Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet SONGUR
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SONGUR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110587
E-Posta ahmetsongur@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 11.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 18.8.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 28.5.2015
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA N., PAPATYA G., SONGUR A., "Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük veTurizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Değerlendirilmesi:Isparta Örneği", 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1-4 Aralık 2011, Isparta-Türkiye, ss: 751-764.
 • 2 ŞENOL H., TÜFEKCİ Ö.K., SONGUR A., "Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacının Muhasebe Programlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarınca Değerlendirilmesi: SDÜ Örneği", 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı MYO, Konya-Türkiye, 27-29 Mayıs 2009, ss: 2478-2488.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Türk Bankacılık Sektörü İşletme Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Merkezinde Bir Uygulama
 • Doktora Tezi
 • 1 Kaynak Tabanlı İhracat Performansı: Türkiye İSO 500 İhracatçı İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • 2 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 12-15 Mayıs 2016,Isparta.
 • 2 V.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı "ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri" konulu 3. Komisyon Raportörü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 01-04 Aralık 2010, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir MYO Müdür Yardımcılığı 23.06.2015- 03.01.2016
 • 2 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı 28/09/2009-03.01.2016
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Davranış Bilimleri
Genel İşletme
Girişimcilik
Hizmet Pazarlaması
İşletme Bilimine Giriş
Kriz ve Stres Yönetimi
Küresel Pazarlama
Küresel Pazarlama ve Uygulamaları
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Örgütsel Davranış
Pazarlama
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama Araştırması
Pazarlama I
Pazarlama II
Pazarlama İletişimi
Pazarlamaya Giriş
Satış Teknikleri
Satış Yönetimi
Sektör Uygulamaları I
Sektör Uygulamalar-II
Seminer ve Rapor Hazırlama
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Stratejik Pazarlama
Tüketici Davranışları
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimsel Pazarlama
Yukarı çık