KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İlkay ARMAĞAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113388
E-Posta ilkayarmagan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 14.02.2006
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Toksikoloji; İmmünohistokimya
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İbrahim Aktaş, İlkay Armağan. Investigation of the positive effects of silymarin on valproic acid-induced liver damage in rats. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019. 5(2):1445 - 1458.
 • 2 Meltem Özgöçmen, Alpaslan Gökçimen, Meral Öncü, Mehmet Akdoğan, Dilek Bayram, İlkay Armağan. Effects of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease on Visfatin and IL-6 Levels in Mice: An Immunohistochemical Study. Immunohistochemistry and Immunopathology. 2018. 4(1):1-6.
 • 3 Ercan Baş, Murat Uçar, Funda Yıldırım Baş, Şükriye Yeşilot, İlkay Armağan, Arzu Yalçın. Histopathological Effects of 2.45 Gigahertz Electromagnetic Radiation on the Kidney, and Protective Effects of Vitamin C. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi . 9(4):1-5.
 • 4 İ.A. Candan, D. Bayram, N.Ş. Calapoğlu, N. Gürbüz, F.N. Cankara, M. Özgöçmen, İ. Armağan. Kadmiyum Verilen Dişi Sıçanlarda Üreme Sistemi Üzerine Melatonin ve Selenyumun Etkisi. SDÜ Tıp Fak Derg. 2017. 24(3):84-95.
 • 5 Giray Kolcu, Özgür Başaran, Gonca Sandal, Mustafa Saygın, Rahime Aslankoç, Funda Yıldırım Baş, Hamit Hakan Armağan, Mehtap Savran, İlkay Armağan, Cennet Ak, Bahtiyar Emine Duran. Mesleki Beceri Eğitim Düzeyi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi. Smyrna Tıp Dergisi. 2017. 3:7-14.
 • 6 İlkay Armağan. The role of oxidative stress in methotrexate-induced damage in liver and kidney of rats. Med J SDU. 2015. 22(4):151-155.
 • 7 Cennet Ak, Dilek Bayram, İlkay Armağan, A. Cihangir Uğuz. Ratların böbrek histomorfolojisi üzerine leptin etkisinin araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2015. 22(1):14-18.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozer, M. K., Bilgic, S., Armagan, I., Savran, M. Thymoquinone protection from amikacin induced renal injury in rats. Biotechnic & Histochemistry.2020. 95(2):129-136.
 • 2 S. Bilgic, I. Armagan. Effects of misoprostol treatment on doxorubicin induced renal injury in rats. Biotechnic & Histochemistry. 2020. 95(2):113-120.
 • 3 Bayram D, Özgöçmen M, Armagan I, Sevimli M, Türel GY, Senol N. Investigation of apoptotic effect of juglone on CCL-228-SW 480 colon cancer cell line. J Can Res Ther. 2019. 15(1):68-74.
 • 4 Funda Baş, Dilek Bayram, Bahriye Arslan, İlkay Armağan, Şükriye Yeşilot, Emine Çiçek, Emre Yorgancıgil. Effect of Alpha lipoic acid on smoking-induced skin damage. Cutaneous and Ocular Toxicology. December 2017. 36(1): 67-73.
 • 5 Murat Uçar, Muammer Altok, Mehmet Umul, Dilek Bayram, İlkay Armağan, Mustafa Güneş, Tahsin Çapkin, Sedat Soyupek. The efffect of thermochemotherapy with mitomycin C on normal bladder urothelium, an experimental study. International Urology and Nephrology. Int Urol Nephrol. 2016. 48:79–84.
 • 6 Armagan I, Bayram D, Candan IA, Yiğit A, Celik E, Armagan HH, Uğuz AC. Effects of pentoxifylline and alpha lipoic acid on methotrexate-induced damage in liver and kidney of rats. Environ Toxicol Pharmacol. 2015 Apr. 13. 39(3):1122-1131.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Meltem Özgöçmen, Dilek Bayram, İlkay Armağan. Apopitotic effect of quercetin on human colon cancer cell line SW-480. "7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels" 20-23 April 2018. Alanya/Turkey. Journal Cellular Neuroscience and Oxidative Stress. 2018. 10(2): 691-692.
 • 2 Funda Baş, Dilek Bayram, Bahriye Arslan, İlkay Armağan, Şükriye Yeşilot, Emine Çiçek, Emre Yorgancıgil. Effect of Alpha Lipoic Acid on Smoking-Induced Skin Damage. XXIV. International Symposium on Morphological Sciences. September 02-06 2015. Istanbul; p: 79. Anatomy. 9(suppl 2): S158.
 • 3 Armagan I, Bayram D, Candan IA, Yiğit A, Celik E, Armagan HH. Effect of pentoxifylline on rat liver and kidney oxidative damage induced by methotrexate. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 September 2014. Isparta/Turkey. p: 63. Cell Membranes and Free Radical Research. 6(1):358.
 • 4 Ak C, Bayram D, Armagan I. Effect of leptin on oxidative stress in kindey of rats: A histological study. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12th September 2014. Isparta/Turkey. p: 64. Cell Membranes and Free Radical Research. 6(1):358-359.
 • 5 Armagan I, Candan IA, Sevimli M. Protective effect of alpha lipoic acid against lung damage induced by methotrexate. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12th September 2014. Isparta/Turkey. P: 133. Cell Membranes and Free Radical Research. 6(1):395-396
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yusuf İlgin, Altuğ Şenol, Hasan Basri Savaş, İlkay Armağan, Dilek Bayram, Esra Çiftçi, Ayşe Aynali, Betül Mermi Ceyhan, Muhammed Cem Koçkar. Deneysel Akut Pankreatitte Thymoquinone’ nin Koruyucu Etkisi. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-29 Kasım 2015. Antalya/Türkiye. p: 315.
 • 2 Armağan İ, Bayram D, Candan İA, Armağan HH, Özgöçmen M. Metotreksat ile Oluşturulan Testis Hasarı Üzerine Pentoksifilinin Etkisinin İncelenmesi. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 27-30 Mayıs 2014. Ankara/Türkiye. p: 096.
 • 3 Armağan İ, Bayram D, Candan İA, Yiğit A, Çelik E, Armağan HH. Alfa Lipoik Asitin Metotreksat Aracılı Karaciğer ve Böbrek Hasarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 27-30 Mayıs 2014. Ankara/Türkiye. p: 050
 • 4 Darıcı H, Armagan I, Okcu A, Oncu M, Karaoz E. Effect of Lithium and Valproic Acid NF-kB and P38 MAPK Expression on Rat Mesenchmymal Stem Cells. 1st Annual Congress on Stem Cell Research (With International Participation). 28 September-02 October 2011. Sapanca/Türkiye. p: 32.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İlkay ARMAĞAN. DOES OVERDOSE OF FLAXSEED HAVE A HARMFUL EFFECT ON THE GASTRIC TISSUE IN A SHORT TIME? A RAT STUDY . 2nd International Health Sciences and Life Congress 24-27 April 2019 Burdur/TURKEY. Full Text Book 3 .
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ilkay Armagan, Dilek Bayram, H. Hakan Armagan, I. Aydın Candan, Murat Sevimli. The response to the Pentoxifylline of Methotrexate-Induced Lung Damage. Multinational Congress on Microscopy. 23-28 August 2015.Hungary. p: 253.
 • 2 İ. Aydın Candan, Dilek Bayram, İlkay Armağan, Meltem Özgöçmen. Effects of Selenium and Melatonin on Cadmium-Induced Damage in Rat Liver and Kidney. Multinational Congress on Microscopy. 23-28 August 2015.Hungary. p: 263.
 • 3 Armagan I, Bayram D, Candan IA, Armagan HH, Ozgocmen M. Effect of Alpha Lipoic Acid on Methotrexate-Induced Testicular Damage. 2nd International Congress of Medical Students. 09-11 May 2014. Isparta/Turkey. p: 5.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Armağan I, Bayram D, Candan IA, Yiğit A, Celik E, Armağan HH. Pentoksifilin ve Alfa Lipoik Asitin Metotreksat Aracılı Karaciğer ve Böbrek Hasarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. SDÜ Tıpta Uzmanlık Tezi. 2015. Proje No: 3696-TU2-13.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı (HADYEK). XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu 10-17 Aralık 2014. Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Histoloji ve Embriyoloji Derneği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Drug Metabolism & Toxicology
 • 2 Journal of Drug Metabolism & Toxicology
 • 3 Research & Reviews: Journal of Pharmacology and Toxicological Studies
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Drug and Chemical Toxicology
 • 2 Journal of Investigative Surgery
 • 3 The Chinese Journal of Physiology
 • 4 Renal Failure
 • 5 International Journal for Vitamin and Nutrition Research
 • 6 Journal of Biomedical Research
 • 7 Diabetology & Metabolic Syndrome
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!