KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Zeliha BAŞKURT
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462113710
E-Posta zelihabaskurt@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-­-0001-­-7488-­-9242
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST 18.07.1998
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 10.06.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 18.12.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kara B, Başkurt Z, Başkurt F, Arda M.N. Travmatik beyin yaralanmalı hastalarda rehabilitasyonun erken dönem sonuçları. Van Tıp Dergisi, 2007; 14(4):102-108.
 • 2 Başkurt Z, Kara B, Başkurt F, Acar Ü. The effect of surgery on balance and physical performance in patients with low back pain. Fizyoterapi-Rehabilitasyon 2007; 18(1): 34-41.
 • 3 Kara B, Başkurt Z, Acar Ü. One year outcome after surgery for lumbar disc herniation: a comprasion of reoperated and not reoperated patients. Turkish Neurosurgery 2007;17(1):1-6.
 • 4 Kara B., Tulum Z., Acar Ü. "Spinal Kord Tümörlerinde Rehabilitasyonun Fonksiyonel Sonuçları Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri ."Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt:14, Sayı:1,27-33, 2004.
 • 5 Özcan A.,Tulum Z.,Bacakoğlu K.A. “The Relationship Between Quality of Life and Functional Status Measurements in Shoulder Impingement Syndrome.” Acta Orthop Traumatol Turc. 2003, 37(3): 219-295
 • 6 Cavlak U, Tulum Z. “18-22 Yaş Grubu Üniversite Öğrencilerinin Denge Yeteneklerinin Karşılaştırılması.” Fizyoterapi – Rehabilitasyon Dergisi, Cilt: 9-10, Sayı: 7-8,33-8,1998.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başkurt F, Başkurt Z, Gelecek N. Prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms in teachers. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2011; 2(2): 58-64.
 • 2 Baskurt Z, Başkurt F, Özcan A, Yılmaz Ö. The immediate effects of heat and TENS on pressure pain threshold and pain intensity in patients with Stage 1 shoulder impingement syndrome. The Pain Clinic 2006; 18 (1): 81-86.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başkurt Z, Başkurt F, Gelecek N, Özkan MH. The effectiveness of scapular stabilization exercise in the patients with subacromial impingement syndrome. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2011; 24 (3): 173-179
 • 2 Yıldırım Y, Kara B, Genç A, Başkurt Z, Başkurt F, Erbayraktar S. Evaluation of functional results according to Body Mass Index in patient with acute non-specific low back pain. . Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2007; 20: 49-53.
 • 3 Yozbatiran N, Baskurt F, Baskurt Z, Ozakbas S, Idiman E. Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue, cognitive function and quality of life in multiple sclerosis patients. Journal of Neurological Sciences, 2006; 15; 246:117-122.
 • 4 Gelecek N, Başkurt Z, Başkurt F.The Effects Of The Chronic Pain Related To Musculoskeletal Problem On The Pressure Pain Threshold And Proprioceptive Sense. Journal of Musculoskeletal Pain, 2006; 14(2): 45-50.
 • 5 Kara B. Tulum Z., Acar Ü. “Functional Results and the Risk Factors of Reoperations After Lumbar Disc Surgery.” European Spine Journal, 2005; 14:43-48
 • 6 Özcan A, Tulum Z, Pınar L, Başkurt F. “Comparison of pressure pain threshold, grip strength, dexterity and touch pressure of dominant and non-dominant hands within and between right-hand and left hand subjects”Journal of Korean Medical Science, 2004; 19(6): 874-878
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Başkurt Z, Başkurt F, Parpucu Tİ. Diz Osteoartritinde Kinesio Bant Uygulamasının Klinik Etkinliği. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay
 • 2 Parpucu Tİ, Başkurt F, Başkurt Z. Kinesio Bant Uygulamasının Kassal Endurans Üzerindeki Etkisi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay.
 • 3 Başkurt F, Başkurt Z, Parpucu Tİ. Kinesio Bant Uygulamasının Lumbal Mobilite Üzerindeki Etkisi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay.
 • 4 Başkurt F, Başkurt Z, Kara B. Banka Çalışanlarında Kas-İskelet Sistemi Problemleri. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 17- 19 Kasım, 2006. Caddebostan -İstanbul
 • 5 Kara B, Başkurt F, Başkurt Z, Erbayraktar S. Boyun Ağrısının Kavrama Kuvveti, El Becerisi ve Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 17- 19 Kasım, 2006. Caddebostan -İstanbul
 • 6 Başkurt F. Ergör A. Başkurt Z, Özcan A. Boyun-Omuz Ağrılı Müzik Öğrencilerinde Ev Egzersiz Programının Etkinliği. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 17- 19 Kasım, 2006. Caddebostan –İstanbul
 • 7 Özcan A., Acar S., Başkurt Z., Başkurt F., “Lateral epikondilitli ve sağlıklı kişilerin kavrama kuvvetinin karşılaştırılması” Milli Ortopedi Kongresi, 14 – 19 Mayıs 2005, Antalya
 • 8 Özcan A., Tulum Z., Pınar L., Başkurt F. “Sağ ve Sol Elini Kullananlarda Kavrama Kuvveti, Beceri, Hafif Dokunma ve Basınç- Ağrı Eşiğinin Karşılaştırılması.” IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, Sayfa:108-110, 19-23 Mayıs 2004, Samara Oteli / Bodrum
 • 9 Yozabatıran N., Başkurt F., Başkurt Z., Özakbaş S., İdiman E. “ Multiple Sklerozlu Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Yorgunluk, Kognitif Fonksiyon Ve Yaşam Kalitesiyle İlişkisi.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 10 Başkurt Z., Gelecek N., Başkurt F. “ Muskuloskeletal Probleme Bağlı Kronik Ağrının Basınç Ağrı Eşiği Ve Proprioseptif Duyuya Etkisi.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 11 Başkurt Z., Başkurt F., Özcan A. “Omuz İmpingement Sendromlu Hastalarda Farklı Terapötik Ajanların Ağrı Üzerindeki Akut Etkileri: Ön Çalışma.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 12 Başkurt Z,Yurdalan S.U., Başkurt F.“İlkokul Çocuklarında Obesitenin Değerlendirilmesi.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya
 • 13 Başkurt F., Başkurt Z., Pınar L. “Diş hekimlerinde servikobrakial problemlerin prevalansı ve risk faktörleri.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 14 Özcan A., Tulum Z., Bacakoğlu A.K. “The Relationship Between Patient Self Assessment of Health Status and Functional Scores in Shoulder Impingement Syndrome.” II nd Turkısh Shoulder and Elbow Surgery Congress, 6-9 March 2002, Çeşme-İzmir.
 • 15 Tulum Z., Gelecek N., Özdirenç M. “Kalça Artroplastili Hastaların Geç Dönem Fonksiyonel Sonuçları.” IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 17-20 Ekim, 2002,Nevşehir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Tulum Z., Yurdalan S.U. “ Physical Fıtness of Obese and Nonobese Children in 7-11 Age Group.” D.E.Ü. S.B.E. Mezuniyet Töreni Bilimsel Etkinliği, 30.09.2003., İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yurdalan S.U.,Çapanoğlu Ö., Tulum Z.,Oto Ö. “ Determination of the Effective Position in the Use of Insentive Spirometer in the Patients with Coronary Artery Bypass.” 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, 21-24 September 2000,İzmir,Turkey.
 • 2 Tulum Z., Özcan A., Algun Z.C. “ A Multifactorial Approachment in the Evaluation of Humerus Fracture.” 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, 21-24 September 2000, İzmir, Turkey
 • 3 Leba G., Tulum Z., Gelecek N. “Functional Results of Physiotherapy Program on the Lateral Ligament Injuries of the Ankle.” X1. Balkan Congress of Sports Medicine, VI. Turkısh Spots Medicine Congress, 26-30 April 1999,Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “7-11 Yaş Grubu Obez ve Nonobez Çocuklarda Fiziksel Uygunluk” DEÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002Danışman: Doç.Dr Ufuk YURDALAN
 • Doktora Tezi
 • 1 “Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Olgularda Skapular Stabilisazyon Egzersizlerinin Etkinliği” DEÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 20071.Danışman: Doç. Dr Ayşe ÖZCAN EDEER2.Danışman: Yrd. Dr Nihal GELECEK
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Dokuz Eylül Üniversitesi SPTR-Lithuanian Academy of Physical Education İzmir Erasmus Program.Organization Comitee Member, May 21-29, 2007.
 • 2 3. International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, September 21-24 2000, İzmir. (Sosyal Komite)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Başkurt Z. “Sporcularda Ayak-Ayak bileğinde Tendon Problemleri- Aşil Tendonapatileri” (sempozyum), Spor Fizyoterapistleri Bahar Sempozyumu/Ayak-Ayak Bileği, 8 Mayıs 2010, İzmir.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı çerçevesinde ödül
 • 2 D.E.Ü Rektörlüğü Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı çerçevesinde ödül
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 • 2 El Terapistleri Derneği
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bilimsel Araştırmalar Danışma Kurulu Üyeliği.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, ERASMUS Koordinatörü.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, ECTS Koordinatörü.
VERDİĞİ DERSLER
Biomekani ve Kinezyoloji I
Biomekani ve Kinezyoloji II
Biyomekanik ve Kinezyoloji I
Biyomekanik ve Kinezyoloji II
Clinical Practise I
Egzersiz Fizyolojisi
Fizyoterapide Klinik Problem Çözme
Fizyoterapide Özel Konular
Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
FTR'de Özel Konular
Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyopulmoner Fizyoterapi
Klinik Uygulama I
Klinik Uygulama I / Clinical Practice I
Klinik Uygulama II
Orthopaedic Physiotherapy
Ortopedik Fizyoterapi
Ortopedik Fizyoterapi / Orthopaedic Physiotherapy
Ortopedik Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Semineri / Seminar in Rehabilitation
Rehabilitasyon Semineri I
Rehabilitasyon Semineri II
Seminar in Rehabilitation
Seminer
Spor Sakatlıkları I
Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi
Tedavi Hareketleri ve Prensipleri
Terapötik Egzersiz
Tez Çalışması
Uzmanlık Alanı
 
Bu İçeriği Paylaş!