KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Erdal EKE
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110568
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/erdaleke
ORCID ID 0000-0002-9529-5889
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 354
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 06.06.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 30.06.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 02.04.2014
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2020 - Devam Ediyor
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - TEMEL SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2016 - 2020
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. 2014 - 2016
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. 2008 - 2014
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2023
Dekan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2016 - 2017
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2016 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Devletin Değişimi ve Dönüşümü,Sağlık Sektöründe Yeniden Yapılanma,Avrupa Birliği ve Kamu Yönetiminde Reform,Yönetimde Güncel Yaklaşımlar,Sağlıkta Dönüşüm,Kamu Özel Ortaklığı,Kamu Politikası,Politika Analizi,Sağlık Sistemleri,Yerelleşme
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 EKE ERDAL, YELSİZ MUAZZEZ, ÇAM SIDDIKA, ERDEM RAMAZAN, Türk Sağlık Sisteminde İhtiyaç Duyulan Yeni Nesil Sağlık Reformları. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, 6(1), , 20-37. Doi: 10.54537/tusebdergisi.1113199, (2023), (Diğer)
 • 2 KAYA EMİN, EKE ERDAL, Bireylerin Mobil Sağlık Uygulaması Kullanım Durumu Ve E-Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi. The Journal of Business Science, 11(1), , 1-15. Doi: 10.22139/jobs.1159206, (2023), (Diğer)
 • 3 SEZER KORUCU KEVSER, YELSİZ MUAZZEZ, EKE ERDAL, Sağlık Hizmetlerinde Sağlıklı Hayat Merkezleri Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Isparta Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10(3), , 523-544. (2023), (Diğer)
 • 4 ALAY DİLEK, EKE ERDAL, Sağlık Bakanlığı’nın Kriz İletişimi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(46), , 317-337. (2023), (Diğer)
 • 5 ÇAM SIDDIKA, YELSİZ MUAZZEZ, EKE ERDAL, 100. Yılda Türk Sağlık Sistemi Deneyimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 280-304. Doi: 10.21076/vizyoner.1331112, (2023), (TR DİZİN)
 • 6 AYDEMİR HALİL CAN, EKE ERDAL, Yerel Yönetimlerin Sunduğu Sağlık Hizmetlerine Yönelik Bireylerin Memnuniyet Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(40), , 1390-1411. Doi: 10.21076/vizyoner.1219424, (2023), (TR DİZİN)
 • 7 KOCABAŞ HAKAN, EKE ERDAL, Düzenli Kan Bağışçılarının Kaybedilme Nedenlerinin Tespit Edilmesine Yönelik Tanımlayıcı Bir Araştırma: Isparta İli Örneği. Nobel Medicus, 18(3), , 167-177. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 8 KAYA ASLI, EKE ERDAL, ABA GÖKHAN, Bireylerin Kanser Hastalığına İlişkin Algıları. Current Perspectives in Social Sciences, 26(2), , 179-191. Doi: 10.5152/JSSI.2022.547727, (2022), (TR DİZİN)
 • 9 ÇAM SIDDIKA, EKE ERDAL, Yükseköğretim Kurumu Çalışanlarının Yönetimde Dijitalleşme Algısı: Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 273-287. (2022), (TR DİZİN)
 • 10 FİDAN TÜRKÖN BUSE, EKE ERDAL, Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: YÖKTEZ ve Dergipark İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(35), , 893-919. (2022), (TR DİZİN)
 • 11 EKE ERDAL, Sağlık Politikası Süreci. Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, 3(3), , 41-67. (2022), (Diğer)
 • 12 ÇAM SIDDIKA, EKE ERDAL, Sağlık Sistemlerinde Kamu-Özel Ortaklığı Uygulamaları Üzerine Bir İçerik Analizi. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), , 512-534. (2021), (Diğer)
 • 13 DEMİRHAN KELEŞ HİLAL, EKE ERDAL, Sağlık Bilgisi Arama Davranışı Açısından Dijitalleşmenin Etkileri: Siberkondri Hastalığı Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Health Sociology (IJHESO), 1(1), , 1-18. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 14 GÜNEŞ DENİZ, GÜDER MİHRİBAN, ÖZDİNÇ ÖZGE, EKE ERDAL, Patent Satisfaction Survey In City Hospital Case Of Isparta. Journal Of International Health Sciences And Management, 6(12), , 52-60. (2020), (Diğer)
 • 15 CAN SEDA, EKE ERDAL, E-Devlet Kullanıcılarının Bilgi ve Memnuniyet Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19-37. (2020), (TR DİZİN)
 • 16 DEMİR MUAZEZ, EKE ERDAL, Değişen Eczacı Rolleri Bağlamında Hastaların Eczacılık Hizmetleri İle İlgili Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), , 555-574. (2020), (TR DİZİN)
 • 17 EKE ERDAL, EROYMAK SELİN, Uluslararası Aktörlerin Küresel Sağlık Politikaları Üzerine Etkileri: Teorik Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), , 388-407. (2019), (Diğer)
 • 18 EKE ERDAL, KİŞİ MERVE, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, E-Sağlık Uygulamalarının Farkındalığına Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), , 510-522. (2019), (Diğer)
 • 19 EKE ERDAL, KİŞİ MERVE, Geçmişten Günümüze İngiltere Sağlık Politikaları: Ulusal Sağlık Sistemi Odaklı Güncel Bir Perspektif. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), , 2687-2707. (2019), (TR DİZİN)
 • 20 KİLİT DOLUNAY ÖZLEM, EKE ERDAL, Bireylerin Sağlık Bilgisi Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22(2), , 401-436. (2019), (TR DİZİN)
 • 21 ZEYBEK MUSTAFA, EKE ERDAL, İlaç Politikaları ve Uygulamaları Bağlamında Bireylerin İlaç Kullanma Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), , 1067-1087. (2019), (Diğer)
 • 22 EKE ERDAL, ÇELİK RUKİYE, ÇETİN Burhan, Mobil Sağlık Uygulamalarının Güvenliğine İlişkin Haberler Aracılığıyla Yaşanan Etik Sorunların Değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), , 129-146. (2018), (TR DİZİN)
 • 23 EKE ERDAL, ÜNAL BETÜL, Politika Transferi Süreci Açısından Türk Sağlık Sisteminde Aile Hekimliği Modelinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(25), , 22-50. (2018), (TR DİZİN)
 • 24 ALTAN YAKUP, KERMAN UYSAL, AKTEL MEHMET, EKE ERDAL, Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması Büyükkabaca Belediyesi Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), , 9-17. (2013), (Diğer)
 • 25 KERMAN UYSAL, ALTAN YAKUP, AKTEL MEHMET, EKE ERDAL, Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), , 1-23. (2012), (Diğer)
 • 26 BALTACI CEMAL, EKE ERDAL, Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Seçmen Algısı Isparta Örnek Olayı. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), , 115-126. (2012), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YELSİZ MUAZZEZ, SEZER KORUCU KEVSER, EKE ERDAL, A RESEARCH ON AWARENESS OF CANCER EARLY DIAGNOSIS SCREENING AND TRAINING CENTERS. 5. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 EKE ERDAL, İZGÜDEN DİLRUBA, Current Problems Of The Turkish Health System Through Health Indicators. EGE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TAVUKÇU MERVE, EKE ERDAL, Covid-19 Yönetim Sürecine Yönelik Bireylerin Bilgi ve Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 25(3), , 609-628. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 TAVUKÇU MERVE, EKE ERDAL, Covid-19 Pandemi Yönetim Süreci: Türkiye Perspektifi. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, 3(2), , 116-133. (2021), (Diğer)
 • 3 EV KOCABAŞ DİLEK, EKE ERDAL, DEMİR MUAZEZ, Sağlık Hizmeti Kullanımında Bireylerin Geleneksel ve Alternatif Yöntemlere İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), , 63-80. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 DEMİRHAN HİLAL, EKE ERDAL, Kuşaklar Bağlamında Tüketici Sağlığı Bilişimine Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), , 335-358. (2019), (TR DİZİN)
 • 5 KERMAN UYSAL, EKE ERDAL, Sosyal Devletten Neoliberal Devlete Türk Sağlık Sektöründeki Paydaşların Sağlıkta Dönüşüm Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), , 65-80. (2014), (Diğer)
 • 6 AKTEL MEHMET, KERMAN UYSAL, ALTAN YAKUP, EKE ERDAL, Türkiye'de Sağlık Politikalarının Dönüşümü Sağlık Bakanlıği nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), , 33-62. Doi: 10.5578/jss.6834, (2013), (TR DİZİN)
 • 7 BALTACI CEMAL, EKE ERDAL, AVCI MÜCAHİT, Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Türk Anayasal Demokrasisi Üzerine Etkisi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), , 133-149. (2012), (TR DİZİN)
 • 8 EKE ERDAL, Türk Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme. SDÜ VİZYONER DERGİSİ, 2(1), , 85-106. (2010), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 YELSİZ MUAZZEZ, SEZER KORUCU KEVSER, EKE ERDAL, Türk Yönetim Kültürü(2023). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AYDEMİR HALİL CAN, EKE Erdal, Tıbbi ve Sosyal Yönleriyle Obezite(2022). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Tümü, (ULUSAL)
 • 3 EKE Erdal, İZGÜDEN DİLRUBA, YELSİZ Muazez, Dijital İnsan ve Dijital Toplum Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi(2022). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 CAN SEDA, BAYIR OĞUZHAN, EKE Erdal, Halkla İlişkiler ve Örgütsel Davranış(2022). Literatürk Academia, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 EKE Erdal, Sağlık Kurumları Yönetimi-2 (Güncel Konular)(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 CAN SEDA, EKE ERDAL, YÖNETİM HASTALIKLARI(2021). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 EKE ERDAL, YELSİZ MUAZEZ, A’dan Z’ye SAĞLIK YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 EKE ERDAL, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 EKE ERDAL, Sağlık Kurumlarında İletişim -Örgütsel Perspektif-(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 EKE ERDAL, SEZER KORUCU KEVSER, DEMİR MUAZEZ, Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 EKE ERDAL, SARI BETÜL, ŞENGÜL MEHMET, Dijital Bağımlılık ve E-Hastalıklar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 ZEYBEK MUSTAFA, ZEYBEK DOLUNAY ÖZLEM, EKE ERDAL, Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 EKE ERDAL, DEMİR MUAZEZ, GÜVENÇ FATMANUR, Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 EKE ERDAL, Sağlıkta Dönüşüm - Dönüşen Devlet Anlayışı Çerçevesinde Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması(2019). Hiper Yayın, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 15 EKE ERDAL, Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler: Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı(2019). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 EKE ERDAL, 21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi(2018). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, Dergi, Editör, 30.06.2019 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, Dergi, Editör, 01.08.2019 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 3 SDÜ Vizyoner Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, 01.01.2022 - 31.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 4 Dijital İnsan ve Dijital Toplum Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi, Dergi, Editör, 25.10.2022 - 25.10.2022 (ULUSLARARASI)
 • 5 International Migration and Refugees in the 21st Century: A Perspective of Turkey, Araştırma Kitabı, Editör, 30.11.2019 - 30.11.2019 (ULUSLARARASI)
 • 6 Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler- Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı, Araştırma Kitabı, Editör, 31.12.2021 - 31.12.2021 (ULUSLARARASI)
 • 7 Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar, Araştırma Kitabı, Editör, 30.05.2020 - 30.05.2020 (ULUSLARARASI)
 • 8 21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler Bir Türkiye Perspektifi, Bilimsel Kitap, Editör, 31.10.2018 - 31.10.2018 (ULUSLARARASI)
 • 9 Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri), Bilimsel Kitap, Editör, 30.11.2021 - 30.11.2021 (ULUSLARARASI)
 • 10 Dijital Bağımlılık ve E-Hastalıklar, Araştırma Kitabı, Editör, 30.10.2020 - 28.11.2020 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler
Kamu Özel Ortaklığı ve Devlet-Özel Sektör İlişkisi
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Politika Transferi ve Süreç Yönetimi
Sağlık Diplomasisi
Sağlık Kuruluşlarında Kriz Yönetimi ve Uygulamalar
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
Sağlık Politikası Analizi
Sağlık Politikası ve Planlaması
Sağlık ve Toplum
Sağlıkta Dönüşüm ve Reform Uygulamaları
Uluslararası Sağlık Politikaları ve Küresel Güvenlik
Yönetim Bilimine Giriş
Yönetim ve Halkla İlişkiler
 
Bu İçeriği Paylaş!