KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Özgür DAVRAS
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110441
E-Posta ozgurdavras@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0001 9037 4193
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 211
Web Of Science Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 35
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 25.12.1998
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 10.01.2013
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 27.01.2017
İLGİ ALANLARI
turizm,,turizm pazarlaması,,tüketici davranışları,,destinasyon yönetimi
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Turistik Satın Alma Davranışına Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DAVRAS Özgür, 09.03.2021 - 17.02.2022 (ULUSAL)
 • 2 Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018: Turizm, Kentsel Hizmetler, Öğrenci-Kent Etkileşimi., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DAVRAS Özgür, Kanat Selim, 27.04.2018 - 19.03.2019 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DURĞUN SAİT, DAVRAS ÖZGÜR, Determining the Antecedents Influences on Travel Intention and Willingness to Pay during the Pandemic. International Journal of Hospitality&Tourism Administration , 1-29. Doi: 10.1080/15256480.2022.2073494, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 SEYİTOĞLU FARUK, ÇAKAR KADİR, DAVRAS ÖZGÜR, Motivation, perceived authenticity and satisfaction of tourists visiting the monastery of Mor Hananyo-Mardin, Turkey. International Journal of Tourism Cities , 1-17. Doi: 10.1108/IJTC-08-2021-0160, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 DAVRAS ÖZGÜR, DURĞUN SAİT, Evaluation of precautionary measures taken for COVID-19 in the hospitality industry during the pandemic. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism Doi: 10.1080/1528008X.2021.1932013, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 SEYİTOĞLU FARUK, DAVRAS ÖZGÜR, Determinants and implications of travel motivations: international travellers visiting Cappadocia. International Journal of Tourism Cities Doi: 10.1108/IJTC-01-2021-0006, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 DAVRAS ÖZGÜR, ÖZPERÇİN İSMAİL, The relationships of motivation, service quality, and behavioral intentions for gastronomy festival: the mediating role of destination image. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events Doi: 10.1080/19407963.2021.1968881, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 DAVRAS ÖZGÜR, CABER MELTEM, Analysis of Hotel Services by their Symmetric and Asymmetric Effects on Overall Customer Satisfaction: A Comparison of Market Segments. International Journal of Hospitality Management , 83-93. Doi: 10.1016/j.ijhm.2019.03.003, (2019), (SSCI)
 • 7 DAVRAS ÖZGÜR, CABER MELTEM, CRAWFORD DUANE, Comparison of the Holiday Tourism Constraints of Mono- and Bicultural People. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research , 190-203. Doi: 10.1108/IJCTHR-05-2018-0071, (2019), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DAVRAS ÖZGÜR, MANAP DAVRAS GONCA, Tüketici Temelli Otel Marka Değerinin Müşteri Memnuniyeti ve Ağızdan Ağza İletişime Etkisi. MTCON’xx20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı (2020). (Tam metin bildiri)
 • 2 DAVRAS ÖZGÜR, MANAP DAVRAS GONCA, Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama. 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 3 DAVRAS ÖZGÜR, Otel İşletmesinde Sunulan Hizmetlerin Müşteri Memnuniyetine Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkilerinin İncelenmesi. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, (2018). (Tam metin bildiri)
 • 4 DAVRAS ÖZGÜR, ŞENGÜL ÇİSEM, Turistlerin Otel İşletmesi Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Antalya-Kemer Bölgesinde Bir Araştırma. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (2017). (Tam metin bildiri)
 • 5 DAVRAS ÖZGÜR, GÖKSU HASAN, A Study of Identification of Impact of Online Hotel Reviews on Hotel Choices. I. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, 4-7 Mayıs 2016, Antalya (2016). (Tam metin bildiri)
 • 6 DAVRAS ÖZGÜR, Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtlar Modelinin Tatil Turizmi Üzerinde Test Edilmesi Isparta Örneği. Internatinonal Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14-16 Ekim 2016. (2016). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DAVRAS ÖZGÜR, DEMİRCİOĞLU AYŞEGÜL SİMGE, Destinasyon Marka Değerinin Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi: Fethiye Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2), , 201-211. Doi: 10.17123/atad.862349, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 DAVRAS ÖZGÜR, Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı ve Motivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 23(1), , 142-163. Doi: 10.34189/tfd.23.01.007, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 3 DAVRAS ÖZGÜR, USLU ABDULLAH, Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), , 691-708. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 DAVRAS ÖZGÜR, Müşteri Memnuniyetinin Üç Faktör Teorisine Göre Kongre Oteli Ürün Özelliklerinin Sınıflandırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(3), , 174-184. Doi: doi.org/10.17123/atad.656009, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 DAVRAS ÖZGÜR, Tüketici Temelli Destinasyon Marka Değeri Modellemesi: Isparta Destinasyonu Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3), , 515-532. Doi: doi.org/10.24010/soid.624455, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 DAVRAS ÖZGÜR, Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetini Belirleyen Faktörlerin Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkilerinin İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 6(2), , 127-138. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 DAVRAS ÖZGÜR, İşveren Markasının Marka Bağlılığı, Çalışan Memnuniyeti ve Örgütsel Kariyer Yönetimi Üzerindeki Etkileri: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), , 3088-3107. Doi: 10.21325/jotags.2019.517, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 DAVRAS ÖZGÜR, BİLGİÇ YUNUS EMRE, Otel İşletmeleri Departman Performanslarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), , 1091-1105. Doi: 10.26667/TR1010.2019.230, (2019), (TR DİZİN)
 • 9 DAVRAS ÖZGÜR, Çift Kültürlüğün Tatil Turizmi Tercihleri Ve Kısıtlayıcılar Üzerindeki Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 19(1), , 151-170. Doi: 10.24889/ifede.391406, (2018), (TR DİZİN)
 • 10 DAVRAS ÖZGÜR, MANAP DAVRAS GONCA, Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 453-468. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 11 MANAP DAVRAS GONCA, DAVRAS ÖZGÜR, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri. Journal of Tourism Theory and Research, 1(2), , 116-116. Doi: 10.24288/jttr.202826, (2015), (TR DİZİN)
 • 12 GÜLMEZ MUSTAFA, USLU ABDULLAH, DAVRAS ÖZGÜR, AJANOVİÇ EDİNA, The Preferences of Settled Foreigners Towards Domestic and Foreign Branded Products: The Case Study of Antalya and Fethiye Region. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 98-114. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 13 DAVRAS ÖZGÜR, GÜLMEZ MUSTAFA, Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Kemer Lara Belek Side Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), , 167-184. (2013), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DAVRAS ÖZGÜR, TUFAN ÖMER, Çevrimiçi Otel Yorumlarının Turist Satın Alma Davranışına Etkisi. 21. Ulusal Turizm Kongresi, İç Turizm, 2021 (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 DAVRAS ÖZGÜR, Ceza-Ödül Karşıtlığı Analizi İle Destinasyon Özelliklerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. 20.Ulusal Turizm Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 DAVRAS ÖZGÜR, MANAP DAVRAS GONCA, Önlisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimini Değerlendirmeleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi Konferansı (2012). (Tam metin bildiri)
 • 4 BİDECİ ÇAĞLAR, DAVRAS ÖZGÜR, İnsan Kaynakları Uygulamalarında Benchmarking Yönetimine Turizm Alanında Uygulamalı Bir Bakış. III. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi (2012). (Tam metin bildiri)
 • 5 MANAP DAVRAS GONCA, DAVRAS ÖZGÜR, Otel İşletmelerinde Esnek Zamanlı Çalışma Sisteminin Personel Verimliliğine Etkisi. I. Uluslararası IV. Ulusal Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı (2011). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 DAVRAS ÖZGÜR, Planning and Managing the Experience Economy in Tourism(2022). IGI Global Publisher, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DAVRAS ÖZGÜR, KIŞ TURİZMİ VE DESTİNASYONLARI: Destinasyon Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(2020). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 DAVRAS ÖZGÜR, Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 6(2020). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 DAVRAS ÖZGÜR, Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar(2019). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 DAVRAS ÖZGÜR, GENEL TURİZM Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme(2017). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Tufan Ömer, Elektronik ağızdan ağıza iletişimin turist satın alma davranışına etkisi , Bu tezin amacı elektronik ağızdan ağıza iletişimin turistlerin satın alma davranışı üzerindeki etkilerini belirlemektir. , 11.01.2022. Yüksek Lisans
 • 2 Demircioğlu Ayşegül Simge, Destinasyon özelliklerinin tüketici temelli destinasyon marka değeri üzerindeki etkileri: Fethiye örneği, Bu tezin amacı destinasyon özelliklerinin destinasyon marka değeri üzerindeki etkilerinin tespit etmektir. Bunun yanı sıra destinasyon özelliklerinin destinasyon memnuniyeti ve turistlerin davranışsal niyet üzerindeki etkileri de araştırılmıştır, 19.11.2021. Yüksek Lisans
 • 3 Özperçin İsmail, Gastronomi festivallerinin tüketici temelli destinasyon marka değeri üzerine etkisi: Gastroantep örneği , Bu tezin amacı, etkinlik turizmi kapsamında düzenlenen festival hizmet kalitesinin tüketici temelli destinasyon marka değeri algısı üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmanın alt amacı destinasyon marka değeri algısının destinasyon memnuniyetine etkisini incelemektir. Bununla birlikte, destinasyon memnuniyetinin davranışsal niyet üzerindeki etkilerini araştırmaktır. , 08.02.2021. Yüksek Lisans
 • 4 Mutlu Hacer, Kariyer gelişiminin kariyer bağlılığı ve kariyer memnuniyeti üzerindeki etkileri: Otel çalışanları üzerinde bir araştırma, Bu tezin amacı; otel işletmelerinde çalışanların kariyer gelişimlerinin, kariyer bağlılığı ve kariyer memnuniyeti üzerindeki etkilerini tespit etmektir. , 07.02.2020. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bitirme Semineri
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
Destinasyon Yönetimi
Otel İşletmeciliği
Ön Büro Yönetimi ve Uygulaması
Pazarlama Araştırması
Sayısal Araştırma Yöntemleri
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Toplantı ve Kongre Organizasyonu
Turizm Alanları Planlaması
Turizm Araştırmalarında Temel İstatistiksel Yöntemler
Turizm Pazarlaması
Turizmde Pazarlama Araştırmaları
Turizmde Stratejik Yönetim
 
Bu İçeriği Paylaş!