KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ŞATIR
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
Ana Bilim Dalı Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113687
E-Posta gulcinsatir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 07.02.1995
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 09.12.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ (DR) 14.12.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şatır, G., Okutan, A., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z. 2013. Keçi Sütünden üretilen Kefirin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi, Gıda Teknolojisi, 17(7),78-80.
 • 2 Şatır, G. 2011. AB Çerçeve Programları ve 7. ÇP Programı, Avrupa Birliği Çalışmaları Dergisi, Aralık 2011, Isparta
 • 3 Şatır, G. Türkiye’de keçi sütü ve değerlendirilmesi. Süt Dünyası Dergisi. Kasım 2007
 • 4 Açkurt, F., Löker, G., Şatır Toklu, G. Ekmeğin vitamin ve minerallerce zenginleştirilmesi, Gıda Teknolojisi, 8 (4), 72-76, 2004.
 • 5 Toklu, G.Ş. 2001.Süt yağı ve antikarsinojenik özellikleri. Dünya Gıda.Eylül 2001.s 86-88
 • 6 Yaygın, H. Toklu,Ş,G..2000.Antalya’da Satılan Dondurmaların Hijyenik Kalitesi. Dünya Gıda. Ocak 2000. s56-58
 • 7 Löker, G.B ., Toklu, G.Ş. 2000. Süt yağı ve fonksiyonel özellikleri. Dünya Gıda. Kasım 2000.s 79-80
 • 8 Toklu,G.S., and Yaygın,H.Antalya Piyasasında Satılan Dondurmaların Hijyenik Kalitesi ve Kimyasal Özellikleri. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi. 2000,4.,1,38-45
 • 9 Toklu, G.S. Süt Şampanyası; Kefir.Dünya Gıda, 1999, pp 51–53
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şatır, G., Güzel-Seydim,Z.B. 2016. How kefir fermentation can affect milk composition? Small Ruminant Research, Volume 134, January 2016, pages 1-7.
 • 2 Şatır, G., Güzel-Seydim,Z.B. 2015. Influence of Kefir fermentation on the bioactive substances of different breed goat milks. LWT - Food Science and Technology, Volume 63, Issue 2, October 2015, Pages 852-858.
 • 3 Gül Biringen Löker, Birdem Amoutzopoulos, Semin Özge Özkoç, Hayrettin özer, Gülçin Şatır, Ayşe Bakan.2013. A Pilot Study on Food Composition of Five Turkish Traditional Foods. British Food Journal,Vol: 115, Issue:3,pp. 394 - 408.
 • 4 Alasalvar, C., Amaral, J.S., Satir, G., Shahidi,F. Lipid characteristics and essential minerals of native Turkish hazelnut varieties (Corylus avellana L.).Food Chemistry, Volume 113, Issue 4, 2009, Pages 919-925
 • 5 Seyhan, F., Ozay, G., Saklar, S., Ertaş,E., Satir, G., Alasalvar,C. Chemical changes of three native Turkish hazelnut varieties (Corylus avellana L.) during fruit development.Food Chemistry, Volume 105, Issue 2, 2007, Pages 590-596
 • 6 Midilli, M., Muğlalı, H., Alp, M., Kocabağlı, N., Tanör. M.A., S.Toklu, G.The Effect of Dietary Phytase Supplementation on the Fattening Performance and Mineral Balance of Broilers. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2003; 27: 751-759
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Toklu, G.Ş.2000.Fermente süt ürünlerinin değerlendirilmesi. TMMOB Gıda Mühendisliği Dergisi.Turkey, Yıl:3 Sayı:7. 23-24
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şatır,G.,Güzel Seydim,Z. 2013.Farklı Irk Keçi Sütlerinin Bazı Kimyasal Özelliklerinde Olan Değişimler. 1. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi.02-04 Ekim 2013. Niğde.
 • 2 Şatır,G.,Güzel Seydim,Z. 2010.Keçi Sütünün Fonksiyonel Bileşenleri.s332-335.Ulusal Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran 2010.Çanakkale
 • 3 Biringen Löker, G., Açkurt, F., Şatir, G., Agel, E.2007. Evaluation of the Effects of Vitamin and Mineral Fortificated Bread on Some Blood Parameters-1 Children. TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ulusal Besin Öğesi Yetersizliklerinin Önemi ve Kontrolü Sempozyumu, İstanbul.
 • 4 Açkurt, F., Biringen Löker, G., Şatir, G., Agel, E.2007. Evaluation of The Effects of Vitamin And Mineral Fortificated Bread On Some Blood Parameters- 2 Adults And Over Weight Dietetic Subjects. TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ulusal Besin Öğesi Yetersizliklerinin Önemi ve Kontrolü Sempozyumu, İstanbul.
 • 5 Toklu,Ş.G. 1999. Fermente süt ürünleri ve probiyotiklerin sağlık açısından değerlendirilmesi. 2000'li yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi. 18-20 Ekim 1999. E.Ü. Basımevi.s.73
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Okutan,A., Kök Taş, T., Şatır, G., Güzel-Seydim, Z. 2012.Keçi Sütünden Üretilen Kefirin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi.Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu. 15-16 Kasım 2012. Denizli
 • 2 Şatır, G., Güzel-Seydim, Z., 2011. Laktasyon Döneminde Farklı Irk Keçi Sütlerinin Bileşimindeki Değişimler.s315. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011. Ankara.
 • 3 Löker, G.,Açkurt F., Şatır, G.2005. Ekmeğin vitamin ve minerallerce zenginleştirilmesi, Ege Üniversitesi Gıda Kongresi, 21 Nisan, İzmir.
 • 4 Löker,G., Toklu,Ş.G. 2003.Çocukların ve Gençlerin Tüketimine Yönelik Pazarlanmakta Olan Süt Bazı Ürünlerin Etiket Bilgilerinin Değerlendirilmesi. SEYES Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • 5 Mustafa Midilli Ö.Hakan Muğlali, Müjdat Alp, Neşe Kocabağli, M.Ali Tanör, Gülçin S.Toklu.Yeme katılan Fitaz Enziminin Broylerlerde Besi Performansı ve Mineral Dengesi Üzerine Etkisi.II. Hayvan Besleme Kongresi.18-20 Eylül 2003. Konya
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Şatır, G. Kendi Projeni Yaz. Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012 Proje Fuarı. 2-4 Mayıs 2012
 • 2 Löker,G.,Açkurt, F., Şatır,G. Ağel,A. 2006.Vitamin ve Minerallerce Zenginleştirilmiş Ekmeğin, Çocuklar, Yetişkinler Ve Zayıflama Diyeti Uygulayan Bireylerde Kan Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı.Haz 2006
 • 3 Löker, A., Ağel, H., Şatir, G., Açkurt, F.2006. Vitamin ve Minerallerce Zenginleştirilmiş Ekmeğin Çocuklar, Yetişkinler ve Zayıflama Diyeti Uygulayan Bireylerde Kan Düzeylerine Etkisinin Değerlendirmesi, TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı 2006, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Löker, A., Amoutzopoulos, B., Ertaş, E., Özer, H., Şatir, G., Ağel, H., Bahar, B., Özkoç, S.2008. A Turkish Traditional Meat Dish: İskender Kebap, 6. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya
 • 2 Amoutzopoulos, B., Löker, A., Ertaş, E., Özer, H., Şatir, G., Ağel, H., Bahar, B., Özkoç, S.2008. A Turkish Traditional Desert: Baklava, 6. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya
 • 3 Amoutzopoulos, B., Löker, A., Özer, H., Ertaş, E., Özkoç, S., Şatir, G.2008. Analytical Methods and Analytical Performance, 3rd EUROFIR Network Meeting Prague.
 • 4 Löker, A., Amoutzopoulos, B., Ertaş, E., Özer, H., Şatir, G., Özkoç, S., Bakan, A.2008. A Turkish Traditional Dried Cereal Food: Tarhana, 3rd EUROFIR Network Meeting Prague.
 • 5 Amoutzopoulos, B., Löker, A., Ertaş, E.,Özer, H., Şatir, G., Ağel, H., Bahar, B., Özkoç, S.2007. A Turkish Traditional Meat Dishes: Iskender Kebap, EUROFIR 2nd International Congress, Granada, Spain.
 • 6 Amoutzopoulos, B., Löker, A., Özer, H., Ertaş, E.,Şatir, G., Ağel, H., Bahar, B., Özkoç, S.2007. A Turkish Traditional Desert: Baklava, EUROFIR 2nd International Congress, Granada, Spain.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şatır, G., Yıldırım, A. 2018. Implementation of Nutritional Awareness Programme on Eating Habits of Primary School Children, Int. Scholarly Research and Innovation, 12 (7), 2s.
 • 2 Şatır, G., Guzel-Seydim, Zeynep B. 2015. Metabolik Sendroma Karşı Korunmada Fonksiyonel Gıda Bileşenlerinin Etkileri.Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 20-23 Mayıs 2015.
 • 3 Şatır, G., Guzel-Seydim, Zeynep B. 2015. Gıda Katkı Maddeleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 20-23 Mayıs 2015.
 • 4 Satir, G., Guzel-Seydim, Z. Effect of Using Various Types of Milks on Kefir Microflora. IDF World Dairy Summit. 28 Ekim-1 Kasım 2013.
 • 5 Satir, G., Guzel-Seydim, Z. Effect of Heat Treatment and Kefir Fermentation on Protein Profiles of Various Types of Milks. IDF World Dairy Summit. 28 Ekim-1 Kasım 2013.
 • 6 Satir, G., Çubuk-Demiralay, E., Guzel-Seydim, Z.,Alsancak, G. Separation of Alkylphenols by Reversed Phase Liquid Chromatography in Kefir. IDF World Dairy Summit. 28 Ekim-1 Kasım 2013.
 • 7 Şatır, G.and Guzel-Seydim,Z. Chemical properties and total antioxidant capacities of kefir produced from different breeds of goat milk.IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk Congress, Athens, Greece, May 16-18, 2011
 • 8 Gün,İ.,Şatır, G., Seydim,A.C., Seydim,Z. The determination of some properties and antioxidant capacities of mare's milk and koumiss.IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk Congress, Athens, Greece, May 16-18, 2011
 • 9 Satır, G., Güzel-Seydim, Z. Hypo-Allergenic Properties of Goat Milk. 1. Uluslar Arası "Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar" Sempzoyumu. 15 - 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.1092
 • 10 Şatır, G.2007. Goat milk in human nutrition. TÜBİTAK 2 nd Int. Congress on Food and Nutrition. 24-27 Oct 2007
 • 11 Ertas,E., Satir,G.,Ozer,H., Loker,G.2007. Chemical and nutrient changes of Turkish hazelnut varieties during the maturation.Seventh International Food Data Conference ,Food Composition and Biodiversity.October 21-24, SP, Brazil
 • 12 Şatır,G. 2006.Kefir: A probiotic dairy beverage. Composition and nutritional value.IUFOST 13 th World Congress of Food Science and Technology. Nantes, France
 • 13 Bakan, A., Löker, A., Şatir, G.2006. Pomegranate Sour: one of the Turkish Sauce, 2nd Network Meeting in Nantes, Nantes.
 • 14 Açkurt, F., Şatır, G., Löker, G., Palm yağının sağlıklı beslenmedeki yeri, The importance of palm oil for nutrition and global trade, Malaysian Palm Oil Promotion Council, 16 Mayıs, Ankara, (2005).
 • 15 Löker, A., Toklu, G.2005.Fortified Bread in Turkey, Clinical Study, 1. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi, Istanbul.
 • 16 Toklu, G., Löker, A.2005. Kefir:A Probiotic Dairy Beverage Composition and Nutritional Value, 1. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi, Istanbul.
 • 17 Löker, A., Toklu, G., Ertaş, E., Özer, H.2005. Traditional Foods in Turkey, EURFOIR 1st Annual Meeting and Workshop, Lizbon.
 • 18 Löker, A., Ertaş, E., Toklu, G., Özer, H.2005. Food Composition Tables –Turkey, Joint EUROFIR/CEECFOODS/FAO Meeting, 25-26th July 2005, Sofya.
 • 19 Toklu,Ş. G., Bayram, B. And Ballıkaya,S. Application of Genetic Techniques in Dairy Industry. 2004. "Recent Developments in Dairy Science and Technology.Isparta, Turkey.
 • 20 Borcaklı, M. and Satir, G.2000 Beneficial Lactic Acid Bacteria From Turkish Fermented Foods. Functional Foods For EU Health in 2000. VTT Symposium Fınland. p.100.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Şatır, G., Yıldırım, A. 2018. Implementation of Nutritional Awareness Programme on Eating Habits of Primary School Children, ICCON 2018 : 20th International Conference on Childhood Obesity and Nutrition , Prague, Czechia , July 9-10, 2018.
 • 2 Löker,G., Açkurt,F., Şatır,G., Ağel,E. 2006. Evaluation of the effects of vitamin and mineral fortificated bread on some blood parameters-1 Children. The SAFE Consortium 1stInternational Congress on Food Safety. 11-14 June, Budapeşte, MacaristanL
 • 3 Açkurt,F.,Löker,G., Şatır,G., Ağel,E. 2006. Evaluation of the effects of vitamin and mineral fortificated bread on some blood parameters-2 Adults and overweight dietetic subjects. The SAFE Consortium 1st International Congress on Food Safety. 11-14 June, Budapeşte, Macaristan.
 • 4 Açkurt F., Löker G., Şatır, G.Türkiyede zengin ekmek konsepti, klinik çalışma, I. Uluslar arası Gıda ve Beslenme Kongresi, 15-18 Haziran, Askeri Müze Kültür Sitesi, Harbiye, İstanbul, (2005).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dondurma Üretiminde HACCP Uygulamaları
 • Doktora Tezi
 • 1 Kefir Fermantasyonunun Keçi Sütünün Bazı Fonksiyonel Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 European Food Information Resource Network-EUROFIR. TÜBİTAK MAM, GE- AVRUPA BİRLİĞİ, FP6 PROJELERİ (2005-2010).
 • 2 Improving the Processing of Four Fermented Beverages from Eastern European Countries –FERBEV. TÜBİTAK MAM, GE- AVRUPA BİRLİĞİ, FP6 PROJELERİ (2007-2010).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Şatır, G., 2017 "Dersimiz: Sağlıklı Hayat" TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu Destekleme Programı, Proje No:117B211.
 • 2 Şatır, G., 2018 "Dersimiz: Sağlıklı Hayat II " TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu Destekleme Programı, Proje No:118B503.
 • 3 Şatır, G., 2018 "Isparta III. Bilim Şenliği" TÜBİTAK 4007 Destekleme Programı, Proje No:118B712
 • 4 Şatır, G., 2016 "Isparta Bilim Şenliği" TÜBİTAK 4007 Destekleme Programı, Proje No:116B009
 • 5 TEKSÜT SÜT MAMULLERİ SAN. TİC. AŞ. İçin Gıda Güvenliği Sağlama Sistemi Geliştirilmesi 5044146. TÜBİTAK MAM GE-TEKSÜT A.Ş. 2005-2006
 • 6 Kefir bileşiminin saptanması ve starter kültür kullanılarak üretilen kefirin dayanma süresinin belirlenmesi. 5044139.TÜBİTAK MAM GE- ALTINKILIÇ SÜT ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. 2004–2005
 • 7 EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN.TİC. A.Ş. için Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Üretim Alanlarında HACCP Sisteminin Kurulması.53H4106 (2003-2004)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Şatır, G., 2018 (Eğitmen). "Gizemli Çocuklar Doğada 2" TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, Proje No:118B577, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hulusi ALP
 • 2 Şatır, G., 2017 (Eğitmen). "Gizemli Çocuklar Doğada" TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, Proje No:117B319, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hulusi ALP
 • 3 Şatır, G., 2017 (Atölye Lideri). "Isparta II. Bilim Şenliği" TÜBİTAK 4007 Destekleme Programı, Proje No:117B131, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Ahmet YILDIRIM
 • 4 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Obezite Yakınmasıyla Başvuran Kadınlarda Fiziksel Aktivite ve Rehabilitasyon Uygulamaları,TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Gizem Hasanusta,4. sınıf öğrencisi), 2015-2016.
 • 5 Isparta İli Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran 0-24 Aylık Bebek Sahibi Annelerin Emzirme Döneminde Beslenme Uygulamaları,TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Meltem Çelik,3. sınıf öğrencisi), 2014-2015.
 • 6 Şatır, G., 2014 (Düzenleme Kurulu Üyesi). "Endüstriyel Makine Tasarım İmalatı Proje Hazırlama Eğitimi" TÜBİTAK'ın 2237 Proje Hazırlama Eğitimi Destekleme Programı, Proje No:1129B371400004, Bütçe: 28.860,00 TL, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN. http://projeler.sdu.edu.tr/makineprojeegitimi/
 • 7 Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın-Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması.TÜBİTAK 1007 KAMAG. 107G208.2008-2013
 • 8 Prebiyotik Ilavesiyle Optimize Edilmiş Sinbiyotik Mikrokapsüllerin Keçi Peyniri Üretiminde Kullanılması, Peynir Özelliklerine Etkisi, Raf Ömrü Boyunca ve Invitro Gastrointestinal Koşullarda Canlılıklarının Incelenmesi. 108O605,TÜBİTAK ARDEB.
 • 9 Kefir Fermantasyonunun Keçi Sütünün Bazı Fonksiyonel Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2152-D-10, Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Zeynep Seydim), 2009-2011
 • 10 Migros A.Ş. Mağazaları ve Tedarikçilerinin Hijyen Denetimi (2004-2010). TÜBİTAK MAM GE- MİGROS TÜRK A.Ş
 • 11 TANSAŞ A.Ş. Mağazaları ve Tedarikçilerinin Hijyen Denetimi (2004-2010). TÜBİTAK MAM GE- MİGROS TÜRK A.Ş
 • 12 BİM A.Ş. Mağazaları ve Tedarikçilerinin Hijyen Denetimi (2004-2010). TÜBİTAK MAM GE
 • 13 Improving the Scientific and Technological Research Capacity of TUBITAK MRC-FI in the Field of Food Safety: Centre of Excellence for Food Safety. CEFoSafe. TÜBİTAK desteği ile (2005-2008)
 • 14 Vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş ekmeğin, çocuklar, yetişkinler ve zayıflama diyeti uygulayan bireylerde kan düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi. TÜBİTAK MAM, GE- UNO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (2004–2005).
 • 15 Fındıklarda Aflatoksin Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin Ve Önleyici Tedbirlerin Belirlenmesi. TÜBİTAK MAM, FINDIK TANITIM GRUBU (2002-2005).
 • 16 Doğal Yoğurt Üretiminin İzlenmesi.TÜBİTAK MAM GE -DANONE Tikveşli Gıda ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.2004-2005
 • 17 Zenginleştirilmiş Ekmek Ve Tamamlanmış Tam Buğday Unu Üretimi.5034149. TÜBİTAK MAM GE-UNO A.Ş.2003-2004
 • 18 Vitamin Ve Minerallerce Zenginleştirilmiş Çocuk Reçeli Formülasyonu Oluşturulması.TÜBİTAK MAM GEPENGUEN GIDA A.Ş. 2003-2004
 • 19 Yüksek Aktiviteli Bireyler İçin Özel Beslenme Amaçlı Makarna Formülasyonu Geliştirilmesi. TÜBİTAK MAM GBTAE- FİLİZ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2003.
 • 20 Hard-Anodized Sistemle Üretilen Mutfak Ekipmanlarının Sağlık ve Beslenme Açısından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK MAM GBTAE- GÖNEN DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2003
 • 21 Bazı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş un formülasyonu oluşturulması.5034131. TÜBİTAK MAM GE-EKSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 2002-2003
 • 22 Zenginleştirilmiş-Dayanıklı Ekmek Formülasyonu Geliştirilmesi TÜBİTAK MAM GBTAE- İSTANBUL HALK EKMEK FABRİKALARI 2002.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ulusal ve Uluslararası Araştırma Programlarından Yararlanma Olanakları.Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü , 10 Şubat 2011, Konuşmacı/Panelist.
 • 2 Ulusal ve Uluslararası Araştırma Programlarından Yararlanma Olanakları.Isparta Valiliği, 29 Kasım 2010, Konuşmacı/Panelist.
 • 3 Ulusal ve Uluslararası Proje Fırsatları, 14 Mart 2010, Konuşmacı/Panelist.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 22.07.2015, Başvuru No:339322
 • 2 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2009 Yılı.
 • 3 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2007 Yılı.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Hakemlik, S.D.Ü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Ulusal e-dergi), S.D.U. (Nisan -2015).
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ AB Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Kalite Komisyon Üyeliği
 • 2 SDÜ Bilimsel Performans ve Endeksler İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği
 • 3 46.TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Konya Bölgesi- 2015 Yılı Kimya Jüri Üyeliği
 • 4 SDÜ 17. Bilim ve Bahar Şenliği, ISPARTEK-2014 PROJE PAZARI,Proje Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 14-16 Mayıs 2014,Isparta.
 • 5 45.TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Isparta Bölgesi- 2014 Yılı Sekreteryası
 • 6 9.İlköğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (Bu Benim Eserim) Isparta Bölgesi - 2014 Yılı Sekreteryası
 • 7 44.TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Isparta Bölgesi - 2013 Yılı Sekreteryası
 • 8 8.İlköğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (Bu Benim Eserim) Isparta Bölgesi - 2013 Yılı Sekreteryası
 • 9 2012 SDÜ Proje Ödül Töreni Komisyon Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
Beslenme İlkeleri
Beslenme ve Diyet
Fonksiyonel Besinler ve Sağlık
Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Teknikleri
Sporcu Beslenmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!