KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ferdi BAŞKURT
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462113248
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-­-0002-­-8997-­-4172
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 18.07.1998
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ) 30.01.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (DR) 06.08.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ARSLAN ESMA, KIYAK GÖRKEM, ÖZBEK HASAN, YILDIZ ZİYA, ERDAŞ RAMAZAN KÜRŞAT, KÜÇÜK FURKAN HASAN, BAŞKURT FERDİ, ERCAN SABRİYE, SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE HALAT VE KÜREK EGZERSİZLERİNİN FİZİKSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 29(4), , 629-641. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 2 KESKİN TAHİR, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Investigation of the Effects of Obesity on Physical Function and Quality of Life in Elderly Women. Clinical and Experimental Health Sciences , 913-918. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 ASLAN TELCİ EMİNE, ŞEKERÖZ SERBAY, KARAGÖZ BURAK, CAVLAK UĞUR, SOYSAL TOMRUK MELDA, BAŞKURT FERDİ, ALGUN ZELİHA CANDAN, KATIRCI KIRMACI ZEKİYE İPEK, YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN, ÖZDİNÇLER ARZU, YELDAN İPEK, SUBAŞI FERYAL, ÇINAR MURAT ALİ, AYHAN KURU ÇİĞDEM, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 33(1), , 16-22. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 ERCAN SABRİYE, USTA MERT, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE GÖVDE VE ALT EKSTREMİTE DAYANIKLILIĞININ İLİŞKİSİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(1), , 60-69. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 YAŞAR PINAR, YILDIRIM AHMET, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, İNCE PARPUCU TUBA, SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE BASINÇ AĞRI EŞİĞİ İLE UYKU KALİTESİ, YAŞAM DOYUMU VE GENEL PSİKOLOJİK SAĞLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. SDÜ Tıp Fak Derg, 29(3), , 346-355. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 6 USTA MERT, ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Halı sahada amatör futbol oynayanların ısınma alışkanlıkları: Isparta ilinde kesitsel bir araştırma. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 4(2), , 42-46. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 7 ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Gender differences, ergonomics risks and upper quadrant musculoskeletal pain in hairdressers. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS Doi: 10.1080/10803548.2022.2066315, (2022), (SSCI)
 • 8 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı’nın Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turk J Sports Med, 56(1), (2021), (Diğer)
 • 9 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’nin Türkçe Uyarlama Çalışması Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System. Kocaeli Med J, 10(2), (2021), (Diğer)
 • 10 ERCAN SABRİYE, OĞUL AHSEN, ARSLAN ESMA, KOÇER MURAT, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, Kanser öyküsü olan bireylerin egzersize yönelik tutumlarının transteoretik model ile değerlendirilmesi. Spor Hekimliği Dergisi (2021), (Diğer)
 • 11 ERCAN SABRİYE, KOLCU GİRAY, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BÜYÜKDEMİR Muhammed, Disablement in the physically active scale‑TR short form‑10: Turkish adaptation study. Malaysian Journal of Movement, Health and Exercise, 10(2), (2021), (Diğer)
 • 12 KÜRKÇÜOĞLU IŞIN, ERGAN MESUT, ELMAS ALSINI Tuğçe Gül, KESKİN TAHİR, ALSINI Abdullah Mayunan, BAŞKURT FERDİ, DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, 28(3), (2021), (Diğer)
 • 13 KARAPINAR Merve, BAŞKURT Ferdi, BAŞKURT ZELİHA, GÜNAL AYLA, KOÇKAR MUHAMMET CEM, Reliability and Validity of the Turkish Version of the Oxford Participation and Activities Questionnaire in Older People. Annals of Geriatric Medicine and Research, 24(4), , 282-289. Doi: 10.4235/agmr.20.0074., (2020), (Alan Endeksleri)
 • 14 BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, CORRELATIONS OF PHYSICAL FITNESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNDERGRADUATE STUDENTS/Correlaciones entre la condición física y el logro académico en estudiantes de grado. Journal of Physical Education and Human Movement, 2(1), , 9-20. Doi: 10.24310/JPEHMjpehm.v2i1.6770, (2020), (Diğer)
 • 15 BAŞKURT FERDİ, YILDIZ ZİYA, SÜZEN AHMET ALİ, İnsan Yürüyüşünün Yapay Zekâyla Sınıflandırılması: Sistematik Bir Gözden Geçirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(4), , 110-116. Doi: 10.22312/sdusbed.788684, (2020), (TR DİZİN)
 • 16 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT Ferdi, ÇETİN CEM, Balance disorder, falling risks and fear of falling in obese individuals: cross-sectional clinical research in Isparta. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION (2020), (SCI-Expanded)
 • 17 ŞAFAK MENEKŞE, YILMAZ BEKAR ZÜLAL, BAŞKURT Ferdi, BAŞKURT ZELİHA, Fizyoterapi Öğrencilerinin Beslenme Bilgi, Alışkanlık ve Davranışları İle İlişkili Faktörler. Medical Sciences (2020), (Diğer)
 • 18 KARAPINAR MERVE, BAŞKURT Ferdi, BAŞKURT ZELİHA, ÜNAL ABDULLAH MERİÇ, FARKLI EVRELERDE DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA AYAK VE AYAK BİLEĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (2020), (Diğer)
 • 19 KESKİN TAHİR, BAŞKURT FERDİ, Yaşlılarda Egzersiz Kompliyansı ve Motivasyon. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), , 369-375. (2020), (TR DİZİN)
 • 20 ERCAN SABRİYE, OĞUL AHSEN, KOÇER MURAT, ARSLAN ESMA, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, Fatigue, Exercise Tendency and Physical Activity Behaviorof Female Patients with Breast Cancer. Experimental and Applied Medical Science, 1(3), , 89-99. Doi: 10.46871/eams.2020.12, (2020), (Diğer)
 • 21 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, ÇETİN CEM, Effect of self-perceived fatigue on balance and functional mobility in individuals with middle aged obese women. ACTA MEDICA OKAYAMA, 73(2), , 95-100. Doi: 10.18926/AMO/56644, (2019), (SCI)
 • 22 KESKİN TAHİR, ERGAN MESUT, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımı ve baş ağrısı ilişkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018), (Diğer)
 • 23 ERGÖNÜL ESİN, BAŞKURT FERDİ, Demiral Yılmaz Nilüfer, BAŞKURT ZELİHA, AŞCI HALİL, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, TEMEL UĞUR BURAK, Reliability and validity of the Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS) in Turkish speaking health care students. Acta Medica Mediterranea, 34(3), , 797-803. Doi: 10.19193/0393-6384_2018_3_122, (2018), (SCI-Expanded)
 • 24 ERGAN MESUT, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, The examination of work-related musculoskeletal discomforts and risk factors in veterinarians.. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology , 198-205. Doi: 10.1515/aiht-2017-68-3011, (2017), (SCI-Expanded)
 • 25 BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Demir CH, The effects of self perceived fatique on functional mobility and balance in the community dwelling elderly. HealthMED Journal (2012), (SCI)
 • 26 BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, GELECEK NİHAL, Özkan MH, The effectiveness of scapular stabilization exercise in the patients with subacromial impingement syndrome. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation (2011), (SCI)
 • 27 Kara B, BAŞKURT FERDİ, Acar S, KARADİBAK DİDEM, Çiftçi L, Erbayraktar S, Gökmen AN, The effect of TENS on pain function depression and analgesic consumption in early postoperative period with spinal surgery patients. Turkish Neurosurgery (2011), (SCI)
 • 28 Yozbatiran N, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, Ozakbas S, Idiman E, Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue cognitive function and quality of life in multiple sclerosis patients. Journal of Neurological Sciences (2006), (SCI)
 • 29 Özcan A, Tulum Z, Pınar L, BAŞKURT FERDİ, Comparison of pressure pain threshold grip strength dexterity and touch pressure of dominant and non dominant hands within and between right hand and left hand subjects. Journal of Korean Medical Science (2004), (SCI)
 • 30 BAŞKURT FERDİ, Özcan A, Türeyen C, The comparison of effects of phonophoresis and iontophoresis of naproxen in the treatment of lateral epicondylitis. Clinical Rehabilitation (2003), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CEYLAN MELEK, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Obezitenin Fiziksel Performans Üzerine Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), , 186-193. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ERCAN SABRİYE, USTA MERT, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, SKAPULAR DİSKİNEZİ İLE SKAPULAR ENDURANS İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(3), (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BÜYÜKDEMİR Muhammed, KOLCU GİRAY, ÇETİN CEM, Elit futbolcularda alt ekstremite yaralanması sonrası hareket korkusu ve egzersiz öz yeterliliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 8(2), (2021), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 USTA MERT, BAŞKURT FERDİ, OLGULARLA SPORCU REHABİLİTASYONU(2022). Vize Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN PINAR, BAŞKURT FERDİ, Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 6(2022). Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN PINAR, KESKİN TAHİR, BAŞKURT FERDİ, Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 5(2022). Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN PINAR, BAŞKURT FERDİ, Academic Researches in Health Sciences, Volume II(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 USTA MERT, BAŞKURT FERDİ, TÜRKİYE'DE YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ(2022). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!