KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emel DEMİRBAĞ
Birimi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Laboratuar Teknikleri
Telefon 2462114653
E-Posta emeldemirbag@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8873-4513
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 04.09.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 01.02.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Histoloji,Sitoloji,Embriyoloji,İmmunohistokimya,Histokimya,KURSLAR: 1- "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" 24-28 Kasım-2008. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (SDU-HADYEK). ISPARTA. 2-"TÜBA II.Kök Hücre Kursu ve VI.Kök Hücre Sempozyumu"24-25 Haziran 2011, ANKARA.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirbağ, E., Çınar, K., Timurlenk, M.T., Pekmezci, F. 2013. Astronot balığı (Astronotus ocellatus) eksternal ve internal tat tomurcuklarının dağılımı ve yoğunluğu. Ege J Fish Aqua Sci, 30(2):69-72.
 • 2 Demirbağ, E., Kelek, S., Çınar, K. 2012. Kaz (Anser anser) Özofagus Bezlerindeki Glikokonjugatların Histokimyasal Özellikleri. KSU Doğa Bil. Derg., 15(2):22-28.
 • 3 Çınar, K., Demirbağ, E. 2012. Karga (Corvus corone) Özofagus, Proventrikulus ve Gizzard Mukozalarındaki Glikokonjugatların Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(1): 53-59.
 • 4 Demirbağ, E., Gün, H., Çınar, K. 2012. Rat (Rattus rattus) Özofagusundaki Glikokonjugatların Lektin Histokimyası İle Belirlenmesi. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med.,31,2:17-20
 • 5 Özen, M.R., Demirbağ, E., Çınar, K. 2011. Kalkan balığı (Psetta maxima) derisinde mukus hücrelerinin dağılımı ve histokimyasal yapısı. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26(1):13-25.
 • 6 Demirbağ, E., Çınar, K., Diler, D., Karaoğlu, A. 2010. Bazı Endokrin Hücrelerin Atmaca (Accipiter nisus) ve Karga (Corvus corone) Midesindeki (proventrikulus ve gizzard) Lokalizasyonları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1, 1, 20-31.
 • 7 Karaoğlu, A., Demirbağ, E., Çınar, K. 2010. Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Larinks, Trake ve Bronkus mukozalarındaki mast hücrelerinin dağılımı ve yoğunluğu. MAKUFEBED 2: 58 -65.
 • 8 Çınar, K., Demirbağ, E. Erişkin Albino Fare (Mus musculus)'de Bazı Peptitlerin Trake, Bronkus ve Bronkulus Mukozasındaki İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları, 2007.SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 14(3), 21-25.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirbağ, E., Çınar, K., Tabur, M.A., Aştı, R.N. 2015. Histochemical Structure of Stomach (Proventriculus and Gizzard) in Some Bird Species. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,19(2),115-122
 • 2 Çınar, K., Öztop, M., Demirbağ, E. 2014. The histochemical characterization of the glycoconjugates in the epidermal mucous cells of the Red Californian earthworm, Eisenia foetida. Journal of Histology, doi:10.1155/2014/130497
 • 3 Zorlu, S., Gün, H., Demirbağ, E., Çınar, K. 2013. Sığır jejenum mukozasındaki bazı glikokonjugatların lektin histokimyasal karakterizasyonu. YYU Vet Fak Derg, 24(2),73-75.
 • 4 Demirbağ, E., Kelek, S., Çınar, K. 2012. Kovada, Eğirdir ve Karacaören II Baraj Göllerinde yaşayan sudak balığı (Sander lucioperca L., 1857) solungaçlarındaki glikokonjugatların histokimyasal yapısı. YYU Vet Fak Derg, 23(1),29-33
 • 5 Demirbağ, E., Çınar, K., Kutlar, M.H., Eroğlu, G., Sarı, S.M. 2012. Ratların (Rattus rattus) ince bağırsaklarında mast hücre dağılımı ve heterojenitesi. SDÜ Fen Dergisi, 7(2):92-99.
 • 6 Zorlu, S., Demirbağ, E., Çınar, K. 2011. Koyun (Ovis aries) fundus ve pilorus mukozalarındaki şekerlerin lektin histokimyasal karakterizasyonu. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-3, 161-165.
 • 7 Zorlu, S., Demirbağ, E., Çınar, K. 2011. Helix lucorum'un tükrük bezindeki glikokonjugatların lektin histokimyası ile belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-1, 46-50.
 • 8 Gün, H., Demirbağ, E., Çınar, K. 2011. Farklı fiksatiflerin bazı dokular için uygunluğunun belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-2, 75-79.
 • 9 Diler, D., Demirbağ, E., Çınar, K., Karaoğlu, A. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda Eksternal Tat Tomurcuklarının Dağılımı ve Yoğunluğu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),6-9.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kuru, N., Çınar, K., Demirbağ, E., İlgün, R. 2017. Histological and histochemical structure of lingual salivary glands in mole rat (Spalax leucodon). Indian Journal of Animal Research, 51(2):252-255. DOI:10.18805/ijar.v0iOF.4546
 • 2 Kuru, N., Çınar, K., Demirbağ, E., İlgün, R. 2017. Some lectin binding properties of the the tongue in mole rat (Nannospalax xanthodon). Biotechnic & Histochemistry, 1-5, DOI: 10.1080/10520295.2017.1341057
 • 3 Demirbağ, E., Çınar, K. 2012. The distribution of serotonin-immunoreactive cells in larynx, trachea and bronchi of goat (Capra aegagrus) and bovine (Bos taurus). Iranian Journal of Veterinary Research, 13, 4,339-342.
 • 4 Kuru, N., Çınar, K., Şenol, N., Demirbağ, E., Diler, D. 2010. Endocrine cells in the gastrointestinal tract of Garra rufa. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 16: S235-S241.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Demirbağ E, Çınar K, Bulan B. 2015. Conventional and lectin histochemical structure of partridge (Alectoris chukar) esophageal glands. Journal of Biotechnology, 208,S36-S37.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirbağ, E. Rat pankreas glikokonjugatlarındaki şeker rezidülerinin lektin histokimyasal olarak belirlenmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep. Kongre Kitabı, s211.
 • 2 Demirbağ, E., Çınar, K. Kalkan balığı (Psetta maxima) epidermisinde mukus glikokonjugatlarının dağılımı ve yoğunluğu. Fisheries and Aquatic Sciences/Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir. Özet Kitapçığı, 34.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Çınar, K., Demirbağ, E., Erekli, Ö. Rat minör tükürük bezlerinin glikokonjugatlarındaki şeker rezidülerinin lektin histokimyasal olarak belirlenmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep.
 • 2 Demirbağ, E., Çınar, K. Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia foetida) Bağırsaklarındaki Glikokonjugatların Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
 • 3 Çınar, K., Demirbağ, E., Öztop, M. Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia foetida) Bağırsak Mukus Hücrelerindeki Mukosubstansların Histokimyasal Karakterizasyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
 • 4 Demirbağ, E., Çınar, K. Rat (Rattus rattus) Mezenterinde Kollagen ve Elastik Fibrillerin Dağılımı. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 27-30 Mayıs 2014, Ankara.
 • 5 Demirbağ, E., Çınar, K., Kuru, N. Kör Fare (Spalax leucodon) Dilindeki Glikokonjugatların Lektin İmmunohistokimyası ile Belirlenmesi. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 27-30 Mayıs 2014, Ankara.
 • 6 Demirbağ, E., Çınar, K. Koyun (Ovis aries) trake mukozasındaki glikokonjugatların lektin histokimyasal olarak belirlenmesi. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-31 Mayıs 2013, Mersin.
 • 7 Demirbağ, E., Çınar, K. Koyun (Ovis aries) bronkus mukozasındaki glikokonjugatların lektin histokimyasal olarak belirlenmesi. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-31 Mayıs 2013, Mersin.
 • 8 Büyükyıldırım, Ş., Demirbağ, E., Öztop, M. 2013. Astronot Balığı (Astronotus ocellatus Agassiz, 1831) Mide ve Özofagusundaki Bağ Doku Fibrillerinin Mukozal Yoğunluğu ve Dağılımı. 1.Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, Nevşehir. Bildiri Özet Kitabı, s.91.
 • 9 Demirbağ, E., Pekmezci, F., Çınar, K., Öztop, M. 2013. Astronot Balığı (Astronotus ocellatus Agassiz, 1831) Solungaçlarındaki Glikokonjugatların Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi. 1.Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, Nevşehir. Bildiri Özet Kitabı, s.89.
 • 10 Demirbağ, E., Çınar K. Noktalı Vatoz (Hypostomus punctatus) Balığı Deri Mukus Hücrelerinin Dağılımı ve Histokimyasal Yapısı. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta. Bildiri Özetleri Kitabı,101.
 • 11 Timurlenk, M.T., Demirbağ, E., Çınar, K. Astronot Balığı (Astronotus ocellatus) Bağırsaklarında Mukus Hücrelerinin Dağılımı ve Histokimyasal Yapısı. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta. Bildiri Özetleri Kitabı,105.
 • 12 Demirbağ, E., Çınar, K. Koyun (Ovis aries) trakeal bronkus mukozasındaki mukosubstansların dağılımı ve histokimyasal yapısı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 3-7 Eylül 2012, İzmir. Bildiri Kitabı, 972-973.
 • 13 Özen, M.R., Demirbağ, E., Çınar, K. 2010. Kalkan balığı (Psetta maxima) derisinde mukus hücrelerinin dağılımı ve histokimyasal yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran, Denizli. Bildiriler Kitabı, 747-748.
 • 14 Zorlu, S., Çınar, K., Demirbağ, E. 2010. Albino fare (Mus musculus) trake, bronkus ve bronkulus mast hücrelerinin yerleşimi ve yoğunluğu. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 21-25 Haziran, Denizli. Bildiriler Kitabı, 756-757.
 • 15 Diler, D., Demirbağ, E., Çınar, K., Karaoğlu, A. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda Eksternal Tat Tomurcuklarının Dağılımı ve Yoğunluğu. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, SDÜ-ISPARTA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirbağ, E., Çınar, K. 2012. Koyun (Ovis aries) akciğerindeki glikokonjugatların lektin histokimyası ile belirlenmesi. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September 2012, Bishkek-Kyrgyzstan.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Demirbağ, E., Çolak, Ö.F., Sevindik, M., Bal, C. 2018. Antioxidant, Oxidant and Oxidative Stress Levels of Tricholomopsis rutilans. ICONST'18, 5-9 September 2018, Prizren/KOSOVO
 • 2 Demirbağ, E., Çolak, Ö.F., Sevindik, M., Bal, C. Antioxidant Potential of Volvopluteus gloicephalus. ICONST'18, 5-9 September 2018, Prizren/KOSOVO
 • 3 Demirbag E., Çınar K., Belibaglı T. 2017. THE DETERMINATION OF THE MUCOSUBSTANCES IN THE EPIDERMAL CELLS OF THE LEECH (HIRUDO MEDICINALIS) BY CONVENTIONAL HISTOCHEMISTRY. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, October 19-23 2017, Budapest (Abstract Book, pp. 131).
 • 4 Demirbağ, E., Çınar, K., Bulan, B. Conventional and Lectin Histochemical Structure of Partridge (Alectoris chukar) Esophageal Glands. European Biotechnology Congress 2015. 7-9 May 2015, Bucharest/ROMANIA
 • 5 Demirbağ, E., Çınar, K., Terzi, Z. Histochemical features of mucous cells in some skin regions of Oscar fish (Astronotus ocellatus). 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST2014),Side, 14-17 May 2014, Antalya-TURKEY. (Abstract Book, pp 368-369)
 • 6 Demirbağ, E., Çınar, K. The Determination of the Glycoconjugates in the Epidermal Mucous Cells of the Red Californian Earthworm (Eisenia foetida) by Lectin Histochemistry. 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 02-06 June 2014, Sarajevo-Bosnia Herzegovina.
 • 7 Çınar, K., Özkarasu, B., Demirbağ, E. The Determination of Glycoconjugates in Sheep (Ovis aries) Submandibular Salivary Gland by Lectin Histochemistry. 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 02-06 June 2014, Sarajevo-Bosnia Herzegovina.
 • 8 Demirbağ, E., Çınar, K., Timurlenk, T. 2013. Distribution and Density of Mucus Glycoconjugates in Epidermis of Astronaut Fish (Astronotus ocellatus). International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Cappadocia, June 18-21, Ürgüp, Nevşehir, TURKEY.
 • 9 Çınar K., Demirbağ E. 2012. Koyun (Ovis aries) Trakeal Bronkus Mukozasındaki Glikokonjugatların Lektin Histokimyasal Olarak Belirlenmesi. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September 2012, Bishkek-Kyrgyzstan.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erişkin Albino Fare (Mus musculus)'de Bazı Peptitlerin Trake, Bronkus ve Bronkulus Mukozasındaki İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları
 • Doktora Tezi
 • 1 Koyun (Ovis aries)'ların Trake, Bronkus ve Bronkulus Mukoza Glikokonjugatlarının Histokimyasal Karakterizasyonu.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kuru , N., Çınar , K., Demirbağ , E., Öztop , M., Erekli , Ö., Kaymaz , P., Farklı Göllerde Sıcaklık ve Ağır Metal Düzeyindeki Mevsimsel Değişimlerin Sazan Balığının ( Cyprinus carpio L., 1758) Bazı Doku ve Organlarında Isı Şok Proteinleri Ekspresyona Etkilerinin Araştırılması.,Cumhuriyet Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü , Proje No: V-044.
 • 2 II. Isparta Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 117B131 No'lu Proje, 'Hücre Bölünmesinin Aşamaları' Atölye Lideri, 3-4-5 Ekim 2017
 • 3 I. Isparta Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 116B009 No'lu Proje, 'Hücre Bölünmesinin Aşamaları' Atölye Lideri, 2016.
 • 4 Proje Danışmanı, "Pimpla turionellae'nın larval gelişimine, eşey oranına ve yumurta verimine tedrici azalan sıcaklığın etkileri" TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2012-2013.
 • 5 Temel Bilimleri Öğreniyorum; Bilimden Korkmuyorum. TÜBİTAK 112B177 Numaralı Proje, Eğitmen.
 • 6 Çınar, K., Demirbağ, E. Koyun (Ovis aries)'ların Trake, Bronkus ve Bronkulus Mukoza Glikokonjugatlarının Histokimyasal Karakterizasyonu. SDÜBAP Proje No: 1866-D-09.
 • 7 Proje Danışmanı, "Ratların Mide ve İnce Bağırsaklarında Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi" TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2010-2011.
 • 8 Kuru, N., Çınar, K., Şenol, N., Diler, D., Demirbağ, E. Garra rufa'nın Gastrointestinal Kanalı Mukozasındaki DNES Hücrelerinin İdentifikasyon ve Lokalizasyonları. Sivas CÜBAP E-10
 • 9 Çınar, K., Demirbağ, E. Erişkin albino fare (Mus musculus subsp)' de bazı peptitlerin soluk borusu, bronş ve bronşcuk mukozasındaki immunohistokimyasal lokalizasyonları, SDÜBAP, Proje No: 1150-YL-05.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Demirbağ, E. 2011. "Bazı Glikokonjugatların Koyun (Ovis aries) Trake, Bronkus ve Bronkulus Mukozalarındaki Lokalizasyonları" Doktora Semineri-II
 • 2 Demirbağ, E. 2007. "Bazı Kuş Türlerinde Mide (Bezli ve Kaslı) Mukozalarının Histokimyasal Yapısı" Doktora Semineri-I
 • 3 Demirbağ, E. 2005. "Gastrointestinal Kök Hücreler" Yüksek Lisans Semineri
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Alan Editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Romanian Biotechnological Letters (2020)
 • 2 Biotechnic & Histochemistry (2019)
 • 3 The Clinical Respiratory Journal (2017)
 • 4 The Clinical Respiratory Journal (2016)
 • 5 Histology of the liver of Llama (Lama glama). 2012. Anatomia, Histologia, Embryologia (AHE-10-12-OA-193).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (2020)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (2020)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (2019)
 • 4 Turkish Journal of Life Sciences (2018)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2016)
 • 7 Turkish Journal of Life Sciences (2016)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bölüm Başkanlığı, 2019-devam ediyor
 • 2 Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 2018-devam ediyor
 • 3 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanlığı, 2016-2019
 • 4 Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2017-2019
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Sağlık Hizmetleri MYO AKTS Koordinatörü, 2016-Devam ediyor.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Sağlık Hizmetleri MYO Kalite Komisyonu Üyeliği, 2016-Devam ediyor.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, AKTS Koordinatörü, 2010-2016
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Dans Klübü Akademik Danışmanı, 2013-Devam ediyor.
VERDİĞİ DERSLER
Baş- Boyun Anatomisi ve Histolojisi
Genel Biyoloji II (Uygulama)
Hematoloji
Histoloji (Uygulama)
İmmunolojik Yöntemler
Karşılaştırmalı Omurgasızlar Histolojisi
Patoloji
Sistem Hastalıkları
Sitoloji (Uygulama)
Temel Laboratuvar Bilgisi
Temel Laboratuvar Uygulamaları I
Temel Laboratuvar Uygulamaları II
 
Bu İçeriği Paylaş!