Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Özgür DAVRAS
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özgür DAVRAS
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110441
E-Posta ozgurdavras@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 25.12.1998
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 10.1.2013
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 27.1.2017
İLGİ ALANLARI
turizm, turizm pazarlaması, tüketici davranışları, destinasyon yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Endüstriyel Boyutu İle Turizm; Genel Turizm: Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme,
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Davras, Ö. ve Uslu, A. (2019). “Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1/1): 691-708
 • 2 Davras Ö. (2018). Çift Kültürlüğün Tatil Turizmi Tercihleri Ve Kısıtlayıcılar Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 19(1): 151-170
 • 3 Davras Ö. ve Davras M.G. (2018). Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (Ek:1):453-468.
 • 4 Davras G., Davras Ö. (2015). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri, Journal of Tourism Theory and Research, 1(2): 116-130.
 • 5 Gülmez M., Uslu A., Davras Ö., Ajanoviç E. (2014) The Preferences of Settled Foreigners Towards Domestic and Foreign Branded Products: The Case Study of Antalya and Fethiye Region, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1: 98-114.
 • 6 Davras Ö., Gülmez M. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2): 167-184.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Davras Ö. ve Caber M. (2019). Analysis of Hotel Services by their Symmetric and Asymmetric Effects on Overall Customer Satisfaction: A Comparison of Market Segments, International Journal of Hospitality Management, 81: 83-93.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bideci Ç., Davras Ö. (2012). İnsan Kaynakları Uygulamalarında Benchmarking Yönetimine Turizm Alanında Uygulamalı Bir Bakış, III. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, 10 - 11 Mayıs 2012.
 • 2 Davras G., Davras Ö. (2012). Önlisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimini Değerlendirmeleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi Konferansı, 17 – 19 Ekim 2012.
 • 3 Davras G., Davras Ö. (2011).Otel İşletmelerinde Esnek Zamanlı Çalışma Sisteminin Personel Verimliliğine Etkisi, I. Uluslararası IV. Ulusal Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, Eğirdir, 1 – 4 Aralık 2011.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davras Ö. (2018). Otel İşletmesinde Sunulan Hizmetlerin Müşteri Memnuniyetine Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkilerinin İncelenmesi, The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 27-29 Eylül 2018 Mersin
 • 2 Davras Ö., Şengül F.Ç. (2017). Turistlerin Otel İşletmesi Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Antalya-Kemer Bölgesinde Bir Araştırma, The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 28-30 Eylül 2017 Mersin
 • 3 Davras Ö., Göksu H. A (2016). Study of Identification of Impact of Online Hotel Reviews on Hotel Choices, I. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, 4-7 Mayıs 2016, Antalya
 • 4 Davras Ö. (2016). Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtlar Modelinin Tatil Turizmi Üzerinde Test Edilmesi: Isparta Örneği, Internatinonal Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14-16 Ekim 2016.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davras Ö, Davras Manap G. (2018). Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama, 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerel Halk ve Yurt Dışında Yaşayan Türklerin Tatil Tercihleri ve Kısıtlayıcılarının Karşılaştırılması
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Isparta İli Turizm Sektörü Analizi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Y.O. Müdürü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Isparta MYO, Müdür Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Destinasyon Yönetimi
Konaklama İşletmelerinde Pazarlama
Otel Yönetim Sistemleri
Otelcilik Otomasyon Sistemleri I
Otelcilik Otomasyon Sistemleri II
Önbüro Hizmetleri
Önbüro Yönetimi
Önbüroda Oda İşlemleri
Önbüroda Raporlama İşlemleri
Önbüroda Vardiya İşlemleri
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Toplantı ve Kongre Organizasyonu
Turist Davranışı
Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri I
Turizm İşletmelerinde E Ticaret
Turizm Sektöründe E-Pazarlama ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları
Turizmde Pazarlama Araştırmaları
Uluslararası Otel İşletmeciliği
Uluslararası Turizm
Yukarı çık