KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Sefa Alperen ÖZTÜRK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 23.07.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZTÜRK Sefa Alperen, Yuksel Yucel , Erbis Halil , Aliosmanoglu Ibrahim , Sarier Mehmet, Yayar Ozlem , Yavuz Havva Asuman , Demirbas Alper, Laparoscopic Live Donor Nephrectomy: Experience of High-Volume Center with 2,477 Cases. UROLOGIA INTERNATIONALIS , 105-107. Doi: 10.1159/000511377, (2021), (SSCI)
 • 2 ÇİFTECİ TAYFUN, ERGÜN OSMAN, ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, KOŞAR ALİM, W POŞ SİSTEKTOMİ SONRASI GELİŞEN BİLATERAL ÜRETER NEKROZUNDA ÜRETEROAPENDIKS-APENDIKOVESICAL ANASTOMOZ VE LİTERATÜRÜN TARANMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2), , 343-346. Doi: 10.17343/sdutfd.778373, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 DİNÇER RECEP, ÖZTÜRK Sefa Alperen, UROLOGICAL COMPLICATIONS IN PELVIC FRACTURES: CORRELATION BETWEEN TYPES OF FRACTURES AND URINARY INJURIES. Turkish Journal of Health Science and Life (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, GÜZEL AHMET, Covid-19 Pandemisinin Üroloji Pratiğine Etkisi: İki Merkezli Çalışma. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Doi: 10.17343/sdutfd.906274, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 5 KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN, ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, Gölcükcü Ayhan, An Innovative Study to Evaluate the Treatment Efficiency of Percutaneous Nephrolithotomy by DEA. JOURNAL OF BIOSTATISTICS AND BIOMETRIC APPLICATIONS (2021), (Diğer)
 • 6 GÜZEL AHMET, OKSAY TAYLAN, ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, ÖZORAK ALPER, SOYUPEK ARAP SEDAT, KOŞAR ALİM, Costovertebral angle as a novel tool for predicting the thoracic complication risk following percutaneous nephrolithotomy requiring supracostal access. CUAJ-Canadian Urological Association Journal, 15(11), , 608-613. Doi: 10.5489/cuaj.7114, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 SARIER MEHMET, SÜRMEN USTA SİBEL, TURGUT HASAN, ÖZTÜRK Sefa Alperen, SOYLU AHMET, EMEK MESTAN, KUKUL ERDAL, BOZCUK HAKAN, SEPİN NEVGÜN, Prognostic value of HPV DNA in Urothelial Carcinoma of the Bladder: A Preliminary Report of 2-Year Follow-up Results. Urology Journal Doi: 10.22037/uj.v18i.6429, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, ERCAN SABRİYE, ÖZORAK ALPER, CANBULUT AYHAN, ÇETİN CEM, INVESTIGATION OF KNOWLEGE ABOUT PROSTATE CANCER SCREENING AND REGULAR EXERCISE AWARENESS IN MEN OVER 40 YEARS AGE ADMITTED TO HOSPITAL. Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, 3(2), , 104-114. Doi: 10.36516/jocass.2020.45XX, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 9 GEREK ÇELİKDEN SEVDA, BAŞPINAR ŞİRİN, ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN, CIP2A expression in high grade prostatic intraepithelial neoplasiaand prostate adenocarcinoma: a tissue microarray study. Malaysian Journal of Pathology, 42(2), , 227-236. (2020), (SCI-Expanded)
 • 10 ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, CEYLAN CAVİT, SEREL TEKİN AHMET, Doluoglu Omer Gokhan, SOYUPEK ARAP SEDAT, Guzel Ahmet, ÖZORAK ALPER, UZUN EFKAN, Savas Hasan Basri, Baspinar Sirin, Protective effect of theophylline on renal functions in experimental pneumoperitoneum model. RENAL FAILURE, 37(6), , 1044-1049. (2015), (SCI-Expanded)
 • Kitap
 • 1 OKSAY Taylan, ÖZTÜRK Sefa Alperen, ONKOLOJİK HASTALARDA SEKSÜALİTE VE FERTİLİTEYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM(2021). İstanbul Tıp Kitapevleri, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, Onkolojik Cerrahi(2021). Akademisyen, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!