Yusuf Oflu, Özlem Tök, Firdevs Örnek. Porfiride Oküler Komplikasyonlar. TOD 25. Kış Sempozyumu Bursa, 2004, sy 14.
 • 91 Tuğba Ersoy, Yasemin Aslan Katırcıoğlu, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Özlem Tök, Firdevs Örnek. Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Genel Yaklaşımlarımız. TOD 25. Kış Sempozyumu, Bursa, 2004, sy 15
 • 92 Dilek Yüksel, Özlem Tök, Orhan Erden, Sunay Duman. Ptozisde Frontal Askılama Sonuçlarımız. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002, sy 215.
 • 93 Özlem Yalçın Tök, Levent Tök, Ayşegül Koçak Altıntaş, Sunay Duman. CCC Esnasında Relaksasyon İnsizyonu Yapılan ve Yapılmayan Vakaların I0L Dislokasyonu ve AKK Gelişimi Yönünden İncelenmesi. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2000, sy 188.
 • 94 Levent Tök, Ayşegül Koçak Altıntaş, Remzi Kasım, Sunay Duman, Özlem Yalçın Tök. CCC Yapılan Vakalarda Çapın Postoperatif 6 Aylık Zamandaki Değişimi. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2000, sy 188.
 • 95 Ayşe Nurözler, Sibel Şalvarlı, Koray Budak, Özlem Yalçın Tök, Sunay Duman. Terapötik Penetran Keratoplasti Sonuçlarımız. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2000, sy 107.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Öztürk Ö, Tök Ö, Has M, Oturak AO, Bardak Y, Akkaya A,. Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalardaki glokom prevalansı.2. Uyku Bozuklukları Kongresi Kaya Artemis Otel, Kıbrıs, Sözlü sunum (08), 17-21 Mart 2010. (Sözlü sunum dalında ikincilik ödülü).
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 L. Tok, O. Y. Tok, T. C. Argun, A. Gunes. EFFECTIVENESS OF ONE OR REPEATED LOW DOSE INTRAVITREAL RANIBIZUMAB ALONE OR COMBINED WITH LASER ABLATION IN AGGRESSIVE POSTERIOR RETINOPATHY OF PREMATURITY,Inaugural Asia - Australia Congress on Controversies Ophthalmology, Ho Chi Minh City-Vietnam, Feb 5-8, 2015
 • 2 L. Tok, O.Y.Tok, A. Akpinar, A. Gunes. PARENT ANXIETY ASSOCIATED WITH THEIR NEWBORN DIAGNOSED RETINOPATHY OF PREMATURITY.Inaugural Asia - Australia Congress on Controversies Ophthalmology, Ho Chi Minh City-Vietnam, Feb 5-8, 2015.
 • 3 O.Y. Tok, L. Tok, M. Argun, T.C. Argun, A. Gunes. PREVALENCE AND RISK FACTORS OF RETINOPATHY FOR PREMATURITY IN TURKEY LAKES REGION.Inaugural Asia - Australia Congress on Controversies Ophthalmology, Ho Chi Minh City-Vietnam, Feb 5-8, 2015.
 • 4 Ozlem Yalcin Tok, Tugba Cakmak Argun, Levent Tok, Gulsen Yilmaz, Fatma Meric Yilmaz, Alime Gunes, Mehmet Argun, Osman Butuner. TRANSFER OF SINGLE DOSE OF INTRAVITREAL INJECTION OF RANIBIZUMAB AND BEVACIZUMAB INTO THE MILK OF SHEEP.Inaugural Asia - Australia Congress on Controversies Ophthalmology, Ho Chi Minh City-Vietnam, Feb 5-8, 2015.
 • 5 Gunes A, Demirci S, Koyuncuoglu HR, Tok L, Tok O. Evaluation of corneal topography in patients with hemifasial spasm using Scheimplug imaging. 45th Europen Contact Lens and Ocular Surface Congress-İzmir, eP74, Oct 16-17, 2015.
 • 6 Gunes A, Yigit M, Tok L, Tok O. Evaluation of anterior segment parameters in patients with pseudoexfoliation syndrome by Scheimplug imaging. 45th Europen Contact Lens and Ocular Surface Congress-İzmir, eP73, Oct 16-17, 2015.
 • 7 Gunes A, Demirci S, Koyuncuoglu HR, Tok L, Tok O. Corneal and tears film changes after Botilinum toksin-A in blepharospasm or hemifasial spasm. 45th Europen Contact Lens and Ocular Surface Congress-İzmir, eP71, Oct 16-17, 2015.
 • 8 Gunes A, Yıldırım Bas F, Arslan B, Tok L, Tok Ö, Salman Z. Assessment of corneal parameters in patients with constitutional thinness using Scheimplug imaging. 45th Europen Contact Lens and Ocular Surface Congress-İzmir, eP66, Oct 16-17, 2015.
 • 9 Gunes A, Yasar C, Argun M, Tok L, Tok O. Subconjunctival bevacizumab for corneal neovascularization in a patient with famial Mediterranean fever. 45th Europen Contact Lens and Ocular Surface Congress-İzmir, eP48, Oct 16-17, 2015.
 • 10 Gunes A, Tok L, Tok O, Seyrek L. The youngest patient with bilateral keratoconus secondary to chronic persistent eye rubbing. 7th Mediteretina Club Inernational Meeting, 126 pp, İstanbul-Turkey, 17-20 Apr, 2014.
 • 11 Gunes A, Demirci S, Tok L, Tok O, Koyuncuoglu HR, Yurekli VA. Refractive errors in patients with migraine headache. 4th European Headache and Migraine Trust International Congress: EHMTIC 2014, Copenhagen-Denmark. 18-21 Sept, 2014. (Published in The Journal of Headache and Pain 2014, 15(Suppl 1):M6)
 • 12 Gökçe Ceylan B, Cenge Çaylı BÖ, Tök L, Tök Ö, Eroğlu F, Özcan E. Our retinopathy of prematurity photocoagulation under general anaesthesia experiences. The Meeting Of Asian Society Of Paediatric Anaesthesiologists, 58 pp, İstanbul-Turkey, 8-10 May, 2014.
 • 13 Güneş A, Tök L, Tök Ö. Toris K compared to Rose K in the management of keratokonus. 43rd European Contact Lens and Ocular Surface Congress, e-P40 pp., Munich-Germany, 25-26 Oct, 2013.
 • 14 Güneş A, Tök L, Tök Ö. Indications and outcomes of amniotic membrane transplantation. 43rd European Contact Lens and Ocular Surface Congress, e-P12 pp., Munich-Germany, 25-26 Oct, 2013.
 • 15 Tök L., Yalçın Tök Ö. Clinical course and treatment in patients with topical anesthetic keratopathy. 16th Afro Asian Congress Of Ophthalmology, Istanbul-Turkey, June 13-16, 2012
 • 16 Tök L., Yalçın Tök Ö, Kaval N. Our results of screening and management in retinopathy of prematurity. 16th Afro Asian Congress Of Ophthalmology, Istanbul-Turkey, June 13-16, 2012
 • 17 Tök L., Yalçın Tök Ö. Visual improvement and patient comfort with Rose-K lenses. 16th Afro Asian Congress Of Ophthalmology, Istanbul-Turkey, June 13-16, 2012
 • 18 Tök L, Yiğit M, Çavdarlı K, Tök Ö, Yiğit U. Maxilla-facial prosthetic application fitted into orbit in exantration case. Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, 74-75 pp, İstanbul-Turkey, Aug 30- Sep 1, 2012.
 • 19 Cetinkaya A., Tok O.Y., Kulwin D.R., Kaufman A.H., Turkoglu E.B., Tami T.A., Unlu I. Acut-onset ptosis and chronic asymmetric chemosis as complications of sphenoid sinus disease.28th European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 150 pp., Munich-Germany, Sep 9-11, 2010.
 • 20 Özlem Tök, Fatma Akbas Kocaoğlu, Necati Demir, Firdevs Örnek. Amniotic membrane transplantation in symblepharon. 9th Congres of the International Society of Dacryology and Dry Eye, Istanbul, 2008, p 62-63.
 • 21 Ozlem Tok, Fatma Akbas Kocaoglu, Ayse Nurozler, Firdevs Ornek. Congenital Tarsal Kink: A Case Report. 9th Congres of the International Society of Dacryology and Dry Eye, Istanbul, 2008, p 63.
 • 22 Fatma Akbas Kocaoglu, Ozlem Tok, Ayse Nurozler, Firdevs Ornek. Surgical techniques for canalicular laceration. 9th Congres of the International Society of Dacryology and Dry Eye, Istanbul, 2008, p 79.
 • 23 Fatma Akbas Kocaoğlu, Özlem Tök, Elif Erdem, Muzaffer Çaydere, Ayhan Çetiner, Firdevs Örnek. Orbital cellulites due to primary non-Hodgkin's lymphoma of the frontal sinus. 9th Congres of the International Society of Dacryology and Dry Eye, Istanbul, 2008, p 87-88.
 • 24 Nazım Suvag, Özlem Tok, Firdevs Örnek. The management of congenital anophthalmos without operation. 25th European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Ljubljana, 2007, p 99.
 • 25 Nazım Suvag, Özlem Tok, Firdevs Örnek. Result of 30 year experience in eye prosthesis. 25th European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Ljubljana, 2007, p 117.
 • 26 Ozlem Tök, Aylin Misirlioglu, Fatma Akbas Kocaoglu, Hatice Doner, Ayse Nurozler, Firdevs Ornek. Evaluation of surgical scar in external dacryocystorhinostomy. 25th European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Ljubljana, 2007, p 124.
 • 27 Uğur Emrah Altıparmak, Fatma Akbaş, Yusuf Oflu, Ozlem Tok, Sunay Duman. Ocular complications in a case with porphyria. XIII. Afro-Asıan Congress of Ophthalmology, İstanbul, 2004, p 172.
 • 28 Özlem Yalçın Tök, Sibel Şalvarlı, Ayşe Nurözler, Koray Budak, Mukaddes Üstün, Sunay Duman. An Update of Indications for Penetrating Keratoplasty 1991 through 2000. 3rd International Conference on Cornea, EyeBanking and Extemal Diseases, İstanbul, 2000, p 43.
 • 29 Sibel Şalvarlı, Ayşe Nurözler, Özlem Yalçın Tök, Koray Budak., Mustafa Onat, Sunay Duman. Indications and Prognosis for Repeat Penetrating Keratoplasty. 3rd International Conference on Cornea, EyeBanking and External Diseases, İstanbul, 2000, p 40.
 • 30 Ayşe Nurözler, Sibel Şalvarlı, Koray Budak, Özlem Yalçın Tök, Sunay Duman. Results of Therapeutic Penetrating Keratoplasty. 3rd lnternational Conference on Cornea, EyeBanking and External Diseases, İstanbul, 2000, p 39.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yasar C, Tok O, Tok L. Vitamin D and optical coherence tomography in neovascular age-related macular degeneration. EURETINA, Vienna, Free paper, Sep 20-23, 2018
 • 2 Yasar C, Tok O, Tok L. Vitamin D and optical coherence tomography in neovascular age-related macular degeneration. EURETINA, Vienna, Free paper, Sep 20-23, 2018
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Demirci N, Topikal caspofungin, varikonazol, anidilofungin’in Candida albicans keratitinde etkinliklerinin karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi 2015, 1. Danışman.
 • 2 Argun TC, Süt veren koyunlarda intravitreal tek doz ranibizumab ve bevacizumab enjeksiyonu sonrası ilacın süt ve kandaki düzeyleri ile emen kuzuya ilaç geçişi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi 2014, 1. Danışman.
 • 3 Oturak AO, Kuru gözde topikal siklosporin ve otolog trombositten zengin plazmanın etkinliğinin karşılaştırılması
 • 4 Semra A Canseven, Oküler yüzey hastalıklarında amniyotik membran transplantasyonu
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Güner Özkan, Anoftalmik soket yetmezliği cerrahisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Topikal caspofungin, varikonazol, anidilofungin’in Candida albicans keratitinde etkinliklerinin karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 4092-TU2-14, 2014
 • 2 Süt veren koyunlarda intravitreal tek doz ranibizumab ve bevacizumab enjeksiyonu sonrası ilacın süt ve kandaki düzeyleri ile emen kuzuya ilaç geçişi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 3667-TU2-13, 2013
 • 3 Sefuroksim ve vancomisin korneada gerçekten güvenli mi?, Deneysel çalışma, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, 2008
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Göz Ameliyatlarında Küçük Pupil ve Floppy İris Sorunu Tedavisine Uygun Farklı Boyutlarda Pupil Genişletme Halkası Modellenmesi ve Üretimi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği, 08.06.2015-28.11.2016, Araştırmacı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Konjenital ptozis
 • 2 Perioküler Anatomi
 • 3 Orbita-Lakrimal Sistem Travmaları
 • 4 DMÖ KLİNİĞİ, TEDAVİDE OKÜLER VE SİSTEMİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ
 • 5 DMÖ KLİNİK, RİSK FAKTÖRLERİ
 • 6 Ptozisde frontal askılama cerrahisi, TOD Ulusal Kongresi 2014
 • 7 Kapak ve lakrimal sistem yaralanmaları TOD Ulusal Kongresi 2013
 • 8 Yaşa bağlı perioküler değişiklikler, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 31. Nisan Kursu
 • 9 Bilateral Üst Kapak Kolobomunda “Switch” Flep İle Kapak Rekonstrüksiyonu, 1. Oküloplastik Cerrahi Kış Toplantısı
 • 10 Ptozis, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, Aylık Bilimsel Toplantısı
 • 11 Kapak Cerrahisi, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, Aylık Bilimsel Toplantısı
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Klinik ve Analitik Tıp Dergisi (JCAM) tarafından "2016 Yılı Genç Araştırmacı" ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Ilhan HD, Turkoglu EB, Bilgin AB, Bassorgun I, Dogan ME, Unal M. A unique case of isolated sebaceous adenoma of the bulbar conjunctiva. Arq Bras Oftalmol. 2016 Jul-Aug;79(4):253-4. doi: 10.5935/0004-2749.20160071.
 • 2 EYELID TUMORS; RESULTS OF A HISTOPATHOLOGICAL REVIEW
 • 3 Bilgin AB, Turkoglu EB, Ilhan HD, Unal M, Apaydin KC. Is Smoking a Risk Factorin Ocular Behçet Disease? Ocul Immunol Inflamm. 2014 Apr 15.
 • 4 Tear film osmolarity in patients with Graves ophthalmopathyShort running title: Tear film osmolarity and Graves ophthalmopathy
 • 5 İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonrası Ani Göziçi Basınç Değişimi ve 1 Subkonjonktival Reflü: 27-gauge ve 30-gauge İğne Karşılaştırması
 • 6 The Effects of Smoking on Anterior Segment Parameters, Retinal Nerve Fiber Layer and Pupillary Functions
 • 7 Penetrating Orbit Injury: Challenge to Emergency Medicine
 • 8 He Cao, Liping Li, Mingzhi Zhang. Epidemiology of patients hospitalized for ocular trauma in the Chaoshan region of China, 2001-2010.BMC Ophthalmology
 • 9 Çocukluk çağı künt ve penetran göz yaralanmalarının özellikleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Canaliculitis due to Gemella haemolysans and Porphyromonas asaccarolytica
 • 2 Prognostic Value of Ocular Trauma Score (OTS) In Evaluating Visual Outcome ofPediatric (4-16yrs) Open-Globe Injuries
 • 3 Gyanendra Malla, Rabin Bhandari, Pramendra Prasad Gupta and Rajani Giri. Penetrating Orbit Injury: a case report from Nepal. BMC Research Notes
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Kars şehri'ndeki yaşlı nüfusta görme bozukluğu ve körlüğün yaygın nedenleri
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türk Oftalmoloji Derneği Konya Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Göz Kapağı Hastalıkları
Lakrimal Sistem Hastalıkları
Nörooftalmoloji
Oküler Onkoloji
Orbita Hastalıkları
Pediatrik Oftalmoloji
Refraksiyon Kusurları
Şaşılıklar
 
Bu İçeriği Paylaş!