KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ferdi BAŞKURT
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462113248
E-Posta ferdibaskurt@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-­-0002-­-8997-­-4172
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST 18.07.1998
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 30.01.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 06.08.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başkurt F, Başkurt Z, Gelecek N. Prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms in teachers. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt.2/ Sayı. 2 // 2011
 • 2 Kara B, Başkurt Z, Başkurt F, Arda M.N. Travmatik beyin yaralanmalı hastalarda rehabilitasyonun erken dönem sonuçları. Van Tıp Dergisi, 2007; 14(4):102-108.
 • 3 Başkurt Z, Kara B, Başkurt F, Acar Ü. The effect of surgery on balance and physical performance in patients with low back pain. Fizyoterapi-Rehabilitasyon 2007; 18(1): 34-41.
 • 4 Kul H, Başkurt F, Yozbatıran N, Dönmez B, Çakmur R. Parkinson hastalarının fiziksel performans düzeyleri ve etkileyen faktörler. Parkinson Hastalığı Hareket Bozuklukları Dergisi 2005; 8 (1) :23-29.
 • 5 Başkurt F, Özcan A,Türeyen C. Lateral Epikondilit Tedavisinde Naproksen İyontoforez ve Fonoforez Uygulamlarının Etkinliğinin Karşılaştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 11(3): 119-124, 2000.
 • 6 Cavlak U, Başkurt F. Farklı Yaş Dekadlarındaki Kadınlarda Fleksibilitenin Karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13 (1) : 45-51, 1999.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirkapı Emine Betül,Ercan Sabriye,Başkurt Ferdi,Çetin Cem (2015). Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Geçiren Hastalarda Hareket Korkusunun Ve Aktivitenin İncelenmesi. SDÜ Tıp Fak Derg , 22(2), 39-44
 • 2 Emine Betül Demirkapı, Sabriye Ercan, Ferdi Başkurt, Cem Çetin. Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Geçiren Hastalarda Kinezyofobinin ve Aktivite Skorunun Değerlendirilmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6 / Sayı 3 / 2015 pp: 116-120
 • 3 Baskurt Z., Başkurt F, Özcan A, Yılmaz Ö. The immediate effects of heat and TENS on pressure pain threshold and pain intensity in patients with Stage 1 shoulder impingement syndrome. The Pain Clinic 2006; 18 (1): 81-86.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başkurt F, Kara B, Başkurt Z, Erbayraktar S. The assesment of pain and hand functions of patients with anterior cervical disc surgery.Journal of Neurological Sciences [Turkish], 2011; 28(3):337-346.2011; 28(3):337-346
 • 2 Başkurt Z, Başkurt F, Gelecek N, Özkan MH. The effectiveness of scapular stabilization exercise in the patients with subacromial impingement syndrome. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2011; 24: 173-179.
 • 3 Kara B, Başkurt F, Acar S, Karadibak D, Çiftçi L, Erbayraktar S, Gökmen AN. The effect of TENS on pain, function, depression, and analgesic consumption in early postoperative period with spinal surgery patients. Turkish Neurosurgery 2011, Vol: 21, No: 4, 618-624
 • 4 Yıldırım Y, Kara B, Genç A, Başkurt Z, Başkurt F, Erbayraktar S. Evaluation of functional results according to Body Mass Index in patient with acute non-specific low back pain. . Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2007; 20: 49-53.
 • 5 Yozbatiran N, Baskurt F, Baskurt Z, Ozakbas S, Idiman E. Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue, cognitive function and quality of life in multiple sclerosis patients. Journal of Neurological Sciences, 2006; 15; 246:117-122.
 • 6 Gelecek N, Başkurt Z, Başkurt F.The Effects Of The Chronic Pain Related To Musculoskeletal Problem On The Pressure Pain Threshold And Proprioceptive Sense. Journal of Musculoskeletal Pain, 2006; 14(2): 45-50.
 • 7 Özcan A, Tulum Z, Pınar L, Başkurt F. “Comparison of pressure pain threshold, grip strength, dexterity and touch pressure of dominant and non-dominant hands within and between right-hand and left hand subjects”Journal of Korean Medical Science, 2004; 19(6): 874-878
 • 8 Başkurt F, Özcan A, Türeyen C. “ The Comparison of Effects of Phonophoresis and Iontophoresis of Naproxen in the Treatment of Lateral Epicondylitis” Clinical Rehabilitation, 2003,17 (1) : 96-100
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Kanıta Dayalı Tıp. Nasıl Uygulanmalı ve Öğretilmeli?, Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Editörler: Dilek Güldal, Erdal Atanek, Gül Ergör.Kanıta Dayalı Uğraşı Tedavisi ( Dr. Fizyoterapist Ferdi Başkurt), Dokuz Eylül Yayınları, 1. baskı, İzmir, 2008.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 E21 Başkurt Z, Başkurt F. Fizyoterapistlerin İnternet ve Bilgisayar Kullanım Düzeyleri. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul.
 • 2 Başkurt F, Kara B, Başkurt Z, Erbayraktar S. Peek Cage’li Anterior Servikal Diskektomi ve Füzyon Uygulanmış Hastalarda Ağrı, Yetersizlik, Mobilite, Kavrama Kuvveti ve El Becerisi. 3.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul.
 • 3 Başkurt F, Başkurt Z. Fizyoterapistler Aydınlatılmış Onam Konusunda Ne Düşünüyor? 3.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul.
 • 4 Başkurt Z, Başkurt F. Stajyer Fizyoterapistlerin Gripten Korunmaya Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi. 3.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul.
 • 5 Kara B, Başkurt F, Acar S, Karadibak D, Çiftçi L, Erbayraktar S, Gökmen AN. Postoperative Erken Dönemde Tens Kullanımının Analjezik Tüketimi Ve Analjeziklerle İlişkili Yan Etkiler Üzerine Etkisi. 3.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul.
 • 6 Başkurt Z, Başkurt F, Parpucu Tİ. Diz Osteoartritinde Kinesio Bant Uygulamasının Klinik Etkinliği. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay
 • 7 Parpucu Tİ, Başkurt F, Başkurt Z. Kinesio Bant Uygulamasının Kassal Endurans Üzerindeki Etkisi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay.
 • 8 Başkurt F, Başkurt Z, Parpucu Tİ. Kinesio Bant Uygulamasının Lumbal Mobilite Üzerindeki Etkisi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay.
 • 9 Başkurt F, Başkurt Z, Kara B. Banka Çalışanlarında Kas-İskelet Sistemi Problemleri. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 17- 19 Kasım, 2006. Caddebostan -İstanbul
 • 10 Kara B, Başkurt F, Başkurt Z, Erbayraktar S. Boyun Ağrısının Kavrama Kuvveti, El Becerisi ve Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 17- 19 Kasım, 2006. Caddebostan -İstanbul
 • 11 Başkurt F. Ergör A. Başkurt Z, Özcan A. Boyun-Omuz Ağrılı Müzik Öğrencilerinde Ev Egzersiz Programının Etkinliği. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 17- 19 Kasım, 2006. Caddebostan –İstanbul
 • 12 Başkurt F, Kara B, Erbayraktar S.Operasyon Geçiren Servikal Disk Hernili Hastalarda İyileşmeye Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 17- 19 Kasım, 2006. Caddebostan –İstanbul
 • 13 Özcan A., Acar S., Başkurt Z., Başkurt F., “Lateral epikondilitli ve sağlıklı kişilerin kavrama kuvvetinin karşılaştırılması” Milli Ortopedi Kongresi, 14 – 19 Mayıs 2005, Antalya
 • 14 Özcan A, Tulum Z, Pınar L, Başkurt F. “Sağ ve Sol Elini Kullananlarda Kavrama Kuvveti, Beceri, Hafif Dokunma ve Basınç- Ağrı Eşiğinin Karşılaştırılması.” IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, Sayfa:108-110, 19-23 Mayıs 2004, Samara Oteli / Bodrum.
 • 15 Demirören Ü, Başkurt F, Yozbatıran N, Kutluk K. “ Serebrovasküler Olay Sonrası Ayaktan Takip Edilen Olguların Uzun Dönem Sonuçlarının Fonksiyonlar Açısından İncelenmesi.” II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 28 Nisan-1Mayıs 2004, Çeşme, İzmir.
 • 16 Yozbatıran N, Kara B, Başkurt F, Arda MN, İdiman F. “ İskemik Ve Hemorojik Strok Geçiren Hastalarda Erken Dönem Rehabilitasyon Programının Fonksiyonel İyileşmeye Etkisi.” II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 28 Nisan-1Mayıs 2004, Çeşme, İzmir.
 • 17 Yozbatıran N, Başkurt F, Başkurt Z, Özakbaş S, İdiman E. “ Multiple Sklerozlu Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Yorgunluk, Kognitif Fonksiyon Ve Yaşam Kalitesiyle İlişkisi.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 18 Yozbatıran N, Kul H, Başkurt F, Dönmez B, Çakmur R. “ Parkinson Hastalarının Fiziksel Performans Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 19 Başkurt Z, Gelecek N, Başkurt F. “ Muskuloskeletal Probleme Bağlı Kronik Ağrının Basınç Ağrı Eşiği Ve Proprioseptif Duyuya Etkisi.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 20 Başkurt Z, Başkurt F, Özcan A. “Omuz İmpingement Sendromlu Hastalarda Farklı Terapötik Ajanların Ağrı Üzerindeki Akut Etkileri: Ön Çalışma.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 21 Başkurt Z, Yurdalan S.U, Başkurt F.“İlkokul Çocuklarında Obesitenin Değerlendirilmesi.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 22 Başkurt F, Başkurt Z, Pınar L. “Diş hekimlerinde servikobrakial problemlerin prevalansı ve risk faktörleri.” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
 • 23 Ünver B, Başkurt F, Göcen Z,Yurtseven E,Özkan M. “Nonopere Rotator Cuff Patolojilerinde Rehabilitasyon.” 1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 9-11 Şubat 2000,İstanbul.
 • 24 Akyol S., Başkurt F.,Gelecek N. “Physical Fitness of Elite Female Volleyballers.” 11.Balcan Congress of Sports Medicine, 6. Turkısh Sports Medicine Congress,26-30 April,1999,Antalya, TURKEY
 • 25 Özcan A. Başkurt F, Yıldırım Y,Özkan M. “Omuz Kompleksinin Fonksiyonel Düzeyini Etkileyen Ağrılı Problemlerin Değerlendirilmesinde İki Farklı Skorlama Sisteminin Kullanımı.” 5. Ulusal Ağrı Kongresi, 3-6 Ekim 1999,İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Başkurt F, Bircan Ç. “Dişhekimlerinde Servikobrakial Problemler.” D.E.Ü. S.B.E. Mezuniyet Töreni Bilimsel Etkinliği, 30.09.2003., İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Başkurt Z, Başkurt F. Examinaton of the data analyses and data collection tools used for PhD theses in the field of physical therapy in Turkey. 6th ORPHEUS Conference, PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, 27-30 April 2011, Izmir-Turkey.
 • 2 Başkurt Z, Başkurt F. Profile of scientific articles published in journals included in international citation indexes and originating in PhD dissertations completed on physical therapy in Turkey. 6th ORPHEUS Conference, PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, 27-30 April 2011, Izmir-Turkey.
 • 3 Başkurt Z, Başkurt F. The theme relationship between master’s and PhD thesis in physical therapy. 6th ORPHEUS Conference, PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, 27-30 April 2011, Izmir-Turkey.
 • 4 Başkurt F, Başkurt Z. The theme analysis of the PhD theses on physical therapy in Turkey: a study covering the years 1990-2010. 6th ORPHEUS Conference, PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, 27-30 April 2011, Izmir-Turkey.
 • 5 Başkurt F., Özcan A.,Türeyen C. “Comparison of Effects of Phonophoresis and Iontophoresis of Naproxen in the Treatment of Lateral Epicondylitis.” 4th International Scientific Conference of Physical Therapy, 15-16 March 2001, Caire,EGYPT.
 • 6 Özalevli S., Başkurt F.,Bakırhan S.,Taylan M. “Exercises Habitude’s Effect on Physical Convensence Parameters.” 4th International Scientific Conference of Physical Therapy, 15-16 March 2001, Caire,EGYPT.
 • 7 Gelecek N., Başkurt F., Algun Z.C. “Determining the Physical Characteristics and Length of Stay in Hospital in Patients With Hip Arthroplasty Who Were Applied Physiotherapy.” 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, September 21-24, 2000. İzmir-TURKEY
 • 8 Gelecek N., Akyol S., Başkurt F. “The Effects of Rehabilitation on Patellofemoral Joint Disorders.” Bulletin The Second Scientific Conference, ACPT New Era in Physical Therapy, March 3-5,1999, EGYPT 329-35.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “ Diş Hekimlerinde Servikobrakial Problemler ” DEÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002. Danışman: Yrd.Doç.Dr Çiğdem BİRCAN
 • Doktora Tezi
 • 1 “ Boyun- Omuz Ağrılı Müzik Öğrencilerinde Ev Egzersiz Programın Etkinliği ” DEÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.Danışman: Doç. Dr Alp ERGÖR
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Postoperatif Erken Dönemde TENS Kullanımının Analjezik Tüketimi Ve Analjeziklerle İlişkili Yan Etkiler Üzerine Etkisi, D.E.Ü Araştırma Fon Saymanlığı, 2010. (Proje No: 04.KB.SAG.079) (Proje Araştırıcısı)
 • 2 Üst Ekstremite Yaralanmalarında İş-Uğraşı Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyonlar Üzerine Etkisi, D.E.Ü Araştırma Fon Saymanlığı, 2000.(Proje No: 0953-20-01-02) (Proje Araştırıcısı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, September 21-24 2000, İzmir. ( Sosyal Komite)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul. (Bilimsel Komite)
 • 2 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta. (Bilimsel komite)
 • 3 XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay. (Bilimsel Komite)
 • 4 VII. Rehabilitasyon Günleri, 11-13 Nisan 2008, KKTC-Girne. (Bilimsel komite)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Başkurt F. “Fizyoterapi Lisans Eğitiminde Akademik-Klinik Entegrasyon” -Fizyoterapi Eğitiminde Ulusal Ve Uluslar Arası Uygulama Odaklı Müfredatın Karşılaştırılması, 3.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul
 • 2 Başkurt F. “Sporcularda Ayak-Ayak bileğinde Tendon Problemleri- Posterior Tibial Tendinosiz” (sempozyum), Spor Fizyoterapistleri Bahar Sempozyumu/Ayak-Ayak Bileği, 8 Mayıs 2010, İzmir.
 • 3 Başkurt F. “Türkiye’de Spor Sakatlıklarında Fizyoterapi” (panel), Spor Fizyoterapisinde Manuel Terapi Yaklaşımları, 30 Nisan 2010, Isparta.
 • 4 Başkurt F. “Omurga Sağlığı”- Omurganın Fizyoterapi Değerlendirilmesi (sempozyum) , I. Antakya Fizyoterapi Günleri, 20 Kasım 2009, Hatay.
 • 5 Başkurt F. “ Stroke Fizyoterapisinde Yenilikler-Aquafitnes Eğitimi” (panel), VII. Rehabilitasyon Günleri, 11-13 Nisan 2008, KKTC-Girne
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı çerçevesinde ödül
 • 2 D.E.Ü Rektörlüğü Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı çerçevesinde ödül
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 • 2 El Terapistleri Derneği
 • 3 Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Bilim-Etik-Araştırma Komisyonu Üyeliği.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Yayın Kurulu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Farabi Koordinatörü.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ECTS Koordinatörü.
VERDİĞİ DERSLER
Biomekani ve Kinezyoloji I
Biomekanikte Temal Kavramlar
Biyomekanik ve Kinezyoloji I
Biyomekanik ve Kinezyoloji II
Egzersiz Fizyolojisi
Elektroterapi I
Endüstride Fizyoterapi
Endüstride FTR Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Etik Prensipler
Fizyoterapide Araştırma Metodolojisi I
Fizyoterapide Araştırma Metodolojisi II
Fİzyoterapide Klinik Problem Çözme
Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Geriatrik Fizyoterapi
Halk Sağlığında Fizyoterapi
Halk Sağlığında FTR
Klinik Uygulama I
Klinik Uygulama I / Clinical Practice I
Klinik Uygulama II
Mobilizasyon ve Manipulasyon Yöntemleri
Nörolojik Fizyoterapi
Nörolojik Rehabilitasyon
Nöromuskuler Bozukluklar ve Rehabilitasyonu
Psikososyal Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Semineri
Rehabilitasyon Semineri I
Rehabilitasyon ve Etik Prensipler
Romatolojik Hastalıklarda Fizyoterapi
Seminer
Spor Bilimleri Biomekanik
Sporda Fizyoterapi
Staj I
Staj II
Terapatik Egzersiz
Tez Çalışması
Uzmanlık Alanı
Yaz Stajı II
 
Bu İçeriği Paylaş!