KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa SAYGIN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113604
E-Posta mustafasaygin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mustafasaygin
ORCID ID 0000-0003-4925-3503
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 31.08.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 12.08.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZYOLOJİ 29.05.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uyku Fizyolojisi,Uyku Bozuklukları,Elektrofizyoloji,Elektromanyetik Radyasyon,Toksikoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gumral N, Naziroglu M, Koyu A, Ongel K, Celik O, Saygin M, Kahriman M, Caliskan S, Kayan M, Gencel O, Flores-Arce MF. Effects of Selenium and L-Carnitine on Oxidative Stress in Blood of Rat Induced by 2.45-GHz Radiation from Wireless Devices. Biol Trace Elem Res. 2009;132, 1-3, 153-163 (yayın 2011 yılında basılmıştır)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A. Koyu, N. Gumral, a. Gokcimen, Mustafa Saygin, H. Vural, M. ozgocmen. Protective effects of L-Carnitine and Selenium 2450 MHz Electromagneticradiation exposed Pancreas Tissue. Cell Membranes and Free Radical Research 2010; 2 (1): 48.
 • 2 Nurhan Gumral, Emine Dasdibi Beydilli,, Mustafa Saygın, Ahmet Koyu,Fehmi Özgüner, Ahmet Akkaya. Comparing the hematological parameters and blood gases in the stable and attack periods of the patients with broncial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Cell Membranes and Free Radical Research 2008; 1: 39
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Halil Demirkan, Bünyamin Aydın, Banu Kale Köroğlu, Hakan Korkmaz, Oğuzhan Aksu, Mustafa Saygın, Halil Aşçı, Tahir Çatalbaş, Mehmet Numan Tamer. Ratlarda fruktozdan zengin beslenmenin böbrekte yaptığı değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine saksagliptin ve metformininin etkileri.51. ulusal diyabet kongresi, Antalya, 2015; 179.
 • 2 Nurhan Gümral, Ardıç yağı kolesterol diyetiyle beslenen ratlatda kalp antioksidan enzimlerini düşürüyor. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 39. Ulusal Kongresi, HAcettepe Ankara.
 • 3 Mustafa Saygın, Sadettin Çalışkan, Nurhan Gümral, Mesud Soydan, Hüseyin Vural. 2.45 GHz Elektromanyetik Radyasyonun Sıçanların FSH, LH ve Testosteron Seviyelerinde Meydana Getirdiği Değişiklikler. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı. Ankara, 30 Eylül - 3 Ekim 2009; 113.
 • 4 Nurhan Gümral, Mustafa Nazıroğlu, Ahmet Koyu, Kurtuluş Öngel, Sadettin Çalışkan,Mustafa Saygın, Ömer Çelik, Mesud Kahriman . 2.45 GHZ elektromanyetik radyasyonun oksidan- antioksidan sistem üzerine etkisi ve L- karnitin ile selenyumun koruyuculuğu.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı. 06-10 Ekim 2008; Erzurum, 134.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Saygın M,Yaşar S, Çetinkaya G, Kayan M, Özgüner MF, Korucu CÇ. Radyoloji çalışanlarında depresyon ve anksiyete düzeyleri Türk Radyoloji Derneği, 33. ulusal Kongresi, Antalya, 2012; P-822.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Halil Demirkan, Bünyamin Aydın, Banu Kale Köroğlu, Hakan Korkmaz, Oğuzhan Aksu, Mustafa Saygın, Halil Aşçı, Tahir Çatalbaş, Mehmet Numan Tamer. Fruktozdan zengin beslenen ratlarda karaciğer dokularında hasar ve oksidatif stres gelişimini saksagliptin ve metformininin tedavileri önlemektedir.51. ulusal diyabet kongresi, Antalya, 2015; 177.
 • 2 Mustafa Saygin, Nurhan Gumral, Sadettin Caliskan, Ahmet Koyu, Gökhan Cesur. Between 2003-2008 Years Doing 2450 MHz Electromagnetic Field and Liver Studies. Cell&Tissue Biology Research 2009; 45
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa Saygın, "2450 MHz DALGA FREKANSLI ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇANLARIN TESTİSLERİNDE OLUŞTURDUĞU FİZYOPATOLOJİK VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI" Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp-Fizyoloji, 2009.
 • Doktora Tezi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Mustafa SAYGIN, "2450 MHz DALGA FREKANSLI ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇANLARIN TESTİSLERİNDE OLUŞTURDUĞU FİZYOPATOLOJİK VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI" Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji AD. SDUBAP-1743-YL-08 (Tamamlandı).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Saygin M, Caliskan S, Karahan N, Koyu A, Gumral N, Uguz AC. Testicular Apoptosis and histopathological changes induced by a 2.45 GHz electromagnetic field. Cell Membranes and Free Radical Research 2010; 2 (1): 47. Poster Award
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Nurhan Gümral, Mustafa Nazıroğlu, Ahmet Koyu, Kurtuluş Öngel, Sadettin Çalışkan,Mustafa Saygın, Ömer Çelik, Mesud Kahriman. 2.45 ghz elektromanyetik radyasyonun oksidan- antioksidan sistem üzerine etkisi ve L- karnitin ile selenyumun koruyuculuğu' isimli çalışma ile XXXIV. Ulusal Fizyoloji Kongresinde BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, 2008, Erzurum.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mustafasaygin
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Europen Respiratory Society (ERS)
 • 2 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Uyku Bozuklukları Tanı, Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi(UBAM)
 • 4 Türk Toraks Derneği
 • 5 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Potential effects of samsum ant, Brachyponera sennaarensis, venom on TNF-?/NF-?B mediated inflammation in CCL4-toxicity in vivo. Lipids in Health and Disease, 2016, LHAD-D-16-00161.
 • 2 VITAMIN D, CARDIOVASCULAR AND BONE HEALTH IN POSTMENOPAUSAL METABOLIC WOMEN. Lipids in Health and Disease, 2016, LHAD-D-16-00270.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
VERDİĞİ DERSLER
İmmünoloji
Fizyoloji
Fizyoloji I
Fizyoloji II
Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi
Hormonlar, Üreme Fizyolojisi ve Biyomühendislik
İmmünoloji
Kas Fizyolojisi ve Metabolizma
Kaz Metabolizma ve Spor Fizyolojisi
Temel Fizyoloji
Tıp Fizyoloji
Uyku Fizyolojisi ve Bozuklukları
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
Uzmanlık Alan Dersi-8
Uzmanlık Alan-2
Uzmanlık Alan-4
 
Bu İçeriği Paylaş!