KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nihat ŞENGEZE
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119283
E-Posta nihatsengeze@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 15.07.2008
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Süleyman Kutluhan, Nihat Şengeze. Rutin Elektroensefalografi Kayıtlaması ve Aktivasyon Yöntemleri. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2017;10(2):115-9
 • 2 Vedat Ali Yürekli, Gürdal Orhan, Erdem Gürkaş, Serpil Demirci, Süleyman Kutluhan, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Nihat Şengeze. Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2013; 19 (1): 11-17
 • 3 Nihat Şengeze, Serpil Demirci. Periferik Sinirlerin Anormal İnervasyonları ve Elektrofizyoloji. Turkiye Klinikleri J Neur 2013; 8 (2): 46-52
 • 4 Hatice Daldal, Özlem Yalçın Tök, Nihat Şengeze, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Levent Tök, Dilek Özkaya, Yavuz Kamil Bardak. Multipl Sklerozda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı. Türk Oftalmoloji Dergisi 2011; 41 (1): 1-5
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Hakan Demirtaş, Mustafa Kayan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Ahmet Orhan Çelik, Mustafa Kara, Nihat Şengeze. Eagle Syndrome Causing Vascular Compression with Cervical Rotation: Case Report. Polish Journal of Radiology 2016; 81: 277-280
 • 2 Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Ahmet Özşimşek, Hakan Demirtaş, Esra Taşkıran, Mustafa Kayan. Vertebral Artery Dolichoectasia With Fusiform Aneursym Presented By Internuclear Ophthalmoplegia: A Case Report. Journal of Neurology and Neuroscience 2016; 7(3):119
 • 3 Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Serkan Kırbaş. Klaritromisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kalıcı Tat Ve Koku Bozukluğu: Olgu Sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 2015; 21:135-137
 • 4 Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Mehmet Gülcan, Ercan Varol. Adams-Stokes attacks: Imitator of epilepsy. Ege journal of medicine 2014; 53 (1): 45-48
 • 5 Vedat Ali Yürekli, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Nihat Şengeze. Vertebrobaziler ve Bilateral Karotid Dolikoektazi: Nadir Bir Olgu. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2013; 19 (3): 112-115
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu. Fıçıdaki Adam Sendromunun dört olgu eşliğinde etyolojik değerlendirmesi. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2014; 31 (1): 197-202
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Vedat Ali Yürekli, İjlal Erturan, Nihat Şengeze, Ali Murat Ceyhan, İnci Meltem Atay, Semih Gürler ''Behçet hastalarında başağrısı: Vaka-kontrol çalışması'' 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kasım 2013, Antalya. EP: 38
 • 2 Nihat Şengeze, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Vedat Ali Yürekli. Fıçıdaki adam sendromu etyolojik değerlendirme; Olgular eşliğinde tartışma. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kasım 2013, Antalya. EP: 277
 • 3 Vedat Ali Yürekli, Nihat Şengeze, Süleyman Kutluhan, Serpil Demirci, Hasan Rifat Koyuncuoğlu. ‘’ Dev baziler arter anevrizması: olgu sunumu’’ 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kasım 2012, Antalya. EP:117
 • 4 Vedat Ali Yürekli, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Nihat Şengeze. Vertebrobaziler ve Bilateral Karotid Dolikoektazi: Nadir Bir Olgu. 6. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Mayıs 2012, Eskişehir. P:39
 • 5 Nihat Şengeze, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Mehmet Gülcan, Ercan Varol. ‘’Adams-Stokes sendromu ve psödo-epileptik konvülsiyonlar’’ 7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Haziran 2010, Nevşehir. Poster Bildirisi P-41,sayfa:87
 • 6 Nihat Şengeze, Serpil Demirci, Vedat Ali Yürekli. ‘’Anemi İle Ortaya Çıkan İntrakranial Hipertansiyon Olgusu’’. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. Aralık 2010, Antalya. P: 37
 • 7 Melike Doğan, Nihat Şengeze, Serpil Demirci. ‘’Preeklamsiye Bağlı Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu’’ 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. Aralık 2010, Antalya. P: 437
 • 8 Nihat Sengeze, Kadir Demirci, Vedat Ali Yürekli, Hasan Rifat Koyuncuoglu. ‘’Manik Dönem Belirtileri ile Ortaya Çıkan Bilateral Bazal Ganglion Kalsifikasyonu’’. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi 2009, Belek-Antalya P: 262
 • 9 Ahmet Tüfekçi, Nihat Sengezer, Serpil Demirci. ‘’Göller Bölgesinde Guillain Barre Sendromu: Retrospektif Çalışma’’. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi 2009, Belek-Antalya P: 364
 • 10 Vedat Ali Yürekli, Nihat Şengeze, Hasan Rifat Koyuncuoğlu. ‘’Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Levetirasetam: Olgu Sunumu’’. 8. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi 2009, Marmaris-Muğla
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Vedat Ali Yürekli, Gürdal Orhan, Erdem Gürkaş, Serpil Demirci, Süleyman Kutluhan, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Nihat Şengeze. Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi. 6. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Mayıs 2012, Eskişehir. Sözel Bildiri: 4
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nihat Şengeze, Süleyman Kutluhan, Tamer Karaaslan. ''Comparison of the decompressive surgery and medical therapy alone results in malignant middle cerebral artery infarction.'' 9'th World Stroke Congress. October 2014, İstanbul. Poster: WSC-1293
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!