KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114075
E-Posta melekzeybek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/melekzeybek
ORCID ID 0000-0002-2982-8616
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 04.07.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Limnoloji, Su Kalitesi, Biyolojik İzleme, Bentik Omurgasızlar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kalyoncu, H., Zeybek, M., 2009.Ağlasun ve Isparta Derelerinin Bentik Faunası ve Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Belçika Biyotik İndeksine Göre Belirlenmesi.Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (1): 41-48.
 • 2 Kalyoncu H., Yorulmaz B., Barlas M., Yıldırım M.Z., Zeybek M., 2008. Aksu Çayı'nın Su Kalitesi ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Makroomurgasız Çeşitliliği Üzerine Etkisi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 20(1): 23-33.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koşal Şahin, S., Zeybek, M. (2019). Diversity and Species Composition of the Macrobenthic Invertebrates in Sürgü Stream (Malatya, Turkey). The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 10(1): 60-67.
 • 2 Zeybek, M., Yıldız, S. (2019). Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 14(2), 335–344.
 • 3 Zeybek, M., Koşal Şahin, S., Yıldız, S. (2018). The Aquatic Oligochaeta (Annelida) Fauna of the Karasu Stream. LimnoFish - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 4(1):30-35 .
 • 4 Çiçek, N.L., Ertan, Ö.O, Erdoğan, Ö., Didinen, H., Boyacı, Y. Ö., Kara, D., Zeybek, M., Diken, G. (2017). Distribution of phytoplankton and its relationship with physicochemical parameters in Lake Eğirdir (Isparta/Turkey).Biological Diversity and Conservation, 10/3 (2017) 150-162.
 • 5 Zeybek, M., Ahıska, S., Yıldız S., 2016. A preliminary taxonomical investigation on the Oligochaeta (Annelida) fauna of Tigris River (Turkey).Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(1): 47-53 (2016)
 • 6 Zeybek, M., Kalyoncu, H., 2016. The Determination of Water Quality of Kargı Stream (Antalya, Türkiye) in Terms of Physicochemical Parameters. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33 (3) :223-231.
 • 7 Zeybek, M., Kalyoncu, H. (2016). The Water Mite (Acari, Hydrachnidia) Fauna of Kargı Stream (Antalya-Turkey) and Their Relationships with Physicochemical Variables. The Journal of Graduate School of Natural Applied Science of Mehmet Akif University 7 (2): 167-174.
 • 8 Zeybek, M.,Kalyoncu, H., Ertan,Ö.O., Çiçek,N.L., 2012. Benthic Invertebrate Fauna of Köprüçay Stream (Antalya). Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 16-2, 146-153.
 • 9 Zeybek, M., Kalyoncu, H., Ertan, Ö.O., 2012. The determination of trophic status in Kovada channel that connects lake Eğirdir and lake Kovada, and in the region of the lakes adjacent to the channel. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Volume 29, Issue 3., 137-141.
 • 10 Zeybek, M., Kalyoncu, H., 2012. The Comparison Between Biotic Indices and Diversity Indices in Köprüçay River. Journal of Eğirdir Fisheries Faculty, 8(1), 42-50.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Zeybek, M. (2017). Macroinvertebrate-based biotic indices for evaluating the water quality of Kargı Stream (Antalya, Turkey). Turkish Journal of Zoology, 41(3): 476-486. doi: 10.3906/zoo-1602-10
 • 2 Zeybek, M., Koşal-Şahin, S. (2016). The Distribution of Trichoptera Assemblages In Relation To Environmental Variables in the Streams of Tunceli (Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, Vol 25 (11), 4972-4981.
 • 3 Şahin, S.K., Zeybek, M. 2016. Distribution of Mollusca Fauna in the Streams of Tunceli Province (East Anatolia, Turkey) and its Relationship with Some Physicochemical Parameters. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sicences, 16: 187-195. doi: 10.4194/1303-2712-v16_1_19
 • 4 Zeybek, M., Kalyoncu, H., Karakaş, B., Özgül, S., 2014. The use of BMWP and ASPT indices for evaluation of water quality (according to macroinvertebrates) in Değirmendere Stream (Isparta, Turkey. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 38: 603-613 DOI: 10.3906/zoo-1310-9
 • 5 Zeybek, M., Kalyoncu, H., Ertan, Ö.O., 2013.The Effects of Environmental Variables on The Distribution of Aquatic Oligochaeta and Chironomidae at Kovada Channel and the linked Lakes (Isparta/Turkey. Fresenius Environmental Bulletin Vol. 22; No. 11, 3160-3169.
 • 6 Zeybek, M., Kalyoncu, H., Ertan, Ö.O., 2012. Species Composition and Distribution Of Mollusca in Relation to Water Quality. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 721-729.
 • 7 Kalyoncu, H., Zeybek, M., 2011. An Application Of Different Biotic And Diversity Indices For Assessing Water Quality: A Case Study In The Rivers Çukurca And Isparta (Turkey). African Journal Agricultural Research, Vol. 6(1),19-27.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Zeybek,M.,Kalyoncu, H., Karakaş, B., Özgül, S. 2014. Saprobi İndeksin Çeşitli Versiyonlarının Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, sf 22.
 • 2 Kalyoncu, H., Zeybek, M., Karakaş, B., Özgül, S., 2013. Değirmendere Çayı Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Biyotik İndekslere Göre Belirlenmesi. Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Kongeresi Özet Kitapçığı 30 Mayıs-1 Haziran 2013 Erzurum, s. 247-248.
 • 3 Kalyoncu, H., Zeybek, M., 2012.Organizmaların (Alg ve Makroomurgasız) Su Kalitesi Değişimlerine Bağlı Olarak Dağılımı ve Makroomurgasızların Fonksiyonel Beslenme Grupları ve Davranışları Yönünden Kirlilikle Etkileşimleri.Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu (FABA) Özet Kıtapçığı, s 126, 21-24 Kasım 2012 Eskişehir.
 • 4 Kalyoncu, H., Zeybek, M., 2012.Aksu Çayı Ephemeroptera Faunasının Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkisi ve Saprobi Değerlerinin Belirlenmesi.Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu (FABA) Özet Kıtapçığı, s 173, 21-24 Kasım 2012 Eskişehir.
 • 5 Zeybek, M., Kalyoncu, H., 2012. Köprüçay Nehri’nde Biyotik İndeksler ile Çeşitlilik İndekslerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 52 s.
 • 6 Zeybek, M., Kalyoncu H., 2010. Köprüçay Nehri Bentik Omurgasız Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslarası Katılımlı), Bildiri Özet Kitabı, sf 8, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Burdur.
 • 7 Dayıoğlu, H., Kalyoncu, H., Tokgözlü, A., Zeybek, M., 2010. Darı Deresi Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Nitzschia Türlere Göre Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilerek Modellenmesi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslarası Katılımlı), Bildiri Özet Kitabı, sf 38, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Burdur.
 • 8 Kalyoncu, H., Zeybek, M.,Barlas, M.,Yorulmaz, B., Şerbetçi, B., 2010. Su Kalitesi Çalışmalarında Sabrobi İndeks Uygulamaları ve Versiyonlarının Karşılaştırılmalı Performansları. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Özet Kitapçığı s 28, 4-6 Ağustos 2010, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • 9 Kalyoncu, H., Barlas, M., Şerbetçi, B., Gün, B., Dayıoğlu, H., Yorulmaz, B., Zeybek, M., 2010.Aksu Çayının Su Kalitesinin Omnidia Programına Göre Belirlenmesi, Karşılaştırılması ve İndekslerin Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkisi. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Özet Kitapçığı s 32, 4-6 Ağustos 2010, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Serap Koşal Şahin, Mehmet Zeki Yıldırım, Nilay Dökümcü, Esra Albayrak, Melek Zeybek, Mustafa Emre Gürlek (2017). Türkiye’nin Tatlısu Bivalvleri. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 12-15 Eylül 2017, Sinop.
 • 2 Zeybek, M., Kalyoncu, H., 2015. Kargı Çayı Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere Göre Belirlenmesi.XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla, sf 410-411.
 • 3 Zeybek, M., Kalyoncu, H., 2015. Kargı Çayı (Antalya) Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Faunasının Belirlenmesi.XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla, sf 412.
 • 4 Çiçek, N.L., Ertan, Ö.O., Erdoğan, Ö., Didinen, H., Boyacı, Y.Ö., Kara, D., Zeybek, M., Diken, G., 2015. Eğirdir Gölü (Isparta/Eğirdir) Fitoplankton Dağılımı. Ekoloji Sempozyumu, Sinop Üniversitesi 6-9 Mayıs 2015, Sinop.
 • 5 Zeybek, M., Kalyoncu, H., 2013. Köprüçay Nehri’nde Makrozoobentik Organizmaların Beslenme ve Davranış Durumlarının Su Kalitesi Değişimlerine Göre İrdelenmesi.Ekoloji Sempozyumu, 2013, Bildiriler kitabı, s 140., Tekirdağ.
 • 6 Zeybek, M., Kalyoncu, H.,Ertan, Ö.O.,2012. Kovada Kanalı ve Bağlantılı Olduğu Göllerde (Eğirdir ve Kovada Gölleri) Trofik Durumun Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi,03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, 1162 s.
 • 7 Zeybek, M., Özgül, S., Karakaş, B., Taş, A.İ., 2011.Karacaören Baraj Gölleri' nin Giriş ve Çıkış Sularında Su Kalitesi Değişiminin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelere Göre Belirlenmesi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 04-07 Ekim 2011, Çanakkale. Bildiri Özetleri
 • 8 Zeybek, M., Şerbetçi, B., Gün, B., Dayıoğlu, H., Kalyoncu, H., 2010.Çukurca Ve Isparta Dereleri’nin Su Kalitesinin Trent Biyotik İndeks Ve Chandler Skor İndekse Göre Belirlenmesi, Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkisi. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, s 871, 21-25 Haziran 2010, Denizli.
 • 9 Zeybek, M., Kalyoncu, H., 2010. Akarsularda Su Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Biyolojik Yöntemler. Akuakültürde Su Kalitesi Ve Balık Sağlığı Çalıştayı, Çalıştay Özet Kitapçığı, s 31-32, 28-29 Haziran 2010 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta.
 • 10 Şerbetçi, B., Kalyoncu, H., Zeybek, M., 2010.Akarsuların Biyolojik Su Kalitesini Tayininde Kullanılan Diatom İndeks Yöntemleri. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslarası Katılımlı), Bildiri Özet Kitabı, sf 115, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Burdur.
 • 11 Gün, B., Kalyoncu, H., Zeybek, M., 2010. Tarımsal Arazilerin Akarsulara Etkisi.Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslarası Katılımlı), Bildiri Özet Kitabı, sf 144, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Burdur.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Zeybek, M., Şendoğan Usta, E., Yıldız S., Yardım, Ö. 2019. A Preliminary Study on The Aquatic Oligochaeta (Annelida) Fauna of The Lake Sarıkum (Sinop). 2nd International Health Science and Life Congress 24-27April 2019, Burdur / Turkey. Full Text Book I- 859-868.
 • 2 Zeybek, M., Yıldız S. 2019. The Larval Trichoptera Fauna and Seasonal Distribution of Yiğitler Creek(İzmir). 2nd International Health Science and Life Congress 24-27April 2019, Burdur / Turkey. Full Text Book I- 869-878.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Zeybek, M., Ertan, Ö.O (2018). The Determination of Water Quality at Kovada Channel and Its Linked Lakes (Lake Eğirdir-Lake Kovada) In Terms Of Physicochemical Parameters. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July 2018. Barcelona/Spain
 • 2 Zeybek, M., Yıldız, S., 2018. Trichoptera Fauna of Lotic and Lentic Systems in Western Mediterranean Basin. 1st International Health Science and Life Congress , Burdur (2-5 May 2018). pp. 230-231.
 • 3 Serap Koşal Şahin, Esra Albayrak, Melek Zeybek and Ülkü Alver Şahin (2017). Species Composition of the Mollusc in Değirmendere Stream (Tunceli-Turkey) in Relation to Water Quality. I International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 4-6 October 2017, Eğirdir-Isparta/Turkey
 • 4 Zeybek, M., Barlas, M., 2016. Species Composition of Macrozoobenthos in Kargı Stream (Antalya/Turkey). Symposium on Euroasian Biodiversity, 23-27 May 2016, Antalya, Türkiye, pp. 87.
 • 5 Yıldız, S., Zeybek, M., Özkan, N., 2016. The Influence of Leaf Litter on the Distribution of Aquatic Oligochaetes in Tunca River (Edirne/Turkey). Symposium on Euroasian Biodiversity, 23-27 May 2016, Antalya, Türkiye, pp. 92.
 • 6 Koşal Şahin, S., Zeybek, M., Albayrak, E., Dökümcü, N. (2016). Species Composition of Macrobenthic Invertebrates in Sürgü Stream (Malatya, Turkey) . International Symposium and Fisheries and Aquatic Science, 3-5 November 2016, Antalya, pp. 39
 • 7 Zeybek, M., Kalyoncu, H., Ertan, Ö.O., 2012. SUCUL OLIGOCHAETA VE CHIRONOMIDAE TÜRLERİNİN DAĞILIMINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ.FIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS IN KYRGYZSTAN, s 139, 24-27 September 2012.
 • 8 Hasan KALYONCU, Melek ZEYBEK, 2012. BMWP VE ASPT İNDEKSLERİNİN ÇEŞİTLİ VERSİYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK UYGULANMASI.FIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS IN KYRGYZSTAN, s 139-140, 24-27 September 2012
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Zeybek, M., Özgül, S., Karakaş, B., Yıldız, S., 2018. Karacaören Baraj (I-II) Gölleri'nin Giriş ve Çıkış Sularının Makroomurgasız Faunasındaki Değişimler. 1st International Health Science and Life Congress , Burdur (2-5 May 2018). pp. 59-60.
 • 2 Özbek, M., Ulutürk, E., Zeybek, M., Yıldız, S. (2018). Some Growth Features of Gammarus Izmirensis Özbek, 2007 (Gammaridae: Amphipoda) In Yigitler Creek (İzmir-Turkey). V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July 2018, Barcelona/Spain.
 • 3 Özbek M. , Yıldız S. , Taşdemir A. , Aydemir Çil E., Zeybek M., 2018. Assessing the Water Quality and Trophic Levels of the Lower Basin of Sakarya River (Turkey)," Marfresh 2018 , vol.1, Antalya, Turkey, pp.48, 2018
 • 4 Yıldız S. , Özbek M. , Taşdemir A. , Aydemir Çil E., Zeybek M., 2018. Assessing water quality and trophic levels of Porsuk River (Turkey)," 14th International Symposium on Aquatic Oligochaeta , Hirosaki, Japan, pp.48, 2018
 • 5 Serap Koşal Şahin, Esra Albayrak, Melek Zeybek and Ülkü Alver Şahin (2017). The Gastropod Fauna of Polat Stream (Malatya, Turkey) and Some Physico-Chemical Parameters of Their Abundance. I. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. 04 - 06 October 2017 in Eğirdir-ISPARTA/TURKEY
 • 6 Serap Koşal Şahin, Nilay Dökümcü and Melek Zeybek (2017). “A Preliminary Taxonomical Investigation on the Larval Trichoptera Fauna in the Some Creeks of Malatya Province (Turkey)”. I International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. 04 - 06 October 2017 in Egirdir-ISPARTA/TURKEY
 • 7 Zeybek, M., Ertan, Ö.O. (2017). The determination of water quality by using Biotic Sediment Index in Kovada channel and its linked lakes (Lake Eğirdir and Lake Kovada) (Isparta/TURKEY). The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) , 5-8 July 2017, Minsk Belarus
 • 8 Zeybek, M., Koşal-Şahin S., Gönülal, O. (2017).Species composition and seasonal distribution of benthic macroinvertebrates in Zeytinli Dam Lake (Çanakkale/TURKEY). The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) , 5-8 July 2017, Minsk Belarus
 • 9 Koşal Şahin, S., Zeybek, M., 2016. Distribution and ecological requirements of mollusc fauna in Takaz Creek (Malatya/Turkey). Symposium on Euroasian Biodiversity, 23-27 May 2016, Antalya, Türkiye, pp. 440.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çukurca Dere ve Isparta Deresi' nin Su Kalitesinin Makrozoobentik Organizmalara Göre Belirlenmesi, 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 Kovada Kanalı ve Bağlantılı Olduğu Göl SularındaSu Niteliğinin Belirlenmesi, 2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK-113Z608 no'lu proje."Kargı Çayı Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Biyotik İndekslere Göre Belirlenmesi"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İstanbul Üniversitesi-BAP- FBA-2017-24781- Akçadağ ve Darende (Malatya) ilçelerindeki Su Kaynaklarının Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere Ve Biyotik İndekslere Göre Belirlenmesi.
 • 2 TÜBİTAK 1007- Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine YönelikMetodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması
 • 3 SDU BAP 2716-M-10-"Eğirdir Gölü'nün Planktonik ve Bentik Özelliklerinin Su Niteliği İle İlişkisi" (06.05.2011-06.05.2014)
 • 4 SDU BAP 2585-M-10. Değirmendere Çayı’nın Su Kalitesinin Fizikokimyasal Değerlere ve Makrozoobentik Organizmalara Göre Belirlenmesi
 • 5 SDÜ BAP 2222-D-10. Kovada Kanalı ve Bağlantılı Olduğu Göl Sularında Su Niteliğinin Belirlenmesi
 • 6 SDÜ BAP 1465-YL-07. Çukurca Dere ve Isparta Deresi' nin Su Kalitesinin Makrozoobentik Organizmalara Göre Belirlenmesi.
 • 7 SDÜBAP 1209-M-05 Nolu Proje. Ağlasun Deresinde Su Kirliliğinin Biyolojik ve Fizikokimyasal Yönden Belirlenmesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları II. Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 30.03.2010, Isparta.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları I. Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 29.12.2009, Isparta.
 • 3 I. Ulusal Sucul Oligochaeta Taksonomi Çalışma Grubu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 19-23 Ekim 2009.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2211 - Yurt İçi Doktora Bursu
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2012. (Melek Zeybek,Hasan Kalyoncu, Ömer Osman Ertan, 2012. Species Composition and Distribution Of Mollusca in Relation to Water Quality. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 721-729.)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 American Journal of Biological and Environmental Statistics-ISSN Print: 2471-9765, ISSN Online: 2471-979X
 • 2 International Journal of Zoology Studies-ISSN: 2455-7269
 • 3 International Journal of Entomology Research-ISSN: 2455-4758
 • 4 Journal of Entomology and Zoology Studies-Online ISSN: 2320-7078, Print ISSN: 2349-6800
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 LimnoFISH-2021
 • 2 EgeJFAS-2020
 • 3 EgeJFAS-2020
 • 4 International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences-2020
 • 5 Trakya University Journal of Natural Sciences-2020
 • 6 Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences-2020
 • 7 Acta Aquatica Turcica-2019
 • 8 Kastamonu University Journal of Forestry Faculty-2019
 • 9 Acta Aquatica Turcica-2019
 • 10 International Journal of Pure and Applied Sciences-2019
 • 11 Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research-2018
 • 12 Trakya University Journal of Natural Sciences-2018
 • 13 SDÜ ESÜF Dergisi 2017
 • 14 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2017
 • 15 SDÜ ESÜF Dergisi-2017
 • 16 Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 2017
 • 17 HIDROBIOLÓGICA-2017
 • 18 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2016
 • 19 Journal of Tropical Biology and Conservation-2016
 • 20 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2016
 • 21 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2015
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi-2020
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Biologia-2020
 • 2 Aquatic Research-2020
 • 3 Water, Air, & Soil Pollution- 2020
 • 4 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences-2018
 • 5 Fresenius Environmental Bulletin-2014
VERDİĞİ DERSLER
Akarsu Biyolojisi
Çevre Bilimi
Environmental Pollution
Hidrobiyolojide Metodlar
Su Kalitesinin Biyolojik Yönden Belirlenmesi
Tatlı Su Ekosistemleri
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
 
Bu İçeriği Paylaş!