KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ercan VAROL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119147
E-Posta ercanvarol@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3460-6011
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP (İNGİLİZCE) 31.07.1992
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Koroner arter hastalığı,Kalp yetmezliği,Kalp kapak hastalıkları,Hipertansiyon,Atriyal fibrillasyon,Edebiyat
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S Varol, A Davraz, E Varol. Tıbbi Jeoloji Ve Kardiyovasküler Hastalıklarla İlişkisi. Genel Tıp Dergisi 2009;19(1):45-49.
 • 2 M Özaydın, M Demir, E Varol, Perikard ve hastalıkları. Sendrom. 2008; 20(3-4): 48-53.
 • 3 E. Varol, M. Şahin, S. Murat Aslan, M. Özaydın ve A. Altınbaş. Obez hastalarda kısa dönem (1 aylık) orlistat tedavisinin plasma lipid düzeylerine etkisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2006; 13(3): 1-3.
 • 4 E. Varol, M. Özaydın, B. K. Köroğlu, A. Doğan ve A. Altınbaş. Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasında farklılıklar. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2005; 12(1): 32-34.
 • 5 E. Varol, Z. Baykal, B. K. Köroğlu, M. Özaydın ve A. Altınbaş. Dislipidemik Hastalarda 4 Haftalık Kısa Dönem Günde Tek Doz 200 mg Mikronize Fenofibrat Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2004; 11(3): 12-15.
 • 6 E. Varol ve M. Özaydın. Yaşın Akut Miyokard İnfarktüsü Tedavisine Etkisi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002; 42( 3): 32-34.
 • 7 T. Keleş, İ.Hisar, H. L. Kısacık, A. D. Demir. E.Varol, K. Gürsel, T. Durmaz ve E. Kütük. Doğal Bir Antioksidan Olan Bilirubin Ve Koroner Arter Hastalığı. Türk Girişimsel Kard. Der 2001; 5: 82-85.
 • 8 A. Oğuzhan, T. Durmaz, E. Varol, K. Özdemir, A. Abacı, H. L. Kısacık ve S. Göksel. Koroner Anjiyografinin Açlık Plazma Lipid Parametreleri Üzerine Etkisi. Türk Kardiyol. Dern. Arş 1999; 27: 170-172.
 • 9 F. Koşar, İ. Tandoğan. İ. Hisar. E. Varol ve Y. Aytan. Fibrinojen ve Koroner Arter Hastalığı. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1999; 6: 136-139.
 • 10 H. Tıkız, U. K. Tezcan, S. Açıkgöz, E. Varol, T. Keleş, E. Kütük ve S. Göksel. Koroner Arter Hastalığının Saptanmasında Yeni Bir Egzersiz İndeksi Olan QRS Skorlaması ile Klasik ST Segment Kriterinin Karşılaştırılması. Türk Kardiyol. Dern. Arş 1998; 26: 151-157.
 • 11 H. Tıkız, U. K. Tezcan, S. Açıkgöz, E. Varol, A. D. Demir, E. Kütük ve S. Göksel. Egzersiz Stres Testi Sırasında Prekordiyal T-dalgası Artışının Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Yeri. Türk Kardiyol. Dern. Arş 1998; 26: 207-212.
 • 12 E. Varol, F. Koşar ve E. Diker. Kronik Kalp Yetmezliğinde Atriyal Fibrilasyon. M.N. Kardiyoloji 1998; 5: 385-387.
 • 13 E. Varol, A. Oğuzhan, T. Durmaz, K. Özdemir, F. Koşar ve E. Kütük. Elektif Hospitalizasyonun Plazma Lipidleri Üzerine Etkisi. Klinik Bilimler & Doktor 1998; 4: 28-30.
 • 14 F. Koşar, E. Varol, İ. Hisar, T. Durmaz, Y. Aytan ve E. Kütük. Anginalı Olgularda Koroner Anjiyografik Morfolojilerinin Karşılaştırılması. Türk J. Cardiol 1998; 1: 84-87.
 • 15 F. Koşar ve E. Varol. Diyastolik Kalp Yetmezliği. M.N. Kardiyoloji 1998; 5(1): 44-57.
 • 16 E. Varol, H. L. Kısacık, T. Durmaz, K. Özdemir, A. Oğuzhan, C. Yağmur, M. Kır, T. Kural ve S. Göksel. Koroner Arter Hastalığının Tanısında Egzersiz Stres Testi ile Birlikte Dipiridamol Stres Ekokardiyografi ve Technetium-99m İsonitrile SPECT. Türk Kardiyol. Dern. Arş 1997; 25: 454-460.
 • 17 K. Özdemir, G. Heper, H. Kısacık, A. Oğuzhan, E. Varol, T. Kural ve S. Göksel. Koroner Arter Hastalığı Olduğu Bilinen Hastalarda Mitral Kan Akım Velositesi ve Sol Ventrikül End-Diyastolik Basıncı Arasındaki Korelasyon. M.N. Kardiyololi 1997; 4: 38-42.
 • 18 T. Durmaz, H. L. Kısacık, K. Özdemir, A. Oğuzhan, B. Altunkeser, E. Varol , T. Kural ve S. Göksel. Koroner Arter Hastalığının Non- İnvaziv Tanısında Egzersiz Elektrokardiyografi ile Dobutamin Stres Ekokardiyografi ve Dipiridamol Stres Ekokardiyografinin Karşılaştırılması. M.N. Kardiyoloji 1997; 4: 209-216.
 • 19 F. Koşar, A. Kuyar, S. Ayaz, E. Varol ve S. Göksel. Koroner Arter Hastalığında Platelet Aktivasyon ve Fibrin Oluşumunun Marker'leri. M.N. Kardiyoloji 1997; 4: 493-498.
 • 20 F. Koşar, S. Ayaz, S. Alan, E. Varol ve M. İleri. Konjestif Kalp Yetmezliğinde ß-Endorfin Düzeyleri. Klinik Seriler1997; 7(2): 41-43.
 • 21 F. Koşar, S. Alan, E. Varol, Y. Aytan, T. Durmaz ve M. İleri. Postprandial Angina Pectoris ve Koroner Arter Hastalığı. Klinik Seriler 1997; 7(2): 47-49.
 • 22 S. Alan, F. Koşar ve E. Varol. Dilate Kardiyomiyopatide Elektrokardiyografi. Klinik Seriler 1997; 7(3): 47-50.
 • 23 E. Varol, H. Kısacık, K. Özdemir, A. Oğuzhan, T. Durmaz, S. Alan ve E. Kütük. Atriyal Fibrilasyon Tromboembolik Risk ve Antikoagülasyon. Klinik Seriler 1996; 6: 206-210.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 E. Varol, Z. Küçüktepe, M. Özaydın, H.A. Baş. Warfarin ve Klaritromisinin Birlikte Kullanımının Nadir Bir Komplikasyonu: Sublingual Hematom.MN Kardiyoloji 2009;16(4);273-276.
 • 2 N.İ. Akkuş, M. Özaydın, E. Varol. Atheroctomy for totally occluded femoral artery. Türk Kardiyoloji Dergisi 2007; 10: 4.
 • 3 M. Özaydın, Y. Türker, E. Varol, A. Doğan, M. Demir, S. M. Aslan, A. Altınbaş ve S. Akçay. Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi. M.N. Kardiyoloji 2006; 13(4): 275-277.
 • 4 M. Özaydın, E. Varol, Ö. Dede ve Z. Küçüktepe. Senkoplu bir hastada eğik masa testi esnasında ileri derecede uzun kalp duraklaması. T.G.E. Derg 2006; 2: 93-94.
 • 5 M. Özaydın, E. Varol, A. Altınbaş, T. Yavuz ve E. İbrişim. Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta: An unusual late presentation. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2006; 13(4): 32-34.
 • 6 E. Varol, M. Şahin, S. Murat Aslan ve M. Özaydın. Atriyal septal defekt'in eşlik ettiği bir hipertrofik kardiyomyopati vakası. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2005; 12(3): 43-45.
 • 7 M. Demir, E. Varol, M. Özaydın, S. M. Aslan. A. Doğan ve A. Altınbaş. Abdominal Aort Anevrizması İle Birlikte Olan Sol Ana Koroner Arterin Fuziform Anevrizması. M.N. Kardiyoloji 2005; 12(6): 433-435.
 • 8 E. Varol, M. Özaydın ve O. Ergene. İdiopatik Pulmoner Arter Dilatasyonu. T. Klin. Kardiyoloji 2001; 14: 138-140.
 • 9 A. Oğuzhan, F. Koşar, S. Alan, E. Varol ve S. Göksel. A Rare Complication of Myasthenia Gravis: Pulmonary Hypertension. Journal of Turgut Özal Medical Center 1998; 5(1): 71-72.
 • 10 S. Aydoğdu, M. Özdemir, E. Diker, S. Çehreli, E. Varol, Ş. Korkmaz ve E. Kütük. Anomolous Origin of The Right Coronary Artery From Distal Left Circumflex. Journal of Ankara Medical School 1996; 18: 165-167.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Fatih Aksoy, Ercan Varol, Hasan Aydın Baş, Ahmet Altınbaş, Ali Bağcı, Yasin Türker. Aspirin resistance may ınduce inflammation and platelet activation. 33. Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitap, OP-108, Antalya, 2017
 • 2 Yavuz A, Akkurt M, Eris Yalcin S, Varol E, Sezik M. Second Trimester Fetal and Maternal Epicardial Fat Thickness in Gestational Diabetic Pregnancies. Abstracts of the 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, Italy, 24-28 September 2016. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Sep;48 Suppl 1:104.
 • 3 Hasan Aydın Baş, Mehmet Özaydin, Abdullah Doğan, Fatih Aksoy,Atilla İçli, Ercan Varol, Recep Sütçü. An evaluation of plasma oxidative status and development of atrial fibrillation in patients presenting with ST elevated myocardial infarction. 30. Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitap, OP-006, Antalya, 2014
 • 4 Doğan, A., M. Karabacak, A. Arslan, E. Varol, D. Eroğan ve M. Özaydın, “Comparative Effecst of Carvediol and Nebivolol on Acute Phase Reactants and Uric Acid Levels in Patients with Heart Failure,” 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International Journal of Cardiology, OP-033, 2012.
 • 5 Doğan, A., M. Karabacak, H. Yücel, D. Eroğan, M. Özaydın, ve E. Varol, “Temporal Changes in C-Reactive Protein, Fibrinogen and Uric Acid Levels in Patients with Heart Failure Treated with Nebivolol,” 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International Journal of Cardiology, OP-034, 2012.
 • 6 Doğan, A., M. Karabacak, M. Özaydın, E. Varol, D. Eroğan, ve H. Yücel, “Effecst of Carvediol on High Censitivity C-Reactive Protein and Fibrinogen in Patients with Heart Failure,” 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International Journal of Cardiology, OP-035, 2012.
 • 7 M. Gülcan, M. Karabacak, Ş. Tayyar, E. Varol, A. Içli, M.K. Adalı, A. Altınbaş, B.A. Uysal, A. Arslan, H.A. Baş. Effect of Ivabradine on diastolic dysfunction in patients with stable coronary artery disease. 6th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, İzmir, International journal of Cardiology, 2010;140:s13-s14 (OP-045).
 • 8 Ş. Tayyar, M. Karabacak, M. Gülcan, E. Altınbaş, A. Arslan, A. İçli, S. Akçay, E. Varol, B.A. Uysal, A. Altınbaş. Diagnostic Utility of Cardiac Natriuretic Peptide: NT-PRO BNP II in Hemodialysis Patients With Left Ventricular Dysfunction, 6th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, İzmir, International journal of Cardiology, 2010;140:s34(OP-119)
 • 9 H. Yucel, E. Varol, A. Dogan,I. Ersoy, M.K. Adalı, A. İcli. Mean Platelet Volume, an Indicator of Platelet Acativation is Increased in Patients with Slow Coronary Flow. 5th International Clinical Vascular Biology Congress Cyprus, May 05-09, 2010, Journal of Vascular Research (suppl 1) 47;14, OP-13.
 • 10 S.E.Tunc, Y. Ugan, M. Sahin, K. Turker, I.H. Ersoy, E. Varol, “Mean Platelet Volume in Patients with Behçet’s Disease,” 14th International Conference on Behçet’s Disease, London, 9-12 July 2010.
 • 11 Y. Türker, M. Özaydın, G. Acar, M. Özgül, Y. Hoşcan, E. Varol, A. Doğan ve D. Erdoğan "Predictors of Atrial Arrhythmias in Patients with Mitral Valve Prolapse," 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, PP024, 2009.
 • 12 Y. Türker, M. Özaydın, G. Acar, M. Özgül, Y. Hoşcan, E. Varol, A. Doğan ve D. Erdoğan "Evaluation of Thyroid Functions in Patients with Mitral Valve Prolapse," 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP164, 2009.
 • 13 Y. Türker, M. Özaydın, G. Acar, M. Özgül, Y. Hoşcan, E. Varol, A. Doğan ve D. Erdoğan "Predictors of Ventricular Arrhythmias in Patients with Mitral Valve Prolapse," 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP157, 2009.
 • 14 A. Doğan, A. İçli, H. Yücel, M. Özaydın, D. Erdoğan, Ş. Koçyiğit ve E. Varol "Is there any Association between Inflammation and Coronary Artery Ectasia", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP021, 2009
 • 15 A. Doğan, A. İçli, M. Özaydın, Ş. Koçyiğit, D. Erdoğan ve E. Varol "Gamma Glutamyl Transferase in Coronary Artery Ectasia", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP020, 2009.
 • 16 E. Varol, S. Akçay, M. Özaydın, D. Erdoğan ve A. Doğan "Mean Platelet Volume In Patients With Coronary Artery Ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008
 • 17 E. Varol, A. İçli, M. Özaydın, D. Erdoğan ve A. Arslan "Mean Platelet Volume In Patients With Acute Myocardial Infarction With Normal Coronary Arteries'". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 18 R.O. Peker. T. Peker, E. Varol, Ş. Kapan, Ş. Gülmen, M. Özaydın, D. Erdoğan, R. Sütçü, A. Öcal ve E. İbrisim "Increased Carbonhidrate Antijen 125 Levels in Patients Undergoing Cardiac Surgery", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 19 M. Özaydın, Y. Türker, M. Demir, E. Varol ve A. Doğan "Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Coronary Artery Ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 20 M. Özaydın, Y. Türker, A. Doğan, D. Erdoğan, O. Peker, Ş. Kapan, E. Varol ve E. İbrişim "Association between the Use of Non-antiarrhythmic Drugs and Postoperative Atrial Fibrillation". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 21 M. Özaydın, D. Erdoğan, A. Doğan, Y. Türker, E. Varol, O. Peker ve E. İbrişim "Association between renin-angiotensin-aldosteron system blockers and postoperative atrial fibrillation in patients with left ventricular dysfunction". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 22 M. Özaydın, Y. Türker, D. Erdoğan, M. Karabacak, , A. Doğan, E. Varol, E. Gönül ve A. Altınbaş "Previous statin use is associated with decreased incidence of atrial fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 23 M. Özaydın, D. Erdoğan, M. Karabacak, Y. Türker, A. Doğan, E. Varol ve Z. Küçüktepe "Statin use is not associated with lower incidence of ventricular tachycardia/ventricular fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 24 D. Erdoğan, M. Özaydın, Y. Türker, Mustafa Karabacak, Ercan Varol, Abdullah Dogan "Influence of Statin Therapy on Circadian Variation of Acute Myocardial Infarction". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 25 M. Demir, M. Özaydın, E. Varol, A. Doğan ve A. Altınbaş "Effects Of Metoprolol And Diltiazem On Plasma Homocysteine Levels In Patients With Isolated Coronary Artery Ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 26 A. Doğan, A. İçli, Y. Türker, M. Özaydın Ş. Alaca, D. Erdoğan ve Ercan Varol "Gamma glutamyl transferase in coronary artery ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 27 M. Özaydın, Ö. Dede, E. Varol, Ş. Kapan, Y. Türker, O. Peker, H. Düver, E. İbrişim. Effect of renin-angiotensin-aldosteron system blockers on Postoperative Atrial Fibrillation. 3th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya. Cardiovasc Drug Ther Vol. 21, Suppl., I-S54, 2007.
 • 28 M. Özaydın, O. Peker, D. Erdoğan, Ş. Kapan, Y. Türker, , E. Varol, F. Özgüner, A. Doğan, E. İbrişim. N-asetil sisteine, a mucolytic agent for the prevention of Postoperative Atrial Fibrillation: Prospective, randomized, doube-blind, placebo-controlled study. 3th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya. Cardiovasc Drug Ther Vol. 21, Suppl., I-S55, 2007.
 • 29 M. Özaydın, M., Ö. Dede, A. Doğan, A. Altınbaş, S.M. Aslan, E. Varol, M. Öztürk, Y. Türker, G. Acar, M. Karabacak, Ş. Tayyar ve A. İçli, "Effects of morning versus evening intake of atorvastatin on major cardiac event and restenosis rates in patients undergoing percutaneous coronary intervention," 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum. Clin. Cardiol. Vol. 29, Suppl., III-69, 2006
 • 30 M. Özaydın, S Kapan, O. Peker, N. Tüzün, E. Varol, A. Doğan, H. Okutan, T. Yavuz, S.M. Aslan, A. Altınbaş, A. Öcal ve E. İbrişim. Statin use before the by-pass surgery decreases the incidence and shortens the duration of postoperatif atrial fibrillation. The second annual congress on uptade in cardiology and cardiovascular surgery, Abstract book, III-56, Bodrum, Türkiye, 2006.
 • 31 M. Özaydın, E. Varol, A. Doğan, S.M. Aslan, Z. Kücüktepe, M. Öztürk, A. Altınbaş, B.Öztürk, M. Özgül, S. Akçay, Ö. Gedikli ve E. Gönül. Effect of Atorvastatin on the Recurrence Rates of Atrial Fibrillation after Electrical Cardioversion. 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum. Clin. Cardiol. Vol. 29, Suppl., III-55, 2006
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Serdar Güler, Mitral annüler kalsifikasyonlu hastalarda epikardiyal yağ kalınlığı, 2015
 • 2 Mehmet Koray Adalı, Endemik florozisli hastalarda kalp hızı değişkenliğinin araştırılması, 2012
 • 3 Mehmet Gülcan, "Yavaş Koroner Akımı Olan Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının ve Miyokard Performans İndeksinin (Teİ İndeksi) Konvansiyonel ve Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2011.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 i-SEARCH
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 KARDIYOPULMONER REHABILITASYON KLINIGI ILE SAGLIK TURIZMINE YENI BIR AÇILIM. T.C. Kalkınma Bakanlığı, BATI AKDENIZ KALKINMA AJANSI, Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı
 • 2 Türk Akut Koroner Sendrom Çalışması
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Eğitim Becerileri Kursu. 18-21 Aralık 2018, Isparta.
 • 2 Probleme Dayalı Öğretim Belgesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Hipertansiyon Tedavisinde Son Durum. Her Beta Bloker Aynı mı?, Kasım 2018
 • 2 YOAK' larla İlgili En Yeni Verilerden Neler Öğrendik, Nisan 2018
 • 3 KALBE YENİ BİR GÜÇ: ANGİOTENSİN RESEPTÖR NEPRİLİZİN İNHİBİTÖRÜ (ARNİ), Eylül 2018
 • 4 Rivaroksaban: Antikoagülan Tedavide Kazandıran Denge, Eylül 2017
 • 5 4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 26 – 29 Haziran 2012, Isparta, oturum başkanı
 • 6 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 22 – 27 Haziran 2010, Isparta, oturum başkanı
 • 7 Türk Kardiyoloji Derneği, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim 2008, İstanbul, Koroner baypas operasyonu yapılmış hastanın takibi Öğrenim hedefi: Koroner baypas operasyonu yapılmış ve takip amacı ile polikliniğe gelen hastada tıbbi tedavi ve yaşam tarzının düzenlenmesi, takipte dikkat edilmesi gereken hususların gözden geçirilmesi, konuşmacı
 • 8 Hipertansif hastaya yaklaşım, Isparta, 2004
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TDB 22. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ' NDE EN İYİ 1. POSTER ÖDÜLÜ "Koroner arter hastalığı ve periodontitis ilişkisinde akut faz reaktanları"
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Ankara Güven Hastanesi Aysun Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri, 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü' 2014
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 2014 yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 2013 yılı Atıf Ödülü
 • 4 Dr. Ümit Aker Yılın En Başarılı Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Makale Ödülü 2012
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi 2012 yılı Atıf Ödülü
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi 2011 yılı Atıf Ödülü 3.'lük
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi 2009 yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü 4.'lük
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 yılı Teşvik Ödülü 2.'lik
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Kardiyoloji Derneği
 • 2 Avrupa Kardiyoloji Derneği
 • 3 Avrupa Ateroskleroz Derneği
 • 4 Heart Failure Association
 • 5 European Association of Preventive Cardiology
 • 6 Acute Cardiovascular Care Association
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2014
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2013
 • 3 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2012
 • 4 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2011
 • 5 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2010
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Interaction between selenium and mercury in Biological Samples of Pakistani myocardial infarction Patients at different stages as related to controls, Biological Trace Element Research (BTER-D-14-00048), 2014
 • 2 Successful aorta-osteal stenting after iatrogenic acute type-A aortic dissection during primary percutaneous coronary intervention, Balkan Medical Journal (BalkMedJ-2014-0039), 2014
 • 3 The platelet indices in pediatric patients with acute appendicitis, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM.2014.0928 ), 2014
 • 4 Dabigatran versus Warfarin in Atrial Fibrillation: Multi-center Experience in Turkey, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (CATH-14-03-0072), 2014
 • 5 The association between platelet count and acute phase response in chronic spontaneous urticaria, BioMed Research International (650913), 2014
 • 6 The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) Equations in the Coronary Artery Disease: Are They Reliable? Anadolu Kardiyoloji Dergisi (15798 ), 2014
 • 7 Low selenium concentration correlated with the prevalence of cardiovascular disease: an ecological study in Lampung Indonesia, Biological Trace Element Research (BTER-D-13-00852R1), 2013
 • 8 Evaluation of mean platelet volume in patients with cocaine use and chest pain, Upsala Journal of Medical Sciences (UJMS-2013-0183), 2013
 • 9 Evaluation of plasma eosinopil count and mean platelet volume in patients with coronary slow flow, CLINICS (2013-0548), 2013
 • 10 Assessment of relationship on excess fluoride intake from drinking water and carotid atherosclerosis development in adults in fluoride endemic areas, China International Journal of Hygiene and Environmental Health,(IJHEH-D-13-00161), 2013
 • 11 The Relationship between Eosinophil and Nondipper Hypertension, Cor et Vasa(CRVASA-D-13-00055), 2013
 • 12 Evaluation of Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in patients with chronic hepatitis B, CLINICS (2013-0529), 2013
 • 13 The Improvement of Heart Rate Recovery is not dependent upon mode of exercise in patients with heart failure, Journal of Cardiac Failure, (135673), 2013
 • 14 The Relation Between Selenium, Zinc, and Copper Levels and Cardiac Troponin I in Patients With Acute Coronary Syndrome Upon Admission to the Emergency Department, Biological Trace Element Research (BTER-D-13-00221R2), 2013
 • 15 Evaluation of Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in patients with nondipper hypertension (LCEH-2013-0070),Clinical and Experimental Hypertension, 2013
 • 16 The effect of exenatide therapy on mean platelet volume (CPLA-2013-0097), Platelets, 2013
 • 17 Mean platelet volume and platelet count: overlooked markers of high on-treatment platelet reactivity and worse outcome in patients with acute coronary syndrome. - Mean platelet volume and platelet count: overlooked markers of high on-treatment platelet reactivity and worse outcome in patients with acute coronary syndrome.(AKD-12544), Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2013
 • 18 Mean Platelet Volume does not Increase with Cocaine Use in Patients with Cocaine Induced Chest Pain and Acute Myocardial Infarction (CPLA-2013-0084), Platelets, 2013
 • 19 Selenium Supplementation Modulates Zinc Levels and Antioxidant Values in Blood and Tissues of Diabetic Rats Fed Zinc-Deficient Diet, Biological Trace Element Research (BTER-D-13-00002), 2013
 • 20 Sendrom X ve yavaş koroner akım fenomeninde antioksidan enzim düzeyleri ve egzersizin etkisi (AKD-11409), Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2012
 • 21 Beta Blocker Drugs Should Be Added to Antiplatelets in The Treatment of Patients With Mitral Valve Prolapse (CATH-12-11-0248), Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 2012
 • 22 The investigation of effects of fluorosis on thyroid volume in school-age children (MG 437 12), Medicinski Glasnik, 2012
 • 23 Akut koroner sendromlu genç hastalarda ortalama trombosit hacmi - Mean platelet volume in young patients with acute coronary syndrome (10454), Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2012
 • 24 Mean Platelet Volume Is Incresed in Patients with Atrial Septal Aneurysm (CPLA-2012-0132 ),Platelets,2012
 • 25 Stress-induced modifications of K, Ca, Cu and Zn contents in Sheep Serum, Biological Trace Element Research (BTER-2442R1), 2012
 • 26 Mean Platelet Volume may be Elevated in Mitral Valve Prolapse and Aassociated Width The Severity Of Prolapse (CATH-12-07-0161),Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 2012
 • 27 Increased platelet volume in general population with prehypertension: a cross-sectional study of 80545 participants from China, Hypertension Research (HTR-2012-0017), 2012
 • 28 The Effects of Vitamin D Deficiency on the Atrial Fibrillation, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (CATH-12-02-0030), 2012
 • 29 The Effects of Cardioversion on the Prothrombotic Markers and CRP in the Atrial Fibrillation, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (CATH-12-02-0036), 2012
 • 30 Dietary Zinc Intake is Inversely Associated with Systolic Blood Pressure in Obese Women, Biological Trace Element Research (BTER-2601), 2012
 • 31 Is hyperglycemia more effective on MPV than other metabolic risk factores in heart failure (CPLA-2011-0220),Platelets,2011
 • 32 Increased platelet volume in general population with prehypertension: a cross-sectional study of 80545 participants from China, BMC Cardiovascular Disorders, 2011
 • 33 The acute effects of passive smoking MPV levels in healthy volunteers (CPLA-2011-0159 ), Platelets,2011
 • 34 Protective effect of curcumin against sodium fluoride induced toxicity in rat's kidney ( BTER-1969), Biological Trace Element Research, 2011
 • 35 Are platelet volume indices of clinical use? A multidisciplinary review. Annals of Medicine, 2011
 • 36 Mean Platelet Volume/ Platelet count Ratio as a Predictor of Long-term Mortality after Non ST-Elevation Myocardial Infarction (CPLA-2011-0082), Platelets, 2011
 • 37 Some trace elements, heavy metals and vitamin levels in patients with coronary artery disease(BTER-1783), Biological Trace Element Research, 2011
 • 38 Negligible ameliorative action of aluminium sulphate on enzymatic alterations produced during subacute toxicity of fluoride in Goats (JTEHS-10-49) Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences, 2010
 • 39 Mean Platelet Volume in Functional and Thrombotic Prosthetic Mitral Valve. Platelets, 2010
 • 40 Platelet distribution width and the extent of coronary artery disease: Results from a large prospective study. Platelets, 2010
 • 41 Serum Parathyroid Hormone Levels in Chronic Endemic Fluorosis ((BTER-1110)) Biological Trace Element Research, 2010
 • 42 Lifestyle modification decreases the mean platelet volume in prehypertensive patients. Platelets. 2009
 • 43 Effect of Endemic Fluorosis on Hematological Parameters (BTER-825) Biological Trace Element Researc, 2009
 • 44 High level of homocysteine is inversely-associated with the development of collateral circulation in patients with severe coronary artery disease. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2008
 • 45 Short-term effects of pravastatin treatment on systemic inflammatory markers in type 2 diabetic patients. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mitral Balon Valvuloplasti Sonrası Gelişen Mitral Yetmezliğinin Başarılı Cerrahi Tedavisi, SDÜ Tıp Dergisi (4447), 2014
 • 2 Rheumatoid Nodule Causing perforation of anterior mitral leaflet and severe mitral regurgitation: A rare case report with literature review , World Journal of Cardiovascular Diseases (1910336), 2014
 • 3 THE EFFECTS OF OBESITY ON HYPERTENSION. Does obesity cause persistent and poor control of hypertension in Nigeria? (IJMMS–14–027),International Journal of Medicine and Medical Sciences ,2014
 • 4 Suspected Microvascular Coronary Spasm Diagnosed by Spasm Provocation Test with High Dose of Acetylcholine (MS: 2014-CA-11128),Cardiology and Angiology: An International Journal,2014
 • 5 Sıçanlarda deneysel uyku yoksunluğunun kardiyovasküler sisteme etkilerinin araştırılması, Uyku Bülteni/Sleep Bulletin (4167), 2014
 • 6 Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Saptanan Mikroalbüminüri’nin Bir Yıllık Takipte Prognoz Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi, SDÜ Tıp Dergisi (4143), 2014
 • 7 Infektif Endokardit Hastalarinda D-Dimer Duzeyinin Klinik Sistemik Emboliyi Ongormedeki Yeri (TKDA-02058), Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2013
 • 8 Elevated IgE levels after pacemaker implantation: A case report (EJGM-00690), European Journal of General Medicine, 2013
 • 9 Yeni Tani Esansiyel Hipertansiyon Hastalarinda Sol Ventrikul Geometrik Paternlerine Gore Kirmizi Kan Hucresi Dagilim Genisligi (TKDA-08292), Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2013
 • 10 Mean platelet volume is associated with coronary artery disease and cardiovascular risk factors, but platelet distribution width not, Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi (TKDA-50449), 2013
 • 11 Fasudil Umbilikal Ven Endotelinde Hücre Proliferasyonu Artırıyor SDÜ Tıp Dergisi (3929), 2013
 • 12 Sol Ön İnen Arter Orta Segmentinden Çıkan Sağ Koroner Arter Anomali Olgusu SDÜ Tıp Dergisi (3905), 2013
 • 13 Assessment of Efficacy of Single Dose Acetylsalicylic Acid During A Day In Different Patient Populations (TKDA-78380), Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2013
 • 14 Notrofilin lenfosite oraninin izole koroner arter ektazisi varligi ile iliskisi, Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi (TKDA-17003), 2012
 • 15 Deli Bal Zehirlenmesi; Olgu Sunumu. SDÜ Tıp dergisi, 2012
 • 16 Aile Hekimliği Poliklinik Hastalarında Kardiovasküler Hastalık Risk Faktörleri. SDÜ Tıp dergisi, 2012
 • 17 Aortik Topuz Kalsifikasyonu Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Koroner Lezyon Kompleksitesini Tahmin Edebilir , Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (TKDA-38963), 2012
 • 18 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Memnuniyet Oranları (#3276), SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012
 • 19 A Rare Anatomical Form Of Quadricuspid Aortic Valve Diagnosed By Transthoracic Ehocardiography. SDÜ Tıp dergisi, 2012
 • 20 Kardiak sendrom X hastalarinda serum Pentraksin-3 seviyesi artmistir (TKDA-20025), Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012
 • 21 Sequential use of buddy wire and GuideLiner support catheter during percutenous radial intervention to an occluded circumflex coronary artery (3515),SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2012
 • 22 Bilgisayarlı Tomografi Çekimi Esnasında Oral Kontrast Ajan Kullanımına Bağlı Gelişen Kardiyopulmoner Arrest: Olgu Sunumu, SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (3618),2012
 • 23 The association between mean platelet volume and coronary collateral circulation, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2011
 • 24 Collateral Circulation Between The Conus Branch Of Right Coronary Artery And Distal Left Anterior Descending Coronary Artery: Natural Bypass, SDÜ Tıp dergisi, 2011
 • 25 Ülseratif Kolitli Bir Hastada Akut Ciddi İskemik Mitral Yetersizliği İle Komplike Olan Akut Miyokard İnfarktüsü. SDÜ Tıp dergisi, 2011
 • 26 Comparison of Two Patients With Mitral Stenosis and Importance of Sinus Rhythm: Case Report, Eastern Journal of Medicine, 2010
 • 27 Egzersiz testi normal olan bir olguda ciddi ana koroner arter darlığının izlenmesi, SDÜ Tıp Dergisi,2010
 • 28 N-asetil sistein`in supraventriküler taşikardi ablasyonundan sonra indüklenen atriyal fibrilasyonun neden olduğu atriyal efektif refrakter periyod kısalması ve klinik takipte orijinal aritmi nüksü ve atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı üzerine etkisi. SDÜ Tıp dergisi, 2009
 • 29 SDÜ Tıp dergisi (2008)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Influence of clinical characteristics on coronary collaterals, Pamukkale Tıp Dergisi (408), 2012
 • 2 Zellweger sendromu ve hipertrofik kardiyomiyopati birlikteliği (387), Pamukkale Tıp Dergisi,2011
 • 3 Endotel disfonksiyonu (360), Pamukkale Tıp Dergisi,2011
 • 4 Akut Koroner Sendrom Hastalarında Serum Gebelikle İlişkili Plazma Protein A ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü I Düzeylerinin Değerlendirilmesi (254). Pamukkale Tıp Dergisi, 2010
 • 5 Prostetik Mitral Kapakta Yetersiz Antikoagulasyona Bağlı Tekrar Eden Tromboz Ve Trombolitik Tedavi: Olgu Sunumu (138), Pamukkale Tıp Dergisi, 2009
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Emergency Medicine (TJEM 2018-30), 2018
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018
 • 3 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018
 • 4 BMC Research Notes (RESN-D-17-01298R1), 2018
 • 5 Turkish Journal of Emergency Medicine (TJEM 2018-101), 2018
 • 6 Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi (TKDA-43958), 2016
 • 7 BMJ Case Reports (BCR-2015-212143), 2015
 • 8 SDÜ Tıp Dergisi (5024), 2015
 • 9 Indian Journal of Gastroenterology (IJOG-D-15-00271), 2015
 • 10 Annals of Medical and Health Sciences Research (AMHSR-337-15), 2015
 • 11 SDÜ Tıp Dergisi (5746), 2015
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Anatolian Journal of Cardiology (AJC-36599), 2018
 • 2 Biomarkers in Medicine (BMM-2018-0112), 2018
 • 3 Emergency Medicine International (1796267), 2018
 • 4 Scientific Reports (SREP-18-06132), 2018
 • 5 Cardiology Research and Practice (4572629), 2018
 • 6 Anatolian Journal of Cardiology (AJC-04207), 2018
 • 7 Medical Principles and Practice (201707052), 2018
 • 8 Psychiatry Research (PSY-2017-33), 2017
 • 9 Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (CATH-16-12-0408 ), 2017
 • 10 Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (CATH-17-12-0260), 2017
 • 11 BioMed Research International (8757534 ), 2017
 • 12 Clinical and Experimental Hypertension (LCEH-2017-0323), 2017
 • 13 Renal Failure (LRNF-2017-CS-0020 ), 2017
 • 14 Renal Failure (LRNF-2015-CS-0654), 2015
 • 15 Anadolu Kardiyoloji Dergisi (AKD-20886), 2015
 • 16 Advances in Interventional Cardiology (PWKI-00547-2015-01), 2015
 • 17 Biomarkers in Medicine, (BMM-2015-0016), 2015
 • 18 Anadolu Kardiyoloji Dergisi (AKD-21108), 2015
 • 19 Angiology, (ANG-15-11-578), 2015
 • 20 Platelets (CPLA-2015-0449), 2015
 • 21 Renal Failure (LRNF-2015-CS-0320), 2015
 • 22 Journal of Clinical Sleep Medicine (JC-00329-15), 2015
 • 23 Platelets (CPLA-2015-0249), 2015
 • 24 Clinical and Experimental Hypertension (LCEH-2015-0245), 2015
 • 25 Current Medical Research and Opinion (CMRO-2015-ST-0414), 2015
 • 26 Medical Science Monitor (895502), 2015
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2020
 • 2 Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2019
 • 3 Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2018
 • 4 Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2017
 • 5 Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2016
 • 6 Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2015
 • 7 Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2014
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Akademik Teşvik Komisyon Üyesi, 2018
 • 2 Akademik Teşvik Komisyon Üyesi, 2017
 • 3 Akademik Teşvik Komisyon Üyesi, 2016
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı ve Mekanlara İsim Verilmesi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 2016
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı ve Mekanlara İsim Verilmesi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 2015
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Dış Danışman, Tübitak-Araştırma (3001) Projesi, 2014
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Söylentiler ve Gerçekler, http://www.gercekedebiyat.com, 2020
 • 2 Bizi Ayıran Virüs, Deneme, 2020
 • 3 Cesaretin Bedeli, Öykü, 2020
 • 4 Mavi Kader, Öykü, http://www.gercekedebiyat.com, 2018
 • 5 Soğuk Dağ, Öykü, http://www.gercekedebiyat.com, 2018
 • 6 Hastane Güncesi ve Edebiyat, Öykü, Şurup Dergisi, Temmuz, 2015
 • 7 Yıkık Duvarların Gölgesinde, Acilin Öyküsü, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2015
 • 8 Turuncu Renkli Sedyenin Sıradışı Yolculuğu, Lokman Hekim Öyküleri Misis, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2015
 • 9 Mavi Kader, Öykü, Şurup Dergisi Ocak 2015
 • 10 Yeni Hayat, Öykü, Şurup Dergisi, Nisan, 2014
 • 11 Hastane Odası ve Köy, Öykü, Şurup Dergisi, Ekim, 2013
VERDİĞİ DERSLER
Akut kalp yetmezliği
Kalp yetmezliği
Kardiyojenik şok
Kardiyolojide kullanılan ilaçlar
Konjenital kalp hastalıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!