KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Harun SULAK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yöneylem Anabilim Dalı
Telefon 2462110426
E-Posta harunsulak@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8286-1813
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 31.05.2000
Yüksek Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 01.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 12.05.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yöneylem Araştırması,İstatistik,Matematik
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 SULAK, Harun, "Karar Verme Sorunu", Yöneylem Araştırması, Editör: Prof.Dr. Vahap TECİM, Lisans Yayıncılık, 2011
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 •YILMAZ, Beytullah ve SULAK, Harun " Finansal ve Mali Göstergeler ile Küresel Kriz Öncesi Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5, Sayfa: 139-160, 2010
 • 2 •SULAK, Harun ve EROĞLU, Abdullah, "Kusurlu Ürün ve Üretim Sürecinin Kusurlu Olması Durumunda Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modelleri: Literatür Taraması", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı 522, Sayfa: 83-89, Ağustos 2008.
 • 3 •SULAK, Harun ve SARI, Yaşar, "Küreselleşme Sürecinde Denizli İmalat Sanayi İşletmelerinin Verimlilik Düzeyi ve Rekabet Gücüne Yönelik Bir Çalışma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 299-318, 2007.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÜNGÖR, İbrahim, ERİNCİ, Faruk ve SULAK, Harun, "Analitik Hiyerarşi Proses ile Akıllı Telefon Seçimi", 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research ad Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • 2 SULAK, Harun, AVCI, M.Ali ve SAĞLAMOL, Hasan "Bağıl Değerlendirme Sistemine Genel Bir Bakış: Literatür Taraması", 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research ad Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • 3 SULAK, Harun, GÜRBÜZ, S.Kağan ve ERİNCİ, Faruk "Türkiye Üniversitelerinde Uygulanan Bağıl Değerlendirme Sisteminin Değerlendirilmesi", 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research ad Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • 4 SULAK, Harun, BAYHAN, Mustafa ve AVCI, M.Ali "Vardiya Planlaması Sorununa Bir Çözüm Önerisi", 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research ad Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SULAK Harun, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye İmalat Sanayi İşletmelerinin Verimlilik Düzeyi ve Rekabet Gücü ile Denizli Alt Bölgesi Çalışması,Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı (2001-2004) Danışman: Doç. Dr. Ferhat ERARI
 • Doktora Tezi
 • 1 SULAK Harun, Stok Kontrolü ve Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinde Yeni Açılımlar: Ödemelerde Gecikmeye İzin Verilmesi Durumu ve Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı (2004-2008) Danışman: Doç. Dr. Abdullah EROĞLU
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÜRBÜZ, Süleyman Kağan,"ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ ile KONUT SEÇİMİ: ISPARTA’DA BİR UYGULAMA", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, Isparta
 • 2 YEŞİLYURT, Özgür, "Sağlık Sektöründe Stok Kontrol Faaliyetlerinin ABC ve VED Analizleriyle Değerlendirilmesi : Isparta Devlet Hastanesi Örneği", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ABC-VED ve Ekonomik Sipariş Miktarı Analizleriyle Hastanelerde Stok Kontrol Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15th International Symposium on Econometrics,Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Yılmaz ÖZKAN ve Osman YAKIT, "Eşit Çıkan Risk Öncelik Sayılarının Farklılaşmasını Sağlayacak Alternatif Bir Model Önerisi", SDÜ İİBF Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, Sayfa:1-13, 2013.
 • 2 Gülnur KEÇEK ve Esra YILDIRIM, "Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Seçimi : Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama", SDÜ İİBF Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 193-211, 2010
VERDİĞİ DERSLER
Bağıl Değerlendirme Sistemi
İstatistik I
İSTATİSTİK II
İstatistiksel Karar Verme Teknikleri
TAMSAYILI VE HEDEF PROGRAMLAMA
Yöneylem Araştırması I
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II
 
Bu İçeriği Paylaş!