KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı
Telefon 2462114293
E-Posta ertankurkcuoglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-4694-1880
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FİZİK 04.07.1992
Yüksek Lisans UNİVERSTY OF ESSEX İNGİLTERE FİZİK 13.10.1997
Doktora ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ FİZİK 21.07.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Lazer-Plazma Etkileşmeleri,Nükleer Reaksiyonlar,Radyasyon Fiziği
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 WARWICK P.J., BEHJAT A., KURKCUOGLU M., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., MCCABE S., NEELY D., TALLENTS G.J., WOLFRUM E: "A Study to Optimise the Temporal Drive Pulse Structure for Efficient Lasing on the Ge J=0-1, 19.6 nm Line" RAL Annual Report TR-96-066, p.39-40 (1996).
 • 2 BEHJAT A., TALLENTS G.J., KURKCUOGLU M., MCCABE S.P., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., NEELY D., WARWICK P.J., WOLFRUM E: "The Effects of Multi-Pulse Irradiation on Ionisation Balance in X-Ray Laser Media" RAL Annual Report TR-96-066, p.41-42 (1996).
 • 3 KURKCUOGLU M.E., NEELY D., TALLENTS G.J., BEHJAT A., LEWIS C.L.S., MCCABE S.P., MACPHEE A.G., WARWICK P.J. and WOLFRUM E: "Linearity of A New Inexpensive CMOS X-Ray Detector" RAL Annual Report TR-96-066, p.116 (1996).
 • 4 BEHJAT A., TALLENTS G.J., ZHANG J., KEY M.H., NORREYS P.A., DANSON C.N., DEMIR A., DWIVEDI L., HOLDEN M., HOLDEN P.B., KURKCUOGLU M.E., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., NEELY D., PERT G.J., RAMSDEN S.A., ROSE S.J., THOMAS O., WALSH F.N: "A Study of X-Ray Laser Medium Uniformity" RAL Annual Report TR-95-025, p.16-17 (1995).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÖKHAN COF and MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU "PHENOMENOLOGICAL NUCLEAR POTENTIAL SHAPES FOR OPTICAL MODEL ANALYSES OF 16O+12C ELASTIC SCATTERING"Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2019, 14 (2), ss.374-383.
 • 2 OĞUZ ÖZTÜRK, M. ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, MERVE TÜLÜLER, “16O+16O SAÇILMASI İÇİN ELAB=145-1120 MEV ARALIĞINDA TEK-KANAL OPTİK MODEL POTANSİYEL FORMLARI İLE DİFERANSİYEL TESİR-KESİTİ HESAPLAMALARI”, 2019, Yalvaç Akademi Dergisi, 4(1), 1-8
 • 3 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, HAVVA AKGÖNÜL, ALAİDDİN YILMAZ, “Kömür Madenlerinde Radon Ölçümleri”, 2019, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 3(2), 129-145
 • 4 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, AHMET ÇİNE "ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ OKULLARDA GAMA ORTAM DOZ EŞDEĞERİ ÖLÇÜMLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017,(21-2) 549-553.
 • 5 IŞIN KÜRKÇÜOĞLU, SÜLEYMAN HAKAN TUNA, FATİH TOZUN, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, FELDSPATİK DENTAL SERAMİKLERDE DOZ HIZI ÖLÇÜMLERİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt7 (3), 1-7 (2016).
 • 6 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, TUĞBA GÖKER "KLİNİK LİNEER HIZLANDIRICI KULLANILARAK 99Mo RADYOİZOTOPUNUN YARI-ÖMÜR TAYİNİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2016, 11 (2), ss.94-101.
 • 7 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve FATİH TOZUN, "ISPARTA İL MERKEZINDEKI İŞ YERLERINDE ATMOSFERIK RADON ÖLÇÜMLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2015, 10(1), ss.62-74.
 • 8 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve MERVE TÜLÜLER, "16O+16O ESNEK SAÇILMASININ 5 MeV/n CİVARINDA SIĞ EK-POTANSİYELLER KULLANILARAK TEK-KANAL OPTİK MODEL ANALİZLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2015, 10(1), ss.85-94.
 • 9 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, GÖKHAN COF, HÜSEYİN AYTEKİN and İSMAİL BOZTOSUN, "INTRODUCING A GLOBAL OPTICAL MODEL APPROACH FOR ANALYSING 16O+16O ELASTIC SCATTERING AT 5-10MEV/NUCLEON REGION" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2013, 8(1), ss.71-81.
 • 10 VAHAP KARAKILIÇ, TESLİME KUŞCU, GÖKHAN ERYILDIZ ve MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, "EKONOMİK BİR NÜKLEER İZ KAZIMA ÜNİTESİNİN ÜRETİLMESİ VE PERFORMANSININ TEST EDİLMESİ " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013,(17-3) 1-8.
 • 11 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve GÖKHAN BAYRAKTAR “SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NDE BİNA İÇİ RADON KONSANTRASYONLARININ NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012,(16-2) 167-183.
 • 12 BÜLENT HANER, ALAATTİN YILMAZ, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve ALİ KARADEM, " MENCİLİS (BULAK) MAĞARASINDA RADON SEVİYESİ ÖLÇÜMLERİ " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2010, 14(3), ss.218-224.
 • 13 IŞIN KÜRKÇÜOĞLU, VAHAP KARAKILIÇ, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, ISPARTA İLİNDE YÜKSEK FLORLU SU KAYNAKLARINI KULLANAN İKİ BÖLGEDE ATMOSFERİK RADON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt1 (2), 49-61 (2010).
 • 14 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, BÜLENT HANER, ALAATTİN YILMAZ ve İHSAN TOROĞLU, "KARAELMAS YERLEŞKESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ RADON ÖLÇÜMLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2009, 4(2), ss.177-188.
 • 15 VAHAP KARAKILIÇ, GÖKHAN BAYRAKTAR, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, BÜLENT HANER VE ALAATTİN YILMAZ, "S.D.Ü. BİLGİ MERKEZİ'NDE RADON ÖLÇÜMLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2009, 13(3), ss.201-207.
 • 16 AYTEKİN H., KÜRKÇÜOĞLU M. E., BOZTOSUN İ: "16O+16O Esnek Saçılmasının Optik Model ile İncelenmesi", Anadolu University Journal of Science and Technology, Vol.8 (1), 229-239 (2007).
 • 17 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H., BOZTOSUN İ: "Optical Model Analysis of the 16O+16O Nuclear Scattering Reaction Around ELAB=5MeV/nucleon" G. U. Journal of Science, Vol.19 (2), p.105-112 (2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KURKCUOGLU M. E., AYTEKIN H., BOZTOSUN I: "An Investigation of 16O+16O Elastic Scattering By Using Alpha-Alpha Double Folding Potential in Optical Model Formalism" Mod. Phys. Lett. A, Vol. 21, No. 29, p.2217-2232 (2006).
 • 2 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H: "An Investigation of the 16O+16O Elastic Scattering by Phenomenological and Double-Folding Potentials in Optical Model Formalism at the Energies Between ELAB=75 and 145MeV" Indian J. Phys., 80 (6), p.641-645 (2006).
 • 3 WARWICK P.J., LEWIS C.L.S., MCCABE S., MACPHEE A.G., BEHJAT A., KURKCUOGLU M., TALLENTS G.J., NEELY D., WOLFRUM E, HEALY S.B, PERT G.J: "A Study to Optimise the Temporal Drive Pulse Structure for Efficient XUV Lasing on the J=0-1, 19.6 nm Line of Ge XXIII", Optics Commun. 144, p.192-197 (1997).
 • 4 BEHJAT A., LIN J., TALLENTS G.J., DEMIR A., KURKCUOGLU M., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., MCCABE S.P., WARWICK P.J., NEELY D., WOLFRUM E, HEALY S.B, PERT G.J: "The Effects of Multi-Pulse Irradiation on X-Ray Laser Media" Optics Commun. 135, p.49-54 (1997).
 • 5 BEHJAT A., LIN J., TALLENTS G.J., DEMIR A., KURKCUOGLU M., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., MCCABE S.P., WARWICK P.J., NEELY D., WOLFRUM E, HEALY S.B, PERT G.J: "The Effects of Multi-Pulse Irradiation on X-Ray Laser Media" (eds S Svanberg and C-G Wahlström) IOPP Conf. Series [ISBN 0 7503 0406 5] 151, p.247-249 (1996).
 • 6 MACPHEE A.G., BEHJAT A., CARINS G.F., HEALY S.B, KEY M.H., KIM N., KURKCUOGLU M.E., LAMB M.J., LEWIS C.L.S., MCCABE S.P., NEELY D., PERT G.J, PLOWES J., TALLENTS G.J., WARWICK P.J., WOLFRUM E, ZHANG J: "Improving the Efficiency of Collisionally Excited X-Ray Lasers Using Multiple 100ps Pulses" (eds S Svanberg and C-G Wahlström) IOPP Conf. Series [ISBN 0 7503 0406 5] 151, p.250-254 (1996)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mehmet Ertan Kürkçüoğlu, Fatih Tozun, Işın Kürkçüoğlu, Derya Yıldırım, "Atmospheric Radon Concentration Measurements at New Dental Faculty Buiding in Isparta, Turkey",International Dental Journal, 2013, 63 (Suppl.1), p.295.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve ALİ KARADEM, " ISPARTA İLİ MAĞARALARININ SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ” Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Türkiye, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, ss 261-267.
 • 2 GÖKHAN BAYRAKTAR, VAHAP KARAKILIÇ, ALİ KARADEM ve MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, "S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ" X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06-09 Ekim 2009, Bildiri Tam Metinleri Kitabı Cilt I, ss245-252.
 • 3 ALAADDİN YILMAZ, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve BÜLENT HANER, "NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİNİN KONUMLARININ RADON KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ" X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06-09 Ekim 2009, Bildiri Tam Metinleri Kitabı Cilt II, ss 256-262.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Havva AKGÖNÜL, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU ve Ahmet ÇİNE, “Isparta Şehir Merkezine ait Bina Dışı Gama Ortam Doz Eşdeğeri Düzeylerinin Araştırılması” ADIM Fizik Günleri-VI, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, 19-21 Temmuz 2017, Bildiri Özetleri Kitabı, s.175.
 • 2 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, Gülnur ERGÜNER, Engin ÖZER, “Süleyman Demirel Üniversitesi Yeni Diş Hekimliği Fakültesi Binasında Atmosferik Radon Konsantrasyonu Ölçümleri” ADIM Fizik Günleri-V, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 21-23 Nisan 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, s.117.
 • 3 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU “Isparta İl Merkezinde Bina İçi Radon Ölçümleri” ADIM Fizik Günleri-V, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 21-23 Nisan 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, s.43 (Sözlü).
 • 4 Ahmet ÇİNE ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, “Isparta İl Merkezindeki Okullarda Mevsimsel Atmosferik Radon Konsantrasyonlarının Araştırılması” ADIM Fizik Günleri-V, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 21-23 Nisan 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, s.37 (Sözlü).
 • 5 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, Tuğba GÖKER ve Fatih TOZUN, “Isparta İl Merkezindeki Bazı Şebeke Sularında Radon Seviyelerinin Ölçülmesi” ADIM Fizik Günleri-V, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 21-23 Nisan 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, s.119.
 • 6 Meryem ARSLAN ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, “Bina İçi Radon Konsantrasyonları Vasıtasıyla Fon Radyasyonu Seviyelerinin Tahmini” ADIM Fizik Günleri-V, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 21-23 Nisan 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, s.121.
 • 7 Tuğba GÖKER ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, “Molibden-99 Radyoizotopuna Ait Enerji Seviyelerinin 100Mo(?,n)99Mo Fotonükleer Reaksiyonuyla Belirlenmesi” ADIM Fizik Günleri-V, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 21-23 Nisan 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, s.126.
 • 8 Ahmet ÇİNE, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU ve Fatih TOZUN, "Isparta Okullarındaki Musluk Sularının İçerdiği Radon Düzeyinin Belirlenmesi" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 101.
 • 9 Ahmet ÇİNE ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "Isparta İl Merkezindeki Okullarda Havadaki Gama Doz Hızı Ölçümleri" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.102.
 • 10 Fatih TOZUN, Ahmet ÇİNE ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "Isparta İl Merkezinde Bulunan İşyerlerinde Radon Nedeniyle Alınacak Yıllık Etkin Doz Eşdeğerinin Tahmini" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.106.
 • 11 Fatih TOZUN, Serkan CEYLAN ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "Ticari UHT Sütler ile Isparta’da Üretilen Sütlerdeki Radon Seviyelerinin İncelenmesi" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.107.
 • 12 Fatih TOZUN, Ahmet ÇİNE ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "Isparta İl Merkezine ait Gama Doz Hızı Düzeylerinin Yıllık Olarak İncelenmesi ve Haritalandırılması" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.108.
 • 13 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, Fatih TOZUN, Gülasiye AYÇIK, Işın KÜRKÇÜOĞLU, Süleyman Hakan TUNA ve Ezgi Eren BELGİN, "Diş Hekimliğinde Kullanılan Bazı Porselen Numunelerindeki U, Th, Ra ve K Aktivitelerinin Doz Hızı Ölçümleri Bakımından Değerlendirilmesi" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.116.
 • 14 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU1, Fatih TOZUN, Gökhan COF ve Vahap KARAKILIÇ, "Isparta Meskenlerinde Yaz Dönemi Atmosferik Radon Yoğunluğu Ölçümleri" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.117.
 • 15 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU ve Ahmet ÇİNE, "Isparta İl Merkezindeki Okullarda Güz Dönemi Bina İçi Atmosferik Radon Konsantrasyonu Ölçümleri" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.118.
 • 16 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU ve Merve TÜLÜLER, "Yüksek Enerjilerde 16O+16O Esnek Saçılması için Optik Model Analizlerinde Kullanılabilecek İki Fenomenolojik Potansiyel Formunun Karşılaştırılması" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.120.
 • 17 Merve TÜLÜLER ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "145-1120 MeV Enerji Aralığındaki 16O+16O Esnek Saçılmasında Nükleer Potansiyele Eklenen Derin Ek-Potansiyelin Optik Model Analizlerine Etkisi" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.121.
 • 18 Serkan CEYLAN, Fatih TOZUN, Tuğba ÖZSOY, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "Şebeke Sularında Radon Yoğunluğu Ölçümleri" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.127.
 • 19 Taylan GÖRKAN1, Vahap KARAKILIÇ ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "TARLA için Kullanılan İki Farklı Kişisel Dozimetri Sistemine ait Ölçümlerin Karşılaştırılması" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.132.
 • 20 Taylan GÖRKAN ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "TARLA’da Kullanılan Kişisel Elektronik Dozimetrelerin 0,5 mSv Seviyesindeki Gama Radyasyonuna Tepkisinin İncelenmesi" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.133.
 • 21 Vahap KARAKILIÇ, Taylan GÖRKAN, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "50MeV’lik Elektron Demetinin Sönümlendirilmesi için Dump Tasarımında Kullanılabilecek Materyallerin Karşılaştırılması" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.134.
 • 22 Tuğba ÖZSOY ve Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, "Fotonükleer Reaksiyon Deneyleri için Akdeniz Üniversitesi’nde Kurulan Deneysel Düzenek" ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 17-18 Nisan 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, s.135.
 • 23 A.Çine, M. E. Kürkçüoğlu, F. Tozun ve Ö.Yılmaztürk, "S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Radyasyon ve Nükleer Enerji Hakkındaki Görüşlerinin Araştırılması" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 143.
 • 24 G. Cof ve M. E. Kürkçüoğlu, "16O+12C Esnek Saçılmasının Optik Model ile İncelenmesi" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 68.
 • 25 V. Karakılıç ve M. E. Kürkçüoğlu, "TARLA Çevresel Radyasyon Ölçümleri ve Havadaki Doz Hızı Ölçümlerine Yönelik İlk Bulgular" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 69.
 • 26 M. E. Kürkçüoğlu, G. Cof, C. Gardiyan ve M. Tülüler, "16O+16O Sisteminin 5 MeV/nükleon Civarında Sığ Ek Potansiyellerle Optik Model Analizleri" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 113.
 • 27 M. E. Kürkçüoğlu, F. Tozun, I. Kürkçüoğlu ve S. H. Tuna, "Bazı Dental Seramiklerdeki Doğal Radyoaktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 139.
 • 28 M.E. Kürkçüoğlu, A.Çine, F. Tozun ve H. Hepkarşı, "Isparta İl Merkezi için Havadaki Gama Doz Hızı Ölçümleri" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 142.
 • 29 M. E. Kürkçüoğlu ve G. Cof, "16O+12C Esnek Saçılması İçin Optik Modelde Kullanılabilecek Fenomenolojik Nükleer Potansiyel Yapılarının ELAB= 62, 75 ve 80 MeV Enerjilerinde İncelenmesi" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 149.
 • 30 M. E. Kürkçüoğlu ve V. Karakılıç, "Radon Ölçümü İçin E-PERM Sisteminin Test Edilmesi" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 146.
 • 31 F. Tozun, M. E. Kürkçüoğlu, A. Çine ve V. Karakılıç, "S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Binası ve Çevresinde Doz Hızı Ölçümleri" ADIM Fizik Günleri-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 140.
 • 32 V. KARAKILIÇ, G. COF, M. E. KÜRKÇÜOĞLU "TÜRKİYE GENELİNDE BİNA İÇİ ATMOSFERİK RADON SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" ADIM Fizik Günleri-I Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, 21-22 Mayıs 2010, Özet Kitabı, s131.
 • 33 G. COF, V. KARAKILIÇ, M. E. KÜRKÇÜOĞLU "KAPALI ORTAMLARDAKİ RADON KONSANTRASYONLARININ SURFER PROGRAMI İLE HARİTALANDIRILMASI" ADIM Fizik Günleri-I Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, 21-22 Mayıs 2010, Özet Kitabı, s132.
 • 34 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, BÜLENT HANER, ALAATTİN YILMAZ ve İHSAN TOROĞLU, "ZKÜ KAMPÜS KÜTÜPHANESİNDE RADON KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ" X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06-09 Ekim 2009, Bildiri Tam Metinleri Kitabı Cilt I, s234.
 • 35 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H., BOZTOSUN İ: "Alfa-alfa çift katlı kümelenme potansiyelinin 16O+16O esnek saçılmasında kullanılması", 4. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, Gazi Üniversitesi, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı s.12, 30-31 Ekim 2007.
 • 36 AYTEKİN H., KÜRKÇÜOĞLU M. E: "Investigation of 16O+16O Elastic Scattering by Using Microscopic Potentials in Optical Model", 3. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (Uluslararası katılımlı), Bodrum Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı s.22, 17-19 Eylül 2007.
 • 37 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H., BOZTOSUN İ: "16O+16O Nükleer Saçılmasının 75-145MeV Aralığında Optik Model Analizleri", IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı s.163, 14-16 Eylül 2005.
 • 38 AYTEKİN H., KÜRKÇÜOĞLU M. E., BOZTOSUN İ., "16O+16O Esnek Saçılmasının Optiksel Model ile İncelenmesi", II. Nükleer Fizik Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı s.25, 7-9 Kasım 2005.
 • 39 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H., BOZTOSUN İ., "16O+16O Esnek Saçılmasının ELAB=75-145MeV Aralığında Çift-Katlı Potansiyel ile Optiksel Model Analizi", II. Nükleer Fizik Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı s.26, 7-9 Kasım 2005.
 • 40 BALDIK R., KÜRKÇÜOĞLU M.E., AYTEKİN H., UMUTLU A: "10B(n,alfa)7Li Nükleer Reaksiyonunun BNCT Yönteminde Kullanılması", Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Bildiri Özetleri Kitabı s.532, 14-17 Eylül 2004.
 • 41 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H., BOZTOSUN İ, BAYATA S., VURUCU T: "16O+16O Elastik Saçılmasının Yüksek Enerjilerde Optik Model ile İncelenmesi", Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Bildiri Özetleri Kitabı s.539, 14-17 Eylül 2004.
 • 42 AYTEKİN H., YILMAZ A., KÜRKÇÜOĞLU M. E., TEL E., "Çift Beta Bozunumu Yarı-Ömür Hesabı", Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Bildiri Özetleri Kitabı s.258, 14-17 Eylül 2004.
 • 43 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H., "Bor ile Nötron Yakalama Terapisi", II. Ulusal Bor Çalıştayı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı s.42, 6 Mayıs 2004.
 • 44 KÜRKÇÜOĞLU M. E., TALLENTS G.J, NEELY D: "Ucuz bir CCD X-Işını Dedektörünün Kalibrasyonu" VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı s.173, 15-17 Ekim 2003.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. E. Kürkçüoğlu, A. A. Koçer, “Investigation of Seasonal Radon Levels With an Electronic Detector”, Turkish Physical Society 36th International Physics Congress, September 1-5, 2020, İstanbul-Turkey, p. 144.
 • 2 H. Akgönül, M. E. Kürkçüoğlu, A. Yılmaz, B. Haner, “A Statistical Evaluation of Radon Measurements for the Bituminous Coal Mines in Turkey”, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, 2-4 May 2019 Amasya University, Amasya, Turkey, p.52
 • 3 A. A. Koçer and M. E. Kürkçüoğlu, “An Investigation on Height Dependence of Atmospheric Indoor Radon Concentration”, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, 2-4 May 2019 Amasya University, Amasya, Turkey, p.51
 • 4 A. A. Koçer and M. E. Kürkçüoğlu, “A Study on Accuracy of Long Term E-PERM System for Indoor Radon Measurements”, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, 2-4 May 2019 Amasya University, Amasya, Turkey, p.47
 • 5 M. E. Kürkçüoğlu, A. A. Koçer, H. Akgönül, B. Haner, A. Yılmaz, “Investigating Atmospheric Radon in Terms of some Mine Parameters for the Carboniferous Outcrops of Turkey”, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, September 4-8, 2019, Bodrum-Turkey, p. 288.
 • 6 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU "Indoor Radon in Isparta"4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, 20-22 April 2018 Akdeniz University, Antalya, Turkey, p.32.
 • 7 Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU "Radonun Hormesis Etkisi"1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018) 02-05 May 2018 / Burdur-Turkey, p.490.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Line Focus Laser Produced Plasmas, University of Essex, UK, 1997
 • Doktora Tezi
 • 1 16O+16O Esnek Saçılmasının Fenomenolojik ve Mikroskobik Potansiyeller ile Optik Model Analizleri, Z.K.Ü. Fen-Bilimleri Enstitüsü, 2006
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye Batı Karadeniz Bölgesi Karbonifer Penceresi Taşkömürü Ocaklarında Yıllık Atmosferik Radon Konsantrasyonu Ölçümleri, 2019
 • 2 Isparta İl Merkezindeki Okullarda Bina İçi Yıllık Radon Seviyelerinin Araştırılması, 2017
 • 3 Molibden-99 Radyoizotopunun Enerji Seviyelerinin ve Yarı-Ömrünün Bir C-Linak Kullanılarak Fotonükleer Reaksiyon Mekanizmasıyla Ölçülmesi, 2016.
 • 4 Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuvarı (TARLA, Ankara) için Kullanılacak Elektronik Dozimetri Sisteminin İncelenmesi, 2016
 • 5 Protetik Diş Tedavisinde Kullanılan Bazı Seramik Malzemelerdeki Radyoaktivite Seviyelerinin Araştırılması, 2015
 • 6 16O+16O Saçılmasının ELAB=145-1120 MeV Enerji Aralığında Optik Model Analizleri, 2015
 • 7 16O+12C Esnek Saçılmasının Optik Model Analizleri, 2014
 • 8 Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuarı (TARLA, Ankara) Civarında Doğal Radyoaktivite Ölçümleri, 2013
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Nükleer İz Dedektörleri Kullanılarak Belirlenmesi, 2011
 • 10 CR-39 Dedektörleri ile Mağaralarda Radon Konsantrasyonu Ölçümleri, 2011
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Optimizasyon Algoritmaları Kullanılarak 145-1120 MeV Enerji Aralığında 16O+16O Saçılmasının Optik Model Analizleri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Projesi "Doğal Havalandırmanın Bina İçi Atmosferik Radon Konsantrasyonuna Etkisi" (Proje Danışnmanlığı 2021)
 • 2 S.D.Ü. 3881-YL1-14, BAP Projesi, Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuvarı (TARLA, Ankara) için Kullanılacak Elektronik Dozimetri Sisteminin İncelenmesi, 2014.
 • 3 S.D.Ü. 3882-YL1-14, BAP Projesi, Bazı Molibden Radyoizotoplarının Enerji Seviyelerinin ve Yarı-Ömürlerinin Fotonükleer Reaksiyon Mekanizmasıyla Ölçülmesi, 2014.
 • 4 S.D.Ü. 3598-YL1-13, BAP Projesi, Isparta İl Merkezindeki Okullarda Bina İçi Yıllık Radon Seviyelerinin Araştırılması, 2013-2014
 • 5 S.D.Ü. 3492-YL1-13, BAP Projesi, Protetik Diş Tedavisinde Kullanılan Bazı Seramik Malzemelerdeki Radyoaktivite Seviyelerinin Araştırılması, 2013-2016.
 • 6 S.D.Ü. 3747-YL1-13, BAP Projesi, 16O+16O Saçılmasının ELAB=145-1120 MeV Enerji Aralığında Optik Model Analizleri, (2013).
 • 7 S.D.Ü. 2770-YL-11, BAP projesi, Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuarı (TARLA, Ankara) Civarında Doğal Radyoaktivite Ölçümleri, 2011-2013
 • 8 2- TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Projesi “Ekonomik Bir Nükleer İz Kazıma Ünitesinin Üretilmesi ve Performansının Test Edilmesi” (Proje Danışmanı-2010)
 • 9 S.D.Ü. 2150-YL-10, BAP projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Nükleer İz Dedektörleri Kullanılarak Belirlenmesi, 2010-2011
 • 10 S.D.Ü. 2151-YL-10, BAP projesi, CR-39 Dedektörleri ile Mağaralarda Radon Konsantrasyonu Ölçümleri, 2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 YUUP projesi "TAC" DPT2006K-120470 No'lu DPT'nin desteklediği ve Ankara Üniversitesi'nin yürütücülüğünde; Ankara, Gazi, Boğaziçi, İstanbul, Uludağ, Dumlupınar, Erciyes, Niğde ve Süleyman Demirel Üniversite'lerinin ortaklaşa katıldığı YUUP Projesi. (Halen devam ediyor)
 • 2 Batı Karadeniz Bölgesi Karbonifer Penceresi Taşkömürü Ocaklarında Yıllık Radon Konsantrasyonlarının Ölçülmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üye ve Elemanlarının Bilimsel Araştırma Çalışmalarını Destekleme ve Geliştirme için ODTÜ ve Diğer Araştırma Laboratuarlarından Hizmet Alımı Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir, 2007-2008, (Proje Kodu: 2006-70-01-01)
 • 3 Nükleer Füzyon ve Endüstriyel Uygulamalar için X-Işını Lazerlerin Tasarımı ve Yapılması, DPT projesi, 2004-2007, (Proje Kodu: 2004-K120710)
 • 4 Yeni Bir Çiftlenim Potansiyeli Kullanarak Hafif-Ağır Çekirdek Reaksiyonlarının İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, 2004-2006, (Proje Kodu: 2004-13-03-04).
 • Faydalı model
 • 1 WEB KONTROLLÜ ONLINE RADON İZLEME SİSTEMİ
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2015-2018)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Fizik Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2012)
VERDİĞİ DERSLER
Fizik I (Çevre Mühendisliği)
Fizik II (Gıda Mühendisliği)
Fizik Laboratuvarı I (Bilgisayar Mühendisliği II.Ö.)
Fizik Laboratuvarı I (Bilgisayar Mühendisliği)
Fizikte Bilgisayar Programlama
Fizikte Bilgisayara Giriş
Nükleer Fiziğe Giriş
Nükleer Fizik
Nükleer Radyasyon Fiziğine Giriş
Radyasyondan Korunma
Radyasyondan Korunmaya Giriş
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
 
Bu İçeriği Paylaş!