KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Fikret ÖZCAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Arkeoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114187
E-Posta fikretozcan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0643-3881
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 30.06.1981
Yüksek Lisans FREİE ÜNİVERSİTAET BERLİN 08.07.1997
Doktora ALMANYA RUHR ÜNİVERSİTAT BOCHUM 12.07.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Antik Dönem'den Günümüze Isparta'nın Kültürel Mirası, Isparta, 2019
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Peschlow-Bindokat, A., 2005, Latmos'ta Bir Karya Kenti: Herakleia. Şehir ve Çevresi. Homer Kitabevi, Istanbul, (Çev. F.Özcan).
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Lionel Bier, The Bouleuterion at Ephesos Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Viyana (2011) 121-125 (Çeviri: B. Marksteiner-Yener, Fikret Özcan)
 • 2 Turhan Özkan, Funde aus einem spatgeometrischen Brandgrab, Arkeoloji Dergisi XIV 2009/2, 57-78 ( Çeviri : Fikret Özcan)
 • 3 K. Dörtlük - R. Boyraz (eds.), 2008, Gezginlerin Gözüyle Antalya . aus dem Blickwinkel von alten Reisenden. Sergi Katalogları Dizisi 6, Antalya, 20-24, 31,34-39,47, 54, 59-60,87-88 (Türkçe ve diğer dillerden Almancaya çev. F. Özcan).
 • 4 Peschlow-Bindokat, A., 2000. Latmos Prehistorik Kaya resimleri, Sanat Dünyamız 80, 125-128, (Çev. F.Özcan).
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eser yayan, Kapıkaya'daki Antik Yerleşimin Doğu Yamacı, Yüksek Lisans Tezi
 • 2 Nihal Çevik, Isparta Arkeoloji Müzesinde Bulunan Pişmiş Toprak Figürinler
 • 3 İbrahim Acuce, Pisidia Bölgesi Ostothekleri, Yüksek Lisans Tezi (02.07.2018)
 • 4 Fatma KIZILYALÇIN, Prostanna Antik Kenti, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 5 Okan OKDEMİR, Kuzey Pisidia Bölgesinde Askeri Yerleşime Bir Örnek:Kapıkaya, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 6 Meral Gündüz, Antiocheia, Sagalassos ve Kremna'da Bulunmuş Heykellerin Bağlamı
 • 7 Tuğba Taş, M.S. Geç 4.- 7. Yüzyıllar Arasında Haç Motiflerinin Gelişimi
 • 8 Seyhan Akgül Özarslan, Pisidia Antiokheia’sı Augustus Kutsal Alanı Mimari Bezemeleri, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Klasik ve Hellenistik Dönem Milet Terrakottaları, Milet Kazısı.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Doç. Dr. Michael Kerschner tarafından yürütülen “Ephesos in vorhellenistischer Zeit” adlı projede görev (2009-2012).
 • 2 Ruhr - Universität Bochum, Institut für Archäologische Wissenschaften tarafından Milet kazı asistanı ve araştırma görevlisi olarak görevlendirme (02.07. 2001- 31.03.2007). DFG-Milet Kazısı Projesi tarafından finanse edilmiştir.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması Başkanı 2020 (Proje Numarası-YA01321501(2020)
 • 2 Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması -Proje numarası: YA01321601 (2019)
 • 3 Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması (Proje No: YA01321601(2018)
 • 4 Kuzey Pisidia Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması - Proje Numarası: YA 01321601 (2017)
 • 5 4303-YL1-15 no'lu Yüksek Lisans Projesi: Fatma Kızılyalçın
 • 6 Kuzey Pisidia Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Proje No YA013202 (2016)
 • 7 Isparta ili Kuzey Pisidia Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması-Proje Başkanı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tymbriada kazısı (Isparta-Aksu) Bilimsel danışmanı
 • 2 Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirmesi Etüt Projesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Fikret Özcan, “Latmos Bölgesinin Kültürel Mirası”, Zaman yolculuğunda Latmos Paneli, 18.05.2018, Aydın Arkeoloji Müzesi.
 • 2 Fikret Özcan, Antik Dönemden günümüze Kent ve Konut, 100/2000 Kentsel Dönüşüm Paneli, 19 Aralık 2018, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • 3 Hüseyin Gül, Nilüfer NEGİZ, Seda EFE, Fikret ÖZCAN, Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekan Dönüşümü, II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 11-13 Mayıs Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Belleten Cilt LXXXII Sayı 293 Yıl: 2018 Nisan
 • 2 Adalya 20, 2017
 • 3 Belleten Cilt:LXXX-Sayı:289-Yıl:2016 Aralık
 • 4 Olba XXIII, 2015, Mersin
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Colloquium Anatolicum XVIII, 2019 (basım yılı 2020)
 • 2 Phaselis VI, 2020 (eISSN: 2149-7826)
 • 3 Arkhaia Anatolika
 • 4 Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol. XV Issue No. IV, 2016
 • 5 TÜBA-AR 19/2016
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, 7, 2017 (E-ISSN 2548-0154)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Colloquium Anatolicum XIV, 2015
 • 2 Cedrus III Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi (2015)
 • 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387) Cilt:6 Sayı: 11 2014-Aralık
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Arkeoloji A.U.M., Müdür.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Arkeoloji Bölümü Bşk. Yrd.
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü
VERDİĞİ DERSLER
Allgemenie Archäologie
Almanca I
Anadolu Roma Çağı Heykel Atölyeleri
Antik Dönem Teknolojisi
Antik Mimaride Bezeme
Antike Städte und antike Schriftsteller
Arkeolojik Yazı ve Tanımlamalar
Etrüskler-Mimari
Geç Antik Dönem Portresi
Hellenistik Dönem Mimarisi I
Hellenistik Dönem Mimarisi II
Hellenistik Dönem Plastiği I
Hellenistik Dönem Plastiği II
Kentsel Arkeoloji ve Planlama
Klasik Dönem Plastiği I
Klasik Dönem Plastiği II
Kopya Eleştirisi
Mesleki Yabancı Dil I
Mitoloji I
Mitoloji II
Philosophie der Kunst II
Pompei ve Herculaneum'da Mimari ve Yaşam
Roma Dini ve Kültleri
Roma Dönemi Mimarisi I
Roma Dönemi Mimarisi II
Roma Dönemi Plastiği
Roma Dönemi Plastiği I
Roma Dönemi Plastiği II
Roma İkonografisi
 
Bu İçeriği Paylaş!