KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nihat ŞENGEZE
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119283
E-Posta nihatsengeze@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 15.07.2008
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Süleyman Kutluhan, Nihat Şengeze. Rutin Elektroensefalografi Kayıtlaması ve Aktivasyon Yöntemleri. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2017;10(2):115-9
 • 2 Vedat Ali Yürekli, Gürdal Orhan, Erdem Gürkaş, Serpil Demirci, Süleyman Kutluhan, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Nihat Şengeze. Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2013; 19 (1): 11-17
 • 3 Nihat Şengeze, Serpil Demirci. Periferik Sinirlerin Anormal İnervasyonları ve Elektrofizyoloji. Turkiye Klinikleri J Neur 2013; 8 (2): 46-52
 • 4 Hatice Daldal, Özlem Yalçın Tök, Nihat Şengeze, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Levent Tök, Dilek Özkaya, Yavuz Kamil Bardak. Multipl Sklerozda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı. Türk Oftalmoloji Dergisi 2011; 41 (1): 1-5
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Hakan Demirtaş, Mustafa Kayan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Ahmet Orhan Çelik, Mustafa Kara, Nihat Şengeze. Eagle Syndrome Causing Vascular Compression with Cervical Rotation: Case Report. Polish Journal of Radiology 2016; 81: 277-280
 • 2 Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Ahmet Özşimşek, Hakan Demirtaş, Esra Taşkıran, Mustafa Kayan. Vertebral Artery Dolichoectasia With Fusiform Aneursym Presented By Internuclear Ophthalmoplegia: A Case Report. Journal of Neurology and Neuroscience 2016; 7(3):119
 • 3 Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Serkan Kırbaş. Klaritromisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kalıcı Tat Ve Koku Bozukluğu: Olgu Sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 2015; 21:135-137
 • 4 Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Mehmet Gülcan, Ercan Varol. Adams-Stokes attacks: Imitator of epilepsy. Ege journal of medicine 2014; 53 (1): 45-48
 • 5 Vedat Ali Yürekli, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Nihat Şengeze. Vertebrobaziler ve Bilateral Karotid Dolikoektazi: Nadir Bir Olgu. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2013; 19 (3): 112-115
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu. Fıçıdaki Adam Sendromunun dört olgu eşliğinde etyolojik değerlendirmesi. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2014; 31 (1): 197-202
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Vedat Ali Yürekli, İjlal Erturan, Nihat Şengeze, Ali Murat Ceyhan, İnci Meltem Atay, Semih Gürler ''Behçet hastalarında başağrısı: Vaka-kontrol çalışması'' 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kasım 2013, Antalya. EP: 38
 • 2 Nihat Şengeze, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Vedat Ali Yürekli. Fıçıdaki adam sendromu etyolojik değerlendirme; Olgular eşliğinde tartışma. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kasım 2013, Antalya. EP: 277
 • 3 Vedat Ali Yürekli, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Nihat Şengeze. Vertebrobaziler ve Bilateral Karotid Dolikoektazi: Nadir Bir Olgu. 6. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Mayıs 2012, Eskişehir. P:39
 • 4 Vedat Ali Yürekli, Nihat Şengeze, Süleyman Kutluhan, Serpil Demirci, Hasan Rifat Koyuncuoğlu. ‘’ Dev baziler arter anevrizması: olgu sunumu’’ 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kasım 2012, Antalya. EP:117
 • 5 Nihat Şengeze, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Mehmet Gülcan, Ercan Varol. ‘’Adams-Stokes sendromu ve psödo-epileptik konvülsiyonlar’’ 7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Haziran 2010, Nevşehir. Poster Bildirisi P-41,sayfa:87
 • 6 Nihat Şengeze, Serpil Demirci, Vedat Ali Yürekli. ‘’Anemi İle Ortaya Çıkan İntrakranial Hipertansiyon Olgusu’’. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. Aralık 2010, Antalya. P: 37
 • 7 Melike Doğan, Nihat Şengeze, Serpil Demirci. ‘’Preeklamsiye Bağlı Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu’’ 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. Aralık 2010, Antalya. P: 437
 • 8 Nihat Sengeze, Kadir Demirci, Vedat Ali Yürekli, Hasan Rifat Koyuncuoglu. ‘’Manik Dönem Belirtileri ile Ortaya Çıkan Bilateral Bazal Ganglion Kalsifikasyonu’’. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi 2009, Belek-Antalya P: 262
 • 9 Ahmet Tüfekçi, Nihat Sengezer, Serpil Demirci. ‘’Göller Bölgesinde Guillain Barre Sendromu: Retrospektif Çalışma’’. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi 2009, Belek-Antalya P: 364
 • 10 Vedat Ali Yürekli, Nihat Şengeze, Hasan Rifat Koyuncuoğlu. ‘’Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Levetirasetam: Olgu Sunumu’’. 8. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi 2009, Marmaris-Muğla
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Vedat Ali Yürekli, Gürdal Orhan, Erdem Gürkaş, Serpil Demirci, Süleyman Kutluhan, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Nihat Şengeze. Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi. 6. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Mayıs 2012, Eskişehir. Sözel Bildiri: 4
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nihat Şengeze, Süleyman Kutluhan, Tamer Karaaslan. ''Comparison of the decompressive surgery and medical therapy alone results in malignant middle cerebral artery infarction.'' 9'th World Stroke Congress. October 2014, İstanbul. Poster: WSC-1293
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!