KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İlyas Devran ÇELİK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı
Telefon +902462111200/8235
E-Posta devrancelik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.idcelik.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 11.07.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 28.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 04.09.2013
İLGİ ALANLARI
Çelik Yapılar,Kutu Kesitli Birleşimler,Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı,Yapı Zemin Etkileşimi
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., "Investigation of Inelastic Behaviour Concentric and Eccentric Braced Steel Building Type Structures", Eurosteel, September 2008, Graz, Austria
 • 2 Carhogulu. I., Çelik, İ.D., Ay, Z., Demir F., Korkmaz A.," Lessons learned from last earthquakes Turkey" SSCR., September 8-11 Tbilisi, Geoegia., 2008
 • 3 Kolukırık, S., Ay, Z., Korkmaz, A., Çarhoglu, I., Çelik., İ.D., Tuna., M.," Psychlogical and sociological invastigation for recent Turkish Erthquake" SSCR., September 8-11 Tbilisi, Geoegia., 2008
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Merkezi ve Dışmerkezi Güçlendirilmiş Çelik Uzay Çerçevelerin Sismik Performansı" SDÜ, Fen Bilimleri Enst. 2008
 • Doktora Tezi
 • 1 KUTU KESİTLİ KİRİŞ KOLON BİRLEŞİMLERİNİN SÜNEKLİK DETAYLARININ BELİRLENMESİ, SDÜ Fen Bilimleri Enst. 224s, Isparta, 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "KUTU KESİTLİ KİRİŞ-KOLONLARIN ALIN LEVHALI KAYNAKLI MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLERİ İÇİN SÜNEKLİK DETAYLARININ BELİRLENMESİ" Tubitak Proje No 111M125, 2013
 • 2 "KUTU KESİTLİ KİRİŞ KOLON BİRLEŞİMLERİNİN SÜNEKLİK DETAYLARININ BELİRLENMESİ" SDU BAP Proje No 3000-D-11-2013
 • 3 "Merkezi ve Dışmerkezi Güçlendirilmiş Çelik uzay Çerçevelerin Sismik Performansı" Yüksek Lisans Tezi SDÜ BAP.
 • 4 "ÇELİK UZAY ÇERÇEVELERİN DOĞRUSAL OLMAYAN DEPREM DAVRANIŞLARININ ANALİTİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ" Münferit Proje, SDÜ, BAP.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering" 2007 , Düzenleme Kurulu
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 14. Zemin Mekaniği Kongresi Isparta 2012 Düzenleme Kurulu
 • 2 Ulusal Çelik Yapılar Çalıştayı 2006 Düzenleme Kurulu
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!