KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Zeliha BAŞKURT
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462113710
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-­-0001-­-7488-­-9242
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 18.07.1998
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ) 10.06.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (DR) 18.12.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KORKUT IŞIL, BARUT RUMEYSA, BAŞKURT ZELİHA, Covid-19 pandemi süresinde uzaktan öğretim sürecinde lisans öğrencilerinde görülen kas-iskelet sistemi problemleri, fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki. CURRENT PERSPECTIVES ON HEALTH SCIENCES, 4(1), , 26-33. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 KESKİN TAHİR, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Investigation of the Effects of Obesity on Physical Function and Quality of Life in Elderly Women. Clinical and Experimental Health Sciences , 913-918. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 ERCAN SABRİYE, USTA MERT, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE GÖVDE VE ALT EKSTREMİTE DAYANIKLILIĞININ İLİŞKİSİ. SPORMETRE THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES, 20(1), , 60-69. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 YAŞAR PINAR, YILDIRIM AHMET, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, İNCE PARPUCU TUBA, SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE BASINÇ AĞRI EŞİĞİ İLE UYKU KALİTESİ, YAŞAM DOYUMU VE GENEL PSİKOLOJİK SAĞLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. SDÜ Tıp Fak Derg, 29(3), , 346-355. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 USTA MERT, ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Halı sahada amatör futbol oynayanların ısınma alışkanlıkları: Isparta ilinde kesitsel bir araştırma. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 4(2), , 42-46. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 6 ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Gender differences, ergonomics risks and upper quadrant musculoskeletal pain in hairdressers. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS , 1-5. Doi: 10.1080/10803548.2022.2066315, (2022), (SSCI)
 • 7 ERCAN SABRİYE, KOLCU GİRAY, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BÜYÜKDEMİR Muhammed, Disablement in the physically active scale‑TR short form‑10: Turkish adaptation study. Malaysian Journal of Movement, Health and Exercise, 10(2), (2021), (Diğer)
 • 8 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’nin Türkçe Uyarlama Çalışması Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System. Kocaeli Med J, 10(2), (2021), (Diğer)
 • 9 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı’nın Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turk J Sports Med, 56(1), (2021), (Diğer)
 • 10 KARAPINAR MERVE, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT Zeliha, GÜNAL AYLA, KOÇKAR MUHAMMET CEM, Reliability and Validity of the Turkish Version of the Oxford Participation and Activities Questionnaire in Older People. Annals of Geriatric Medicine and Research, 24(4), , 282-289. Doi: 10.4235/agmr.20.0074., (2020), (Alan Endeksleri)
 • 11 BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, CORRELATIONS OF PHYSICAL FITNESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNDERGRADUATE STUDENTS/Correlaciones entre la condición física y el logro académico en estudiantes de grado. Journal of Physical Education and Human Movement, 2(1), , 9-20. Doi: 10.24310/JPEHMjpehm.v2i1.6770, (2020), (Diğer)
 • 12 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT Zeliha, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, Balance disorder, falling risks and fear of falling in obese individuals: cross-sectional clinical research in Isparta. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 KÜRKÇÜOĞLU IŞIN, KESKİN TAHİR, ELMAS TUĞÇE GÜL, ERGAN MESUT, Alsını Abdullah Mayunan, BAŞKURT ZELİHA, DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5(3), , 461-471. (2020), (TR DİZİN)
 • 14 KARAPINAR MERVE, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT Zeliha, ÜNAL ABDULLAH MERİÇ, FARKLI EVRELERDE DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA AYAK VE AYAK BİLEĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (2020), (Diğer)
 • 15 ŞAFAK MENEKŞE, YILMAZ BEKAR ZÜLAL, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT Zeliha, Fizyoterapi Öğrencilerinin Beslenme Bilgi, Alışkanlık ve Davranışları İle İlişkili Faktörler. Medical Sciences (2020), (Diğer)
 • 16 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, ÇETİN CEM, Effect of self-perceived fatigue on balance and functional mobility in individuals with middle aged obese women. ACTA MEDICA OKAYAMA, 73(2), , 95-100. Doi: 10.18926/AMO/56644, (2019), (SCI)
 • 17 ERGÖNÜL ESİN, BAŞKURT FERDİ, DEMİRAL YILMAZ NİLÜFER, BAŞKURT ZELİHA, AŞCI HALİL, KOÇ ŞÜKRAN, TEMEL UĞUR BURAK, Reliability and validity of the Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS) in Turkish speaking health care students. ACTA MEDICA MEDITERRANEA (2018), (SCI-Expanded)
 • 18 ERGAN MESUT, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, The examination of work-related musculoskeletal discomforts and risk factors in veterinarians.. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology , 198-205. Doi: 10.1515/aiht-2017-68-3011, (2017), (SCI-Expanded)
 • 19 BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, KARA BİLGE, Assessment of kinesthetic awareness and fine motor dexterity in music students with performance-related hand disorders. HealthMED Journal (2012), (SCI)
 • 20 BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, GELECEK NİHAL, ÖZKAN MUSTAFA HULİSİ, The effectiveness of scapular stabilization exercise in the patients with subacromial impingement syndrome.. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation (2011), (SCI)
 • 21 Yozbatıran Nuray, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, ÖZAKBAŞ SERKAN, İdiman Egemen, Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue cognitive function and quality of life in multiple sclerosis patients. Journal of Neurological Sciences (2006), (SCI)
 • 22 GELECEK NİHAL, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Effects of the chronic osteoarthritis pain on the pressure-pain thresholds and proprioceptive sense. Journal of Musculoskeletal Pain (2006), (SCI)
 • 23 öZCAN Ayşe, BAŞKURT ZELİHA, PINAR LAMİA, BAŞKURT FERDİ, Comparison of pressure pain threshold, grip strength, dexterity and touch pressure of dominant and non-dominant hands within and between right-hand and left hand subjects.. Journal of Korean Medical Science (2004), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CEYLAN MELEK, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Obezitenin Fiziksel Performans Üzerine Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), , 186-193. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BÜYÜKDEMİR Muhammed, KOLCU GİRAY, ÇETİN CEM, Elit futbolcularda alt ekstremite yaralanması sonrası hareket korkusu ve egzersiz öz yeterliliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 8(2), (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ERCAN SABRİYE, USTA MERT, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, SKAPULAR DİSKİNEZİ İLE SKAPULAR ENDURANS İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(3), (2021), (TR DİZİN)
 • 4 YAŞAR PINAR, BAŞKURT ZELİHA, Çocukluk Çağı Obezitesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(4), (2021), (TR DİZİN)
 • 5 BAŞKURT Zeliha, Romatoid Artritte Pulmoner Fizyoterapi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 6 BAŞKURT Zeliha, BAŞKURT Ferdi, DEMİR Celal Haydar, The effects of self-perceived fatigue on functional mobility and balance in the community-dwelling elderly. HealthMED (2012), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 KARAPINAR MERVE, BAŞKURT ZELİHA, OLGULARLA SPORCU REHABİLİTASYONU(2022). Vize Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 BAŞKURT ZELİHA, PALYATİF BAKIMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON(2022). Hipokrat Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!