KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Aykut SEZGİN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2113084
E-Posta aykutsezgin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://aykutsezgin.com
ORCID ID 0000-0001-7039-8032
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 13.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 22.08.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 22.10.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 SÜTÇÜ, Abdullah, KESKİN, Hidayet, DEMİRGİL, Hakan, SEZGİN, Aykut, DULUPÇU, Murat Ali, KARAKUŞ, Beyhan, DEMİREL, Onur, ŞENTÜRK Canan ve ÇAKMAKÇI, Hüseyin Avni, Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması, Isparta Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2008.
 • 2 DULUPÇU, Murat Ali(edit) ve diğerleri (Aykut Sezgin) Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik, Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İİBS TR61) Kobi'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, TOBB-TEPAV Yayınları, Aralık 2007, Ankara.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 DULUPÇU, Murat Ali, ÖZDAMAR, Gökhan, SEZGİN, Aykut, "Geçmişten Günümüze Isparta", Bölüm Yazarlığı, s. 115 - 137, Ed. Hüseyin Gül - Songül Boybeyi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 370, 2009, Ankara.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Işik Maden S., Baykul A., Sezgin A., Yiğit H.H., "The Relationship Between Economic Growth And Regional Inequalities in Turkey", in: The Most Recent Studies in Science and Art, ARAPGIRLIOGLU H., ATIK A., HIZIROGLU S., ELLIOTT R., ATIK D., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.955-966, 2018
 • 2 Işık Maden S., Sezgin A., "Monetary Policies in EMEs", in: Issues in Emerging Market Economies, Sönmez Alper, Çetin Dilek, Eds., Peter Lang, Berlin, pp.289-304, 2018
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇELİKKAYA, S., SEZGİN, A., DULUPÇU, M.A., "Türkiye İçin HDI Bağlamında 2008-2012Sosyo-Ekonomik Yenilik Endeksi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015/1 (21), s.177-188, 2015.
 • 2 ÇELİKKAYA, S., SEZGİN, A., "Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi 2(1), s.40-59, 2014.
 • 3 SEZGİN, A., DULUPÇU, M.A., "Turizm Yatırımlarında Niteliğin Rolü: Niteliklerine Göre Otel Yatırımlarında Yoğunlaşmanın Mekansal Olarak Ekonometrik Tespiti", Mali Kılavuz Dergisi, 16 (65), s.48-66, Temmuz-Eylül 2014.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SEZGİN, A., ÇETİN D., DULUPÇU, M.A., ÇELİKKAYA, S., "Antalya Körfezi Turizm Yoğunlaşmasının Mekansal Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri", 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, ODTÜ-İYTE, 8-9 Ekim 2015, İzmir.
 • 2 Dulupçu, M.A., Keskin, H., Şentürk, C., Sungur, O., Sezgin, A., Özkul, G., Demirel, O., 'Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekansal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme', ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, KBAM 2. Sempozyumu, 8-9 Aralık 2011, Ankara, s. 207-218.
 • 3 GÖVDERE, B., DULUPÇU, M.A., SEZGİN, A., 'Isparta İlinin Gelişmesinde Sanayi ve Ticaretin Yeri ve Önemi', Isparta Valiliği İl Kalkınma Semineri, 'Isparta İlinin Ekonomik Gelişmesi', 16 Nisan 2010, Isparta.
 • 4 SEZGİN, A, DURMAZ Ş., DEMİREL, O., SİNCER, E., "Ücret Düzeyleri ve Verimliliğin İstihdam Etkisi", 12. Çalışma İlişkileri Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya.
 • 5 DULUPÇU, M. A., SUNGUR, O., KESKİN, H., SEZGİN, A., DEMİREL, O., "Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Kavram Olarak Bilgi Dinamiklerinin Rolü", VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), 3-5 Kasım 2010, Ankara.
 • 6 ÖZYÜCEL, Mustafa, SEZGİN, Aykut, "Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: Shannon-EGEV Örneği", Bölgesel Kalkınma Kongresi, s.222-228, 14 - 16 Kasım 2009, Burhaniye-Balıkesir.
 • 7 DEMİREL, Onur, SEZGİN, Aykut, DULUPÇU, Murat Ali, "Yenilik Sistemi Yaklaşımı Çerçevesinde Üniversite - Sanayi İşbirliği Ve Karşılıklı Tutum Analizi: Süleyman Demirel Üniversitesi Ve Isparta İmalat Sanayi", Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi-2008, 26-27 Haziran 2008, Adana.
 • 8 SEZGİN, Aykut, ÖZKUL, Gökhan, SUNGUR, Onur ve DULUPÇU, Murat Ali, "Sistem Yaklaşımı Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlar ve Engeller: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir İnceleme", 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi "Değişen Dünya ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler", 31 Mayıs-2 Haziran 2007, Kırıkkale.
 • 9 DULUPÇU, Murat Ali, SUNGUR, Onur, ÖZKUL, Gökhan ve SEZGİN, Aykut, "Yenilik Sistemleri İçerisinde Temel Aktörler Arasındaki İlişkiler: Isparta İli İmalat Sanayisinde Faaliyet Gösteren Firmaların Üniversite-Sanayi İşbirliğine Bakış Açıları", 2. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yalçınkaya, Y., Sezgin, A., Dulupçu, M.A., Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamı Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 1-2 Aralık 2016, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 DULUPÇU, Murat Ali, KESKİN, Hidayet, DEMİREL, Onur, SUNGUR, Onur, SEZGİN, Aykut, 2010 "Bilgi Dinamikleri: Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak", Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel ve Bölgesel Araştırma Ağı, I. Arama Konferansı, 20-21 Eylül 2010, Ankara.
 • 2 KESKİN ÜNLÜ, Hidayet, ŞENTÜRK, Canan, DEMİREL, Onur, SEZGİN, Aykut, "Isparta'da Orman Ürünleri Endüstrisi Rekabet Sorunları", II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21.02.2009, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YETİŞEN, S., A. SEZGİN ve O. DEMİREL, 2016, "Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısının Endeksleme Yöntemi İle Karşılaştırılması (2007-2011)"1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13-15 Ekim, Elazığ, Fırat Üniversitesi, Asos Congress.
 • 2 DEMİRGİL, H., KAYIŞ, A. & SEZGİN, A., "Oil Price Uncertainty and Its Asymmetric Effects on Output Growth: VARMA-GARCH and Asymmetric BEKK Models", The Second International Conference in Economics (Econworld 2015), August 18-20 2015, Turin, Italy.
 • 3 KARABIÇAK, M., SEZGİN, A., "Verimlilik – Ücret İlişkisinin Sosyal ve Ekonomik Yönden Farklı Bir Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 25-30 Ağustos 2015, Kaposvar-Macaristan.
 • 4 DULUPÇU, Murat Ali, SEZGİN, Aykut, DEMİREL, Onur, SUNGUR, Onur ve Hidayet KESKİN, "How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector? Co-(R)evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places (HIP) in Antalya", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients", 17-20 April 2011, Newcastle, UK
 • 5 POLAT, Erkan, Aykut SEZGİN, Onur DEMİREL ve Murat Ali DULUPÇU "Emerging Regional Planning Structures in Turkey: Limits and Challenges", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients", 17-20 April 2011, Newcastle, UK
 • 6 SEZGİN, Aykut, DEMİREL, Onur, ÖZYÜCEL, Mustafa, "From Territorial Innovation Models to Knowledge Dynamics: The Case of Rixos Group", International Davras Conference on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Confrontations, 24 - 27 Eyül 2009, Isparta.
 • 7 ÖZALTIN, Oğuzhan, SEZGİN, Aykut, DEMİREL, Onur, "Telecommunication Sector in Bosnia and Herzegovina: An Overview, Telecommunication, Regulation & Sustainable Development", International Symposium on Sustainable Development ISSD'09, International Burch University, 09-10 June 2009, pp. 450-457. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 8 DULUPÇU, Murat Ali, CEVHER, Ezgi, DEMİREL, Onur, SEZGİN, Aykut, MACNEILL, Stewart, "Making Antalya a Global City?, Blurred Identities Through Knowledge Dynamics", Seventh European Urban & Regional Studies Conference, 18-21 September 2008, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Demirgil,H., A.Kayış and A.Sezgin, "Oil Price Uncertainty and Its Asymmetric Effects on Output Growth: An Application of GARCH-in-Mean, Asymmetric BEKK Model", 16th International Symposium on Economometrics, Operations research and Statistics, May 7-12, 2015, Trakya University, Edirne.
 • 2 DULUPÇU, Murat Ali, SUNGUR, Onur, ÖZKUL, Gökhan, SEZGİN, Aykut, DEMİREL, Onur, KESKİN, Hidayet and Canan ŞENTÜRK, ‘The Plastic’, the Dependant and the Path - The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector: The Evolution of Football Tourism in Antalya", The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25-27 January 2012, Akdeniz University, Antalya, Turkey
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 DULUPÇU, Murat Ali, OKÇU, Murat, ÇARIKÇI, İlker, ÖZKUL, Gökhan, SUNGUR, Onur, SEZGİN, Aykut, "Bölgesel ve Sektörel Teşvik Kapsamında Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme; Stratejik Ön Çerçeve Raporu", Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Ekim 2007, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TURİZMDE MÜŞTERİ KAYNAKLI MEKANSAL BİLGİ DİNAMİKLERİ -ANTALYA ÖRNEĞİ-, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2008.
 • Doktora Tezi
 • 1 TURİZM SEKTÖRÜNDE KONAKLAMA TESİSİ FİYATLANDIRMASININ MEKANSAL VE NİTELİKSEL BELİRLEYİCİLERİ: ANTALYA KÖRFEZİ ÖRNEĞİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2014.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model (EURODITE)" başlıklı projede Proje Asistanlığı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanlığı
 • 2 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Alanya Turizm Konaklama Sektörü Kümelenme Stratesinin Geliştirilmesi" başlıklı projede Danışman, TR61-14-DFD-0039, Isparta.
 • 3 TÜBİTAK tarafından desteklenen "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma Ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma" konulu projede Proje Asistanlığı
 • 4 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU yürütücülüğündeki, "Isparta Orman Ürünleri Sektörü Endüstrisinin Araştırılması" konulu projede Proje Asistanlığı.
 • 5 SDÜ BAP tarafından desteklenen "Bölgesel Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi İle İnovasyon Süreçlerinin Analizi" konulu projede Proje Asistanlığı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. International Davras Congress, "Building New Approaches to the Global Issues”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs, 2014.
 • 2 15. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-25 Mayıs 2014, Isparta.
 • 3 AB 6. Çerçeve Projesi EURODITE Etkinliği, 'Bölgesel Kalkınma Politikaları Nasıl Oluşturulmalı? Turizm Sektöründeki Bilgi Dinamikleri ve Yeni Eğilimler Çerçevesinde', 10 Nisan 2010, Akdeniz Üniversitesi, Olbia Salonu, Antalya
 • 4 International Congress on "The Search For the Future of Higher Education", June 04.
 • 5 Future Trends in Higher Education in the Balkans, Organizing Committee, 10-12 July 2009, Isparta, Turkey.
 • 6 International Davras Conference on Social and Economic Issue Shaping The World's Future: New Global Confrantations, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, 24-27 Eylül 2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Avrupa Birliği Proje Taslağı Hazırlama Semineri, Milli Eğitim Bakanlığı; Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Haziran 2008, Eğirdir, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 YÖK Doktora Araştırma Bursu
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Regional Studies Association (The International Forum For Regional Development Policy and Research)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 • 2 BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL - İŞLETME VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!