KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110571
E-Posta ramazanerdem@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.ramazanerdem.com
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 28
Alıntı Sayısı: 2989
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ PR. 20.06.1994
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 15.01.2018
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 03.10.1997
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (DR) 30.12.2003
İLGİ ALANLARI
yönetim ve organizasyon,kültür ve yönetim,akademik örgütlerde yapı ve işleyiş,informal yapılanmalar ve informal iletişim,eleştirel yönetim,sağlık kurumları yönetimi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Disease-based traumas transform lives: A qualitative study focused on healthcare professionals. Social Science & Medicine , 1-9. Doi: 10.1016/j.socscimed.2022.115084, (2022), (SSCI)
 • 2 Ceylan Begüm, ERDEM RAMAZAN, The Impact of Perceived Social Support on Perception of Health Status in Isparta. Journal of International Health Sciences and Management, 7(13), , 90-96. Doi: 10.48121/jihsam.887541, (2021), (Diğer)
 • 3 GÜLEÇ KERİME, ERDEM RAMAZAN, Evaluation of the Recommendations Part of Theses in the Field of Health Management. Journal of International Health Sciences and Management, 7(13), , 55-60. (2021), (Diğer)
 • 4 Bostan Sedat, Kılıç Taşkın, ERDEM Ramazan, Öztürk Yunus Emre, Yılmaz Ali, The effect of COVID-19 pandemic on the Turkish society. Electronic Journal of General Medicine, 17(6), Doi: 10.29333/ejgm/7944, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 Izguden Dilruba, ERDEM Ramazan, Effects of new coronavirus pandemic in the framework of posttraumatic transformation: development of Coronavirus Effect Scale. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL , 1512-1534. Doi: 10.17826/cumj.737441, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 ERDEM RAMAZAN, ÇETİNTÜRK İSKENDER, KUH ZEYNEP, Sağlık Hizmeti Kullanımında Aile Tipinin Rolü: “BüyükEbeveyn Etkisi”. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), , 316-326. Doi: 10.46971/ausbid.761478, (2020), (Diğer)
 • 7 İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Travmaların Dönüştürücü Rolü: Olumlu Değişimler. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), , 191-200. Doi: 10.46971/ausbid.796425, (2020), (Diğer)
 • 8 BOSTAN SEDAT, ERDEM RAMAZAN, ÖZTÜRK YUNUS EMRE, KILIÇ TAŞKIN, YILMAZ ALİ, The Effect of COVID-19 Pandemic on the Turkish Society. Electronic Journal of General Medicine, 17(8), , 1-8. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 9 MACİT GAMZE, ERDEM RAMAZAN, Örgüt Kültürü İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2), , 765-892. (2020), (TR DİZİN)
 • 10 ÖZDEMİR SEYHAN, ERDEM RAMAZAN, Akademinin Yeşil Gözlü Canavarı: Kıskançlığın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma. Nitel Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), , 19-39. (2020), (Diğer)
 • 11 İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Effects of New Coronavirus Pandemic in the Framework of Posttraumatic Transformation: Development of Coronavirus Effect Scale. Cukurova Medical Journal, 45(4), , 1512-1534. Doi: 10.17826/cumj.737441, (2020), (TR DİZİN)
 • 12 UĞURLUOĞLU DİLRUBA, GÖKKAYA DURMUŞ, ERDEM RAMAZAN, Şehir Hastanesinde Çalışan Memnuniyeti Araştırması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(9), , 101-118. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 13 ERDEM İZZET, ERDEM RAMAZAN, Kurumsal Ahlâk Perspektifinden Hastane Ahlâkı. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), , 151-163. (2019), (TR DİZİN)
 • 14 TORAMAN AYNUR, KOCABAŞ DİLEK, ERDEM RAMAZAN, Examining Factors that have an Impact on Hospital Preferences of University Staff. Journal of International Health Sciences and Management, 5(9), , 16-25. (2019), (Diğer)
 • 15 ALMACHI SALEH, ERDEM RAMAZAN, Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma. GÜ İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 3(1), , 82-98. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 16 DEMİRGİL ZEYNEP, ERDEM RAMAZAN, Meslek ve Kişilik Etkileşiminin Büyük Beşli ve RIASEC Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 231-248. (2019), (Diğer)
 • 17 PAÇACI MERVE, ERDEM RAMAZAN, Örgütlerde İnformal Roller Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(33), , 1-23. (2019), (Diğer)
 • 18 ERDEM RAMAZAN, SEZER KORUCU KEVSER, EROYMAK SELİN, Sağlık Çalışanlarının Paranormal İnançları ile İş-Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), , 1649-1679. (2019), (TR DİZİN)
 • 19 ERDEM RAMAZAN, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, Futurist Study About the Future of Health Sector. Journal of International Health Sciences and Management, 5(9), , 54-61. (2019), (Diğer)
 • 20 MÜCEVHER MUHAMMET HAMDİ, ERDEM RAMAZAN, Başarılı Yönetici ve Yöneticilik: Kavramsal Bir Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 48-77. (2019), (Diğer)
 • 21 TOPAY GÜLNİHAL, ERDEM RAMAZAN, Türkiye’de Tüketim Kültürünün Gelişimine Dair Kavramsal Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 162-183. (2019), (Diğer)
 • 22 UĞURLUOĞLU DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, KIYICI HAVVANA, Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Benlik Saygısı ve Spiritüel İyi Oluşlarına Yönelik Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 20(44), , 51-65. (2019), (Diğer)
 • 23 ÖZMEN SÜMEYYE, ERDEM RAMAZAN, Damgalamanın Kavramsal Çerçevesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 185-208. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 24 GÖKKAYA DURMUŞ, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, İnformal İlişkilerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 99-120. (2018), (TR DİZİN)
 • 25 MÜCEVHER MUHAMMET HAMDİ, ERDEM RAMAZAN, X Kuşağı Akademisyenler İle Y Kuşağı Öğrencilerin Birbirlerine Karşı Algıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(22), , 60-74. (2018), (TR DİZİN)
 • 26 TAŞ FATMA, ERDEM RAMAZAN, YILMAZ NECLA, ERDEM İZZET, The Ministers of Health in Turkey from Past to Present. Journal of International Health Sciences and Management, 46(6), , 1-17. (2018), (Diğer)
 • 27 GÖKKAYA DURMUŞ, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Şehir Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Araştırması: Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), , 136-148. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 28 YEŞİLTAŞ AYSUN, ERDEM RAMAZAN, Şiddet ve Defansif Tıp Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Çalışma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), , 486-500. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 29 CERİT KAMURAN, TÜRKMEN KESKİN SULTAN, ERDEM RAMAZAN, Hemşirelerin İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Durumlarının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 231-242. (2018), (TR DİZİN)
 • 30 SÜLÜK NAZİYE, ERDEM RAMAZAN, Toplumun Rasyonel İlaç Kullanımları ile Farmasötikalizasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi,, 9(21), , 114-128. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 31 AĞIRKAYA KÜBRA, ERDEM RAMAZAN, Halef Selef Bağlamında Yönetici Değişikliğinin Hastane Personeline Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2), , 23-60. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 32 AVCI ABDÜLKADİR, ERDEM RAMAZAN, The Role of Demographic Factors in Predicting Organizational Commitment Among Security Employees. European Journal of Multidisciplinary Studies, 5(2), , 204-208. Doi: 10.26417/ejms.v5i1.p409-415, (2017), (Diğer)
 • 33 AVCI ABDÜLKADİR, ERDEM RAMAZAN, Investigation of the Psychological Capital of Security Employees by Nationality and Status. European Journal of Multidisciplinary Studies, 2(5), , 204-208. (2017), (Diğer)
 • 34 AKKAŞ ELİF, ERDEM RAMAZAN, Hekimlik Meslek Kültürünü Belirleyen Olguların Değerlendirilmesi. Vizyoner Dergisi, 8(17), , 47-57. (2017), (TR DİZİN)
 • 35 GÖKKAYA DURMUŞ, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Hizmetleri Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Hastalık Şiddeti Algısıyla Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(26), , 149-184. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 36 Kayar Zuhal, ERDEM RAMAZAN, Hemşirelerde Ahlaki Sıkıntının İşe Adanma Davranışı Üzerine Etkisi. Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), , 77-103. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 37 UĞURLU MUHİTTİN, ERDEM RAMAZAN, Stajyer Diş Hekimlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), , 233-264. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 38 POLAT FATMA NUR, ERDEM RAMAZAN, Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(26), , 291-312. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 39 POLAT FATMA NUR, ERDEM RAMAZAN, Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(26), , 291-312. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 40 YORULMAZ RUKİYE, ERDEM RAMAZAN, Hastane Çalışanlarında Kontrol Odağının Kolektif Yeterlilik Üzerine Etkisi. Vizyoner Dergisi, 8(19), , 77-92. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 41 ASLAN SEVİL, ERDEM RAMAZAN, Hastanelerin Tarihsel Gelişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(27), , 7-21. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 42 İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, The Effect of Transformative Power of Suffering on Life Satisfaction on Hospital Workers. Journal of International Health Sciences and Management, 3(5), , 1-12. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 43 Saygın Avşar Tuba, ERDEM RAMAZAN, AKKAŞ ELİF, Evaluation of the Healthcare Transformation Programme in Turkey as a Strategy for Better Health. Journal of International Health Sciences and Management, 3(4), , 11-19. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 44 Erdoğan Elif, ERDEM RAMAZAN, Hemşirelerin Bireysel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri İle Yaşam Doyumunun Demografik Değişkenlere Göre Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(28), , 293-312. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 45 Durmaz Tuğba, ERDEM RAMAZAN, Hastanelerde Arz Kaynaklı Gereksiz Sağlık Hizmeti Kullanımının Hasta Algısı Üzerinden Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), , 579-604. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 46 YİĞİT ARZU, ERDEM RAMAZAN, Mamografi Sağlık Teknolojisi İle Meme Kanseri Tarama Programlarının Klinik Etkililiğinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(28), , 401-430. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 47 İZGÜDEN DİLRUBA, EROYMAK SELİN, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Kurumlarında Görülen Toksik Liderlik Davranışları: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Balkan Journal of Social Sciences , 262-276. (2016), (Diğer)
 • 48 AKKAŞ ELİF, ERDEM RAMAZAN, A Study on Patient Physician Relations With The Framework of Agency Theory The Sample of Isparta Province Center Hospitals. Journal of International Health Sciences and Management, 2(2), , 135-140. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 49 TEKİNARSLAN MERVE, ERDEM RAMAZAN, Psychological Social and Economic Effects of Medical Malpractice on Patients and Their Relatives. Journal of International Health Sciences and Management, 2(1), , 119-125. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 50 ÖZDEMİR SEYHAN, ERDEM RAMAZAN, Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), , 247-270. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 51 BARDAK NECLA, ERDEM RAMAZAN, Balanced Scorecard Applications in Health Care. Journal of International Health Sciences and Management, 1(1), , 53-59. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 52 ERDEM RAMAZAN, Keklik Belma, Beyond Family Friendly Organizations Life Friendly Organizations Organizational Culture of Life Friendly Organizations. International Journal of Humanities and Social Science, 3(4), , 102-113. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 53 DİNÇ MEHMET, Keklik Belma, ERDEM RAMAZAN, The Effects of Self Construal on Listening Styles Comparison of Turkish and Australian University Students. International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(4), , 97-110. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 54 ERDEM RAMAZAN, Aslan Şebnem, Keklik Belma, Development of Kinship Scale Sample of Health Personnel. Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, 1(1), , 1-16. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 55 Yildirim Hasan Hüseyin, ERDEM Ramazan, Erdem Ramazan, User charges in health care financing: An overview and a situational analysis for TurkeySaǧlik Hizmetleri Finansmaninda Kullanici Katkilari: Genel Bir Bakiş ve Türkiye İçin Bir Durum Deǧerlendirmesi. Amme Idaresi Dergisi, 44(2), , 71-98. (2011), (SSCI)
 • 56 YILDIRIM HASAN HÜSEYİN, YILDIRIM TÜRKAN, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları Genel Bir Bakış ve Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi. Amme İdaresi Dergisi, 44(2), , 71-98. (2011), (SSCI)
 • 57 ÜNALAN DEMET, SOMUNOĞLU İKİNCİ SİNEM, DİKMETAŞ YARDAN ELİF, ERDEM RAMAZAN, New Perspectives on the Education and Career of the Students of the Health Services Vocational College. Education, 129(3), , 448-458. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 58 Pirincci E., Rahman S., Durmuş A.B., ERDEM Ramazan, Factors affecting health-promoting behaviours in academic staff. Public Health, 122(11), , 1261-1263. Doi: 10.1016/j.puhe.2008.04.006, (2008), (SCI)
 • 59 Karadeniz Gülten, Yanikkerem Emre, Pirinçci Edibe, ERDEM Ramazan, Esen Aynur, Kitapçioglu Gül, Turkish health professional's attitude toward Euthanasia. Omega: Journal of Death and Dying, 57(1), , 93-112. Doi: 10.2190/OM.57.1.e, (2008), (SSCI)
 • 60 PİRİNÇCİ EDİBE, RAHMAN SÜHEYLA, DURMUŞ AYŞE BİRSEN, ERDEM Ramazan, Factor Affecting Health Promoting Behaviours in Academic Staff. Public Health, 122(122), , 1261-1263. (2008), (SSCI)
 • 61 KARADENİZ GÜLTEN, YANIKKEREM EMRE, PİRİNÇCİ EDİBE, ERDEM Ramazan, ESEN AYNUR, KİTAPÇIOĞLU GÜL, Turkish Health Professional s Attitude toward Euthanasia. OMEGA Journal of Death and Dying, 57(1), , 93-112. (2008), (SSCI)
 • 62 ERDEM Ramazan, RAHMAN SÜHEYLA, AVCI LEVENT, GÖKTAŞ BAYRAM, ŞENOĞLU BÜLENT, FIRAT GÜLHAN, Investigating Job Satisfaction and Burnout Levels of the Persons Working for the Hospitals at City Center of Elaziğ Turkey. Journal of Applied Science Research, 4(2), , 188-201. (2008), (Alan Endeksleri)
 • 63 KARAKÖSE TURGUT, ERDEM Ramazan, Cultural Leadership in Educational Organizations. The Social Sciences, 3(3), , 235-239. (2008), (Alan Endeksleri)
 • 64 ERDEM Ramazan, KARAKÖSE TURGUT, Importance of Work Life Balance in Today s Information Age. Asian Journal of Information Technology, 6(12), , 1247-1252. (2007), (Diğer)
 • 65 ERDEM Ramazan, PİRİNÇCİ EDİBE, DİKMETAŞ YARDAN ELİF, Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(14), , 167-177. (2005), (Alan Endeksleri)
 • 66 ERDEM Ramazan, KOCABAŞ İBRAHİM, Yönetimde Doğu Paradigması. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(10), , 175-189. (2004), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZDEMİR SEYHAN, ERDEM Ramazan, Yönetici Nezaketsizliği Sosyal Dışlanmayı Nasıl Etkiler: Yönetici Sosyotelizmi ve Yöneticiye Güvenin Rolü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(14), , 103-116. Doi: 10.25204/iktisad.855534, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ERDEM Ramazan, ALKAN AHMET, ALGILARIN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ GRUP TARAFGİRLİĞİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(2), , 429-450. Doi: 10.16951/atauniiibd.760592, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 YORULMAZ RUKİYE, ERDEM Ramazan, Sağlıklı Yaşam Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 7(7), , 57-74. (2021), (Diğer)
 • 4 ALKAN FEYZANUR, ERDEM Ramazan, Etnosentrizm ve Meslek Merkezcilik: Kavramsal Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 635-651. Doi: 10.21076/vizyoner.702317, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 KUH ZEYNEP, ERDEM Ramazan, Dijital Sağlık Uygulamalarının Bilinirliğinin ve Kullanımının Dijital Bölünme Çerçevesinde İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 24(2), , 255-274. (2021), (TR DİZİN)
 • 6 DOĞANALP ÇOBAN SELMA, ERDEM Ramazan, Ölme Mekânları ve Ölümün Kurumsallaşmasına Dair Kavramsal Bir İnceleme. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), , 313-326. (2021), (Diğer)
 • 7 PAÇACI MERVE, ERDEM Ramazan, A Qualitative Study on Informal Roles Assumed in Academic Organizations. Yuksekogretim Dergisi, 11(2), , 445-460. Doi: 10.2399/yod.20.708259, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 GÜNGÖR SÜMEYYE, ERDEM Ramazan, GENETİK DETERMİNİZME DAİR KAVRAMSAL İNCELEME. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), , 660-664. Doi: 10.52835/19maysbd.934782, (2021), (Diğer)
 • 9 İSPİRLİ AYŞE, ERDEM Ramazan, HELAL MEDİKAL TURİZM VE MÜSLÜMAN DOSTU HASTANE UYGULAMALARININ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(22), , 514-534. Doi: 10.29029/busbed.934343, (2021), (TR DİZİN)
 • 10 MÜCEVHER MUHAMMET HAMDİ, ERDEM Ramazan, ATEŞ FATMA, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, THE EFFECT OF MANAGERS' INDIGO LEADERSHIP STYLES ON EMPLOYERS' JOB-RELATED AFFECTIVE WELL-BEING. Yönetim Bilimleri Dergisi , 817-841. Doi: 10.35408/comuybd.701162, (2021), (TR DİZİN)
 • 11 ALKAN AHMET, ERDEM Ramazan, KUH ZEYNEP, Solunum Yolları Hastalıklarının Toplumsal Görüngüleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), , 1353-1379. (2021), (TR DİZİN)
 • 12 ÖZMEN SÜMEYYE, ERDEM RAMAZAN, Hemşireler Arasında Damgalama Olgusu Üzerine Keşifsel Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), , 1407-1435. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 13 ALKAN FEYZANUR, ERDEM RAMAZAN, Mutluluk İle Geçici Yeti Yitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 20(3), , 69-79. (2020), (TR DİZİN)
 • 14 MACİT GAMZE, ERDEM RAMAZAN, Örgütsel Sessizliğe Dair Kavramsal Bir İnceleme. Örgütsel Sessizliğe Dair Kavramsal Bir İnceleme”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), , 93-114. (2020), (TR DİZİN)
 • 15 METİN ASLI, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Sektöründe Kayıt Dışı Ekonomi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(28), , 931-945. Doi: 10.21076/vizyoner.692385, (2020), (TR DİZİN)
 • 16 KOCABAŞ DİLEK, ERDEM RAMAZAN, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Hemşirelerin Mesleklerine Yönelik Açık ve Örtük Tutumlarının Farklılığı Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(3), , 369-386. (2020), (TR DİZİN)
 • 17 YILMAZ NECLA, KAYA ELİF, ERDEM RAMAZAN, ALKAN AHMET, Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Duygu Sağırlığı İlişkisi. İktisadi, İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(13), , 347-361. (2020), (TR DİZİN)
 • 18 ERDEM RAMAZAN, İZGÜDEN DİLRUBA, GÖKKAYA DURMUŞ, Yöneticilerde İş Ahlâkı: Kavramsal Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), , 59-78. (2020), (Diğer)
 • 19 FETTAHOĞLU RABİA, ERDEM RAMAZAN, Bireylerin Yaşlılık Algısının Sağlık Hizmeti Kullanımına Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(4), , 12-32. (2020), (TR DİZİN)
 • 20 ATEŞ FATMA, ERDEM RAMAZAN, Yetişkin Bağlanma Stilinin Örgütsel Açıdan Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), , 431-447. Doi: 10.47097/piar.834871, (2020), (Diğer)
 • 21 ERDEM RAMAZAN, GÜVENÇ FATMANUR, KUH ZEYNEP, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Geliştirmede Dışsal Uyarıcıların Etkisine Dair Deneysel Bir Çalışma. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, 2(1), , 42-51. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 22 YEŞİLTAŞ AYSUN, ERDEM RAMAZAN, Defansif Tıp Uygulamalarına Yönelik Bir Derleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), , 137-150. (2019), (TR DİZİN)
 • 23 METİN ASLI, ERDEM RAMAZAN, Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tıp: Kavramsal Bir Çerçeve. Sağlık ve Toplum, 29(1), , 3-12. (2019), (TR DİZİN)
 • 24 ALKAN FEYZANUR, ERDEM RAMAZAN, Türkiye’de Yurt İçi Sağlık Personeli Hareketliliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22(3), , 515-542. (2019), (TR DİZİN)
 • 25 KOCABAŞ DİLEK, ERDEM RAMAZAN, Hemşirelik Mesleğine Yönelik Kalıpyargılar Üzerine Bir Derleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(25), , 650-657. (2019), (TR DİZİN)
 • 26 METİN ASLI, ERDEM RAMAZAN, Hekim İmajına Yönelik Toplumsal Algıya Yönelik Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(21), , 361-376. (2019), (TR DİZİN)
 • 27 GÜNGÖR SÜMEYYE, ERDEM RAMAZAN, Sağlıklı Yaşam Sendromuna Dair Kavramsal Bir İnceleme. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 3(1), , 34-44. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 28 UĞURLUOĞLU DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Travma Geçiren Bireylerin Spiritüel İyi Oluşlarının Travma Sonrası Büyümeleri Üzerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), , 833-858. (2019), (TR DİZİN)
 • 29 TEKPINAR LÜTFİYE, ERDEM RAMAZAN, Kişiselleştirilmiş Tıp ve Genom Araştırmalarının Sağlık Çıktıları Bağlamında Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22(4), , 843-862. (2019), (TR DİZİN)
 • 30 ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, Güç: Formal ve İnformal Yönden Güce Kavramsal Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(24), , 405-433. (2019), (TR DİZİN)
 • 31 EROYMAK SELİN, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Çalışanların Yeşil Davranışının Kavramsal Çerçevede İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), , 961-971. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 32 UĞURLUOĞLU DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Hastane Çalışanlarında İletişim Doyumunun Örgütsel Muhalefet Davranışları Üzerine Etkisi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(2), , 243-272. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 33 YEŞİLTAŞ AYSUN, ERDEM RAMAZAN, Hastanelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelik İçerik Analizi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), , 113-124. (2017), (TR DİZİN)
 • 34 İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Yüksek-Düşük Bağlamlı İletişim İle Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), , 104-129. (2017), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 35 ÖZDEMİR SEYHAN, ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 258-285. (2016), (EBSCO)
 • 36 ATİLLA GÖK GAYE, ERDEM RAMAZAN, KURTULUŞ YILDIZ FATMA, Dış Kaynaktan Yararlanma Yoluyla Çalıştırılan Personelin İş ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 43-55. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 37 YÜKSEL OĞUZHAN, ERDEM RAMAZAN, Biyoterörizm ve Sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2), , 203-222. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 38 YILMAZ NECLA, ERDEM RAMAZAN, Uzmanlaşma ve Tıpta Bütüncül Yaklaşım Üzerine Bir Değerlendirme. Vizyoner Dergisi, 7(16), , 35-47. (2016), (EBSCO)
 • 39 ÖZDEMİR SEYHAN, ERDEM RAMAZAN, Akademik Örgütlerde İdarî Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(25), , 247-261. (2016), (EBSCO)
 • 40 TORAMAN AYNUR, ERDEM RAMAZAN, Kavramsal Açıdan Tıbbileştirme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(4), , 503-510. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 41 ÇELİK RUKİYE, ERDEM RAMAZAN, Hekimin Değişen Kimliği Çerçevesinde Sağlığın Kültürleşmesi. Vizyoner Dergisi, 7(16), , 61-74. (2016), (EBSCO)
 • 42 ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, ÇELİK RUKİYE, Sağlık Alanında Ayrımcı Tutum ve Davranışlar Kavramsal Bir İnceleme. Hacettepe Sağlık İdaresi, 19(3), , 365-390. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 43 DEMİRKIRAN MUSTAFA, ERDEM RAMAZAN, TAŞKAYA SERAP, Reflections of Qualified Personnel Turnover to the Ministry of Health of the Republic of Turkey A Phenomenological Research. Journal of Management, Marketing and Logistics, 3(1), , 38-49. (2016), (EBSCO)
 • 44 YİĞİT ARZU, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kavramsal Bir Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(23), , 215-249. (2016), (EBSCO)
 • 45 ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, ÇELİK RUKİYE, Hastane Çalışanlarının Hastalara Yönelik Ayrımcı Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 47-80. (2015), (Diğer)
 • 46 MÜCEVHER MUHAMMET HAMDİ, ERDEM RAMAZAN, İKY Perspektifinde Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelin İşe ve Ortama Uyum Problemleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi , 20-39. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 47 ÖZKANAN ARZU, ERDEM RAMAZAN, Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), , 7-28. (2015), (Diğer)
 • 48 ALPARSLAN ALİ MURAT, ALI CAN, ERDEM RAMAZAN, Reasons for Employee Silence Behavior Developing and Validating a Scale for Nurses. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2), , 183-204. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 49 BEKTAŞ MERAL, ERDEM RAMAZAN, Örgütlerde İnformal İletişim Süreci Kavramsal Bir Çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), , 125-139. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 50 ÇARDAK HÜSEYİN, ŞENER EMİNE, ERDEM RAMAZAN, Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(1), , 61-70. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 51 ÇELİK RUKİYE, ERDEM RAMAZAN, Hastanelerde Huysuz Hastaların Görülme Sıklığı ve Hastane Çalışanlarına Etkisi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 17(2), , 77-88. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 52 ÖZKANAN ARZU, ERDEM RAMAZAN, Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Kavramsal Bir Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), , 179-206. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 53 DEMİRKIRAN MUSTAFA, ERDEM RAMAZAN, Personel Devrinin Nedenlerine İlişkin Geliştirilen Modellerin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), , 289-311. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 54 ATİLLA GÖK GAYE, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ERDEM RAMAZAN, Hastanelerde Duygusal Zekâ Hasta Memnuniyeti İlişkisi Isparta İl Merkezi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), , 91-107. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 55 ŞENER EMİNE, KİPAY SERAP SELVER, ERDEM RAMAZAN, Hemşirelerde Duygusal İşçilik Nitel Bir Araştırma. Türkbilim Dergisi, 2(13), , 21-34. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 56 ERDEM RAMAZAN, BEKTAŞ MERAL, ERKAL PINAR, Tıbbi Sekreterlerin Doktor Hasta İletişimine Bakış Açıları Burdur Devlet Hastanesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), , 193-205. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 57 UYSAL Şerife Alev, Keklik Belma, ERDEM RAMAZAN, ÇELİK RUKİYE, Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri İle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 15(1), , 25-57. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 58 ATİLLA GÖK GAYE, OKSAY AYGEN, ERDEM RAMAZAN, Hekim Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 43(43), , 23-37. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 59 Aslan Şebnem, ERDEM RAMAZAN, Hastane Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Göstermeleri Onların İş Üretkenlik Düzeylerini Etkiler mi?. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(1), , 73-94. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 60 ERDEM RAMAZAN, KAYA ASLI, Akademik Personelin Kurumlarına İlişkin Algıladıkları ve Tercih Ettikleri Örgüt Kültürü Tipleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(36), , 73-88. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 61 ERDEM RAMAZAN, KAYA ASLI, KEKLİK BELMA, ATİLLA GÖK GAYE, Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(1), , 27-38. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 62 ERDEM RAMAZAN, YILDIZLI ÜMİT KEMAL, Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Değerlendirmeler. Sosyal Güvenlik Dünyası, 14(72), , 52-59. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 63 ŞENER EMİNE, ERDEM RAMAZAN, AKÇAKANAT TAHSİN, Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), , 29-44. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 64 ERDEM RAMAZAN, BARDAK NECLA, Türkiye deki Yönetim ve Organizasyon Otoritelerinin Ekşi Sözlük Perspektifi İle İncelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), , 105-110. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 65 ERDEM RAMAZAN, YILDIRIM HASAN HÜSEYİN, ATİLLA GÖK GAYE, OKSAY AYGEN, Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), , 105-120. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 66 ERDEM Ramazan, RAHMAN SÜHEYLA, AVCI LEVENT, DEMİREL BÜLENT, KÖSEOĞLU SEDA, FIRAT GÜLHAN, KESİCİ TUĞBA, KIRMIZIGÜL ŞULE, ÜZEL SEDA, KUBAT CEMİLE, Hasta Memnuniyetinin Hasta Bağlılığı Üzerine Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(31), , 95-110. (2008), (Alan Endeksleri)
 • 67 ERDEM Ramazan, Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), , 63-79. (2007), (TR DİZİN)
 • 68 RAHMAN SÜHEYLA, ERDEM Ramazan, DEVEBAKAN NEVZAT, Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği İle Değerlendirilmesi Elazığ daki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), , 37-55. (2007), (Alan Endeksleri)
 • 69 ASLANTEKİN FİLİZ, GÖKTAŞ BAYRAM, ULUŞEN MESUDE, ERDEM Ramazan, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Deneyimi Dr Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), , 55-71. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 70 ERDEM Ramazan, İletişim Eğilimlerinin Yüksek Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi Türkçe Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(2), , 17-25. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 71 GÖKTAŞ BAYRAM, ERDEM Ramazan, Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Tezlerin Profili. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), , 53-63. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 72 ERDEM RAMAZAN, GÜNLÜ EBRU, İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam-Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9(2), , 177-195. (2006), (TR DİZİN)
 • 73 ERDEM Ramazan, KOCABAŞ İBRAHİM, Eğitim Denetçilerinin Kültürel Değerleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), , 199-207. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 74 ASLANTEKİN FİLİZ, ERDEM Ramazan, ASLAN GÖKÇE, GÖKTAŞ BAYRAM, Hastane Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Özellikleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(2), , 149-164. (2005), (Alan Endeksleri)
 • 75 GÖKTAŞ BAYRAM, ASLAN GÖKÇE, ASLANTEKİN FİLİZ, ERDEM Ramazan, Örgüt Kültürü ve Dr Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), , 349-367. (2005), (Alan Endeksleri)
 • 76 PİRİNÇCİ EDİBE, ERDEM Ramazan, Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerin Alkol Kullanma Alışkanlıkları. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi , 71-76. (2004), (Alan Endeksleri)
 • 77 ERDEM Ramazan, ER DİLEK, Futbol Takımı Taraftarlığının Hastane Çalışanları Üzerine Etkisi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1), , 119-137. (2004), (Alan Endeksleri)
 • 78 ERDEM RAMAZAN, PİRİNÇCİ EDİBE, Sağlık Hizmetlerinde Kullanım ve Kullanımı Etkileyen Faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 20(1), , 39-46. (2003), (Alan Endeksleri)
 • 79 PİRİNÇCİ EDİBE, ERDEM Ramazan, Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara Kullanım Sıklığı. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 20(4), , 193-2001. (2003), (Endekste taranmıyor)
 • 80 KOCABAŞ İBRAHİM, ERDEM Ramazan, Yönetici Adayı Öğretmenlerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), , 191-202. (2003), (Endekste taranmıyor)
 • 81 ERDEM Ramazan, YILDIRIM HASAN HÜSEYİN, Sağlık Hizmetlerinde Vekalet İlişkisi ve Arzın Talep Yaratması Problemi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6(2), , 3-26. (2003), (Alan Endeksleri)
 • 82 ERDEM Ramazan, KAYA SIDIKA, Ankara'daki Hastanelerde Çalışan Yöneticilerin Zaman Yönetimi Tutum ve Davranışları. MPM Verimlilik Dergisi, 4(4), , 165-184. (1999), (Diğer)
 • 83 ERDEM Ramazan, KAYA SIDIKA, Zaman Yönetimi. Çağdaş Yerel Yönetimler, 7(2), , 99-120. (1998), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 ERDEM RAMAZAN, GÜNGÖR SÜMEYYE, Kronik İşgören Hastalıkları Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERDEM RAMAZAN, YILMAZ NECLA, ÖKE KARAKAYA PINAR, Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ERDEM RAMAZAN, YAĞMA NİMETCAN MEHMET, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 YAĞMA NİMETCAN MEHMET, ERDEM RAMAZAN, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÖZMEN SÜMEYYE, ERDEM RAMAZAN, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ERDEM Ramazan, ALKAN FEYZANUR, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ERDEM Ramazan, YILMAZ NECLA, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 İZGÜDEN DİLRUBA, SEZER KORUCU KEVSER, ERDEM Ramazan, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM Ramazan, GÜVENÇ FATMANUR, Kronik İşletme Hastalıkları Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ERDEM Ramazan, KUH ZEYNEP, A’dan Z’ye Sağlık Yönetiminde Temel Kavramlar(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 ALKAN AHMET, ERDEM Ramazan, Yönetim: Dijital Çağın Yeni Pratikleri(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 ERDEM Ramazan, DOĞANALP ÇOBAN SELMA, Sağlık Hizmetleri Yönetimi(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 DEMİRHAN KELEŞ HİLAL, ERDEM Ramazan, Türk Sağlık Sistemi(2021). Siyasal Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 ERDEM RAMAZAN, KAYA ELİF, Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 SEZER KORUCU KEVSER, İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 ERDEM RAMAZAN, SARI BETÜL, Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 ASLAN SEVİL, ERDEM RAMAZAN, Sağlıkta Etik: Güncel Konular ve Yaklaşımlar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 18 ERDEM RAMAZAN, ERDEM İZZET, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış(2020). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 19 ERDEM RAMAZAN, FETTAHOĞLU RABİA, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceler(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 20 ERDEM RAMAZAN, DEĞERLİ HAKAN, DEĞERLİ HAVVANA, Sağlık İletişimi: Makro Perspektif(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 21 KEKLİK BELMA, ERDEM RAMAZAN, Örgütsel Davranış(2020). Beta Basım Yayım, Bölüm, (ULUSAL)
 • 22 ERDEM RAMAZAN, EROYMAK SELİN, KAYA RAMAZAN, Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü(2019). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 23 ŞENER EMİNE, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış - Organizational Behavior in Health Care(2019). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 24 MACİT GAMZE, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim(2019). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 25 ŞENER EMİNE, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış - Organizational Behavior in Health Care(2019). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 26 ERDEM RAMAZAN, Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü(2019). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 27 ERDEM RAMAZAN, Yönetimde İnformalite: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü(2017). Beta Basım Yayım Dağıtım, Bölüm, (ULUSAL)
 • 28 ERDEM RAMAZAN, İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM İZZET, Yönetimde İnformalite: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü(2017). Beta Basım Yayın Dağıtım A.. Ş., Bölüm, (ULUSAL)
 • 29 EKE ERDAL, ERDEM RAMAZAN, Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey(2017). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 30 İLHAN NAS TÜLAY, ERDEM RAMAZAN, Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık(2010). Beta, Bölüm, (ULUSAL)
 • 31 ERDEM RAMAZAN, Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık(2010). Beta Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 32 ERDEM Ramazan, Kültürel Bağlamda Yönetsel Örgütsel Davranış(2007). Türk Psikologlar Derneği, Bölüm, (ULUSAL)
 • 33 ERDEM Ramazan, AYDOĞAN ENVER, Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik(2007). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Yönetim Hastalıkları, Bilimsel Kitap, Editör, 01.01.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Bilimsel Kitap, Editör, 01.01.2019 - 15.12.2019 (ULUSLARARASI)
 • 3 Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Bilimsel Kitap, Editör, 01.01.2010 - 15.11.2010 (ULUSAL)
 • 4 Kültürel Bağlamda Yönetsel Örgütsel Davranış, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.01.2007 - 12.01.2007 (ULUSAL)
 • 5 Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Bilimsel Kitap, Editör, 01.01.2017 - 15.11.2017 (ULUSAL)
 • 6 Sağlık Kurumlarında İletişim: Örgütsel Perspektif, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.01.2020 - 10.10.2020 (ULUSLARARASI)
 • 7 Sağlık İletişimi: Makro Perspektif, Bilimsel Kitap, Editör, 01.01.2020 - 10.10.2020 (ULUSLARARASI)
 • 8 Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar, Bilimsel Kitap, Editör, 01.01.2020 - 12.01.2020 (ULUSLARARASI)
 • 9 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceler, Bilimsel Kitap, Editör, 10.12.2020 - 10.10.2020 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Eleştirel Yönetim
Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri
Sağlık Kurumlarında Liderlik
Sağlık Organizasyonları Yönetimi
Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri
Sağlık Yönetiminde Yeni Yönelimler
Seminer I (Doktora)
Seminer II (Doktora)
Tez (Doktora)
Uzmanlık Alan Ders I (Doktora)
Uzmanlık Alan Ders VI (Doktora)
Uzmanlık Alan Ders VIII (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Yönetim ve Örgüt Kuramları
Yönetimde Eleştirel Perspektifler
 
Bu İçeriği Paylaş!