KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Asuman ZEYTİNOĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Telefon 2462114098
E-Posta asumanzeytinoglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 05.06.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 21.07.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK (DR) 18.12.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler,Nümerik Metotlar,Akışkanlar Mekaniği
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Zeytinoğlu A., Sari M., 2019, "Some Difference Algorithms for Nonlinear Klein-Gordon Equations", in: Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 11189) - Numerical Methods and Applications, Nikolov G., Kolkovska N., Georgiev K., Eds., Springer, pp.491-498.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Zeytinoglu, A., Sari, M., Allahverdiev, B.P., 2018. A hybrid approach for the regularized long wave-Burgers equation, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), 8(1), 8-16.
 • 2 Sari, M., Mutlu, Ö., Zeytinoğlu, A., 2009, Effects of Human and External Factors on Traffic Accidents, Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Matematica Informatica Fizica, 61(1), 9-17.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Zeytinoglu, A., Sari, M., Allahverdiev, B.P., 2018. Numerical Simulations of Shock Wave Propagating by a Hybrid Approximation Based on High-Order Finite Difference Schemes, Acta Physica Polonica A, 133(1): 140-151.
 • 2 Sari, M., Gürarslan, G., Zeytinoğlu, A., 2011, High Order Finite Difference Schemes for the Solution of the Generalized Burgers-Fisher Equation, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 27(8):1296-1308
 • 3 Sari, M., Gürarslan, G., Zeytinoğlu, A., 2011, High Order Finite Difference Schemes for Numerical Solutions of the Generalized Burgers-Huxley Equation, Numerical Methods for Partial Differential Equations, 27(5):1313-1326.
 • 4 Sari, M., Gürarslan, G., Zeytinoğlu, A., 2010, High Order Finite Difference Schemes for Solving The Advection-Diffusion Equation, Mathematical and Computational Applications, 15(3), 449-460.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Burgers Denklemlerinin Bazı Yaklaşık Çözümleri
 • Doktora Tezi
 • 1 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde Bir Hibrit Yaklaşım
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde Bir Hibrit Yaklaşım, SDÜ BAP 3539-D1-13, 2013-2018.
 • 2 Burgers Denklemlerinin Bazı Yaklaşık Çözümleri, SDÜ BAP 2058-YL-09, 2009-2010.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "ISPARTEK-2014 Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 2 "ISPARTEK-2013 Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 15-17 Mayıs 2013, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları II. Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 30.03.2010, Isparta.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 29.12.2009, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Fen Dergisi (SDU Journal of Science, e-journal), Yardımcı editörlük, ISSN: 1306-7575, (2011).
 • 2 SDÜ Fen Dergisi (SDU Journal of Science, e-journal), Yardımcı editörlük, ISSN: 1306-7575, (2010).
 • 3 SDÜ Fen Dergisi (SDU Journal of Science, e-journal), Yardımcı editörlük, ISSN: 1306-7575, (2009).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Computer Science & Computational Mathematics
VERDİĞİ DERSLER
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
KALKÜLÜS I
KALKÜLÜS II
SAYISAL ÇÖZÜMLEME
 
Bu İçeriği Paylaş!