Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet Sait ÖZKUL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sait ÖZKUL
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2462118346
E-Posta saitozkul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 9.7.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 12.7.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 27.11.2012
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Ahmet Sait ÖZKUL, Türk Yönetim Yazınında İlk Taylorizm Yayınlarına Yönelik Bir Transkripsiyon Çalışması, Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, Ekim 2016, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 59-98, http://betadergi.com/yoad/yonetim/icerik/makaleler/16-published.pdf
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Yaşam ve Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler-"Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma"
  • Doktora Tezi
  • 1 “Türk Yükseköğretiminde İşletme Eğitimi (1883-1954)”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta.
  • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Kutay ÖZDEMİR, Liderlik Uygulamaları ile Duygusal Zeka Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, SDÜ, SBE, 2016.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık