KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özgür DAVRAS
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110441
E-Posta ozgurdavras@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0001 9037 4193
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 25.12.1998
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 10.01.2013
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 27.01.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
turizm,,turizm pazarlaması,,tüketici davranışları,,destinasyon yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Davras Ö. (2020). Kış Turizmi ve Destinasyonları: Destinasyon Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Davras Ö. (2020). Kemal Baytaş: Tanıtım misyoneri ve Barış Elçisi, Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 6. (Ed: Nazmi Kozak, Metin Kozak), Detay Yayıncılık, Ankara
 • 2 Davras Ö. (2019)Elektronik Tavsiye İletişimi, (Ed:İçöz O. ve Uysal M.)Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, s.132, Detay Yayıclılık:Ankara.
 • 3 Davras Ö. (2019). Elektronik Turizm, (Ed: İçöz O. ve Uysal M.), Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, s.133, Detay Yayıncılık: Ankara
 • 4 Davras Ö. (2019). Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, (Ed: Kubilay Özyer, Doğan Bozdoğan), s. 112-134, Ekin Yayıncılık:Bursa.
 • 5 Davras Ö. (2017).Endüstriyel Boyutu İle Turizm; (Ed:Demir M.) Genel Turizm: Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme, s.108-140, Detay Yayıncılık: Ankara
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Davras Ö. (2020). Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı ve Motivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri, AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23(1): 142-163.
 • 2 Davras Ö. ve Bilgiç Y.E. (2019). Otel İşletmeleri Departman Performanslarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1091-1105
 • 3 Davras, Ö. ve Uslu, A. (2019). “Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1/1): 691-708
 • 4 Davras Ö. (2019). Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetini Belirleyen Faktörlerin Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkilerinin İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi, 6(2): 127-138.
 • 5 Davras Ö. (2019). Müşteri Memnuniyetinin Üç Faktör Teorisine Göre Kongre Oteli Ürün Özelliklerinin Sınıflandırılması, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(3): 174-184.
 • 6 Davras Ö. (2019). Tüketici Temelli Destinasyon Marka Değeri Modellemesi: IspartaDestinasyonu Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3): 515-532.
 • 7 Davras Ö. (2019). İşveren Markasının Marka Bağlılığı, Çalışan Memnuniyeti ve Örgütsel Kariyer Yönetimi Üzerindeki Etkileri: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4): 3088-3107.
 • 8 Davras Ö. (2018). Çift Kültürlüğün Tatil Turizmi Tercihleri Ve Kısıtlayıcılar Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 19(1): 151-170
 • 9 Davras Ö. ve Davras M.G. (2018). Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (Ek:1):453-468.
 • 10 Davras G., Davras Ö. (2015). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri, Journal of Tourism Theory and Research, 1(2): 116-130.
 • 11 Gülmez M., Uslu A., Davras Ö., Ajanoviç E. (2014) The Preferences of Settled Foreigners Towards Domestic and Foreign Branded Products: The Case Study of Antalya and Fethiye Region, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1: 98-114.
 • 12 Davras Ö., Gülmez M. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2): 167-184.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Davras Ö. ve Caber M. (2019). Analysis of Hotel Services by their Symmetric and Asymmetric Effects on Overall Customer Satisfaction: A Comparison of Market Segments, International Journal of Hospitality Management, 81: 83-93.
 • 2 Davras Ö., Caber M. ve Crawford D. (2019). "Comparison of the Holiday Tourism Constraints of Mono and Bicultural People, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 13(2): 190-203
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davras Ö. (2019). Ceza-Ödül Karşıtlığı Analizi İle Destinasyon Özelliklerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, 16-19 Ekim 2019.
 • 2 Bideci Ç., Davras Ö. (2012). İnsan Kaynakları Uygulamalarında Benchmarking Yönetimine Turizm Alanında Uygulamalı Bir Bakış, III. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, 10 - 11 Mayıs 2012.
 • 3 Davras G., Davras Ö. (2012). Önlisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimini Değerlendirmeleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi Konferansı, 17 – 19 Ekim 2012.
 • 4 Davras G., Davras Ö. (2011).Otel İşletmelerinde Esnek Zamanlı Çalışma Sisteminin Personel Verimliliğine Etkisi, I. Uluslararası IV. Ulusal Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, Eğirdir, 1 – 4 Aralık 2011.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davras Ö. ve Davras M.G. (2020)ç Tüketici Temelli Otel Marka Değerinin Müşteri Memnuniyeti ve Ağızdan Ağza İletişime Etkisi, MTCON'20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, 02-04 Eylül
 • 2 Davras Ö. (2018). Otel İşletmesinde Sunulan Hizmetlerin Müşteri Memnuniyetine Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkilerinin İncelenmesi, The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 27-29 Eylül 2018 Mersin
 • 3 Davras Ö., Şengül F.Ç. (2017). Turistlerin Otel İşletmesi Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Antalya-Kemer Bölgesinde Bir Araştırma, The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 28-30 Eylül 2017 Mersin
 • 4 Davras Ö., Göksu H. A (2016). Study of Identification of Impact of Online Hotel Reviews on Hotel Choices, I. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, 4-7 Mayıs 2016, Antalya
 • 5 Davras Ö. (2016). Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtlar Modelinin Tatil Turizmi Üzerinde Test Edilmesi: Isparta Örneği, Internatinonal Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14-16 Ekim 2016.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davras Ö, Davras Manap G. (2018). Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama, 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerel Halk ve Yurt Dışında Yaşayan Türklerin Tatil Tercihleri ve Kısıtlayıcılarının Karşılaştırılması
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Isparta İli Turizm Sektörü Analizi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Y.O. Müdürü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Isparta MYO, Müdür Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Destinasyon Yönetimi
Konaklama İşletmelerinde Pazarlama
Otel Yönetim Sistemleri
Otelcilik Otomasyon Sistemleri I
Önbüro Hizmetleri
Önbüro Yönetimi
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Toplantı ve Kongre Organizasyonu
Turist Davranışı
Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri I
Turizm İşletmelerinde E Ticaret
Turizm Sektöründe E-Pazarlama ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları
Turizmde Pazarlama Araştırmaları
Uluslararası Otel İşletmeciliği
Uluslararası Turizm
 
Bu İçeriği Paylaş!