KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖNEM
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462110329
E-Posta ebruonem@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7770-7958
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 12.04.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.05.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 1-Hematoloji ve Hematoloji Laboratuvarı Terimleri-Tıbbi Terminoloji,Fakülte Kitabevi Sayfa:159-1662-Nükleer Tıp Terimleri-Tıbbi Terminoloji,Fakülte Kitabevi Sayfa:167-1723-Radyoloji Terimleri-Tıbbi Terminoloji,Fakülte Kitabevi Sayfa:173-178 (2009)4-Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Terimleri-Tıbbi Terminoloji,Fakülte Kitabevi Sayfa:179-190
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türk Mutfağında Yeni Bir Fonksiyonel Gıda Olarak Siyah Sarımsak (Allium sativum L.): Fenolik Madde İçeriği ve Bakteriyel İletişim (Quorum Sensing) Üzerine EtkisiArticle
 • 2 The Effect of Rheum ribes L. Extracts on Bacterial Communication and Antibacterial Activity
 • 3 Hypericum atomarium Boiss. Farklı Çözücü Ekstraktlarının Klinik Stafilokok Türleri Üzerine Antibakteriyel Etkisi
 • 4 Vişne ve İnsan Sağlığı
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Polat M., Kişioğlu AN., Öztürk M., Tunç B., Ilhan İ., Adiloğlu AK., Doğan M., Tola T., Türe E., Can M., Duman, E., Kuran C., Yardımcı S., Canatan D. "Üniversiteliler Bir Yaşama Umut Verin Kampanyası: Üniversite Gençliğinin Kan Bağışı Hakkında Bilgi Durumları". 2004, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, s:343, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Nutritional Characteristics of Greenhouse Workers Exposed to Intensive Pesticides and Determining the Levels of Xanthine Oxidase, Nitric Oxide and Arylesterase in Their Blood
 • 2 Determination of phenolic compounds and antibacterial activity of Juglans regia
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Anti-Bacterial, Anti-Biofilm and Anti-Swarming Effects of Eucalypt and Oriental Sweet Gum Bark Extractives
 • 2 ANTI-QUORUM SENSING ACTIVITY OF 1, 3-DIHYDRO-2HBENZIMIDAZOL-2-ONE DERIVATIVES
 • 3 Akçam, F.Z., Bosgelmez-Tinaz, G., Kaya, O., Tigli, A., Ture, E., Hosoglu, S. (2009). Evaluation of the methicillin resistance by the cefoxitin disk diffusion and PBP2a latex agglutination test in the mecA positive Staphylococcus aureus, and compare mecA with femA, femB, femX positivities. Microbiological Research, 164 (4), 400-403.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Canatan D., Polat M., Alanoğlu G., Kisioğlu N., Tola, T., Türe E., "The knowledge level of university youth about blood donation and how to encourage them to donate" Vox Sanguinis Volume 89, Supl. 1, p 32-33, July 2005.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ÖNEM.,E, ULUSOY.,S, BOŞGELMEZ-TINAZ.,G, DÜNDAR.,Y.Benzimidazol Türevi Moleküllerin Bakteriyel İletişim Üzerine İnhibitör Etkileri.XXXV Türk Mikrobiyoloji Kongresi.3-7 Kasım 2012.S:376
 • 2 Polat M., Kişioğlu AN., Öztürk M., Tunç B., Ilhan İ., Adiloğlu AK., Doğan M., Tola T., Türe E., Can M., Duman, E., Kuran C., Yardımcı S., Canatan D. "Üniversiteliler Bir Yaşama Umut Verin Kampanyası: Üniversite Gençliğinin Kan Bağışı Hakkında Bilgi Durumları". 2004, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, s:343, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Vista Rich ve Royal Glory Şeftali Çeşitlerinde Bazı FenolikBileşenlerin ve Antibakteriyel Etkilerin Belirlenmesi
 • 2 Çeşitli Turunçgillerin (Limon, Portakal, Mandalina) Yaprak Ekstraktlarının Fenolik Kompozisyonu ve P. aeruginosa PAO1 Üzerine Anti-Swarming Etkileri
 • 3 Önem, E., Akalın, R.B.Antibiofilm Effect of Different Juniperus L. Species in P. aeruginosa.INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA. Odessa,2016.
 • 4 Arın, E., Önem, E. The Aspect of Anesthesia Technician Students to Patient Privacy.INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA. Odessa,2016.
 • 5 Önem, E., Arın E., Akalın, R.B.,Günoğul R.SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÖĞRENCİLERİNİN KAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE YAKLAŞIMLARI.4th International Vocational Schools Symposium. Yalova,2015.
 • 6 Samsunlu, Ö., Arın, E., Önem, E.Sign Language Courses’ Awareness Impact of Special Needs Individual. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA. Scopje,2015
 • 7 Önem, E., Ulusoy, S., Dündar, Y., Tınaz, G. Inhibition Effect of Novel Molecules on Bofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2015, Üsküp.
 • 8 Arın, E., Önem, E., Gümral, N. Yürürlüğe Konulan Yeni Yasaların Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar. 4th International Vocational Schools Symposium - 2015, Yalova.
 • 9 E. KAYAHAN, K. AKSOY, and E. ÖNEM. The Productıon Of Antıbacterıal Mıcrocapsule Contaınıng Rosemary Oıl Usıng Complex Coacervatıon Method, , 14. Ulusal & 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu 8-9-10 Mayıs 2013, BAOB Yerleşkesi, Bursa
 • 10 E. Kayahan, K. Aksoy, And E. Önem. Mıcroencapsulatıon Of Peppermınt Oıl By The Complex Coacervatıon Of Chıtosan And Sodıum Algınate For Antıbacterıal Applıcatıons, , 13th AUTEX World Textile Conference May 22nd to 24th 2013, Dresden, Germany
 • 11 Kayahan., E. , Aksoy K., Önem E. The Production Of Natural Based Microcapsules Having Antibacterial Activity. 6th TEXTEH International conference Bucharest, Romania, October 17-18, 2013.
 • 12 Kayahan., E. , Aksoy K., Önem E. Preparatıon Of Antıbacterıal Mıcrocapsules Contaınıng Clove Oıl For Textıle Applıcatıons. 8th International Conference - TEXSCI 2013 September 23-25, Liberec, Czech Republic.
 • 13 Kesici Güler, H., Dönmez, I.E., Alay Aksoy, S., Önem, E. (2013) Microencapsulation and Determination of Antibacterial Activity of Pomegranate Rind Extract, International Caucasian Forestry Symposium, Proceedings, 24-26.October.2013, Artvin, p.905-910.
 • 14 Önem E, Polat M, Nayır T, Eroğlu F. "Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Identification of The Satisfaction Level of The Students Attending Vocational School of Health Related Professions at Suleyman Demirel University), 1st International 5th National Vocational Schools Symposıum, May 27-29 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçel Meslek Yüksekokulu, Konya ss: 718-722.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cytotoxicity of Niaouli Essential Oil On Fibroblast Cells and Inhibition Effect On Virulence Factors of Pa01
 • 2 Değişken Alanlı Jel Elektroforezi (Pulse Fıeld Gel Electrophoresıs, Pfge) Yöntemiyle Pseudomonas Aeruginosa Klinik İzolatlarının Moleküler Tiplendirilmesi
 • 3 Serdal ÖĞÜT, Mümin Polat, Ali CESUR, Ebru ÖNEM. "Bazı Beş Yıldızlı Otellerde Hazırlanan Gıdaların Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi" "Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu" 22-24 ekim 2009 Isparta.
 • 4 Akcam FZ, Bosgelmez-Tınaz G, Kaya O, Tigli A, Ture E, Hosoglu S. Evaluation of the Methicillin Resistance by the Cefoxitin disk diffusion and PBP2a latex agglutination test in the mecA positive Staphylococcus aureus, and compare mecA with femA, femB, femX positivities. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases 30 Ekim - 02 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan.
 • 5 Alanoğlu, G., Polat, M., Öğüt, S., Tola, T., Türe, E., Kaya, S., Adiloğlu, A., Kişioğlu, N. ve Canatan D. Hepatitis B screening and transmission knowledge among blood donors. Turkish J Hematology (2: supplement),s672, (2005).
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Molecular characterisation of Acinetobacter baumannii isolates in an intensive care units
 • 2 Önem E., Ulusoy, S., Boşgelmez-Tınaz, G. “Cinnamaldehyde Inhibits Biofilm Formation On Contact Lenses”. International Symposium on Drug Research and Development “From Chemistry to Medicine”, May 27-29, 2011, Antalya.
 • 3 M.Polat, G. Alanoglu, N.Kisioglu, T.Tola, E.Ture, D. Canatan "The knowledge level of university youth about blood donation and how to encourage them to donate" ISBT, Atina, 2-6 Temmuz 2005.
 • 4 Alanoğlu G, Polat M, Öğüt S, Tola T, Türe E, Kaya S, Adiloğlu A, Kişiğlu N, Canatan D. Hepatitis B screening and transmission knowledge among blood donors. XXXth World Congress of the International Society oh Hematology Sept 28-Oct 2, 2005.İstanbul.
 • 5 Alanoğlu G, Polat M, Öğüt S, Tola T, Ture E, Kisioğlu N, Canatan D. Apheresis experience of Süleyman Demirel University Blood bank Apheresis unit. 15th Congress of the Interdisciplinary European Society for Haemapheresis and Haemotherapy and 2th National Congress of Haemapheresis 5 -9 Oct 2005. Antalya
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarında femA, femB ve femX Genlerinin Saptanması
 • Doktora Tezi
 • 1 ÇEVREYİ ALGILAMA (QUORUM SENSING) İNHİBİTÖRÜ OLARAK TASARLANAN MOLEKÜLLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Pseudomonas Aeruginosa Klinik İzolatlarında Virülans Faktörlerinin Araştırılması ve İzolatlar Arasındaki Klonal İlişkinin Pulsed Field Jel Elektroforez Yöntemiyle Belirlenmesi"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 e ”Kültür Balıklarından İzole EdilenAeromonas hydrophila Suşlarında Fenolik Bileşenlerin Çevreyi Algılama Sistemi Üzerineİnhibisyon Etkisi ve Suşlar Arasındaki Moleküler Epidemiyolojik İlişkinin Belirlenmesi”
 • 2 Türkiye’deki bazı ağaç türlerinin odun ve kabuklarının kimyasal bileşimi ve antibakteriyel özelliğe sahip ekstraktlarından mikrokapsül üretimi
 • 3 Quorum Sensing (çevreyi algılama) Sistemi İnhibitörü Olarak Tasarlanan de Novo Moleküllerin Etkileri Üzerinde Çalışmalar. SDUBAP Doktora Proje No: 2827-D-11
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 05.08.2013-2015
VERDİĞİ DERSLER
Bakteriyel İletişim Mekanizmaları
Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Lab
Hematoloji I
İşaret dili
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı I
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı II
Laboratuvar Aletleri Kullanımı ve Bakımı
Laboratuvar Çalışma Prensipleri
Mesleki Yabancı Dil
Mesleki Yabancı Dil II
Molecular Biological Methods
Molecular Biology II
Moleküler Biyoloji
Moleküler Biyolojik Yöntemler
Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler
Sağlık Kurumlarında İngilizce
Temel Laboratuar Bilgisi
Temel Laboratuar Uygulamaları
Temel Laboratuar Uygulamaları II
Temel Laboratuvar Uygulamaları I
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II
TIBBI MİKROBİYOLOJİ II
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji I
Tıbbi Mikrobiyoloji II
Tıbbi Yabancı Dil I
Tütün Mamülleri ve Zararları
Yabancı Dil II
Yaşlıda Enfeksiyon Hastalıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!