KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Restorasyon Anabilim Dalı
Telefon 2118255
E-Posta sedatolaci@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1881-186X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 05.07.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 01.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM (DR) 18.06.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 • ŞİMŞEK TOLACI,S.,2011. Burdur’un Tarihi Kent Dokusu, Özışık Basın Yayın Dağıtım, Mersin, 295 s. (Yüksek lisans tezinden uyarlanmış)
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Şimşek Tolacı S., Beyhan Ş.G, 2016. The Physical Analysis and Transformation of Minority Settlements: The Case of Zafer Neighborhood in Burdur. Developments in Science and Engineering. Sofia St. Klimont Ohridski University Publishing, Sofia, pp 656-676
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yeme-İçme Kültürü Mekanları, Pekmezlik/Pekmez Damı:Antalya Çukurköy Örneği
 • 2 SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN KONUT YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ:ANTALYA BALBEY VE HAŞİM İŞCAN MAHALLELERİ
 • 3 Endüstri Mirası Onarım Önerisi: Isparta/Yalvaç Birlik ve Fil TuğlaKiremit Fabrika Bacaları
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Şimşek Tolacı, S., Beyhan, Ş.G., Tanaç Zeren, M., 2015. Osmanlı Çarşılarına Bir Örnek: Burdur Ulu Cami ve Çevresi (Yukarı Pazar), BELLETEN, Cilt LXXIX-Sayı 284, Nisan 2015, s: 14-34 (Tarandığı Endeks Adı: America, history and life 0002-7065 1963, Archaeologische Bibliographie 0341-8308 1982, Arts and Humanities Citation Index (AHCI), FRANCIS (French Online Database) 198, Historical abstracts. Part A. Modern history abstracts 0363-2717 1963, Historical abstracts. Part B. Twentieth century abstracts 0363-2725 1963, MLA International Bibliography 2000, Turkologischer Anzeiger 0084-0076 1973
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ŞİMŞEK TOLACI,S.,BEYHAN,Ş.G.,ZEREN TANAÇ M., 2011. “Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği” (“Re-Functioning Urban Fabric in The Context of Sustainable Tourism”, The Example of Hükümet (Government) /Burdur), Politeknik Dergisi(Journal of Polytechnic),Cilt/Volume:14,Sayı/Number:3, Sayfa/Page:187-192, Temmuz 2011.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BÜYÜKEMİR, E.,TOLACI ŞİMŞEK, S., Geleneksel Konut Yapılarındaki Farklılaşmanın Cephe Üzerinde İncelenmesi, MSTAS 2018 XII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Dönüştürülebilir Mekanlar, Isparta
 • 2 • TOLACI ŞİMŞEK, S., BEYHAN, Ş.G., 2015. Burdur Geleneksel Türk Evi Sofa ve Oda Mekânlarında Donatı Elemanları, 1. Teke Yöresi Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 04-06-Mart, Burdur.
 • 3 • TOLACI ŞİMŞEK, S., BEYHAN, Ş.G., 2015. Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikasının Burdur Kentinde Meydana Getirdiği Yeni Yerleşim Alanları ve Konut Yapılarının Dönüşümü , 1. Teke Yöresi Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 04-06-Mart, Burdur.
 • 4 • ŞİMŞEK TOLACI,S., BEYHAN,Ş. G., 2014, Yerel Dokumacılık Zanaatının Konut Plan Tipolojisi ve İşlik Mekanı Düzenlemesine Etkileri-Burdur Örneği, 3. Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Geleneksel ve Kültürel Değerlerimiz Sempozyumu, 13-15 Kasım, Antalya.
 • 5 • ŞİMŞEK TOLACI, S .“Türk Tarihi Döneminde (11.YY-21.YY) Burdur Kent Merkezinde Değişim Gösteren Yerleşim Dokusu” Göller Bölgesi Tarih ve Kültür Varlıkları Bilgi Şöleni,– Ankara, s: 237-243, 16-18 Eylül 2011.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nar, B., Karagöz,M.A.,Şimşek Tolacı,S., 2016 "Burdur İpek Palas Oteli", DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı XII. Poster Sunuşları, 16-18 Aralık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Samsun.
 • 2 Büyükemir, E., Karagöz,M.A., Şimşek Tolacı,S., 2016 "Burdur Özboyacı (Dadacı) Apartmanı", DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı XII. Poster Sunuşları, 16-18 Aralık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Samsun.
 • 3 Karagöz,M.A., Büyükemir, E.,Şimşek Tolacı,S., 2016 "Burdur Rastgele Apartmanı, No:15, DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı XII. Poster Sunuşları, 16-18 Aralık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Samsun.
 • 4 Büyükemir, E.,Şimşek Tolacı,S., 2016 "Antalya Lisesi" DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı XII. Poster Sunuşları, 16-18 Aralık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Samsun.
 • 5 Karagöz,M.A., Şimşek Tolacı,S., Beyhan, Ş.,G., 2016 "Burdur Gölhisar Armutlu Çarşı Cami"DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı XII. Poster Sunuşları, 16-18 Aralık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Samsun.
 • 6 • ŞİMŞEK TOLACI,S., BEYHAN,Ş.G., 2014 "Burdur İl Özel İdaresi Lojman Binası", DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı 10. Poster Sunuşları, 31 Ekim- 2 Kasım, Atatürk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Erzurum.
 • 7 • ŞİMŞEK TOLACI,S., BEYHAN,Ş.G.,2014 "Burdur/Ağlasun Kemallettin Cami", DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı 10. Poster Sunuşları, 31 Ekim- 2 Kasım, Atatürk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Erzurum.
 • 8 • TOLACI ŞİMŞEK, S., BEYHAN, Ş.G., 2013. Burdur Belediye Sarayı, DOCOMOMO IX Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü, Antalya, s: 157, 6-8 Aralık 2013.
 • 9 • TOLACI ŞİMŞEK, S., BEYHAN, Ş.G., 2013. Burdur Tarihi Çarşıda Ticarethane, DOCOMOMO IX Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü, Antalya, s: 143, 6-8 Aralık 2013.
 • 10 • TOLACI ŞİMŞEK, S., BEYHAN, Ş.G., 2013. Burdur Çendik Motel ve Tesisleri, DOCOMOMO IX Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü, Antalya, s: 110, 6-8 Aralık 2013
 • 11 • ŞİMŞEK TOLACI,S.,ÇELEBİ,Ü., BEYHAN,Ş.,G., 2011. "Burdur Şeker Fabrikası”, DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı Poster Sunuşları,16-18 Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mersin.13-24
 • 12 • ŞİMŞEK TOLACI,S., BEYHAN,Ş.G., 2011. "Burdur Merkez Çocuk Kütüphanesi”, DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı Poster Sunuşları , 16-18 Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mersin.
 • 13 • ŞİMŞEK TOLACI,S., HAŞTEMOĞLU, Ş.,H., BEYHAN,Ş.G., 2011. "Burdur Çöllü Apartmanı”, DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı Poster Sunuşları , 16-18 Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mersin.
 • 14 • ŞİMŞEK TOLACI,S., BEYHAN,Ş.G., 2011. "Burdur Vakıf İş Hanı”, DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı Poster Sunuşları, 16-18 Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mersin.
 • 15 • ŞİMŞEK TOLACI,S., BEYHAN,Ş.G., 2011. “Burdur Kentine Dair Sosyo-Kültürel Ve Sosyo-Ekonomik Dinamiklerin Konut Biçimlenişi İle İlişkisinin Sorgulanması” Çevre Tasarım Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, s: 13-25, 08-09 Aralık 2011.
 • 16 • ŞİMŞEK TOLACI,S.,Burdur “Oteller Bölgesi”nin Kültürel Miras Değerinin Belirlenmesi ve Mekansal-İşlevsel Sürdürülebilirliği, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu-3, 25-27 Kasım 2010, Antalya.
 • 17 • ŞİMŞEK TOLACI,S.,2010,ÇELEBİ,Ü., BEYHAN,Ş.G., 2010. "Burdur Gülyağı Fabrikası (Ç.İ.N.E.F)", DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı 6. Poster Sunuşları - 02-04 Aralık 2010, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Eskişehir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kültür Turizmi,Kırsal Turizm ve Ekoturizmile Olusturral Alternatif Turizm Rotası. International Congress on Cultural Heritage and Tourisim,672-684. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3690393)
 • 2 • ŞİMŞEK TOLACI,S., BEYHAN,Ş.G., 2015. “1914 ve 1971 Tarihli Depremlerin Burdur Kent Yerleşimi ve Konut Biçimlenmesi Üzerine Etkileri”, Uluslararası Burdur Çevre ve Deprem Sempozyumu, ss: 152-162, 07-09 Mayıs, Burdur
 • 3 • ŞİMŞEK TOLACI,S., BEYHAN,Ş.,G., 2012. Analyzing the Buildings for Accommodation in Burdur From Past to Present 2.th Interdisciplinary Tourism Research Conference, 24-29 Aprıl, p: 1069-1080, Fethiye, Turkey.
 • 4 • ŞİMŞEK TOLACI,S.,BEYHAN,Ş.,G.,ZEREN TANAÇ M., 2010. “Re-Functıonıng Urban Fabric In The Context Of Sustainable Tourism”, The Example of Hükümet (Government) /Burdur. International Sustainable Buildings Symposium,26-28 May 2010, Gazi University, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SIMSEK TOLACI S.,KARAGÖZ M.A. (2017). Kırsal Yerleşim Bölgelerinde Sürdürülebilirlik: Çünür Yerleşimi/IspartaInternational Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development,September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY
 • 2 Karagöz, M.,Şimşek Tolac,ı S.,2016.Physical sustainability of ornamentations of Burdur Kavakli (Turkey) Greek Orthodox Church,World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS 2016), 13-17 June, p:384, Prague-Czech Republic
 • 3 Şimşek Tolacı,S.,Şenol, P., 2016. How urban transformation project effects urban and architectural form: case study from Burdur (Turkey),World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS 2016), 13-17 June, p: 367, Prague-Czech Republic
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Beyhan, Ş.G., Tolacı Şimşek, S., 2015. Burdur Kent Yapısının Kültürel ve Mekansal Dinamikleri: Tarihsel Süreçte Konut Yapılarının Mekansal Değişim ve Dönüşümlerinin Saptanmasına Yönelik Tipolojik Bir Araştırma (Cultural And Spatıal Dynamıcs Of Burdur Urban Structure:The Typologıcal Research In Determınatıon Of Spatıal Change And Transformatıon Of Dwellıngs In Hıstorıcal Process), Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi (SDÜBAP),2840-D-11, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversite, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Matematik (Voronoi ile Mekan Tasarımı) Çalıştay ve Sergisi düzenleme kurulu üyesi, 22-23 Aralık 2016
 • 2 SDÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü (MASS) Mediterranean Architecture Schools Students' Workshop Organizasyon Komitesi Üyeliği, 5-9 Mayıs 2015, Isparta
 • 3 IV. Uluslararası Taş Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi. 14-16 Ekim 2010, Antalya.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gelişim Merkezi ortaklığında düzenlene Burdur Kariyer Girişimcilik ve Meslek Tanıtımı Günü Etkinliğii (08-12-2016)-panelist
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 Aksu Eurymedon Zindan Mağarası ve Çevre Revizyon Planı
 • 2 Burdur Akşam Sanat Okulu Restorasyon Projesi
 • 3 Barla Çaşnigir Paşa Hamam Müzesi Restorasyon Projesi
 • 4 Yalvaç Birlik ve Fil Kiremit Fabrika Bacalarının Restorasyon Projesi
 • 5 Aldanzade Hacı Osman Paşa Çeşmesi Restorasyon Projesi
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Yerleşkesi, SDÜkkan Mekanının İç Mekan Projelendirilmesi ve Uygulama Takibi
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, BAtı Yerleşkesi, Sosyal Tesis İşletmeleri Müdürlüğü-TAş KAfe Mekanının İç Mekan Projelendirilmesi ve Uygulama Takibi
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 "Burdur Eski Belediye CAddesi Sokak Sağlılıklaştırma Projesi ve YEşilyurt Evi Rölöve ÇAlışması" Proje Sergisi, Burdur Eski Belediye Binası Sergi Salonu, 07 MAyıs 2016 (Rölöve-Restorasyon Projesi dersi ürünleri)
 • 2 Mimar Sinan Haftası Etkinliği olarak Burdur Mimarlar Odası İl Temsilciliği ve S.D.Ü. ortaklığında “Tasarım ve Mimarlık” sergisinin düzenlenmesi
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 XV.BATI AKDENİZ MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ,2020 (BURDUR AKŞAM SANAT OKULU RESTORASYON PROJESİ-PROJE DALI ÖDÜLÜ)
 • 2 XIV. Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri (2018) kapsamında Barla Çaşnigir Paşa Hamam Müzesi “Proje Dalı Ödülü"
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 Burdur Bakibey Konağı İç Mekan Bezemelerinin Çizimi "Özaltın,F.N,(2012), Burdur Bakibey Konağı Süslemeleri" konulu tezde ve tezden uyarlanan kitapta kullanılmıştır (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ,Isparta)
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mimarlık Bölümü- Restorasyon Anabilim Dalı BAşkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TMMOB- Mİmarlar Odası Antalya Şube-Burdur İl Temsilciliği Sayman Üyelik
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB- Mİmarlar Odası Antalya Şube-Burdur İl Temsilciliği BAşkanlığı
 • 2 TMMOB- Mİmarlar Odası Antalya Şube-Burdur İl Temsilciliği BAşkanlığı
 • 3 TMMOB- Mİmarlar Odası Antalya Şube-Burdur İl Temsilciliği BAşkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Geleneksel Yapım Sistemi ve Malzemeleri
Koruma Kaygısı ve Bilinci
Mimari Proje III
Rölöve ve Restorasyon Projesi
Somut Olmayan Kültürel Miras Mekanları
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!