KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yaşar GÖK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110539
E-Posta ibrahimgok@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3941-1512
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 01.06.2009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 17.08.2007
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 04.06.2018
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 18.08.2009
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 20.11.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 17.07.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Spor Finansı ve Ekonomisi,Kurumsal Sürdürülebilirlik,Finansal Piyasalar ve Kurumlar,Bankacılık ve Finans Hukuku
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gök, İ. Y. (2020). "1896'dan 2020'ye Olimpik Oyunların Ekonomik Dönüşümü". Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar (Eds: İ. Y. Gök & F. Dayı). Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • 2 Gök, İ. Y. (2020). "Yatırımcı İlgisi ve Kripto Para Getirileri Arasındaki İlişki: Ethereum ve Ripple Örnekleri". Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları (Ed: Yavuz Demirdöğen). Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gok, I. Y., Demirdogen, Y., & Topuz, S. (2020). "The Impacts of Terrorism on Turkish Equity Market: An Investigation Using Intraday Data", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 540, https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.123484
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Otonom Taşıtlarda Sigorta (Akdeniz Üniversitesi S.B.E. Özel Hukuk ABD)
 • 2 Türkiye ve AB Pay Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Çok Değişkenli VAR-EGARCH Modeli ile Ampirik Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Endeks Futures ve Spot Piyasalarda Fiyat Keşfi, Volatilite Yayılımı ve Uluslararası Etkileşimler
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gökşen, H. (2019). Bankaların Sürdürülebilirlik Endeksine Dahil Edilmelerinin Getiri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Endeks Futures ve Spot Piyasalarda Fiyat Keşfi, Volatilite Yayılımı ve Uluslararası Etkileşimler, SDÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 3222-D1-12
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Doktora Tez Araştırma Bursu, (YÖK Bursu - 2547 Sayılı Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca) USA, University of Oklahoma, Price College of Business, The Division of Finance
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 İ. Y. Gök & F. Dayı (2020). Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar. Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015/1, Sayı:21)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014/2, Sayı:20)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Banka Hukuku
Borçlanma Araçları Piyasaları
Enerji Finansı
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansın İlkeleri
Kurumsal Sürdürülebilirlik
Mesleki İngilizce
Spor Finansı ve Ekonomisi
Ticaret Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!