KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Levent DUMAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon 2462119249
E-Posta leventduman@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 30.06.1999
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hipospadias,Gastrointestinal sistem cerrahisi
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Duman L. Çocuklarda Apandisit Muayenesi. In: Pirgon Ö (editör). S.D.Ü Tıp Fakültesi Fizik Muayene Kitabı. Isparta: S.D.Ü. Kitapevi, 2019: 47-48.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cesur Ö, Duman L, Savaş MÇ. Bladder exstrophy accompanied with rectal duplication, bifid fallus and epispadias complex, as an extremely rare case. 30th Congress of the ESPU. 24-27 April, 2019, Lyon, France
 • 2 Cesur Ö, Duman L, Savaş MÇ. Bladder exstrophy accompanied with rectal duplication, bifid phallus and epispadias complex, as an extremely rare case. 30th Congress of the ESPU, 24-27 April 2019, Lyon, France. Abstract Book, P-59.
 • 3 Cesur Ö, Bilaloğlu E, Ertuğrul MA, Karaibrahimoğlu A, Duman L, Savaş Ç. Other aspects should regard when assesment of neonatal radiography. 31th International Symposium on Pediatric Surgical Research, 12-14 October 2018, Taormina, Italy. Abstract Book, P-90.
 • 4 Duman L, Cesur Ö, Keskin EY, Savaş Ç. Tracheal injury after endotracheal intubation: Experience with conservative treatment in two infants. 31th International Symposium on Pediatric Surgical Research, 12-14 October 2018, Taormina, Italy. Abstract Book, P-92.
 • 5 Duman L, Cesur Ö, Keskin EY, Savaş Ç. Hemodynamically stable high-grade splenic injury demonstrated failure critical 3. or 4.-day on its follow-up. 31th International Symposium on Pediatric Surgical Research, 12-14 October 2018, Taormina, Italy. Abstract Book, P-94
 • 6 Ceyhan L, Savas C, Baspinar S, Duman L, Buyukyavuz BI. Correlation of preputial blood flow and microvessel density in distal hypospadias. 4th World Congress of Pediatric Surgery, 13-16 October 2013, Berlin, Germany.
 • 7 Savas C, Duman L, Kapucuoglu N, Sutcu R, Dongel I. Cold peritoneal lavage attenuates intestinal ischemia/reperfusion induced acute lung injury. 4th World Congress of Pediatric Surgery, 13-16 October 2013, Berlin, Germany.
 • 8 Savas MC, Baspinar S, Duman L, Kapucuoglu N. The Efficacy of Topcal Testosterone Treatment on Preputial Microvessel Density in Distal Hypospadias. 12th European Congress of Paediatric Surgery, 15-18 June 2011, Barcelona (Spain)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Cesur Ö, Bilaloğlu E, Ertuğrul A, Duman L, Savaş Ç. Short segment Hirschsprung's disease can be predicted by right sided descended colon. STEPS, 15-19 October 2019, Ankara
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, TTU-2019-7343. Sıçanlarda Safra Yolu Bağlanarak Oluşturulan Karaciğer Fibrozu Üzerine 5-Florourasil Tedavisinin Etkinliği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ Rektörlük Araştırma Fonu Projesi, No: 2570-M-10, 2011. İntestinal İskemi ve Reperfüzyon Hasarında Hipoterminin Etkileri.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Medical Science Monitor, "Outcomes of video-assisted thoracic surgical decortication in 274 patients with tuberculous empyema"
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Hipospadias cerrahisine bağlı gelişen meatus darlıklarının tedavisinde meatotomi dilatasyona göre daha başarılı mıdır? Ege Tıp Dergisi, Kasım 2020.
 • 2 Torsion of the Vermiform Appendix: A Case Report and Review of Literature. American Journal of Case Reports
 • 3 Indication and efficiency of splenectomy in children with hematological diseases. Cukurova Medical Journal
 • 4 Annals of Medicine and Surgery, "A Case of Chronic Gastric Volvulus: The Tanner Procedure"
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, "İnmemiş testisli çocuklarda hormon tedavisi. Prospektif Klinik Çalışma”
VERDİĞİ DERSLER
Cerrahi insizyonlar
Çocuklarda Abdominal Travma
Çocuklarda akut karın
Çocuklarda Apandisit
Çocuklarda baş ve boyun bölgesi patolojileri
Çocuklarda Genitoüriner Travma
Çocuklarda işeme bozuklukları
Çocuklarda tiroidin cerrahi hastalıkları
Çocuklarda Toraks Travması
Çocuklarda travma ve travmaya yaklaşım
Çocuklarda yanık
Duodenal stenoz ve atrezi
Hipertrofik pilor stenozu
İnvajinasyon
Jejeunal ve ileal patolojiler
Meckel divertikülü
Mekonyum Hastalığı
Nekrotizan enterokolit
Üreterovezikal darlık
Vezikoüreteral reflü
 
Bu İçeriği Paylaş!