KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Aykut SEZGİN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2462110498
E-Posta aykutsezgin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://aykutsezgin.com
ORCID ID 0000-0001-7039-8032
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 49
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 13.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 22.08.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 22.10.2014
İLGİ ALANLARI
Bölgesel iktisat, ekonomik coğrafya, kalkınma iktisadı, coğrafi bilgi sistemleri, mekânsal ekonomik analizler, turizm ekonomisi
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 SEZGİN AYKUT, Unutulmaz Sevim, A Provincial Youth Population Analysis In Terms of Time And Space: The Case of Turkey. Fiscaoeconomia, 4(3), , 613-627. Doi: 10.25295/fsecon.762163, (2020), (Diğer)
  • 2 YİĞİT HASAN HÜSEYİN, SEZGİN AYKUT, Türkiye’de Milletvekili Genel Seçimleri Üzerine Bir Mekânsal Bağımlılık Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1-28. (2019), (EBSCO)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 Tuncer Tuğba, SEZGİN AYKUT, DULUPÇU MURAT ALİ, Sürdürülebilir Kalkınma: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Hedefinde Türkiye'deki Gelişmeler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), , 27-46. (2021), (EBSCO)
  • 2 ÖZBAY FERHAT, OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, SEZGİN AYKUT, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan G20 Ülkelerinin İnovasyon Çıktılarını Etkileyen Faktörlerin Bilgi Üretim Fonksiyonu ile Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), , 3874-3900. Doi: 10.15869/itobiad.797186, (2020), (TR DİZİN)
  • 3 IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, BAYKUL AYŞEGÜL, UNUTULMAZ SEVİM, DULUPÇU MURAT ALİ, The Key Actors of Knowledge Production Function in Turkey: The Role of Universities as a Knowledge Producer. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), , 344-354. Doi: 10.21076/vizyoner.672133, (2020), (TR DİZİN)
  • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 DOYAR BAYRAM VELİ, ÇETİN DİLEK, SEZGİN AYKUT, Türkiye'de İl Düzeyinde Dijital Bölünmenin Mekansal Analizi. 20. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!