KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Ebru TAYSİ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Psikoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114094
E-Posta ebrutaysi@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7073-2309
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER 28.06.1996
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) 24.05.2000
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) 02.07.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
bağışlama, yakın ilişkiler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Taysi, E. (2013). Normaldışı Davranışlar. H. Coşkun ve N.Ş. Özabacı (Ed). Psikolojiye Giriş. Lisans Yayıncılık.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Taysi, E.(2004). Bağışlamanın Psikolojisi. Türk Psikoloji Bülteni, 32(10),142-147.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Taysi, E. (2008). Belirli bir incinme sonucu suçlu kişiyi bağışlamayı ölçen suça ilişkin kişilerarası motivasyonlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (sözel bildiri), 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül 2008, İstanbul.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Benlik Saygısı, Arkadaşlardan ve Aileden Sağlanan Sosyal Destek: Üniversite Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma
 • Doktora Tezi
 • 1 İkili İlişkilerde bağışlama: İlişki kalitesi ve yüklemelerin rolü
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Project Relate is part of the Healthy Marriage Initiative sponsored by the Department of Health and Human Services. It is run through the Family Institute at Florida State University.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Taysi, E. (2011-2013). Bağışlama eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel sağlık değişkenleri üzerindeki etkisi . TÜBİTAK-SOBAG 1001 tarafından desteklenmiştir (Proje No: 110K429).
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 June-September 2011 Visiting Scholar, The Florida State University Family Institute, USA (The Council of Higher Education Scholarship)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Psikologlar Derneği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Aralık 2010-2011 SDÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü
 • 2 Ekim 2009 - Süleyman Demirel Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü
 • 3 2008 - SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Mayıs 2009 2010- SDÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
bireysel ayrılıklar
davranış bilimleri
endüstri-örgüt psikolojisi
gelişim psikolojisi
öğrenme psikolojisi
psikoloji I
psikoloji II
psikoloji tarihİ
psikolojiye giriş
Rehberlik
sosyal psikoloji
Sosyal Psikoloji II
 
Bu İçeriği Paylaş!