KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Arif BABANLI
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Matematiksel Fizik Anabilim Dalı
Telefon 2462114024
E-Posta arifbabanli@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AZERBEYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ FİZİK 06.06.1981
Yüksek Lisans
Doktora AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ FİZİK VE MATEMATİK İLİMLERİ 11.02.1992
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arif Babanlı, Deniz Türköz Altuğ Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-ÇarpanıSDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (2): 113-121
 • 2 Arif Babanlı, Deniz Türköz Altuğ Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan Kane Tipi Yarıiletkenlerde Elektronların Etkin g-ÇarpanıSDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (2): 132-136
 • 3 A.M.Babanlı and V.Hüner , Energy Spectrum of Carriers in Kane-Type Semiconductors in Magnetic Field of Constant Direction With Trigonometric Depending Variation Perpendicular To The Field,Fizika XVI,No2,2010,p.263
 • 4 A.M. BABAYEV, Ş. ÇAKMAKTEPE, A. KÖKÇE,EDGE STATES IN A KANE TYPE SEMICONDUCTOR QUANTUM WIRE, Fizika,2005,3,40
 • 5 2D Kane oscillator in magnetic field Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Haberleri 24,34,n5,2004
 • 6 Hashimzade F.M., Babayev A.M. , Cakmak S, Cakmaktepe. S. Kane type quanyum disk with weak Rashba spin-orbit coupling // Fizika, 2004, v.10, N0 3, p.19-22
 • 7 Babayev A.M.The energy spectrum of carriers in kane type semiconductor microcrystals with singular oscillator potential // Fizika ,2004,v. 10,No3, p.16-17
 • 8 Thermodinamics of semiconductive film a parabolic potential in strong magnetic fieldFizika 8,n2,p.28,2002
 • 9 Non-minimal interaction and spectra of impurity states for light carriers in kanes semiconductorsFizika 8,n1,p.12,2002
 • 10 The Solution of Kane equation in magnetic field with Yanussis Shhrauben functionsFizika 8;N3;3,2002
 • 11 Babayev A.M. The Zeeman splitting in kane type semiconductor wire // Fizika 2002, v.8, NO 4, p.39-43
 • 12 The Kane oscillatorFizika 7,n3,p.30-33,2001
 • 13 Effective masses of holes in semimagnetic semiconductors Cd(1-x)Mn(x)TeReports Academy of Azerbaijan 1995-1996 n.1-12,p.47-53
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yarımagnetik Yarıiletkenlerde Magnetokalorik Etki
 • 2 A. M. BABAYEV, Ş. ÇAKMAKTEPE, D. T. ALTUG Rashba spin-orbital splitting in quantum anti-wiresJournal of Optoelectronics and Biomedical Materials Vol. 1, Issue 2, June 2009, p. 137-146
 • 3 A M Babayev , S Cakmaktepe and D Turkoz Altug,Rashba Spin-Orbital Splitting in Kane Type Quantum Anti-Wires,2009 J. Phys.: Conf. Ser. 153 012043
 • 4 Babayev A.M., Çakmaktepe Ç., Turkoz D. The Energy Spectrum of Carriers between Two Concentric Spheres of Kane-Type Semiconductors // Journal of Nanomaterials Volume 2006, Article ID 57519, Pages 1-3
 • 5 Acceptor states fot short-range potential in InSb and HgTeTurkish Journal of Physics 21,7,p.829-836
 • 6 Aplication of Green function method to the calculation surface states in Semiconductors with inverted Kane spectrumTurkish J.of physics 21,5,p.667-671
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ADIM FİZİK GÜNLERİ IV, Dumlupinar Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik bölümü,28-29 Mayıs 2015,KÜTAHYA/TÜRKİYE Sözlü BİLDİRİ GaAs tipi kuantum kuyularında elektronların etkin g-çarpanı,seh.67
 • 2 A.M. Babanlı,V.Hüner Konuma bağlı değişen magnetik alanda Kane tipi yarıiletkenlerde yüktaşıyıcıların enerji spektrumları-ADIM Fizik Günleri-I/21-22 mayıs 2010-Afyon Kocatepe Üniversitesi-
 • 3 Babayev A.M,Çakmaktepe Ş., Turkoz D.A. Energy spectrum of electrons in semiconductor quantum anti-wire with Rashba spin-orbital interaction,nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı İTÜ,9-13 Haziran 2008,p.80
 • 4 BABAYEV A., ÇAKMAKTEPE Ş., "Barrier Penetration in Kane Type Semiconductor Nanostructures", NanoTR-I nanoscience and Nanotechnology 2005, 25-27 May Bilkent University Ankara, 2005.
 • 5 Çakmaktepe Ş., Babayev A., Kökçe A., Çakmak S, Artunç E., "YARIİLETKEN KUANTUM ÇUBUKLARINDA AHARONOV-BOHM OLAYI", TFD 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum.
 • 6 Babayev A.M..,Bakırov M.A.., Çakmak S.., Artunç E., Oturak H., Kökce A., Non Minimal Etkileşme ve Kane Tipli Yarı İletkenlerde Safsızlıkların Enerji Spektrumları, TFD-21 Fizik Kongresi, 11-14 Eylül 2002, Isparta
 • 7 S.Çakmak, A.Babayev,E.Artunç,Ş.Çakmaktepe ve A.Kökçe, Magnetik alanda yük taşıyıcıların enerji spektrumu,TFD-21,Fizik kongresi,11-14 Eylül 2002 SDÜ,Isparta
 • 8 Energy spektrum of carriers in quantum dots with parabolic well,fiziğin aktual problemleri,baku
 • 9 Keyn yarıiletkenlerinde safsızların enerji spektrumları
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Arif BABANLI,Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ, ADIM FİZİK GÜNLERİ IV, Dumlupinar Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik bölümü,28-29 Mayıs 2015,KÜTAHYA/TÜRKİYE Sözlü BİLDİRİ GaAs tipi kuantum kuyularında elektronların etkin g-çarpanı,seh67
 • 2 MAGNETİK ALANDA YARIİLETKEN KUANTUM TELLERİNDE TERMOELEKTRİK HAREKET KUVVETİ, seh.27
 • 3 A.M.Babanlı, E.Artunç, T.F.Kasalak "Rashba spin-orbital etkileşmesi ve parabolik sınırlayıcı potansiyel olan durumda yarımagnetikyarıiletkenlerde elektronların etkin g-çarpanı"20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, 26 Aralık 2014
 • 4 A.M.Babanlı,M.Balçı GaAs Tipi Yarıiletken küresel kuantum noktalarında yüktaşıyıcıların enerji spektrumları-ADIM Fizik Günleri-I/21-22 mayıs 2010-Afyon Kocatepe Üniversitesi-Poster-17
 • 5 A.M. Babanlı, S. Çakmak1 ve E. Akpınar Ergün,Yarımagnetik Yarıiletken Kuantum Kuyularında Elektronların Enerji Spektrumları, 16. Yoğun Madde Fiziği-Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009
 • 6 A.M.Babanlı, S.Bahçeli,D.Türköz Altuğ Kane Tipi Yarıiletken Kuantum Tellerinde Balistik iletkenlik, 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 6 Kasım 2009
 • 7 Babayev A.M., Serdar Tez,Bound States in Kane type Semiconductor quantum dot, NANO-TR III,11-14 june 2007,Ankara
 • 8 O.Mercan,A.M.Babayev,S.Tez Eigenvalues of elektrons in kane type quantum wire,NanoTr-II,METU,Ankara
 • 9 A.M. Babayev,g-factor of carriers in kane type semiconductor anti-dot,nano-TRIII
 • 10 A.M.Babayev,S.Tez Barrier penetrtation in kane type spherical quantum dot
 • 11 A.M.Babayev,düzgün olmayan magnetik alanda iki boyutlu kane tipi yarıiletkenlerde yük taşıyıcılarınenerji spektrumları,ODTU,2006
 • 12 Ş.Çakmaktepe,A.M.Babayev Quantum waveguide theory for kane type mesoscopic structures
 • 13 BABAYEV A., ÇAKMAKTEPE Ş., ÇAKMAK S., ARTUNÇ E., "Energy Spectrum of Carriers in a Kane type Cylindrical Cavity", NanoTR-I nanoscience and Nanotechnology 2005, 25-27 May Bilkent University Ankara, 2005.
 • 14 BABAYEV A., ÇAKMAKTEPE Ş., TURKOZ D., "The Energy Spectrum of Carriers in Kane Type Semiconductor Spherical Box", NanoTR-I nanoscience and Nanotechnology 2005, 25-27 May Bilkent University Ankara, 2005.
 • 15 Babayev A.M. Yasak Bant potensiyalı halka şekilli küresel olmayan osilator potensialı şeklindeolan Kane denklemlerinin düzgün olmayan elektrik alanında tam çözümleri / 12. Yoğun Madde Fiziği ANKARA Toplantısı, ANKARA, 2005, s.5
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 A.M. BABANLI Ballistic conductance in semiconductor Hollow nanocylinder-International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology (ISAAM&MIT11)22-23 September 2011,Baku,Azerbaycan
 • 2 A.M.Babayev,D.Türköz,kane tipi yarıiletken kuantum yapılarında raşba spin-orbital yarılması,Bakü,2008
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 A.M.Babanlı ve T.F.Kasalak Parabolik kuantum noktalarında elektronların enerji spektrumları,TFD 28 ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ,6-9 Eylül 2011,s.398
 • 2 A.M.Babanlı ve M.Balçı Kane tipi yarıiletken kuantum noktalarında yüktaşıyıcıların enerji spektrumları,TFD 28 ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ,6-9 Eylül 2011,s.392
 • 3 A.BABANLI and S.BAHÇELİ*,YARIMAGNETİK YARIİLETKENLERDE BALİSTİk İLETKENLİK, TFD 27. FİZİK KONGRESİ, EYLÜL 2010, İSTANBUL
 • 4 A.M.Babanlı,V.Hüner İÇİ BOŞ NANO KALINLIKLI KANE TİPİ YARIİLETKEN SİLİNDİRLERDE TERMOELEKTROMOTOR KUVVETİNİN HESAPLANMASI,TFD 27.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14-17/ EYLÜL,2010,İSTANBUL/TÜRKİYE,s.209
 • 5 Arif Babayev and Semiha Bahçeli,Exact solutions of the Kane equations with scalar and vector harmonic oscillator potentials,TFD 25, Uluslararası kongresi,25-29 Ağustos 2008,Bodrum
 • 6 Babayev A. M., Cakmaktrpe Ş., Kökce A., "Edge States in Kane type semiconductor quantum wire"Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye. 242
 • 7 Akseptornıye sostoyaniya v tonkix poluprovodnikovıx i polumetallicheskix plenkax s korotkodeystvuyuşim potentialom,zelenogorsk,1996
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Specific heat of electrons in dulited magnetic semiconductor quantum ring,TFD33, Bodrum
 • 2 Electrong -factor of electrons in diluted magnetic semiconductor quantum ring with Rashba spin-orbital interaction
 • 3 Electronic proporties of chairlike-gec sheets a first principle study, ISTEC 2015
 • 4 Kasalak T.F., Babanlı A., Artunç E., "Rashba spin-orbital etkileşmesi ve parabolik sınırlayıcı potansiyel olan durumda yarımagnetik yarıiletkenlerde elektronların etkin g*-çarpanı ", 20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-26 Aralık 2014, ss.P100-P100
 • 5 A.Babanlı, D.TÜRKÖZ ALTUĞKane tipi kuantum halkalarında elektronların enerji spektrumlarıTFD 30 ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ,2-5 EYLÜL,3013 ISTANBUL/TÜRKİYE,562
 • 6 A.M.Babanlı ve Ş.Nardalı En kesiti değişen yarı magnetik yarı iletken kuantum tellerinde balistik iletkenlik,TFD 28 ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ,6-9 Eylül 2011,s.918
 • 7 A.M.Babanlı and V.Hüner , Energy Spectrum of Carriers in Kane-Type Semiconductors in Magnetic Field of Constant Direction With Hyperbolic Depending Variation Perpendicular To The Field, 15-18 June 2010, 6- th Izmir Instıtute of Technology, Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR6-2010) (uluslar arası poster), p.535
 • 8 A.M. Babanlı, Yusuf Dostdoğru ET kalınlıklı Nanosilindirde Rashba ve Dresselhaus spin-orbital etkileşimi, TFD 26, Uluslarası fizik kongresi,24-27 Eylül,Bodrum Türkiye
 • 9 Babayev A.M., Çakmaktepe Ş., Turkoz D.A.Rshba spin-orbital splitting in Kane type quantum anti-wires,ICSM-2008,AUGUST 25-29-SİDE-ANTALYA,TURKEY
 • 10 F.M. Hashimzade,A.M. Babayev, S.Tez,Particle penetration in kane type semiconductor quantum dots,TFD,28-31 ağustos,malatya
 • 11 A.M.Babayev,Ö.Mercan, Energy spectrum of electrons with Nonparabolicity effect in InSb/GaAs quantum wires,TFD-2007,Malatya
 • 12 Babaye A. M. "The exact solutions of Kane equations which have position dependence band gapin external non-uniform electric field"Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.
 • 13 Hashimzade F.M.,Babayev A.M., Mehdiyev B.H. Rashba effect in diluted magnetic semiconductor quantum dots, ICNM-2005, July 3-7,2005,Cebze,Turkey
 • 14 Energy spectrum of Carriers in Kane type hollow cylinder, .// Book of Abstracts. 20th General Conference Condensed Matter Division EPS, Prague,July19-23, 2004. p171.
 • 15 Гашимзаде Ф.М., Бабаев А.М. Двумерный Кейновский осциллятор в магнитном поле «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», Санкт-Петербург, 2002, D20
 • 16 Gashimzade F.M., Babaev A.M. ,Bagirov M.A. Electron spectrum quantum dot of narrow-gap semiconductors in submitted to magnetic field, 1999, Chernivtsi,Ukraine, 7-11 September,1999
 • 17 F.M. Gashimzade, R.S. Nadirzade R.S. and A.M. Babaev Effect of spin-orbital split-out hole band on sign of Faraday rotation in diluted magnetic semiconductors, ABSTRACT S ICTMC-9, AUGUST 8-12, 1993 Yokohama, Japan
 • 18 Gashimzade F.M., Babaev A.M. Surface states in Kane type semiconductors, Chernivtsi,Ukraine 1991,p.232
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yarımagnetik Yarıiletken nanoşeritlerde Manyetokalorik Etki
 • 2 Turgut Fatih KASALAK Parabolik kuantum noktalarında elektronların enerji spektrumu
 • 3 MUSTAFA BALCI,KANE TİPİ YARIİLETKEN KUANTUM NOKTALARINDA YÜK TAŞIYICILARIN ENERJİ SPEKTRUMLARI
 • 4 Kane tipi yarıiletken kuantum yapılarında magnetik alanda yük taşıyıcıların enerji spektrumları
 • 5 Kane tipi yarıiletken kuantum noktalarında tünel olayı
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Turgut Fatih Kasalak "Topolojik yalıtkanlar"
 • 2 H.Aydın,Bi Temelli Yüksek Sıcaklık Süper İletkenlerine Gd Elementinin, Katıhal Reaksiyon Metodu ve Difüzyon Yoluyla Katkılamanın Etkilerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi
 • 3 Özlem Mercan" Dengede olmayan Biyolojik sistemler için crooks teoremi yardımıyla serbest enerji hesaplamasının uygulanması"
 • 4 Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ;KUANTUM ANTİ_TELLERDE RASHBA SPİN_ORBİTAL PARÇALANMASI
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 KANE TİPİ YARIİLETKEN KUANTUM ÇUBUKLARINDA YÜKTAŞIYICILARIN ENERJİ SPEKTRUMLARI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2017
 • 2 Yarımagnetik Yarıiletken nanoşeritlerde Manyetokalorik Etki
 • 3 Biyomoleküllerin Simlasynlarnda Yeni Tİp potansiyel Fonksiyonların Geliştirilmesi
 • 4 Kane tipi küresel yarıiletken kuantum noktalarında yüktaşıyıcıların enerji spektrumları,proje no:2064YL-09
 • 5 kane tipi yarıiletken kuantum anti-tellerinde rashba spin-orbital parçalanması,107T263
 • 6 Kane tipli yarıiletken kuantum yapılarda magnetik alanda yüktaşıyıcıların enerji spektrumları
 • 7 BABAYEV A., CAKMAK S., ARTUNÇ E., ÇAKMAKTEPE Ş., KÖKCE A., "Kane Tipli Kuantum Anti-Tellerde Yük Taşıyıcıların Enerji Spektrumu", SDU-AF (01016-M-05 Münferit proje), tarafından desteklemiştir.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak,TUBİTAK NATO PS
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 02.05.2008 "kuantum noktaları" seminer
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 J. Dar´ıo Perea, J. R. Mej´ıa-Salazar, and N. Porras-Montenegro,Central barrier-width effects on the electron Landé g factor in GaAs-Ga0.65Al0.35As doublequantum wells
 • 2 : Parameters dependent resonant third-order susceptibility contributed byinter-band transition in Inx Ga1-x N/GaN quantum wellsAuthor(s): Dr. Guiguang Xiong
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Handan ARKIN, Multikonik Simülasyon Yöntemi ile Peptidlerin Sıvı İçindeki Yapılarını İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,11-1 (2007),1-7
VERDİĞİ DERSLER
Elektrik ve Magnetizma Lab
Istatistik mekanik ı
İleri optoelektronik
Katıhal Fiziği ı
Katıhal Fiziği ıı
Katilarin Kuantum Teorisi
Kinetik teori
Kuantum mekaniği Lab
Mek.Lab
nanoyapılar fiziği
Termodinamik
Yari Iletkenlerin Optik Özellikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!