KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. İbrahim Yaşar GÖK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110539
E-Posta ibrahimgok@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3941-1512
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 01.06.2009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 17.08.2007
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 04.06.2018
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 18.08.2009
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 20.11.2013
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) 06.08.2020
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 17.07.2013
İLGİ ALANLARI
Spor Finansı ve Ekonomisi,Kurumsal Sürdürülebilirlik,Finansal Piyasalar ve Kurumlar,Bankacılık ve Finans Hukuku,Sürdürülebilir Finans
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖK İBRAHİM YAŞAR, DEMİRDÖĞEN YAVUZ, TOPUZ SEFA, The impacts of terrorism on Turkish equity market: An investigation using intraday data. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Doi: doi.org/10.1016/j.physa.2019.123484, (2020), (SCI)
 • 2 GÖK İBRAHİM YAŞAR, DURANAY SERHAT, UZUNOĞLU ÜNLÜ HANDE, Co-movement dynamics of sustainability indices: investigating the diversification opportunities through FTSE4Good index family and Borsa Istanbul sustainability index. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL, 16(8), , 1475-1487. Doi: 10.1108/SRJ-02-2019-0073, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 GÖK İBRAHİM YAŞAR, ÖZKALE ABDULLAH, Testing the Influence of College Education on the Financial Literacy Level of University Students in Turkey. E-JOURNAL OF BUSINESS EDUCATION SCHOLARSHIP OF TEACHING, 13(1), , 46-58. (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Reserve Options Mechanism The New Monetary Policy Tool of CBRT and Its Effect on Exchange Rate Volatility. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 9(3), , 50-54. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 5 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Türkiye Pay Endeks Futures Piyasasında Optimum Korunma Oranı ve Korunma Etkililiği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 16(4), , 719-732. (2016), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 GÖK İBRAHİM YAŞAR, TOPUZ SEFA, The Impact of the Domestic and Foreign Macroeconomic News Announcements on the Turkish Stock Market. Financial Studies, 20(3), , 95-107. (2016), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÖK İBRAHİM YAŞAR, DAYI FARUK, The Effects of Political Uncertainty on the Turkish Stock Market: An Event Study Analysis. Second International Scientific Conference on Economics and Management, EMAN 2018 (2018). (Tam metin bildiri)
 • 2 ULUSOY TOLGA, GÖK İBRAHİM YAŞAR, DAYI FARUK, Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Kulüplerinin Sponsorluk Anlaşmalarının Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisinin Araştırılması. VIII.IBANESS Kongreler Serisi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 3 DAYI FARUK, GÖK İBRAHİM YAŞAR, ULUSOY TOLGA, The Relationship Between Footballer and Head Coach Transfer News and Stock Prices of Sport Clubs. 39th International Academic Conferences (2018). (Tam metin bildiri)
 • 4 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Keceli Arif, Determinants of House Prices in Turkey: Comparative Analysis of Development Regions. 2015 WEI International Academic Conference (2015). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖK İbrahim Yaşar, NBA Takımlarının Maaş Bütçelerinin Sportif Başarıya Etkisi. Journal of Yaşar University, 16(63), , 1105-1118. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Gökşen Handan, Bankaların Sürdürülebilirlik Endeksine Dahil Edilmelerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 89-106. Doi: 10.21076/vizyoner.655406, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 GÖK İBRAHİM YAŞAR, KÜÇÜKÇAKAL ZÜHAL, Kredi Temerrüt Swap Spreadleri ve Kredi Derecelendirme Duyuruları Arasındaki İlişki: Gelişmekte Olan Ülkeler Kapsamında Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 301-314. Doi: 10.18092/ulikidince.534908, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 GÖK İBRAHİM YAŞAR, ÖZDEMİR OZAN, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin Performans Karakteristiği. Sosyoekonomi, 25(34), , 87-105. Doi: 10.17233/sosyoekonomi.290838, (2017), (TR DİZİN)
 • 5 GÖK İBRAHİM YAŞAR, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, USD/TL Döviz Kurunun Makroekonomik Sürprizlere Tepkisi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(3), , 868-891. (2017), (TR DİZİN)
 • 6 GÖK İBRAHİM YAŞAR, TOPUZ SEFA, ABD Makroekonomik Haber Anonslarının Borsa İstanbul Pay Endeks Futures Piyasası Üzerine Etkileri: Yüksek Frekanslı Veriler Bazında Bir Analiz. Ekonomik Yaklaşım, 28(102), , 31-64. Doi: 10.5455/ey.36101, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 7 GÖK İBRAHİM YAŞAR, ARSLAN Meral, Price Impacts of Large Trades in Futures Markets: Evidence from Turkey. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(3), , 73-82. Doi: 10.17065/huniibf.340699, (2017), (TR DİZİN)
 • 8 GÖK İBRAHİM YAŞAR, ÖZKUL GÖKHAN, Öztürk Elvan, Merkez Bankası Müdahalelerinin Döviz Kurları Üzerine Etkileri Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15), , 359-384. Doi: 10.14784/marufacd.266071, (2016), (TR DİZİN)
 • 9 GÖK İBRAHİM YAŞAR, KALAYCI ŞEREF, Endeks Futures Piyasalar Arasında Uluslararası Etkileşimler Türkiye ve ABD Piyasaları Üzerinde Sıcak Dalga ve Meteor Yağmuru Hipotezlerinin Sınanması. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), , 39-53. (2015), (TR DİZİN)
 • 10 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Endeks Futures Kontratların Vade Günü Etkileri: Türkiye Piyasası Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 117-134. (2015), (TR DİZİN)
 • 11 DEMİRGİL HAKAN, GÖK İBRAHİM YAŞAR, Türkiye ve Başlıca AB Pay Piyasaları Arasında Asimetrik Volatilite Yayılımı. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 315-340. Doi: doi.org/10.11611/JMER244, (2014), (TR DİZİN)
 • 12 GÖK İBRAHİM YAŞAR, KALAYCI ŞEREF, BIST 30 Spot ve Futures Piyasalarında Güniçi Fiyat Keşfi Ve Volatilite Yayılımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), , 109-133. (2014), (Diğer)
 • 13 GÖK İBRAHİM YAŞAR, KALAYCI ŞEREF, Türkiye ve ABD Pay Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı Çok Değişkenli GARCH Analizi ile Ampirik Bir Araştırma. Finans Politik Ekonomik Yorumlar, 50(584), , 39-58. (2013), (TR DİZİN)
 • 14 GÖK İBRAHİM YAŞAR, KALAYCI ŞEREF, Endeks Futures İşlemlerin Spot Piyasa İstikrarına Etkisi: Türkiye Piyasaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), , 399-422. (2013), (Diğer)
 • 15 KALAYCI ŞEREF, DEMİR YUSUF, GÖK İBRAHİM YAŞAR, Getiri Volatilitesi İşlem Hacmi İlişkisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üzerinde Ampirik Bir Uygulama. Akdeniz İİBF Dergisi, 10(20), , 104-120. (2010), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TEKER TÜRKER, GÖK İBRAHİM YAŞAR, Finansal Fair Play Yaptırımlarının Sportif Başarı Üzerine Etkisi. II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (2019). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Otonom Taşıtlarda Sigorta(2021). Adalet Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÖK İbrahim Yaşar, Uluslararası Finans Araştırmaları(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar(2020). Nobel Bilimsel Eserler (Nobel Akademik Yayıncılık), Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları(2020). Nobel Bilimsel Eserler (Nobel Akademik Yayıncılık), Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 GÖK İBRAHİM YAŞAR, Gökşen Handan, Strategies for Business Sustainability in a Collaborative Economy(2020). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 GÖK İBRAHİM YAŞAR, ÖZDEMİR OZAN, ÜNLÜ BUĞRA, Cases on Corporate Social Responsibility and Contemporary Issues in Organizations(2019). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, Bilimsel Kitap, Editör, 01.06.2020 - 30.03.2021 (ULUSLARARASI)
 • 2 Handbook of Research on Global Aspects of Sustainable Finance in Times of Crises, Bilimsel Kitap, Editör, 05.01.2021 - 01.02.2022 (ULUSLARARASI)
 • 3 Uluslararası Finans Araştırmaları, Bilimsel Kitap, Editör, 01.07.2020 - 31.01.2021 (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Gökkaya Fatma, Çalışan Üniversite Öğrencilerinin Finansal Durumları, Çalışma Nedenleri ve Koşulları ile Akademik Başarılarının Araştırılması, ., 31.08.2021. Yüksek Lisans
 • 2 Gökşen Handan, Bankaların sürdürülebilirlik endeksine dâhil edilmelerinin getiri üzerindeki etkisinin araştırılması, ., 30.07.2019. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Banka Hukuku
Borçlanma Araçları Piyasaları
Borçlar Hukuku
Enerji Finansı
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansın İlkeleri
Hukukun Temel Kavramları
Kurumsal Sürdürülebilirlik
Sermaye Piyasası Hukuku
Spor Finansı ve Ekonomisi
Ticaret Hukuku
Uluslararası Finansal Piyasalar
 
Bu İçeriği Paylaş!