KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SONGUR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110587
E-Posta ahmetsongur@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9869-5394
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 11.07.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 18.08.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 28.05.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 SONGUR, A., (2019), İhracat Performansı: Kaynak Tabanlı Perfpektif, İstanbul: Hiperyayın
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 SONGUR, A., DEMİRTAŞ, İ., (2019), Humanitarian Assistance to Refugees: Case Study of Turkey, Ankara: Nobel Akademik
 • 2 SONGUR, A., (2019), Tüketim Kültürü, Dijital Kültür ve Dijital Ebeveynlik, Ankara: Nobel Yayınları
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SONGUR, A., KARATAŞ N., (2020), İçsel Pazarlama Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 439-467
 • 2 SONGUR, A., BAŞARAN B., (2019), Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük: Batı Akdeniz Bölgesi Hastanelerinde Bir Uygulama, Vizyoner Dergisi, 10(24), 242-253
 • 3 SONGUR, A., TURAN T., (2019), Kişilik Özelliklerinin Müşteri Davranışına Etkisi: Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 313-345.
 • 4 PAPATYA N., PAPATYA G., SONGUR A., (2016), "Kaynak Tabanlı İhracat Pazarlaması: Batı Akdeniz Bölgesi Uygulaması", Verimlilik Dergisi, Sayı: 4, ss. 7-31.
 • 5 PAPATYA N., PAPATYA G, SONGUR A., (2015), "Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Kaynak Tabanlı İhracat Performansı: Türkiye İSO-500 İhracatçı İmalat İşletmelerinde Bir Araştırma",Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı: 21, ss: 1-30.
 • 6 DEMİR Y., AKÇAKANAT T., SONGUR A., (2011), "Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım Davranışları Arasındaki İlişki: İMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama"Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, ss: 117-146.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA N., PAPATYA G., SONGUR A., "Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Turizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Isparta Örneği", 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1-4 Aralık 2011, Isparta-Türkiye, ss: 751-764.
 • 2 ŞENOL H., TÜFEKCİ Ö.K., SONGUR A., "Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacının Muhasebe Programlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarınca Değerlendirilmesi: SDÜ Örneği", 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı MYO, Konya-Türkiye, 27-29 Mayıs 2009, ss: 2478-2488.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SONGUR ,A., EKE, E., DEMİRTAŞ İ., (2017), "The Change of Health Expenditures and Service Delivery Potential of Turkish HealthSector Following the Health Transformation Practices", 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 26-29 January, at Casa Convalescència of Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • Doktora Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • 2 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 12-15 Mayıs 2016,Isparta.
 • 2 V.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı "ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri" konulu 3. Komisyon Raportörü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 01-04 Aralık 2010, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sivil Havacılık Yüksekokul Müdürü 27.09.2019-Devam Ediyor
 • 2 Eğirdir MYO Müdür Yardımcılığı 23.06.2015- 03.01.2016
 • 3 Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcılığı 11.04.2012-15.10.2012
 • 4 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı 28.09.2009-03.01.2016
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Davranış Bilimleri
Genel İşletme
Girişimcilik
Hizmet Pazarlaması
İşletme Bilimine Giriş
Kriz ve Stres Yönetimi
Küresel Pazarlama
Küresel Pazarlama ve Uygulamaları
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Örgütsel Davranış
Pazarlama
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama Araştırması
Pazarlama I
Pazarlama II
Pazarlama İletişimi
Pazarlamaya Giriş
Satış Teknikleri
Satış Yönetimi
Sektör Uygulamaları I
Sektör Uygulamalar-II
Seminer ve Rapor Hazırlama
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Stratejik Pazarlama
Tüketici Davranışları
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimsel Pazarlama
 
Bu İçeriği Paylaş!